Projectomschrijving

In Nederland zijn ongeveer 650.000 kwetsbare ouderen. Bij deze ouderen stapelen lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in hun functioneren zich op, zodat zij een hogere kans hebben op negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals niet goed meer zelfstandig kunnen wonen, ziekenhuisopname of zelfs overlijden. Kwetsbare ouderen hebben een hogere kans om te vallen dan gezonde ouderen, met name de kwetsbare ouderen met geheugenproblemen. Wij ontwikkelden een cursus voor kwetsbare ouderen die gericht was op het voorkomen van vallen. De cursus bestond uit informatie over valpreventie en valangst en oefeningen voor het verbeteren van het evenwicht en de spierkracht. Wij hebben onderzocht of deze cursus werkelijk voor zorgde dat de kwetsbare ouderen minder vaak vielen. Hoewel de deelnemers zeer enthousiast over de cursus waren, vielen zij niet minder vaak. Waarschijnlijk omdat onze cursus te intensief voor de ouderen was. Ons onderzoek heeft in beeld gebracht dat intensieve en langdurige cursussen niet zinvol zijn voor kwetsbare ouderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website