Projecten

Apoptotic neutrophils in atherosclerosis: decision shapers and therapeutic targets

Afgerond (september 2012 - januari 2019)

Slagaderverkalking, ook wel atherosclerose genoemd is de onderliggende oorzaak van veel hart- en vaatziekten, zoals een beroerte of hartinfarct. Ontsteking speelt een belangrijke rol in atherosclerose. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de neutrofiel, een kortlevende, maar zeer efficiënte ontstekingscel belangrijk is in het ontstaan van slagaderverkalking. Verder hebben we kunnen aantonen dat...

Bekijk dit project

Towards preventing disease progression: studying inflammation in the earliest phases of Rheumatoid Arthritis

Afgerond (oktober 2012 - september 2019)

Nog voordat de gewrichtsontsteking bij Reumatoïde Artritis (RA) aan de buitenkant te zien is begint de ziekte zich al te ontwikkelen. Het is in deze vroegste fase dat de ontsteking kan over gaan, waardoor de ziekte waarschijnlijk nog niet chronisch is. Het onderzoek heeft geleid tot kennis over de diagnostische en prognostische waarde van MRI in de vroegste fase van RA en in welke patiënten een...

Bekijk dit project

Small vessels, big trouble!A multimodal magnetic resonance imaging prospective cohort study on cognitive and motor consequences of cerebral white matter lesions

Afgerond (november 2012 - juni 2019)

Globaal gezien bestaan de hersenen uit grijze en uit witte stof. De witte stof verbindt gebieden van de hersenen die uit grijze stof bestaan; in de grijze stof bevinden zich de zenuwcellen die voor goed functioneren direct met elkaar verbonden moeten zijn. Tijdens het ouder worden wordt de kwaliteit van die verbindingen minder goed; de verminderde kwaliteit is tegenwoordig goed op MRI scans te...

Bekijk dit project

Muscle weakness in Nemaline Myopathy: what is the cause and can it be treated

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2017)

In het onderzoek hebben we aangetoond dat mutaties in eiwitten leiden tot nemaline myopathie (een zeldzame, aangeboren spierziekte). Deze eiwitten maken onderdeel uit van het dunne filament van de sarcomeer, de kleinste contractiele eenheid in spier. Alhoewel nemaline myopathie gezien wordt als 1 spierziekte, hebben we aangetoond dat het fenotype van de patient sterk verschilt per aangedaan eiwit....

Bekijk dit project

Unravelling the disease mechanisms of microvillus inclusion disease

Afgerond (juni 2014 - juni 2019)

We hebben laten zien dat mini-darmpjes (organoids) een goed model zijn voor het bestuderen van humane darmziekten. Met behulp van organoids was het mogelijk om microvillus inclusie ziekte (MVID) en andere aangeboren darmziekten te onderzoeken in patiënt-specifieke cellen. We hebben diverse testen ontworpen die de gevolgen van genetische mutaties op de fysiologie van de darm kunnen bepalen. Met...

Bekijk dit project

Renal multilamellar bodies: new players in body lipid metabolism

Afgerond (september 2012 - februari 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Treating Pneumonia in Dementia Patients at the End of Life

Afgerond (mei 2011 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Defective adipocyte clearance by phagocytosis during obesity: failure of signals for a quiet meal promote inflammation and insulin resistance

Afgerond (oktober 2013 - april 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Genetic programs of immediate effector lymphocytes

Afgerond (januari 2014 - juli 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

GLYCOTalk: Unraveling the biological function of streptococcal polysaccharides in host-pathogen interaction

Afgerond (september 2013 - mei 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The Might of MicroRNA in Muscle Mitochondrial Metabolism

Afgerond (oktober 2014 - april 2017)

Mitochondria, de energiecentrales van de cellen in het menselijk lichaam werken slechter in de spieren van mensen met diabetes type 2. Als je deze mitochondriën beter laat werken, verbetert ook de suikeropname van de spier. Dat kan door regelmatig te bewegen. Helaas is dat niet voor iedereen even makkelijk te doen. Invloed op spiercellen In dit project hebben we gekeken of microRNA's,...

Bekijk dit project

Translocation of intestinal Ralstonia pickettii as driver of visceral adipose tissue inflammation and subsequent insulin resistance

Afgerond (november 2014 - november 2019)

Overgewicht veroorzaakt vaak een ontsteking van het buikvetweefsel. Deze ontsteking bevordert het ontstaan van suikerziekte bij mensen met overgewicht. In dit Vidi projectvheeft mijn groep van onderzoekers proberen te ontrafelen of darmbacteriën (en specifiek de darmpathogenen zoals Ralstonia Pickettii) de bron van deze ontsteking vormen en of specifieke behandeling met een feces transplantatie...

Bekijk dit project

A novel approach to understanding how DNA variants cause disease

Afgerond (januari 2015 - januari 2020)

Nieuwe mogelijkheden voor behandeling Het goed begrijpen van veelvoorkomende ziekten kan helpen bij het komen tot nieuwe mogelijkheden voor behandeling. In dit onderzoeksproject is onderzocht wat er in de cellen van het lichaam misgaat door te kijken of de RNA activiteit in cellen van mensen onderling verschilt als zij een verschillend genetisch risico hebben om zo'n ziekte te krijgen. Genen...

Bekijk dit project

FirSTeps – the emergence of walking in children

Afgerond (oktober 2015 - oktober 2020)

De eerste zelfstandige stappen van een kind vormen een mijlpaal in de groei en ontwikkeling. Cerebrale parese (CP) is één van de meest voorkomende motorische ontwikkelingsstoornissen veroorzaakt door (niet-progressieve) laesies in een onvolgroeid brein. Een experimentele setup ontwikkeld In dit project hebben we de ontwikkeling van lopen bij TD-kinderen en kinderen met een hoog risico op het...

Bekijk dit project

Helping preterm infants to transition at birth in the most effective and least injurious way

Afgerond (augustus 2016 - augustus 2021)

Gesloten stembanden Vòòr de geboorte zijn de stembanden van de foetus voornamelijk gesloten. We hebben aangetoond dat dit bij geboorte ook het geval is en alleen kortdurend openen als de tevroeggeborene een ademteug neemt. De ademhaling zal dan bij geboorte beter gestimuleerd en ondersteund moeten worden om met maskerbeademing de longen te beluchten. Het toedienen van cafeïne, een...

Bekijk dit project

Linking innate and adaptive immune system by gammadeltaT-cells and their receptors in order to eradicate leukemia

Afgerond (april 2011 - juni 2018)

Mogelijke oplossing voor een nieuwe immuuntherapie Het inzetten van het aangeboren (“innate”) immuunsysteem, een onderdeel van het afweersysteem dat iedereen vanaf geboorte heeft, en wat geen genetische afwijkingen herkent, biedt een mogelijke oplossing voor een nieuwe immuuntherapie. Het innate immuunsysteem reageert op stress signalen en op stofwisselingsveranderingen van cellen. Juist deze...

Bekijk dit project

Mitochondrial ribosomal proteins as a target to promote healthy metabolism and aging

Afgerond (maart 2016 - maart 2021)

Metabolisme verandert naarmate we ouder worden Het is al enige tijd bekend dat het metabolisme (de stofwisseling) verandert naarmate we ouder worden. Maar hoe treden deze veranderingen op? En wat kunnen we er aan doen? Dit zijn de vragen waar de onderzoeksgroep van prof. Houtkooper zich de laatste jaren mee bezig heeft gehouden. Bepaalde behandelingen kunnen veroudering tegengaan Hoewel het te...

Bekijk dit project

Stem Cell Therapy for a Childhood Brain White Matter Disorder

Afgerond (november 2012 - september 2019)

Hersen wittestofziekten komen op alle leeftijden voor. Op de kinderleeftijd zijn het vooral genetische ziekten, die leiden tot progressieve neurologische handicap en vroeg overlijden. Er is op dit moment geen behandeling. Wij proberen met “wittestofstamcellen” de ziekten tot staan te brengen en zo mogelijk de witte stof te genezen. Eerder uitgevoerde stamceltransplantatiestudies zijn zeer...

Bekijk dit project

Novel insights for cholesterol trafficking: detection and inhibition of hepatic inflammation

Afgerond (augustus 2012 - september 2019)

Niet-alcoholische leververvetting is een leverziekte die voorkomt bij 1 op de 5 mensen in de Westerse samenleving. Bij een deel van deze mensen ontstaat na verloop van tijd leverontsteking, een chronische ziekte die ook wel bekend is als NASH. Met de bevindingen in dit project identificeerden wij nieuwe triggers die bijdragen aan het ontstaan van NASH. Op basis van deze triggers konden we ook...

Bekijk dit project

Balancing the Brain: Local Interactions between Excitatory and Inhibitory Synapses

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Collateral damage caused by immunoglobulin gene diversifications in developing lymphocytes and leukemias

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2017)

Het immuunsysteem voorkomt ziektes door indringers en veranderde eigen cellen op te ruimen. B-cellen en T-cellen herkennen deze ziektebronnen via specifieke receptoren en zorgen ervoor dat ze efficient opgeruimd worden. B-cellen en T-cellen maken een bijna oneindig aantal variaties van deze receptoren. Hiervoor gebruiken ze een genetisch 'knip-en-plak' mechanisme waarmee stukjes van verschillende...

Bekijk dit project

Hunting down the cause of cerebral infarcts

Afgerond (september 2012 - juni 2018)

In het Vidi project 'Hunting down the cause of cerebral infarcts' zijn nieuwe methodes ontwikkeld om de dunne vaatwanden van de kleine slagaders binnen de schedel af te beelden. In de eerste jaren van het project zijn de basis methodes ontwikkeld waarmee de vaatwanden in een klein gebied zichtbaar gemaakt worden. In het vervolg van het project zijn methodes ontwikkeld voor het afbeelden van een...

Bekijk dit project

Immune repertoire in the Picture

Afgerond (november 2012 - februari 2018)

Tijdens het project “Immune Repertoire in the Picture” is gebruik gemaakt van next generation sequencing (NGS) technologie om de totale set specifieke herkenningsmoleculen van het immuunsysteem (het immuunrepertoire) in kaart te brengen. Hiervoor is een bioinformatische analyse ontwikkeld om de verkregen sequentie data te visualiseren en te kunnen interpreteren. Met deze nieuwe technologie zijn...

Bekijk dit project

On the developmental origins of airway smooth muscle thickening in asthma

Afgerond (september 2012 - april 2018)

Astma is een chronische obstructieve luchtwegaandoening, waarvan de prevalentie en morbiditeit de afgelopen decennia gestaag zijn toegenomen. Astma heeft een grote impact op de samenleving. In het bijzonder bestaat er een groep slecht gecontroleerde astmapatiënten met matig tot ernstig astma, voor wie de kosten van zorg en ziekenhuisopname het grootst zijn. Deze groep lijdt aan chronische...

Bekijk dit project

Optogenetic Control of Cardiac Rhythm: Towards a Biological Defibrillator.

Afgerond (oktober 2014 - oktober 2019)

Bij ritmestoornissen is de elektrische stroom in het hart verstoord. Dit komt veel voor en kan dodelijk zijn. Algen produceren elektrische stroom middels licht-gevoelige ionkanalen. In dit project worden deze ionkanalen gebruikt om hartritmestoornissen te onderzoeken én te behandelen met lichtpulsen. Bij de uitvoering bleek dat deze ionkanalen goed in hartspiercellen tot expressie kon worden...

Bekijk dit project

Propellants of atherosclerosis Molecular aspects of RANTES- and PF4-release by activated platelets

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2017)

Bloedplaatjes zijn essentieel voor het stelpen van bloedingen, maar kunnen ook tot de ontwikkeling van hart- en vaatziekten bijdragen door de bloedvaten in vuur en vlam te zetten. In dit project wordt naar twee eiwitten gekeken, namelijk RANTES en plaatjes factor 4, die door bloedplaatjes worden uitgescheiden en die een kwalijke rol in dit proces spelen. De moleculaire mechanismen die aan de...

Bekijk dit project

Towards a better understanding of genetic associations in the major histocompatibility complex

Afgerond (juli 2012 - maart 2018)

Dat erfelijke factoren een belangrijke rol kunnen spelen bij ziekten is al lange tijd duidelijk. Door middel van moderne technieken om het DNA van patiënten op grote schaal uit te lezen en te analyseren is het nu mogelijk om specifieke genetische varianten aan te wijzen die een sleutelrol spelen bij verschillende ziekten. Dit kan dan beter inzicht verschaffen in het onderliggende biologische...

Bekijk dit project

A different perspective on prognostic research: methods for clustered data

Afgerond (april 2011 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

An Integrated Approach to Molecular Characterization of Zebrafish as a Biomedical Model

Afgerond (januari 2011 - juni 2018)

Het doel van dit project was om het zebravis modelsysteem uit te breiden en hiermee compatibel te maken met hoogwaardige massaspectrometrie in het algemeen en proteomics in het bijzonder. Wij hebben hiervoor protocollen voor experiment, opzet en data analyse nieuw ontwikkeld en verder verfijnd. In een wereldwijde samenwerking met gelijksoortige onderzoeksgroepen hebben wij dit doel binnen de...

Bekijk dit project

Migraine and female sex hormones; of mice and women

Afgerond (februari 2011 - juli 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The power of a nap: 'sleep benefit' in Parkinson's disease

Afgerond (april 2011 - januari 2019)

De ziekte van Parkinson is een veelvoorkomende neurologische aandoening. Bewegingsarmoede, stijfheid en beven zijn debelangrijkste motore symptomen van de ziekte. Naast de bewegingsproblemen kampen mensen met Parkinson ook met diverse niet-motore symptomen, waarbij slaapstoornissen vaak op de voorgrond staan. Bij de meeste patiënten is de slaap sterk verstoord, wat een negatieve invloed heeft op...

Bekijk dit project

Tissue size control and the regulation of Hippo pathway activity in mammals

Afgerond (april 2011 - oktober 2018)

Waarom is onze linkerhand even groot als onze  rechterhand? Het is biologen niet duidelijk hoe weefsels precies ‘weten’ wanneer ze moeten stoppen met groeien. Ontrafeling van dit fundamentele mechanisme kan ook duidelijk maken hoe tumorcellen hieraan ontsnappen.

Bekijk dit project

Clinical and neurobiological characterization of muscarinic receptor-deficit schizophrenia (MRDS)

Afgerond (januari 2013 - september 2019)

Psychotische stoornissen gaan vaak samen met geheugenproblemen. Deze problemen blijven vaak bestaan nadat andere psychotische symptomen zijn verdwenen en zijn erg bepalend voor het dagelijks functioneren. Aangezien we niet weten hoe geheugenproblemen bij psychose ontstaan en hoe we ze moeten behandelen, hebben we met dit onderzoek geprobeerd dit beter te begrijpen. Door middel van hersenscans...

Bekijk dit project

Fetal plasticity and health in later life. A life course study focused on epigenetic, metabolic and vascular programming

Afgerond (juli 2013 - juli 2019)

Kinderen met een laag gewicht bij de geboorte hebben een hoger risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 op volwassen leeftijd. De hypothese voor dit project was dat ongunstige blootstellingen in de foetale periode en vroege kinderjaren leiden tot permanente aanpassingen van foetale cardiovasculaire en metabole orgaansystemen, die gunstig kunnen zijn voor de korte termijn, maar het...

Bekijk dit project

FGF1: a novel regulator of metabolic homeostasis and insulin sensitization

Afgerond (november 2012 - september 2019)

Suikerziekte (Type 2 diabetes) vormt een steeds groter probleem in onze samenleving. De toename van deze zogenaamde “metabole ziekte” hangt nauw samen met de Westerse levensstijl die gekenmerkt wordt door overmatige voedsel inname en te weinig lichaamsbeweging. Er zijn weliswaar effectieve medicijnen voor deze ziekte maar deze hebben ernstige bijwerkingen. In ons onderzoek hebben wij ontdekt dat...

Bekijk dit project

Translations in addiction: from preclinical brain changes to personalized medicine

Afgerond (mei 2014 - januari 2021)

Innovatieve behandelmethode met hersenstimulatie Bij verslaving is terugval tijdens of na behandeling een veel voorkomend fenomeen. In dit onderzoeksproject werd onderzocht welke factoren samenhangen met behandelsucces bij alcoholverslaving en gokverslaving. Ook werd een innovatieve behandelmethode met hersenstimulatie (hoog frequente rTMS; herhaalde transcraniële magnetische stimulatie)...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website