Projectomschrijving

Mechanotransductie is het celbiologische proces dat beschrijft hoe een cel reageert op zijn directe omgeving wanneer er krachten op uit worden geoefend. In de medische wetenschap speelt dit een rol in de weefseltechnologie (bijv. bij implantaten), bij metastasering van kanker of in het immuunsysteem. Met behulp van een Atomic Force Microscoop kunnen deze krachten op een enkele levende cel gemeten worden door deze op gecontroleerde wijze in contact te brengen met een andere cel of een oppervlak waarmee de cel een interactie aangaat. Met behulp van de confocaal microscoop kunnen dan de celbiologische processen die hiervan het gevolg zijn, met hoge resolutie en ook in levende cellen zichtbaar gemaakt worden. Uiteindelijk hopen we hiermee inzicht te krijgen in de moleculaire processen die cellen instaat stellen om hun omgeving te verkennen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website