Projectomschrijving

In ons project ‘Optimizing the responsible researcher’ onderzochten we wat wetenschappers en beleidsmakers in de (bio)medische wetenschap onder ‘verantwoord onderzoek’ verstaan tegen de achtergrond van het huidige carrière en beloningssysteem.

Praktische aangelegenheid

We ontdekten dat verantwoord onderzoek vooral een praktische aangelegenheid is die vorm krijgt in relaties tussen onderzoekers in verschillende carrière-fasen – niet alleen iets van individuele normen en institutionele regels. Daarnaast zagen we een kloof tussen een levendig internationaal debat over hervormingen die onderzoek nog verantwoorder moeten maken en de diversiteit aan institutionele contexten waarin die hervormingen vervolgens gestalte moeten krijgen.

Waar ligt ruimte om iets te veranderen

Het viel ons op dat er grote verschillen bestaan in de overtuiging dat zulke veranderingen wenselijk en haalbaar zijn. Ons onderzoek liet ook zien dat wetenschappelijke organisaties echt worstelen met de vraag waar hun ruimte ligt om iets te veranderen. Als laatste leiden veranderingen tot vormen van onzekerheid bij onderzoekers over de manier waarop ze beoordeeld en beloond worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website