Projectomschrijving

Het statistisch toetsen van nulhypotheses is dagelijkse kost voor veel onderzoekers. Onderzoekers beseffen vaak onvoldoende dat ze hierdoor niet op een directe, maar op een indirecte manier conclusies trekken over hun gegevens. Hierdoor zijn conclusies uit wetenschappelijk onderzoek regelmatig onjuist. Methodologen wijzen hier al jaren op. Toch lijkt het toetsen van nulhypotheses alleen maar toe te nemen, terwijl er een aantal betere alternatieven voorhanden is.

In deze studie gaan we door middel van interviews en focusgroepen onderzoeken waarom veel onderzoekers blijven vasthouden aan toetsen van nulhypotheses en welke nadelen zij in de betere alternatieve methoden zien. Ten slotte willen wij identificeren welke onderzoekers voortrekkers (willen) zijn bij het bevorderen van het gebruik van betere alternatieve methoden. Met hen zullen we uiteindelijk een strategie ontwikkelen om deze alternatieven te implementeren in wetenschappelijk onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website