Projectomschrijving

Onderzoekers van drie hogescholen hebben onderzocht wat hogescholen doen om onderzoek verantwoord uit te voeren. Zij hebben lectoren via internet benaderd met vragenlijsten en jaarverslagen, en beleidsdocumenten verzameld. Hieruit bleek dat vooral de grote hogescholen bezig zijn met het goed en veilig omgaan met onderzoeksgegevens en het beschermen van de privacy van onderzoekspersonen. Dit is echter geen gemeengoed in de hogescholen. Men doet aan hogescholen weinig of niets aan het tegengaan van fraude e.d. Ten tijde van het onderzoek waren er zes hogescholen met een commissie voor de advisering van onderzoekers over verantwoord onderzoek. Ook hebben de onderzoekers in gespreksgroepen met lectoren gesproken over belemmeringen en barrières bij het bevorderen van verantwoord onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat lectoren een gebrek aan bestuurlijke ondersteuning, ontbreken van een onderzoekscultuur en de daarbij behorende faciliteiten, als belangrijke dilemma’s ervaren. Lectoren denken verschillend over de vraag of nauwe samenwerking met/in de praktijk leidt tot belangenconflicten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website