Projectomschrijving

Dit project heeft twee doelen. Ten eerste het optimale profiel te beschrijven van onderzoekers die integere wetenschap bedrijven; en ten tweede dit optimale profiel te vergelijken met bestaande en nieuwe methoden voor kwaliteitsbeoordeling. Selecteren deze methoden ook op integriteit?

Recent zijn er prominente initiatieven ontplooid om de huidige criteria voor kwaliteitsbeoordeling in de wetenschap te verbeteren (bijvoorbeeld het Leiden Manifesto). Op dit moment implementeren sommige instituten nieuwe methoden voor kwaliteitsbeoordeling. Het is onduidelijk of deze methoden ook daadwerkelijk een aantal perverse prikkels in het huidige beoordelingssysteem wegnemen (bijvoorbeeld de prikkel om vooral veel te publiceren). Het is daarnaast onbekend of deze methoden ook goede onderzoekers met een multidimensionaal profiel kunnen selecteren en belonen (bijvoorbeeld onderzoekers met meer dan een goede publicatielijst).

Het project draagt bij aan de literatuur over kwaliteitsbeoordeling in wetenschap. Daarnaast resulteert het in aanbevelingen voor het ontwerpen (of aanpassen) van methoden die zowel excellente als verantwoorde wetenschap kunnen beoordelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website