Projectomschrijving

Bij dierstudies is het vaak belangrijk te weten hoe (tumor)cellen, virussen, bacteriën of vetdeeltjes zich verspreiden in het proefdier of juist weer verdwijnen. Traditioneel zijn daarvoor grote aantallen proefdieren nodig. Een alternatief is het bij proefdieren inbrengen van cellen of micro-organismen met het gen voor luciferase, afkomstig van vuurvliegjes. Die cellen zenden dan licht uit dat met een gevoelige camera kan worden waargenomen. Met deze techniek van fotodetectie van bioluminescentie kan bijvoorbeeld het effect van chemotherapie op kankercellen of de toediening van stamcellen uitstekend worden onderzocht in levende muizen. De onderzoekers hebben de methode onder meer toegepast met stamcellen van het bloedsysteem, het testen van ‘zelfmoord genen’ bij stamceltherapie, tissue engineering van bot, virale vectoren en een interventie bij artritis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website