Projectomschrijving

Het in beeld brengen van eiwitten en hun gedrag in levende cellen is een belangrijk hulpmiddel in de moleculaire celbiologie. Diverse fluorescerende moleculen waarmee eiwitten kunnen worden gemerkt zijn beschikbaar. Ook zijn er moleculen die ‘verkleuren’ onder invloed van aanwezige calcium-ionen, andere metabolieten of de zuurgraad in cellen. Met de betrokken microscopische apparatuur kunnen met grote nauwkeurigheid en snelheid de wederwaardigheden van diverse moleculen en interacties met andere moleculen en celcomponenten worden gevolgd. Bijvoorbeeld door veranderingen in fluorescentie wanneer twee moleculen elkaar zeer dicht zijn genaderd. De apparatuur is ingezet voor een veelheid aan studies van diverse onderzoeksgroepen binnen en buiten het UMC. Daarmee heeft imaging in living cells met de betreffende technieken een centrale plaats gekregen in de research planning.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website