Projectomschrijving

Dit project beoogt inzicht te geven in aard en omvang van belangenconflicten onder onderzoekers van de universities of applied sciences (UAS-en), en in de maatregelen die de UAS-en hebben genomen, en moeten nemen, om research integriteit te bevorderen.

Daartoe wordt een online onderzoek uitgezet onder alle onderzoeksgroepen van de UAS-en naar de (beleids)maatregelen en activiteiten ter bevordering van onderzoekintegriteit en het voorkomen van fraude en wangedrag. De bevindingen worden besproken in groepsgesprekken met relevante belanghebbenden waarin ook dieper wordt ingaan op ervaringen met belangenconflicten en de behoefte aan verdere (beleids)maatregelen en activiteiten. In een Delphi studie met deskundigen en betrokken lectoren worden de verzamelde maatregelen en activiteiten geprioriteerd. De bevindingen worden ook gepresenteerd op een nationaal symposium waarin we aanbevelingen zullen doen voor een nationaal beleid m.b.t. onderzoeksintegriteit van de UAS-en.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website