Projecten

Identification of molecular regulatory pathways for specification and maturation of human cardiac subtypes

Lopend (juli 2018 - juli 2022)

In de westerse wereld zijn hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak en is genezing niet mogelijk. Sinds 10 jaar is het mogelijk lichaamscellen van patiënten, zoals huid- of bloedcellen, om te zetten naar zogenaamde humane pluripotente stamcellen (hPSC), waar vervolgens weer o.a. hartspiercellen van gemaakt kunnen worden. Echter het probleem is dat deze hPSC-hartspiercellen uit...

Bekijk dit project

VISION: Uncovering Stem Cell-Based Corneal Regeneration Using Nanotechnology and Multimodal Imaging

Lopend (augustus 2018 - augustus 2023)

Stamcellen bieden de unieke mogelijkheid tot het repareren of vervangen van beschadigde weefsels en organen in het menselijk lichaam. Dit geeft hoop aan patiënten met chronische ziektes en degeneratieve aandoeningen. Echter, het succes van stamceltherapieën wordt geplaagd door een gebrek aan kennis over de manier waarop stamcellen regeneratieve processen aansturen en een gebrek aan betrouwbare...

Bekijk dit project

Brain on a dish: development of innovative stem cell technologies for personalized medicine in epilepsy

Lopend (juli 2018 - februari 2023)

Bij ernstige vormen van epilepsie, zoals het Dravet syndroom, is niet goed te voorspellen of een medicijn een gunstig effect op aanvallen heeft. Het uitproberen van medicijnen kan gepaard gaan met bijwerkingen en kan een ongunstig effect op de ontwikkeling van het kind hebben. In deze studie gaan wij een laboratoriumtest ontwikkelen om het effect vooraf te kunnen testen. Van bloedcellen van de...

Bekijk dit project

Microtubule-lipid crosstalk during neuronal cytokinesis

Lopend (juli 2018 - januari 2023)

Erfelijke ziekten waarbij de hersenen van een kind onvoldoende groeien veroorzaken geestelijke en vaak ook lichamelijke beperkingen. Een van de oorzaken van deze zogenaamde congenitale microcephalieën is dat de deling van zenuwcelvoorlopers niet goed verloopt. Hierdoor vormen zich te weinig zenuwcellen en blijven de hersenen dus klein. Het is bekend dat het celskelet een belangrijke rol speelt bij...

Bekijk dit project

Synapses on high alert in Alzheimer's disease

Lopend (mei 2018 - januari 2023)

De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door beta-amyloïd plaques in het brein. Beta-amyloïd veroorzaakt aandachts-en geheugenproblemen door aantasting van synapsen, de verbindingen tussen zenuwcellen. De onderzoekers ontdekten eerder dat beta-amyloïd alleen een bepaald type synaps aanvalt: het type dat geactiveerd wordt bij aandacht. Het team gaat daarom met geavanceerde elektrofysiologie- en...

Bekijk dit project

Respiratory health risks from intensive livestock production, risk estimation and prevention

Lopend (april 2018 - januari 2025)

Omwonenden van veehouderijen hebben een verhoogd risico op longontsteking maar oorzaken zijn nog onbekend. In het voorgestelde onderzoek worden mogelijke oorzaken van longontsteking in een gebied met veel intensieve veehouderij onderzocht. Dit wordt gedaan door patiënten met longontstekingen in de buurt van veehouderijen en patiënten die verder weg wonen te vergelijken. Daarbij maken we gebruik...

Bekijk dit project

Glia in subarachnoid haemorrhage survivors: neuroinflammation cause of cognitive deficits?

Lopend (april 2018 - januari 2023)

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 1500 mensen een subarachnoïdale bloeding door een zwakke plek in een hersenslagader. Veel patiënten overlijden kort na de bloeding. Ongeveer 30% van de vaak relatief jonge overlevenden hebben chronische concentratie-, aandacht- en geheugenproblemen. Dit heeft een enorme impact op de patiënten en hun naasten. Neurologen en neurobiologen bundelen hun expertise...

Bekijk dit project

ETHical and MethodologIcal evaluation of knowledge geneRation in cardiology: introducing thE learning health care system as a fundamental new approach - ETHMIRE

Lopend (juni 2018 - juni 2023)

De traditioneel strikte scheiding tussen zorg en onderzoek belemmert volgens velen verbeteringen en innovaties in de geneeskunde. Een alternatief is een continu lerend systeem waarin onderzoek en zorg zijn geïntegreerd - een zogeheten ‘Learning Healthcare System’ (LHS). Een LHS kent echter veel uitdagingen, zoals ethische toetsing, informed consent en het verkrijgen van bewijs uit routinematig...

Bekijk dit project

Characterisation of the immunomodulatory effect of stromal cells in health and disease

Lopend (juni 2018 - februari 2023)

Reumatoïde artritis (ontstekingsreuma) is een ontstekingsziekte, waarbij door een ongewenste afweerreactie tegen lichaamseigen eiwitten de ziekte in stand wordt gehouden. In de vroegste fase van ontstekingsreuma is het afweersysteem in de lymfeklieren, waar afweerreacties starten, al geactiveerd. Wij hebben gevonden dat in muizen de steuncellen van de lymfeklieren essentieel zijn voor de...

Bekijk dit project

Complexome Remodelling in Mitochondrial Disease

Lopend (juli 2018 - juli 2023)

Mitochondriën spelen, als de energiecentrales van de cel, een centrale role in ziekte en gezondheid. Mutaties in de meer dan 1200 genen die de mitochondriën besturen leiden tot het dysfunctioren van de cel en veroorzaken mitochondriële ziekten. Hoewel deze mutaties allemaal leiden tot een verstoring van de energiehuishouding, is er een grote variatie in het ziekteverloop tussen patiënten....

Bekijk dit project

Disease mechanisms in vanishing white matter: targets for therapy development

Lopend (mei 2018 - mei 2023)

“Vanishing white matter” (VWM) is een ziekte van de witte stof van de hersenen die vooral kinderen treft en ernstige handicaps en overlijden veroorzaakt. De ziekte is gevoelig voor stressoren, zoals koorts, die snelle achteruitgang veroorzaken. Er is geen behandeling. VWM wordt veroorzaakt door genetische fouten in de factor eIF2B, die een centrale rol speelt in de “geïntegreerde stress response”...

Bekijk dit project

Clearance of neurotoxic aggregates by autophagy

Lopend (juni 2018 - januari 2023)

Selectieve verwijdering van neurotoxische eiwitaggregaten met autofagie Vrijwel alle leeftijdsafhankelijke neurodegeneratieve ziektes, zoals Alzheimer’s, Parkinson’s en Huntington’s, ALS en diverse vormen van Ataxie, worden gekarakteriseerd door klontering van eiwitten. Deze zogenaamde eiwit aggregaten zorgen voor afsterving van zenuwcellen, waardoor deze ziektes ontstaan. Autofagie is een proces...

Bekijk dit project

Impaired sensory processing in Autism Spectrum Disorder: Towards better phenotyping and cellular models

Lopend (augustus 2017 - augustus 2023)

Mensen met autisme zijn vaak overgevoelig voor zintuigelijke prikkels zoals harde geluiden of fel licht. Een mogelijke verklaring voor deze gevoeligheid is dat bij mensen met autisme de communicatie tussen zenuwcellen in de hersenen anders verloopt. Ons onderzoek zal voor het eerst in mensen met autisme deze mogelijk verstoorde communicatie gaan onderzoeken. Bij proefpersonen zal een heel klein...

Bekijk dit project

Harnessing social networks for infectious disease control

Lopend (augustus 2017 - februari 2023)

Recente uitbraken van infectieziekten hebben aangetoond dat toenemende globalisering het risico van uitbraken met nieuwe ziekteverwekkers verhoogt. Risicopercepties over infecties beïnvloeden hoe mensen zich gedragen bij een uitbraak. Dit kan de verspreiding van ziektes veranderen. Contacten in sociale netwerken kunnen risicogedrag versterken of afremmen. Ook kunnen ziekteverwekkers via deze...

Bekijk dit project

Epigenetic targeting for prevention of sepsis-induced macrophage tolerance in humans

Lopend (juni 2017 - juni 2022)

Sepsis is een zeer ernstige en veel voorkomende complicatie van infecties die ontstaat wanneer ons afweermechanisme niet meer in staat is om ziekteverwekkende bacteriën onder controle te krijgen. Een groot deel van de patiënten met sepsis ontwikkelt immuun paralyse, waardoor het immuunsysteem niet werkt. Hierdoor ontstaat een verhoogde kans op overlijden. Recentelijk hebben we, gebruik makend van...

Bekijk dit project

Cell division arrest and self-renewal potential of differentiated neurons and heart muscle cells

Lopend (mei 2017 - maart 2023)

Onze weefsels en organen verouderen en kunnen beschadigd raken. Het hart en de hersenen zijn de meest kritische lichaamsonderdelen, terwijl juist deze organen slecht in staat zijn om schade te herstellen. De gespecialiseerde spiercellen van het hart en zenuwcellen in de hersenen kunnen zich niet meer vernieuwen door celdeling. Daardoor leidt verlies van deze cellen snel tot verlies van functie,...

Bekijk dit project

Scrutinizing the proteostasis network of photoreceptors towards therapeutic intervention of inherited retinal dystrophies

Lopend (mei 2017 - maart 2022)

Vertraging van de celdood in erfelijke netvliesdegeneratie Ongeveer 5000 mensen in Nederland hebben een erfelijke vorm van progressieve netvliesdegeneratie. Hierbij sterven de lichtgevoelige cellen in ons netvlies, de staafjes en kegeltjes, na verloop van tijd af. Dit leidt vaak tot volledige blindheid. Het proces van celdood kan langzaam of snel verlopen, maar is tot op heden ongeneeslijk. In...

Bekijk dit project

The role of nuclear UBE3A in the pathophysiology of Angelman Syndrome

Lopend (juni 2017 - juni 2022)

Wat is de kerntaak van UBE3A?Patiënten met het Angelman syndroom (AS) hebben een ernstige verstandelijke handicap, geen spraak, slechte motoriek en vaak epilepsie en gedragsproblemen. Momenteel is er geen behandeling voor deze ernstige aandoening, en daarom is levenslange intensieve zorg nodig voor deze patiënten. AS wordt veroorzaakt door het verlies van het UBE3A enzym. Kennis over de rol van...

Bekijk dit project

Early developmental processes underlying sensory deficits in neurodevelopmental disorders

Lopend (juni 2017 - januari 2023)

Mensen met een vorm van autisme zijn vaak anders gevoelig voor prikkels zoals geluiden, beelden of aanrakingen. Echter, het is onduidelijk wat deze gevoeligheid veroorzaakt. Deze zintuiglijke prikkelverwerking is een van de eerste functies die na de geboorte tot stand komt. De hersenen zijn dan klaar om de prikkels te gaan ontvangen en ze te gaan verwerken tot gedachten en emoties. Om de...

Bekijk dit project

COMPUTE CANCER: CO-data Moderated Prediction Underpinning Therapy personalization and Early diagnostics of CANCER

Lopend (april 2017 - september 2022)

Hoe maak je systematisch gebruik van big data om op basis van genetische profielen een accurate voorspelling te doen voor het succes van een behandeling? Of om een diagnostische genetische test te ontwikkelen op weefselmateriaal dat men van zichzelf kan afnemen? Het COMPUTE Cancer project ontwikkelt methoden waarmee m.b.v. big data beter de spelden in de hooiberg van de genetische profielen...

Bekijk dit project

Microtubule organisation and membrane trafficking in metastatic cancer

Lopend (juli 2017 - juli 2022)

Het uitzaaien van kankercellen is de belangrijkste oorzaak van overlijden van kankerpatiënten. Uitzaaiende kankercellen moeten de tumor verlaten en het omliggende weefsels binnendringen. Het celskelet is hiervoor essentieel. Het faciliteert de vorming van uitlopers die de omgeving van de kankercel aftasten en transporteert intracellulaire vehikels met stoffen die de omringende weefsels kunnen...

Bekijk dit project

Uncovering cancerous enhancers of prostate and breast cancers

Lopend (maart 2017 - maart 2021)

Meer dan 95% van ons genoom wordt niet gebruikt voor de codering van eiwitten, maar speelt een cruciale rol bij de regulatie van hun expressie. In deze regio liggen ongeveer een miljoen ‘enhancer’ elementen, die reguleren genen op grote afstand. Recente studies hebben aangetoond dat afwijkingen in deze enhancers direct betrokken kunnen zijn bij kankerontwikkeling. Recentelijk, hebben wij een...

Bekijk dit project

Chaperoning axonal transport in neurodegenerative disease

Lopend (juli 2016 - juli 2021)

De miljoenen zenuwcellen in ons brein communiceren door middel van het fuseren van signaal blaasjes (vesicles) bij de miljarden contactpunten (synapsen) tussen de zenuwcellen. Het wordt steeds duidelijker dat problemen met deze vesicles ten grondslag liggen aan het ontstaan van verschillende hersenaandoeningen, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. In dit project zal onderzocht worden...

Bekijk dit project

Big data for personalized medicine

Lopend (augustus 2016 - oktober 2023)

A major challenge in healthcare is to develop “precision” medicine: delivery of personalized interventions tailored precisely to each individual’s specific personal needs. We will use “big data” analyses as a new tool in healthcare for delivering personalized decision support. We illustrate this for Parkinson’s disease (PD), a disabling chronic condition. Specifically, we will explore a worldwide...

Bekijk dit project

Impact of chromatin context on DNA double-strand break repair kinetics, fidelity and signaling

Afgerond (juli 2016 - september 2021)

Kanker ontstaat door permanente schade aan het DNA. Schade aan het DNA komt veelvuldig voor, maar cellen kunnen doorgaans de schade snel opsporen en herstellen. Echter, herstel van schade is niet altijd optimaal en het wordt steeds duidelijker dat de verpakking van DNA in chromatine bepaalt hoe cellen omgaan met schade, zoals breuken in het DNA. In dit project willen we met een reeks nieuw...

Bekijk dit project

A retinal origin of congenital nystagmus

Afgerond (juli 2016 - januari 2021)

Tijdens beweging stabiliseren wij ogenschijnlijk moeiteloos beelden op ons netvlies door samenwerking tussen netvlies, hersenstam kernen en neuronen die de oogspieren aansturen. Storing van deze regeling kan leiden tot nystagmus: onwillekeurige, repetitieve oogbewegingen, met vaak vermindering van gezichtsscherpte. De oorzaak van nystagmus is onbekend, maar wordt meestal in de hersenen gezocht....

Bekijk dit project

Promoting tailored healthcare: improving methods to investigate subgroup effects in treatment response when having multiple individual participant datasets

Lopend (september 2016 - juni 2022)

Behandeling op maat Iedere patiënt verwacht de behandeling te krijgen die het best bij hem of haar past. Studies naar behandelingen rapporteren vaak één, gemiddeld effect. De gemiddelde patiënt bestaat niet omdat patiënten onderling verschillen in zowel gunstige reacties als bijwerkingen. Deze verschillen heten subgroep-effecten. Het aantonen van subgroepen is complex. Onderzoek naar...

Bekijk dit project

The role of non-coding RNAs and transcription factor networks in X-inactivation.

Afgerond (april 2016 - april 2021)

De werking van coderende en niet-coderende elementen van het genoom ontcijferd. Meer dan 2/3 van ons genoom wordt vertaald naar RNA, maar slechts 2% wordt vertaalt in eiwit. De niet coderende RNAs bevatten “long non-coding RNAs (lncRNAs)”, die belangrijk zijn voor normale homeostase en ziektes. Xist is een van de best bestudeerde lncRNAs en is belangrijk voor inactivatie van 1 van 2 X-...

Bekijk dit project

Molecular and cellular dissection of memory-encoding neuronal ensembles

Lopend (juli 2016 - oktober 2021)

Pathologische geheugenstoornissen (bijv. Post-Traumatische Stress Stoornis) hebben grote invloed op dagelijks functioneren en gezondheid van patiënten. Inzicht in de manier waarop traumatische herinneringen worden vastgelegd in de hersenen is cruciaal voor ontwikkeling van nieuwe therapeutische interventie. Samenwerking tussen de onderzoeksgroepen van Sabine Spijker, Guus Smit (VU Amsterdam) en...

Bekijk dit project

Spatial and temporal gene expression patterns in the microenvironment promoting hematopoietic stem cell generation in vivo

Afgerond (februari 2016 - januari 2021)

Bloedcellen zijn van levensbelang; ze transporteren zuurstof, bestrijden infecties en stoppen bloedingen in het lichaam. Bloedstamcellen (BSCs) zijn verantwoordelijk voor de productie van bloedcellen gedurende het hele leven. Sinds 50 jaar wordt BSC-transplantatie gebruikt voor patiënten met bloed-gerelateerde ziekten zoals leukemie. Ieder jaar worden er wereldwijd meer dan 50.000 transplantaties...

Bekijk dit project

HINTS: Health improvement through nudging techniques

Lopend (september 2016 - januari 2023)

Gezonde eetgewoonten helpen ziekten zoals obesitas en hart- en vaatziekten te voorkomen. Veel Nederlanders hebben echter een ongezond voedingspatroon. Dit is grotendeels het resultaat van automatische, onberedeneerde keuzes voor ongezond voedsel, uitgelokt door een ‘obesogene’ voedselomgeving. In dit project onderzoeken we “nudges”: interventies waarin de automatische processen die een rol spelen...

Bekijk dit project

Reprogramming hematopoietic progenitors to generate transplantable stem cells

Afgerond (juni 2016 - augustus 2021)

Bloedcellen worden gemaakt door stamcellen in het beenmerg. Stamcellen worden gebruikt voor transplantatiedoeleinden in patienten waarbij de bloedcelaanmaak is verstoord. Dit betreft meestal patienten met leukemie. Hoe meer stamcellen worden getransplanteerd, hoe sneller de normale bloedcelaanmaak op gang komt. Pogingen om buiten het lichaam om stamcellen te vermeerderen zijn moeizaam gebleken...

Bekijk dit project

Helminth-derived glycoproteins and insulin sensitivity: from immunomodulatory properties to direct regulation of metabolic tissues

Afgerond (april 2015 - april 2020)

In Nederland lijden meer dan een miljoen mensen aan type-2 diabetes en dat aantal groeit nog steeds. Het is bekend dat ontstekingen in bepaalde weefsels en organen leiden tot insulineresistentie met type-2 diabetes als gevolg, en het is dus belangrijk dat therapieën worden ontwikkeld die dit tegengaan. Onderzoekers van het LUMC gaan nieuwe behandelmethoden ontwikkelen op basis van hun kennis over...

Bekijk dit project

Cure for a genetic disease? Targeting the right drug to the right patient using intestinal stem cell cultures in Cystic Fibrosis.

Afgerond (april 2015 - juli 2021)

Onderzoekers in Utrecht en Rotterdam hebben een laboratorium-methode ontwikkeld die de komst van genezende medicijnen voor Cystic Fibrosis (taaislijmziekte, CF) enorm kan versnellen. In stamcellen wordt op zeer effectieve wijze het werkingsmechanisme van nieuwe medicijnen onderzocht en wordt voor iedere individuele patiënt bepaald welke (combinatie van) geneesmiddelen het meest effectief is....

Bekijk dit project

Shining light on loss of control over substance and food intake.

Lopend (juni 2015 - juli 2021)

Obesitas en middelenverslaving zijn gezondheidsproblemen met grote sociale, economische en juridische gevolgen. In dit project worden de mechanismen in de hersenen in kaart gebracht die bijdragen aan het verlies van controle over voedselinname, cocaïne- en alcoholgebruik. Controleverlies is een kernkenmerk van deze aandoeningen die met de huidige behandelmethoden niet gericht wordt...

Bekijk dit project

Circadian Rhythm of Muscle Mitochondrial Metabolism.

Afgerond (april 2015 - september 2020)

Het aantal mensen met type 2 diabetes (T2DM) stijgt snel. T2DM vergroot de kans op hart- en vaatziekten en andere complicaties, en is daarmee een groot gezondheidsprobleem. T2DM is een welvaartsziekte, veroorzaakt door teveel energie-inname en te weinig energieverbruik, maar mogelijk ook verstoorde slaap/waak ritmes. Energie wordt geproduceerd in mitochondria, de energiecentrales in al onze...

Bekijk dit project

Discovery of host regulatory networks as targets for novel immunomodulatory drugs to control intracellular bacterial infections.

Afgerond (juni 2015 - juli 2021)

Tuberculose (TBC) is wereldwijd één van de meest dodelijke infectieziekten. De behandeling van TBC stoelt vrijwel volledig op het langdurig toedienen van (een combinatie van) antibiotica. De drastische toename van multi-drug-resistente (MDR)-TBC is een heel serieuze bedreiging voor de bestrijding van TBC. Het is daarom van groot belang nieuwe en innovatieve behandelmethodes te ontwikkelen die ook...

Bekijk dit project

Take the bitter with the sweet; Targeting hyperglycosylation of the auto-antibodies specific for rheumatoid arthritis.

Afgerond (juni 2015 - september 2021)

Ons afweersysteem zorgt ervoor dat ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën en schimmels worden opgespoord en vernietigd. Hierdoor blijven wij gezond. Bij sommige mensen keert het afweersysteem zich tegen het eigen lichaam. Het herkent de eigen lichaamsweefsels en komt in actie om de zogenaamde ‘indringers’ te vernietigen. Zo ontstaat een chronische ontsteking. Bij reumapatiënten gaat er iets...

Bekijk dit project

Immunometabolic circuits in sepsis: restoring host defense mechanisms

Afgerond (mei 2015 - december 2020)

Sepsis (bloedvergiftiging) treedt op als de afweer een infectie niet kan controleren. Sepsis leidt tot een verstoorde functie van witte bloedcellen. Deze cellen voorzien in hun energie door afbraak van glucose via glycolyse. Witte bloedcellen van sepsis patiënten vertonen een sterk geremde glycolyse en kunnen daardoor niet goed reageren op bacteriën. Het project beoogt bij patiënten en muizen...

Bekijk dit project

Unravelling the epidemiology and pathogenesis of the novel human coronavirus MERS-CoV

Afgerond (april 2014 - april 2018)

Infectie preventie voor een nieuw coronavirus Humane coronavirussen zijn oorspronkelijk afkomstig van dieren. Het MERS-coronavirus is een actueel en indringend voorbeeld van een nieuw coronavirus dat vanuit een dierlijke bron mensen infecteert en als gevolg daarvan een vaak fatale longontsteking kan veroorzaken. Coronavirussen kunnen van gastheer wisselen door binding aan de receptor - het...

Bekijk dit project

Development of novel antibiotics acting on host targets

Afgerond (maart 2014 - maart 2018)

Publiekssamenvatting Development of novel antibiotics acting on host targets. Ieder jaar sterven er meer dan 2 miljoen mensen aan bacteriële infecties. Dit probleem wordt nog groter wanneer de antibiotica niet meer werken zoals bij multi-resistente bacteriën. TB komt om die reden terug net als andere infecties die vroeger gewoon waren en tegenwoordig in Nederland niet meer voor komen. Het...

Bekijk dit project

Discriminating signalling nodes in conventional and regulatory T cells to guide clinical targeting of costimulatory receptors in cancer, autoimmunity and transplant rejection.

Afgerond (april 2014 - augustus 2019)

T-cellen kunnen geinfecteerde lichaamscellen en kankercellen doodmaken. Onschuldige cellen moeten ze met rust laten. Om actief te worden hebben T-cellen toestemming nodig van ‘receptoren’op hun oppervlak. Die receptoren gebruiken signaleringsmoleculen in de cel om deze te activeren. Naast ‘gewone’ T cellen, bestaan er ook ‘regulatoire’ T-cellen. Deze cellen remmen de gewone T-cellen af om te...

Bekijk dit project

From molecular pathogenesis studies to evaluation of control measures: a systems biology approach to the use of next generation sequencing for emerging viral diseases

Afgerond (maart 2014 - maart 2018)

Unieke samenwerking Kennis over pathogenen, hun verspreiding en ziekmakend vermogen is nodig voor effectieve diagnostiek, behandeling en bestrijding. Bij nieuw opduikende infectieziekten is deze kennis gewoonlijk versnipperd en te laat beschikbaar. In een unieke samenwerking tussen (medische en veterinaire) klinische, fundamentele en public health onderzoekers maken we in dit project gebruik van...

Bekijk dit project

The excitatory synapse as target for environmental influences on brain function

Afgerond (juni 2014 - april 2019)

Veel excitatie vroeg in het leven? Langdurige effecten in de hersenen. Emotionele gebeurtenissen worden goed onthouden. Dit is belangrijk om snel te kunnen reageren als iets vergelijkbaars zich in de toekomst voordoet. Maar het kan ongunstig worden als emotionele informatie zo langdurig en levendig herinnerd wordt dat het leidt tot bv. een posttraumatische stress stoornis. Om dergelijke...

Bekijk dit project

The role of stable immunoglobulin transcripts in establishing allelic exclusion

Afgerond (april 2014 - april 2021)

Knippen ja, maar dan wel zo min mogelijk! B lymfocyten herkennen lichaamsvreemde stoffen met behulp van hun specifieke immunoglobuline. Om zoveel mogelijk verschillende lichaamsvreemde stoffen te herkennen, ontstaan door knippen en plakken van immunoglobuline genen dagelijks miljoenen nieuwe immunoglobuline genen. Wanneer het knippen en plakken verkeerd gaat kunnen lymfomen ontstaan. Wanneer te...

Bekijk dit project

Understanding Hallucinations

Afgerond (januari 2014 - januari 2021)

Hallucinaties (iets waarnemen dat er niet is) komen voor bij een scala aan diagnosen, zoals de ziekte van Parkinson, dementie, hardhorendheid en slechtziendheid, schizofrenie en borderline persoonlijkheidsstoornis. Er bestaan verschillende behandelingen, maar deze zijn vaak niet effectief en kunnen forse bijwerkingen veroorzaken. Hallucinaties bij verschillende diagnosen worden verschillend...

Bekijk dit project

Microglia cells in schizophrenia; a potential new target for treatment

Afgerond (april 2013 - oktober 2019)

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte waarvan we niet precies weten hoe het ontstaat. De laatste jaren lieten een aantal studies zien dat de afweercellen in de hersenen sterker actief zijn bij patiënten met deze ziekte. Actieve afweercellen maken schadelijke stoffen en dat kan nadelige gevolgen voor de hersenen hebben. In dit project gaan we onderzoeken of de afweercellen in de...

Bekijk dit project

Transcriptional healing Transcription-coupled DNA repair and aging: from molecule to mouse-model

Afgerond (juni 2013 - juni 2018)

DNA wordt continue beschadigd door o.a. zonlicht (UV), chemicaliën en vreemd genoeg ook door onze eigen stofwisseling. DNA schade verstoort o.a. het transcriptie proces, waardoor cellen sneller dood gaan wat tot versnelde veroudering kan leiden. Transcriptie-gekoppelde DNA reparatie (TCR) speelt een belangrijke rol in het voorkomen van veroudering door DNA schade. Cockayne syndroom patiënten...

Bekijk dit project

Reactivation of fetal hemoglobin expression: functional analysis of candidate modifiers in vivo.

Afgerond (juni 2013 - april 2019)

Erfelijke bloedarmoedes behoren tot de meest voorkomende genetische ziektes ter wereld. Jaarlijks worden 300.000 ernstig zieke kinderen geboren. Die kunnen nu alleen genezen worden met een beenmergtransplantatie, een riskante procedure die beperkt toegepast kan worden. De meeste patiënten zijn ziek doordat hun beta-globine gen niet goed functioneert. Tijdens de zwangerschap gebruikt de baby een...

Bekijk dit project

Gene identification in Intellectual Disability Disorders in the era of Next Generation Sequencing: personalized genomics, phenomics and functional characterization

Afgerond (juli 2013 - maart 2019)

In de afgelopen 15 jaar werden gedetailleerde klinische gegevens van patiënten met een verstandelijke beperking (VB) en autisme-spectrumstoornis (ASS), die werden gezien op afdeling klinische genetica in Nijmegen, verzameld in de zogenaamde Nijmegen Phenotype Database (NP-database). Aan het begin van het project bevatte de NP-database 7.168 patiënten met in totaal 58.648 klinische kenmerken en...

Bekijk dit project

Restoring heart rhythm: A systems biology approach to understand and bio-engineer pacemaker tissue

Afgerond (juni 2013 - maart 2018)

Het hart klopt wel 100.000 keer per dag in een tempo dat onze inspanningen mogelijk maakt. Elke hartslag wordt gestart door gangmaker cellen in de sinusknoop van het hart, die spontaan een elektrisch signaal maken. Door ziekte, ouderdom of fouten in het DNA kan de sinus knoop gaan falen en ontstaat er een te lage hartslag, bradycardie. Deze situatie maakt de implantatie van een elektronische...

Bekijk dit project

Quantitative in-vivo characterization of optical properties of ocular tissue for diagnosis and monitoring of chorioretinal diseases

Lopend (juli 2013 - januari 2019)

De optische eigenschappen van de verschillende weefsels in het oog hangen sterk samen met het functioneren van de verschillende onderdelen van de retina. Deze eigenschappen kwantitatief bepalen is van groot belang voor het stellen van een juiste en tijdige diagnose en voor het kiezen van de juiste behandeling. In de praktijk wordt afgegaan op hoe de retina eruit ziet, wat geen directe maar...

Bekijk dit project

Molecular mechanisms and clinical phenotype of T3 receptor alpha mutations

Afgerond (maart 2013 - september 2017)

Werking receptor Schildklierhormoon is essentieel voor een normale ontwikkeling. De werking van schildklierhormoon vindt plaats door binding aan een schildklierhormoonreceptor. Recent hebben wij en onderzoekers uit Engeland een nieuw ziektebeeld ontdekt, waarbij deze receptor niet goed functioneert. Het gevolg is dat schildklierhormoon zijn normale werking niet kan uitoefenen. Dit uit zich bij...

Bekijk dit project

The EMDR treatment of Posttraumatic Stress Disorder: explaining and optimizing a mental health care intervention

Afgerond (augustus 2013 - januari 2019)

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) werd 20 jaar geleden geïntroduceerd als behandelmethode voor posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Een belangrijk onderdeel is dat patiënten oogbewegingen maken tijdens het ophalen van de trauma-herinnering. Hoewel EMDR aanvankelijk skeptisch werd ontvangen, behoort zij inmiddels tot de effectiefste behandelmethoden voor PTSS. Recente...

Bekijk dit project

Myotonic dystrophy: Disease of imbalance in proteostasis and cell stasis?

Afgerond (juni 2013 - september 2020)

Myotone dystrofie (DM) is een ernstige neurodegeneratieve repeat-expansie-aandoening die wordt gekenmerkt door onder andere spierzwakte, hartfalen en neuropsychiatrische problemen met progressief verloop. DM1-patiënten zijn drager van een DMPK-gen met abnormaal lange (CTG)nvolgorde. Vorming van RNA-producten hiervan kan toxisch zijn, maar RNA-afwijkingen alleen bieden geen sluitende verklaring...

Bekijk dit project

Production of transplantable HSCs from novel cell sources: Differentiation and genetic re/programming

Afgerond (juni 2012 - juni 2017)

Bloedstamcellen zijn de bron van al onze bloedcellen. Ze komen van nature voor in het beenmerg en zijn waardevol bij de behandeling van leukemie. Voor veel patiënten is het echter moeilijk om voldoende bloedstamcellen te verkrijgen voor een succesvolle behandeling. Bloedstamcellen worden gevormd tijdens de embryonale ontwikkeling uit primitieve embryonale cellen, via een aantal nog onbekende...

Bekijk dit project

Control of chromosome architecture by nuclear lamins: role in laminopathies.

Afgerond (november 2012 - november 2017)

In elke cel van ons lichaam zit 2 meter DNA verpakt in een bolvormige celkern van ca 0,01mm diameter. Het is nog grotendeels onduidelijk hoe dit DNA opgevouwen is. Er zijn aanwijzingen dat het DNA opgehangen is aan de kern-lamina, een eiwitschil die de wand van de celkern vormt. De lamina bestaat voor een groot deel uit eiwitten genaamd lamines. Mutaties in één van deze lamines (Lamine A)...

Bekijk dit project

How sickening is sitting? Building the scientific fundament for targeting sedentary behaviour in the promotion of cardiometabolic health

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2018)

Na hoeveel tijd wordt TV kijken ongezond? Onder meer deze vraag willen wij beantwoorden met ons multidisciplinaire onderzoek ‘Hoe ziek word je van zitten?’ De gezondheidseffecten van bewegen zijn overduidelijk aangetoond. Daarentegen is over de mogelijk negatieve gezondheidseffecten van langdurig zittend gedrag nog nauwelijks iets bekend. Deze kennis is van groot belang gezien het grote aantal...

Bekijk dit project

Epigenetic consequences of placental dysfunction

Afgerond (augustus 2013 - november 2020)

Geen publiekssamenvatting beschikbaar.

Bekijk dit project

Breaking the barrier: The role of late cornified envelope proteins in skin barrier function and development of psoriasis

Afgerond (juni 2012 - maart 2018)

Huidziekten Psoriasis en eczeem zijn veel voorkomende huidziekten gekenmerkt door chronische ontsteking, schilfering en jeuk. Deze ziekten worden veroorzaakt door omgevingsfactoren en een erfelijke aanleg. Deze erfelijke aanleg bestaat uit een combinatie van een aantal frequent voorkomende DNA variaties die samen met omgevingsprikkels de ziekte veroorzaken. Vertalen van genetisch onderzoek In...

Bekijk dit project

Neuronal regeneration: from gene networks to gene therapy

Afgerond (juni 2012 - juni 2017)

Hoewel schade aan perifere zenuwen vaak leidt tot spontaan functioneel herstel, is iedere beschadiging van het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg) permanent. Dit is vooral zichtbaar bij mensen met permanent functieverlies als gevolg van een hersenbloeding of een dwarslaesie. Het grote verschil in regeneratieve capaciteit in het centrale en het perifere zenuwstelsel wordt...

Bekijk dit project

Chemical signalling of malaria parasites call for transmission?

Afgerond (april 2012 - augustus 2017)

Kinderen Malaria is een van de gevaarlijkste ziekten in Afrika. Meer dan 240 miljoen mensen worden er jaarlijks mee bedreigd. De ziekte heeft een negatief effect op de economie van betrokken landen. Muggen dragen de malariaparasiet tussen mensen over. Het bestrijden van deze vectoren kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van malaria. Kinderen die geïnfecteerd zijn met malaria...

Bekijk dit project

Stress-related prolonged cardiovascular activity: The impact and changeability of stressful cognition without awareness

Afgerond (januari 2012 - december 2017)

Langdurig actief Mensen die veel psychosociale stressoren meemaken hebben 2 tot 4 keer zo veel kans op hart- en vaatziekten. Een mogelijke oorzaak is dat bij deze mensen het hart- en vaatstelsel langdurig actief is, zonder een fysieke reden (zoals beweging). Dit kan leiden tot schade aan dit stelsel.   Perseveratieve cognitie Deze langdurige ‘additionele’ activiteit lijkt niet zozeer door...

Bekijk dit project

The Neurobiology and Developmental Trajectories in Children at Risk for Severe Psychopathology

Afgerond (maart 2012 - maart 2018)

Kinderen met ernstige gedragsproblemen hebben vaak problemen op school, thuis en in relaties. Soms leiden gedragsproblemen tot latere psychiatrische stoornissen. Veel onderzoek richt zich op adolescenten en volwassenen, waarbij de stoornis al ontstaan is. Hierdoor weten we weinig over hersenveranderingen in de vroege ontwikkeling van specifieke psychiatrische stoornissen. In deze studie zijn de...

Bekijk dit project

Antigen handling and storage by dendritic cells for improved CTL effector function

Afgerond (januari 2012 - november 2017)

Specifieke immuuntherapie van kanker heeft als voordeel dat het weinig bijwerkingen heeft en gespecialiseerde afweercellen de zogenaamde T lymfocyten in staat zijn ook uitzaaiingen in het hele lichaam aan te vallen. Voor dit doel willen wij specifieke vaccins ontwikkelen voor kankertherapie. Dendritische cellen staan centraal in ons afweersysteem en kunnen lichaamsvreemde eiwitten effectief...

Bekijk dit project

White matter disorders in children: from magnetic resonance to basic defect and treatment

Afgerond (september 2011 - september 2017)

Focus van het onderzoek betreft ziekten van de witte stof van de hersenen bij kinderen. Ca 1:1000-2000 kinderen heeft wittestofafwijkingen. Vaak kan de oorzaak niet worden gevonden. De meeste ziekten zijn erfelijk en progressief.Wij richten ons op ongeclassificeerde wittestofziekten, definiëren daaronder “nieuwe” ziekten obv kenmerkende patronen van afwijkingen op hersenscans. Wij hebben veel...

Bekijk dit project

Serotonin transporter gene variation and sensitivity to conditioned cues: cause and cure in cocaine dependence

Afgerond (september 2011 - januari 2017)

Cocaineverslaving is een hersenziekte waarvoor nog geen effectieve therapieën beschikbaar zijn. Stimuli uit de omgeving die geassocieerd worden met het gebruik van cocaine spelen een belangrijke rol bij het verslavingsproces. Stimuli zijn aandachtrekkers die positieve gevoelens induceren, maar ook negatieve gevoelens. Deze gevoelens zorgen er voor dat cocaine verslaafden niet kunnen stoppen met...

Bekijk dit project

Role of Cerebellar Nuclei in Ataxia and Epilepsy: Causes, Consequences, Computations, and Cures

Afgerond (januari 2011 - januari 2017)

Cerebellaire kernen in ataxie en epilepsy: van oorzaak tot behandeling De neuronale afwijkingen aan de hersenen die leiden tot ataxie en epilepsie zijn slechts gedeeltelijk bekend. De rol van de cerebellaire kernen, welke centraal in de neuronale systemen van ataxie en epilepsie liggen, is nog niet bekend. Het is ons doel om op een innovatieve manier data uit mutante muizen en patiënten te...

Bekijk dit project

Intravital imaging and computational modeling of skin immunity

Afgerond (maart 2011 - maart 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A phosphoproteomic approach to uncover regulators of checkpoint recovery

Afgerond (april 2011 - juni 2016)

Tijdens de celdeling splitst de cel zich in twee nieuwe dochtercellen. Hierbij worden de chromosomenparen gescheiden en evenredig verdeelt over de twee dochtercellen. Hiervoor is kracht nodig. Motor eiwitten kunnen deze kracht genereren en het is aangetoond dat het motor eiwit Eg5 een belangrijke rol speelt bij de scheiding van de chromosomenparen. Remmers van Eg5 blokkeren de celdeling en worden...

Bekijk dit project

Function and failure of the clock neuronal network.

Afgerond (december 2010 - mei 2018)

Veel van onze lichaamsprocessen vertonen 24-uurs fluctuaties die gedreven worden door een inwendige biologische klok. Deze fluctuaties zijn gezonde aanpassingen aan de dag-nacht wisselingen in de omgeving. Veroudering geeft verstoringen van 24-uurs ritmen wat kan leiden tot slaapproblemen. Recent is duidelijk geworden dat onderlinge communicatie tussen de zenuwcellen van de biologische klok van...

Bekijk dit project

Conserved Repulsive Wnt Signaling Roles During Development and After Nervous System Injury

Afgerond (maart 2011 - maart 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The molecular mechanism of cholestatic itch

Afgerond (januari 2011 - november 2017)

Cholestatische jeuk Jeuk is een belangrijk symptoom bij patiënten met chronische cholestase (galstuwing). Deze jeuk kan optreden bij elke vorm van cholestase, maar de meest voorkomende vorm is zwangerschapscholestase. Ongeveer 1% van de zwangere vrouwen ontwikkelt jeuk in het derde trimester van de zwangerschap en deze jeuk verdwijnt weer na de bevalling. Bij patiënten met een chronische...

Bekijk dit project

Identification of prognostic markers and therapeutic targets for premature labour; based on the clinical and molecular relation with maternal congenital heart defects.

Afgerond (juli 2011 - mei 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The effect of endogenous and exogenous stimulation of the oxytocin system in PTSD patients

Afgerond (april 2011 - december 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Healthy Dietary Patterns

Afgerond (maart 2011 - mei 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Oligonucleotide-directed gene modification in human induced pluripotent stem cells

Afgerond (juni 2011 - juni 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Motor proteins in spindle assembly: targets for cancer therapy?

Afgerond (januari 2010 - december 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Genetic influences on stability and change in psychopathology from childhood to young adulthood

Afgerond (december 2010 - maart 2018)

Psychische klachten bij kinderen, bijvoorbeeld angst, depressie of ADHD, kunnen van tijdelijke aard zijn, maar kunnen ook voortduren tot in de volwassenheid. Dit onderzoek heeft laten zien dat het voortduren van psychische klachten wordt veroorzaakt door genetische varianten die op alle leeftijden van invloed zijn. Omdat de effecten van afzonderlijke varianten klein zijn, is het niet mogelijk om...

Bekijk dit project

Sepsis associated delirium: mechanisms, interventions and outcome

Afgerond (december 2010 - september 2016)

Prof. dr. W.A. van GoolVerwardheid door een delier komt vaak voor bij bejaarden in het ziekenhuis, zeker als er sprake is van een ernstige infectie, zoals een bloedvergiftiging. Op grond van onderzoek bij proefdieren en mensen blijkt dat bij dergelijke verwardheid tijdens een infectie sprake is van een groot aantal veranderingen in de hersenen. De barrière tussen het bloed en hersenweefsel wordt...

Bekijk dit project

The role of synaptic scaffolding proteins in neuronal development and plasticity

Afgerond (januari 2011 - november 2017)

Veel belangrijke biologische processen blijken evolutionair geconserveerd van worm tot muis en mens. Zo ook de groei van zenuwcellen en de ontwikkeling van contactpunten (‘synapsen’) tussen deze zenuwcellen. Een nieuwe groep van eiwitten, de liprins, lijkt een belangrijke rol te spelen bij de vorming en opbouw van contacten tussen zenuwcellen. Uit onderzoek bij wormen is gebleken dat deze eiwitten...

Bekijk dit project

Molecular Mechanisms Underlying Neurodevelopmental Diseases

Afgerond (november 2010 - december 2016)

De formatie van functionele synaptische connecties tussen neuronen is een fundamentale stap tijdens de rijping van het brein, en afwijkingen hierin kunnen verschillende ontwikkelingstoornissen veroorzaken zoals bijvoorbeeld bij het Williams Syndrome, Fragile-X Syndroom, of Calcium-Channelopathien. We hebben recent nieuwe imaging methodes ontwikkeld waarmee we de locatie en functie van alle...

Bekijk dit project

Hirschsprung disease as a model to determine the contribution of rare variants to polygenic diseases

Afgerond (mei 2011 - januari 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The role of Wnt signaling in self-renewal of hematopoietic stem cells and T cell reconstitution

Afgerond (juni 2010 - september 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The best of both worlds: a genome-wide search for novel sensory disease genes using consanguineous and nonconsanguineous families

Afgerond (maart 2010 - december 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Understanding the molecular and cellular basis of Angelman Syndrome

Afgerond (juli 2010 - november 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The significance of brown adipose tissue and muscle thermogenesis for development of obesity

Afgerond (januari 2010 - juli 2014)

Bruin vet- en skeletspier-metabolisme in relatie tot obesitasAdaptieve thermogenese is de verhoging van energiegebruik door het lichaam in reactie op kou of voeding. Hierbij speelt in baby’s bruin vet een belangrijke rol. Bruin vet zorgt voor warmteproductie, wit vet voor energieopslag. Het verantwoordelijke proces is mitochondriële ontkoppeling. Tot voor kort werd gedacht dat volwassenen...

Bekijk dit project

A novel instrument to support fall prevention in extramural care

Afgerond (september 2010 - september 2014)

In dit project wordt een systeem ter ondersteuning van valpreventie ontwikkeld. Dit systeem, genaamd FARAO (FAll Risk Assessment in Older Adults), is gebaseerd op kleine meetinstrumenten die door de deelnemers aan het onderzoek op het lichaam worden gedragen en waarmee hun bewegingen tijdens het dagelijks leven worden geregistreerd. Met de verzamelde informatie worden innovatieve methoden...

Bekijk dit project

Age-related changes in TGF-BETA signaling as a cause for osteoarthritis

Afgerond (april 2010 - december 2014)

Artrose is de meest voorkomende gewrichtsziekte en de belangrijkste reden voor het plaatsen van een kunstgewricht. Een werkzame therapie is niet voorhanden. Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal artrosepatiënten de komende jaren met 40% toe. Bij artrose gaat het kraakbeen stuk omdat kraakbeencellen in het gewricht zich gaan gedragen als de kraakbeencellen in groeischijven....

Bekijk dit project

Shutdown of innate and adaptive immune response signals by human papilloma virus.

Afgerond (januari 2010 - januari 2015)

Infecties met humane papillomavirussen komen op grote schaal voor. In de meeste gevallen kan het virus zich verschuilen voor het afweersysteem en een persistente infectie veroorzaken. Een persistente infectie met een van de zogenoemde hoog-risico humane papillomavirussen kan leiden tot het ontstaan van kanker. Het is onduidelijk hoe het papillomavirus er in slaagt om zich verborgen te houden voor...

Bekijk dit project

Dynamics of nasopharyngeal microbial flora; the key to respiratory and invasive disease?

Afgerond (februari 2010 - februari 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

New magnesiotropic genes in health and disease

Afgerond (oktober 2009 - oktober 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Rumination in bereavement: Process of confrontation or avoidance?

Afgerond (mei 2009 - november 2015)

De meeste mensen passen zich na het overlijden van een geliefde aan zonder dat ze daarbij professionele hulp nodig hebben, maar desondanks blijven sterfgevallen verbonden met intens lijden, en met geestelijke en fysieke gezondheidsproblemen. Voor een minderheid blijven er geestelijke of fysieke aandoeningen bestaan als complicatie van het rouwproces. Gezien de grote verschillen in uitkomsten van...

Bekijk dit project

Functional architecture of Weibel-Palade bodies

Afgerond (november 2009 - maart 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

An integrative neurobiological approach to identify and validate synaptic targets for the treatment of drug addiction

Afgerond (oktober 2009 - mei 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Dissociation and sleep

Afgerond (oktober 2009 - oktober 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Molecular analysis of Sp transcription factors in hematopoiesis

Afgerond (september 2009 - oktober 2015)

Sp (specificity proteins) factoren zijn eiwitten die genexpressie reguleren. Zoogdieren hebben 25 verschillende Sp factoren; door de individuele genen voor Sp factoren uit te schakelen kan de functie van iedere factor onderzocht worden. We zullen onze aandacht richten op de rol van Sp factoren in het bloedvormende systeem. We zullen eerst de celtype-specifieke functies van Sp factoren...

Bekijk dit project

Kinetic modelling of the UV-induced DNA damage response.

Afgerond (januari 2010 - oktober 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Probing the role and regulation of plasma ANGPTL4 in mouse and human: a potential biomarker for metabolic syndrome

Afgerond (september 2009 - januari 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Thyroid Stimulating Hormone Receptor Targeted Approaches for Diagnostic and Therapeutic Interventions in Thyroid Carcinoma

Afgerond (februari 2009 - februari 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Determinants of the development of bipolar disorder: two follow-up studies

Afgerond (juni 2009 - januari 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The role of axon guidance molecules in synaptic functions

Afgerond (juni 2009 - januari 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Dissecting the pathogenesis of measles: studies on virus transmission and immunosuppression

Afgerond (oktober 2008 - oktober 2013)

Hoe wordt het mazelen virus overgedragen en veroorzaakt het ziekte?Mazelen is in ontwikkelingslanden nog steeds de oorzaak van enkele honderdduizenden doden per jaar. De veroorzaker, het mazelen virus, is zeer besmettelijk en wordt overgedragen door aanhoesten van kleine waterdruppels. Na ongeveer twee weken krijgt de gastheer hoge koorts en de bekende rode huiduitslag. Het virus verzwakt het...

Bekijk dit project

Characterization of factors involved in the X inactivation counting and choice process

Afgerond (januari 2009 - januari 2014)

Cellen van vrouwelijke zoogdieren bevatten twee X-chromosomen, maar er wordt slechts een exemplaar gebruikt, het andere chromosoom wordt kort na de bevruchting uitgeschakeld. Het is bekend dat tijdens dit X-chromosoom inactivatie proces drie genen, Xist, Tsix en Xite, een cruciale rol spelen. Op welke manier bepaald wordt welk van de twee X-chromosomen geïnactiveerd wordt is echter niet bekend....

Bekijk dit project

Oxyphytosterols: the answer to the controversy about the potential atherogenicity of plant sterols

Afgerond (september 2009 - september 2014)

Het is bekend dat plantaardige sterolen de opname van cholesterol uit de darm verlagen. Dit heeft tot gevolg dat het cholesterolgehalte daalt, waardoor het risicoprofiel voor hart- en vaatziekten verbetert. De plantensterolen worden nauwelijks in het bloed opgenomen. Plantensterol concentraties in het bloed zijn daardoor zeer laag. Er zijn aanwijzingen dat verhoogde concentraties plantensterolen...

Bekijk dit project

Clinical prediction rules: towards a framework for meta-analysis, validation, and updating

Afgerond (juli 2009 - mei 2016)

Systematische onderzoek naar klinische predictiemodellenBij de behandeling van patiënten moet de arts vaak een diagnose stellen of een prognose geven. Hiervoor worden verschillende patiëntkenmerken of testuitslagen overwogen. Klinische predictiemodellen zorgen voor het combineren van deze patiëntkenmerken om diagnostische en prognostische kansen te schatten. Voordat een nieuw ontwikkeld...

Bekijk dit project

CLIPs: linking neuronal microtubule behaviour to disorders of the brain

Afgerond (oktober 2008 - maart 2013)

Het verband tussen microtubuli en hersenaandoeningenMicrotubuli zijn buisvormige eiwitstructuren in een cel. Ze vormen een netwerk dat de vorm en structuur van de cel in stand houdt en transporteren stoffen over lange afstanden in de cel. Omdat zenuwcellen enorme uitlopers hebben zijn microtubuli in deze cellen nog belangrijker. Het netwerk van microtubuli wordt onderhouden door speciale eiwitten,...

Bekijk dit project

Regulation of foam cell formation

Afgerond (maart 2009 - februari 2014)

Atherosclerose, is een chronisch ontstekingsproces waarbij de vaatwand wordt aangetast. Het belangrijkste kenmerk is het ontstaan van vetophopingen (plaques) in de vaatwand. Deze plaques bestaan uit cellen van het immuunsysteem waaronder zogenaamde ‘schuim-cellen’ (foam cells), endotheelcellen en spiercellen die normaal gesproken de vaatwand vormen, en een vetrijke kern. Klassieke risicofactoren...

Bekijk dit project

Unconventional integrin secretion: Its role in epithelium integrity and tumour formation.

Afgerond (maart 2009 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Investigating putative genetic risk factors for pill-related thrombosis using a two species approach

Afgerond (november 2008 - januari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The influence of cannabis use on schizophrenia susceptibility, a gene-environment interaction study in adolescent.

Afgerond (september 2008 - december 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The Brain - Adipose Tissue axis: new connections to stay in control

Afgerond (december 2008 - juni 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Presynaptic gene networks in cognitive ability and attention problems.

Afgerond (mei 2008 - januari 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Characterization of the physiological roles of Multidrug Resistance Protein (MRP)1-6 by in vivo screening for their substrates

Afgerond (januari 2008 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Experimental approaches towards therapeutic intervention in Fragile x syndrome

Afgerond (januari 2008 - januari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Functional proteomics analysis of transcription factor networks in hematopoiesis

Afgerond (oktober 2007 - maart 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prognostic modeling and dynamic prediction for competing risks and multi-state models

Afgerond (december 2007 - december 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Linking NF-kappaB activation to cortical cytoskeletal organisation: the role of the ELKS protein.

Afgerond (november 2007 - oktober 2012)

Verbinden van signaaloverdracht met de organisatie van het celskeletElke cel bevat een celskelet, een netwerk van draadjes en buisjes die cellen hun vorm geven en als rails voor transport binnen de cel dienen. Het celskelet is betrokken bij het ontvangen en doorgeven van signalen door cellen, en wordt zelf ook door deze signalen beïnvloedt. Veranderingen in signaleringspaden en het celskelet...

Bekijk dit project

Maladaptive changes in striatum and cortex function in the development of cocaine addiction

Afgerond (september 2007 - oktober 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Beyond clinical diagnosis: the prognostic value of unrequested information in diagnostic imaging

Afgerond (juli 2007 - juli 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A new vaccine for the treatment and prevention of nicotine addiction. Efficacy, mechanism and ethical implications.

Afgerond (januari 2009 - januari 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Novel roles of hemostatic proteins in human defence responses towards bacteria

Afgerond (september 2007 - september 2011)

Na beschadiging van een bloedvat wordt het bloedstollingsysteem opgestart wat leidt tot afsluiting van de beschadiging en voorkomt daardoor onnodig bloedverlies. Echter, het bloedstollingsysteem is ook betrokken bij de afweer tegen bacteriën. In dit project bestuderen de onderzoekers de interactie tussen bacteriën en twee eiwitten van de bloedstolling waarvan tot voor kort nog niet bekend was dat...

Bekijk dit project

Connexins and neuropathology: A transgenic approach investigating connexin mutations and their effects on a neuronal network.

Afgerond (mei 2007 - februari 2014)

Hersenen bestaan uit een zeer complex netwerk van zenuwcellen. Deze zenuwcellen communiceren op twee manieren met elkaar. De meest voorkomende communicatie methode is een chemische methode die gebruik maakt van signaal stoffen (neurotransmitters). Daarnaast bestaat ook een elektrische manier van communiceren, waarbij zenuwcellen directe elektrische contacten met elkaar maken (gap-junctions). De...

Bekijk dit project

Regulation and Targeted Modulation of Dendritic Cell Function by Bacterial Oligosaccharides

Afgerond (januari 2006 - december 2009)

Dendritische cellen zijn belangrijk voor de regulatie van het immuunsysteem. Ze bepalen bijvoorbeeld of de afweer zich vooral richt tegen met virussen of bacteriën geïnfecteerde cellen of tegen parasieten en bacteriën in het lichaam. Op de dendritische cellen zitten diverse soorten eiwitten (receptoren) die uiteindelijk bewerkstelligen welke kant de afweer opgaat. Met verschillende genetisch...

Bekijk dit project

Adolescent drug exposure and its consequences for the development of drug addiction and related cognitive disorders in adulthood.

Afgerond (januari 2006 - juni 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Visualisation of malaria parasite sequestration in vivo: generation and exploitation of a humanised rodent model

Afgerond (juli 2006 - augustus 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Folding and maturation of the cystic fibrosis related CFTR protein in the ER

Afgerond (februari 2006 - mei 2010)

De longaandoening cystic fibrose of taaislijm ziekte, wordt veroorzaakt door fouten in het gen voor het eiwit CFTR. Daardoor kan de enorme keten van aminozuren niet goed vouwen. Elk eiwit dat in een cel wordt gemaakt, moet in een typische vorm worden gevouwen, zodat het zijn werk kan doen. Dat vouwen geschiedt al tijdens de productie van het eiwit en is vaak een complex gebeuren. Daarom zijn er...

Bekijk dit project

The role of accumulated DNA damage in cognitive decline: Potential mouse models for accelerated aging of the brain

Afgerond (juni 2006 - september 2010)

In dit onderzoek hebben we onderzocht in hoeverre DNA schade kan bijdragen aan cognitieve achteruitgang bij veroudering. We hebben daartoe een muismodel onderzocht (ERCC1) waarin de DNA schade sneller toeneemt, door een verminderd DNA herstel mechanisme. Muizen met zo'n mutatie verouderen sneller en leven korter. We hebben gevonden dat de hersenen van de jonge ERCC1 muizen geen pathologie hebben...

Bekijk dit project

Molecular mechanism of renal magnesium wasting

Afgerond (mei 2006 - april 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

MicroRNAs in the human brain

Afgerond (juni 2006 - mei 2011)

Kleine RNA moleculen, microRNA's genoemd, spelen een belangrijke regulerende rol bij de expressie van genen in uiteenlopende biologische processen. In dit project wordt de diversiteit van microRNA's onderzocht in het meest complexe menselijke 'orgaan', de hersenen. De onderzoekers bestuderen ook de mogelijke rol van deze moleculen met betrekking tot ziekteprocessen en kijken daarbij ook naar de...

Bekijk dit project

Learning deficits in cerebellar diseases

Afgerond (januari 2006 - januari 2011)

LTP en LTD zijn belangrijke processen die een relatie hebben met het aanleren van bewegingen. Long-term potentiation (LTP) is een versterking van de verbindingen (synapsen) tussen zenuwcellen onder invloed van de activiteit van de cellen die enkele uren lang aan houdt. Long-term depression (LTD) is het tegenovergestelde en is een langdurige vermindering van de effectiviteit van een synaps. De...

Bekijk dit project

Transporter defects; a novel mechanism of thyroid hormone resistance with dramatic consequences

Afgerond (april 2006 - maart 2010)

Mentale retardatie kan worden veroorzaakt door stoornissen in de stofwisseling van het schildklierhormoon TH. De onderzoekers hebben 945 patiënten met onverklaarde mentale retardatie onderzocht en diverse (onbekende) afwijkingen gevonden in genen die te maken hebben met de TH-stofwisseling. Bijvoorbeeld afwijkingen in schildklierhormoon transporterende eiwitten. De concentratie van het...

Bekijk dit project

Role of the secretome of Neisseria meningitidis in infection and protection

Afgerond (januari 2006 - december 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A backbone to systems biology and multifactorial disease: systems biology of mineralization, bone formation and osteoporosis.

Afgerond (augustus 2006 - augustus 2010)

Osteoporose is een botziekte met een grote persoonlijke sociale last en drukt ook  op het gezondheidszorgbudget. Osteoporose wordt gekarakteriseerd door verlies van botmassa en daardoor botsterkte en een toename van de kans op botbreuken. Er bestaan medicijnen om verder botverlies tegen te gaan (afbraakremmers). De grote uitdaging is om therapieën te ontdekken waardoor bot dat verloren is gegaan...

Bekijk dit project

UCP3, lipotoxicity and type 2 diabetes mellitus

Afgerond (mei 2006 - juli 2011)

Mitochondria zijn de energiecentrales van de cel. Uit koolhydraten en vetten uit de voeding maken ze energie en zijn daardoor essentieel voor het leven. Mitochondria maken echter ook zuurstofradicalen, die kunnen leiden tot schade aan DNA, eiwitten en vetten, en die betrokken zijn bij het verouderingsproces en de mogelijke ontwikkeling van diabetes en hart- en vaatziekten. In dit project hebben we...

Bekijk dit project

Pathogens map the way; Nano-domains as pathogen docking and signaling platforms on antigen presenting cells.

Afgerond (augustus 2006 - januari 2010)

In het lichaam circuleren cellen die ziekteverwekkers herkennen. Op het celmembraan komen moleculen voor die betrokken zijn bij de herkenning van de ziekteverwekkers en het opnemen ervan in de cel. Deze moleculen zijn in groepjes georganiseerd. Onderzocht is de structuur en het ontstaan van deze groepjes moleculen. Er is gebruik gemaakt van microscopen die zeer kleine details van de cellen...

Bekijk dit project

Innate Immune Evasion

Afgerond (juli 2006 - augustus 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Host restriction factors of HIV infection in the Amsterdam Cohort Studies

Afgerond (mei 2006 - april 2011)

Zonder antivirale therapie worden sommige mensen na het oplopen van een hiv-infectie snel ziek terwijl anderen lang gezond blijven. Anderen raken ondanks frequente onveilige seks niet met hiv geïnfecteerd, terwijl sommigen de pech hebben na een enkel risicovol seksueel contact al seropositief te zijn. Variatie in het menselijke DNA lijkt aan deze verschillen ten grondslag te liggen, maar nog niet...

Bekijk dit project

White matter disorders in children: from magnetic resonance to basic defect

Afgerond (augustus 2006 - december 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Molecular regulation of copper excretion in the liver by Murr1

Afgerond (juli 2004 - januari 2010)

Koper is een sporenelement dat is betrokken bij een aantal biologische processen in het lichaam en wordt uitgescheiden via de lever en de gal. Bij die uitscheiding is het eiwit Commd1 betrokken. Met muizen waarvan dit gen kan worden uitgeschakeld is de functie van dit eiwit bestudeerd. Commd1 is op verschillende manieren verbonden aan de uitscheiding van koper, het ontstaan van koper...

Bekijk dit project

Pre- and postsynaptic mechanisms controlling hippocampal and cerebellar plasticity and learning

Afgerond (juni 2004 - april 2008)

In de kleine hersenen (het cerebellum) en de hippocampus (een gebied in de grote hersenen dat is betrokken bij geheugen) bevinden zich hersencellen die in hoge mate plastisch zijn. Dat betekent dat de neuronen gemakkelijk verbindingen vormen en ook weer doen verdwijnen. Interessant is dat dezelfde elektrische stimulatie in beide gebieden leidt tot een tegenovergesteld effect. In de hippocampus...

Bekijk dit project

Spatial organisation of gene expression

Afgerond (mei 2004 - september 2008)

Genen kunnen aan- en uitgeschakeld worden door andere genen. Die regulerende genen kunnen op stukken van het chromosoom liggen die ver verwijderd zijn van hun doel. Het blijkt dat chromosomen lussen maken zodat regulerende genen direct in contact komen met de doelgenen. De onderzoekers hebben een techniek (de 4C techniek) ontwikkeld waarmee genen die ruimtelijk gezien dicht bij elkaar zitten in...

Bekijk dit project

Dysbalance between fatty acid and glucose uptake in cardiac diseases: the role of substrate transporter trafficking.

Afgerond (juli 2004 - maart 2010)

Er zijn diverse hartziekten waarbij er een onbalans is tussen de opname door de hartspiercellen van glucose en vetzuren. Relatief teveel opname van vetzuren leidt bijvoorbeeld tot diabete cardiomyopathie. Op de celwand van hartspiercellen zitten twee verschillende eiwitten, waarvan de ene (CD36) is betrokken bij het transport van vetzuren en het andere (GLUT4) bij het transport van glucose. Dit...

Bekijk dit project

NFAT: a versatile transcriptional regulator of cardiac health and disease

Afgerond (februari 2004 - april 2008)

Hartfalen en hypertrofie van het hart zijn belangrijke doodsoorzaken. Factoren die genen aan- en uitschakelen (transcriptiefactoren) lijken een rol te spelen bij deze hartziekten. De onderzoekers bestudeerden transcriptiefactoren die worden geactiveerd door Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT). Dat is zelf ook een transcriptiefactor die is ontdekt in geactiveerde T-cellen van het...

Bekijk dit project

Structural variation of the human genome in health and disease

Afgerond (januari 2004 - december 2008)

Geestelijke achterstand (mentale retardatie) en aangeboren afwijkingen hebben dikwijls een genetische oorzaak. Met behulp van genetische technieken is een groot aantal patiënten onderzocht en zijn variaties in erfelijk materiaal vastgesteld. Dat gebeurde bij 200 patiënten en hun ouders en bij een controle groep. Daarbij werd een aantal regio’s op diverse chromosomen gevonden die betrokken zijn bij...

Bekijk dit project

Stress and emotional memory in health and disease: mechanism of action and functional implications.

Afgerond (augustus 2004 - augustus 2008)

Stress vlak voor een leersituatie helpt informatie te onthouden, terwijl stress langere tijd van te voren juist een negatieve invloed heeft. De hormonen corticosteron en noradrenaline hebben daarbij een belangrijke invloed. De amygdala, een hersengebied dat is betrokken bij emoties, is daarbij belangrijker dan de hippocampus, die is betrokken bij geheugen; vooral als de stress van emotionele aard...

Bekijk dit project

Purification and characterization of GATA-1 related transcription factor complexes and target genes by in vivo biotinylation tagging

Afgerond (februari 2004 - december 2008)

Rode bloedcellen ontwikkelen zich uit voorlopercellen. Specifieke sets van genen worden aan- en uitgeschakeld zodat de cellen de vereiste ontwikkeling en differentiatie doormaken. Dat aan- en uitschakelen geschiedt onder invloed van specifieke factoren (transcriptiefactoren) in de cel. Een sleutelrol speelt de transcriptiefactor GATA-1. Deze is betrokken bij de vorming van verschillende...

Bekijk dit project

The molecular events leading to globin gene transcriptional activation

Afgerond (januari 2004 - augustus 2008)

Sikkelcelanemie en thalassemie zijn ziekten van de rode bloedcellen, in het bijzonder van de wijze waarop zuurstof aan de rode kleurstof bindt. In deze ziekten zijn er fouten in het betreffende eiwit (globuline). Er is ook een relatie gevonden met een niet tijdige activering van de verantwoordelijke genen tijdens de ontwikkeling en differentiatie van rode bloedcellen. De beïnvloeding van het...

Bekijk dit project

The role of CD27/CD70-regulated cell survival in shaping effector and memory T cell responses.

Afgerond (mei 2004 - november 2008)

Het afweersysteem heeft een geheugen. Daardoor kan het snel reageren op micro-organismen en virussen die eerder hebben geprobeerd het lichaam binnen te dringen - het idee achter vaccinatie. Dat geheugen ontstaat doordat afweercellen blijven leven als ze met onderdelen van zo’n schadelijk organisme in aanraking zijn gekomen. Afweercellen zonder zulk contact sterven. De interactie tussen twee...

Bekijk dit project

Defining molecular mechanisms of immune subversion by HIV-1 and Mycobacterium tuberculosis

Afgerond (november 2004 - september 2008)

Dendritische cellen spelen een belangrijke rol in de afweer tegen indringers, zoals virussen en bacteriën. Maar sommige micro-organismen, zoals Hiv en de tuberkelbaccil, gebruiken deze cellen juist om de gastheer te infecteren. Ze binden zich aan de dendritische cel en onderdrukken zo de afweerreactie. Ze gebruiken een truc, waardoor ze de signalen in de dendritische cel verstoren en haar functie...

Bekijk dit project

The role of FMRP in glutamatergic signalling in brain areas controlling attention behaviour in Fragile X.

Afgerond (juli 2004 - februari 2008)

Het Fragiele X syndroom is een genetische aandoening die leidt tot een achterblijvende geestelijke ontwikkeling. Oorzaak zijn verstoorde verbindingen tussen de zenuwcellen in de hersenen (de synapsen), waardoor deze niet lang genoeg in takt blijven. Uit onderzoek bij genetisch veranderde muizen blijkt dat dit komt doordat de calcium-huishouding in beginnende synapsen (de spines) is verstoord....

Bekijk dit project

Peroxisome proliferator-activated receptors: Molecular architects in the remodelling of the failing hart

Afgerond (april 2004 - juni 2008)

Dit onderzoek richt zich op de rol van een bepaald type eiwit (de Proliferator-Activated Receptor Proteins, PARPs) bij het ontstaan en voorkomen van hartfalen. Door het maken van genetische vingerafdrukken is de betekenis van diverse typen PARP aangetoond in weefselkweek en muizen. Zoals bij ontstekingsprocessen in het hartweefsel, het remmen van de te sterke uitgroei van hartspiercellen en de...

Bekijk dit project

Advanced meta-analytical mthods for medical data

Afgerond (december 2004 - maart 2010)

Wetenschappelijk bewijs van een medische behandeling wordt vaak gevonden op basis van meta-analyses. Een meta-analyse vat talloze individuele en onderling vergelijkbare onderzoeksprojecten systematisch samen tot algemeen geldende conclusies. Daaraan kleeft een aantal methodologische en statistische haken en ogen. Zijn onderzoeksprojecten bijvoorbeeld wel goed onderling vergelijkbaar, hoe gaan de...

Bekijk dit project

The early exocytic pathway and sterility: A reverse genetic approach using Drosophila melanogaster

Afgerond (april 2004 - december 2008)

Een aantal mechanismen in fruitvliegjes (Drosophila melanogaster) lijkt sterk op die in mensen. Een daarvan is de exocytose transportroute, een manier om vetten en eiwitten op de juiste plaats van bestemming in de celwand en aan de buitenkant van cellen te krijgen. Exocytose is ook fundamenteel voor de vrouwelijke en mannelijke vruchtbaarheid. Met behulp van de uitgebreide genetische kennis over...

Bekijk dit project

Molecular manoeuvres in the wnt cascade

Afgerond (februari 2004 - januari 2011)

De complexe ontwikkeling van een bevruchte eicel tot volgroeid organisme komt tot stand door moleculaire communicatie binnen cellen en tussen cellen onderling. De Wnt-signaleringsroute heeft daarin een cruciale plaats. Door hogere en lagere dieren met elkaar te vergelijken zijn cruciale onderdelen van de Wnt-route geïdentificeerd. Daardoor zijn in menselijke cellen ook bij Wnt betrokken specifieke...

Bekijk dit project

The expanding world of immunomodulation: molecular mechanisms and manipulation of inflammatory diseases by helminth-derived glycoconjugates and lipids

Afgerond (april 2003 - november 2008)

Infecties met parasitaire wormen onderdrukken het algemene afweersysteem. Daardoor worden ook andere reacties, zoals tegen ingeademde stoffen en vaccins, onderdrukt. Dit heeft een ook gunstig effect op allergische reacties, zoals bij astma. Met behulp van schistosoma wormen (Bilharzia) en een muizenmodel voor astma is het mechanisme hiervoor bestudeerd. De worm en haar eieren scheiden...

Bekijk dit project

Regulation of gene expression during hypoxia

Afgerond (september 2003 - oktober 2007)

De cellulaire reacties van een tumor op zuurstofarme omstandigheden (hypoxie) zijn een belangrijke graadmeter voor de efficiëntie van een anti-tumorbehandeling. Een belangrijke reactie op hypoxie is het remmen van de aanmaak van eiwitten in de cel. De onderzoekers toonden aan dat hypoxie een proces activeert dat belangrijk is voor tumorgroei (de unfolded protein response (UPR)) en dat dit...

Bekijk dit project

Role of T-box factors in formation of the conduction system and of ectopic nodal tissue in the heart

Afgerond (juni 2003 - februari 2009)

De elektrische puls in het hart ontstaat in de sinoatriale knoop. De prikkel wordt vervolgens op een kenmerkende wijze over het hart geleid, zodat boezems en kamers zich gecoördineerd samentrekken. De embryonale ontwikkeling van dit geleidingssysteem is ingewikkeld. Aangeboren hartziekten, zoals hartritmestoornissen, hebben vaak te maken met een verkeerde aanleg ervan. Bepaalde embryonale genen...

Bekijk dit project

Multilevel interactions in the vestibular system: a matter of balance

Afgerond (februari 2003 - februari 2007)

Hoe weten mensen en dieren hun evenwicht te bewaren en herstellen ze zich als dat wordt verstoord? De informatie van het evenwichtsorgaan en die van de ogen moeten in het brein op elkaar afgestemd zijn. Daarvoor blijken in de hersenen horizontale en verticale oogspiergroepen en kanaalvlakken te zijn die een coördinatiestelsel vormen. In het licht werkt dat coördinatiestelsel anders dan in het...

Bekijk dit project

Genetic risk factors, gene-environment and gene-gene interaction in venous thrombosis.

Afgerond (september 2003 - augustus 2008)

Via een grote studie van ruim 5.000 patiënten en 6.000 controlepersonen (MEGA studie) is gezocht naar het effect van diverse risicofactoren voor veneuze trombose (bloedstolsels in de aderen). Ook is gekeken naar genetische factoren. Regelmatig deelnemen aan sporten verlaagt het risico op veneuze trombose. Dit is min of meer onafhankelijk van de soort sport, de frequentie, het geslacht en de...

Bekijk dit project

Gene-envrionment interaction in the development of atopy, asthma, a prospective large-scale collaborative study.

Afgerond (juli 2003 - juli 2008)

Allergie en astma ontstaan onder invloed van zowel erfelijke- als omgevingsfactoren. In het DNA van meer dan 3.000 kinderen en 1.000 ouderparen is gezocht naar ruim 600 genetische varianten in 100 genen. Combinaties van genetische varianten die zijn betrokken bij de productie van IgE (allergene antistoffen) zijn geassocieerd met een verhoogd risico op allergie. Interessant is dat die associatie...

Bekijk dit project

Heparan sulfate proteoglycans and HGF activator in HGF/Met-signaling and lymphomagenesis

Afgerond (juli 2003 - maart 2008)

De ontwikkeling van B-lymfocyten van het immuunsysteem staat onder invloed van groeifactoren. Die signalen worden opgepikt door het HGF/MET receptorsysteem op de wand van de B-cellen. De signalen beïnvloeden onder andere de groei en beweging van cellen. Ook het ontstaan van diverse typen kanker van het immuunsysteem wordt beïnvloed door de HGF/Met signalen. Door de signalen nemen de overleving en...

Bekijk dit project

Manipulation of the phagosomal pathway induced by salmonellae and mycobacteria and the host immune response.

Afgerond (januari 2003 - december 2008)

Veel ziekmakende bacteriën overleven in een geïnfecteerde cel, zoals de tuberkelbacil en salmonella. Door specifieke eiwitten te maken probeert de bacterie de gastheercel zo te manipuleren dat hij niet terecht komt in de afbraakorgaantjes van de cel (de lysosomen). Er zijn signaalstoffen van het afweersysteem die de cel kunnen helpen om de bacterie toch te doden. Het onderzoek heeft laten zien hoe...

Bekijk dit project

The link between isoprenoid metabolism and periodic fever, inflammation and dysregulation of apoptosis

Afgerond (september 2003 - december 2009)

Er zijn veel soorten auto-immuunziekten; aandoeningen door afweerreacties tegen lichaamseigen componenten en cellen. HIDS is zo’n erfelijk auto-immuun syndroom dat  zich kenmerkt door grote hoeveelheden antistoffen van het type IgD en koortsaanvallen. Een gebrek aan het enzym mevalonaat kinase (MK), veroorzaakt door mutataties in het MK-gen, blijkt daarvan de oorzaak. Het enzym is een...

Bekijk dit project

The role of ghrelin as mediator of catabolism in man. A study on the direct effects of ghrelin on peripheral tissues

Afgerond (maart 2003 - september 2008)

Ghreline is een hormoon uit de darm dat kan worden ingezet tegen welvaart-diabetes. Het komt in verschillende vormen voor (AG en UAG). Die hebben in het lichaam een tegengestelde werking. Onderzoek is gedaan in zowel laboratoriumopstellingen en proefdieren als bij gezonde vrijwilligers en patiënten met diabetes. UAG vermindert overgewicht en verbetert de gevoeligheid voor het hormoon insuline, dat...

Bekijk dit project

Nucleotide excision repair in vivo: a paradigm for chromatin-associated processes

Afgerond (mei 2003 - januari 2008)

Cellen kennen verschillende mechanismen om DNA dat is beschadigd door chemische producten of UV-straling te herstellen. Een daarvan is de nucleotide excisie reparatie (NER), belangrijk bij het herstellen van schade door UV-straling. Aangeboren afwijkingen in NER-genen veroorzaken Xeroderma Pigmentosum. Patiënten zijn extreem gevoelig voor zonlicht en hebben duizendmaal groter risico op huidkanker....

Bekijk dit project

Mechanisms underlying propagation of apoptosis in the heart following ischemia and reperfusion

Afgerond (augustus 2003 - augustus 2008)

Als na een hartaanval (ischemie) de zuurstoftoevoer wordt hersteld, blijken beschadigde hartspiercellen vaak voort te gaan met sterven. Bovendien geven ze het signaal voor deze geprogrammeerde celdood (apoptose) door aan buurcellen. Activering van complement, een signaalstof van het afweersysteem, lokt afweercellen naar de beschadigde hartspiercellen om deze op te ruimen. Remming van complement...

Bekijk dit project

Human gamma globin gene activation to treat thalassemia and sickle cell anemia

Afgerond (januari 2003 - september 2007)

Sikkelcelanemie en thalassemie ontstaan door genetische fouten in de productie van gamma en bèta globuline. Deze eiwitten zijn onderdeel van de rode kleurstof die dient voor het binden van zuurstof in rode bloedcellen. De onderzoekers ontwikkelden een systeem waarmee goed werkende globuline-genen in voorlopercellen van rode bloedcellen kunnen worden gebracht. Dat lukte met behulp van een speciaal...

Bekijk dit project

The pathophysiological relevance of transporters in the enterohepatic cycle.

Afgerond (september 2002 - juni 2007)

Teveel aan cholesterol wordt door ons lichaam uitgescheiden via de lever en gal. Over de stappen in de opname van cholesterol uit het bloed, het transport in de lever en de uitscheiding naar de gal is veel bekend, maar niet alles. Er zijn bijvoorbeeld ziekten in het cholesteroltransport die niet zijn te verklaren door stoornissen in de inmiddels bekende eiwitten. Het onderzoek heeft zich...

Bekijk dit project

Molecular mechanisms underlying williams syndrome.

Afgerond (januari 2002 - januari 2007)

Het Williams Syndroom is een ontwikkelingsstoornis, die leidt tot mentale achterstand. Deze is bij muizen te simuleren door de genen CLIP-115 en CLIP-170 uit te schakelen. Die zijn verantwoordelijk voor de aanmaak van eiwitten die binden aan microtubili. Microtubili zijn betrokken bij de beweging en uitgroei van cellen, zoals zenuwcellen. Deze twee genen blijken elkaars functie in cellen te kunnen...

Bekijk dit project

P53-induced destabilisation and rupture of atherosclerotic lesions: mechanisms and therapeutic implications.

Afgerond (september 2002 - juli 2007)

In de laatste fase van atherosclerose zijn geprogrammeerde celdood en het daarmee samenhangende scheuren van het beschermende vaatkapsel gevaarlijk. P53 is een gen dat deze celdood in gang zet. Maar zijn er ook andere genen betrokken bij de celdood in de atherosclerotische plaques. Met behulp van virussen hebben de onderzoekers P53 selectief aan- en uitgeschakeld. Zo hebben ze de dood van cellen...

Bekijk dit project

Intestinal flora as a regulator of "peripheral" tolerance for self-antigens

Afgerond (juni 2003 - juni 2007)

De darmen zijn een wezenlijk deel van het immuunsysteem doordat hier veel contact met de buitenwereld is. Zowel met schadelijke micro-organismen als met goedaardige bacteriën die in de darm leven. Een belangrijk deel van de herkenning van het immuunsysteem voor ‘eigen’ antigenen vindt ook plaats in de darm. Dat geschiedt met behulp van immuun-regulerende T-cellen. De onderzoekers ontwikkelden...

Bekijk dit project

Moleculair epidemiology as a tool to track the spread of infectious diseases in the community.

Afgerond (januari 2004 - juli 2008)

Kennis over de genetische variaties van micro-organismen kan worden ingezet om besmettingsroutes in kaart te brengen. De onderzoekers hebben die kennis toegepast op epidemiologische gegevens over infecties met hepatitis A, B, C, gonorroe en syfilis. Voor de moleculair epidemiologische studies is gebruik gemaakt van verschillende databronnen, zoals Amsterdamse cohort studies, patiënten registratie...

Bekijk dit project

Ataxia in calcium channelopathies.

Afgerond (september 2002 - januari 2007)

Ataxie is een bewegingsstoornis die dikwijls zijn oorsprong heeft in afwijkingen in de kleine hersenen. Daar gaat iets mis in de neurologische schakelingen die essentieel zijn voor het uitvoeren en aanpassen van bewegingen. Stoornissen in de zogeheten calciumkanalen aan het oppervlak van de neuronen, zijn een belangrijke oorzaak van het niet goed functioneren van de kleine hersenen. Deze...

Bekijk dit project

Investigation and exploitation of the biology of the members of the conserved 48/45 gene superfamily of Plasmodium - a family of surface proteins with proven vaccine potential.

Afgerond (februari 2002 - mei 2007)

De malariaparasiet (Plasmodium) beschikt over 10 genen die verantwoordelijk zijn voor de productie van eiwitten aan hun celoppervlak. Die eiwitten zijn bijvoorbeeld betrokken bij noodzakelijke contacten tussen de geslachtscellen van de malariaparasiet en bij het contact tussen parasiet en gastheercellen. De eiwitten zouden gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van een vaccin tegen malaria....

Bekijk dit project

Identification of novel genetic risk factors for venous thrombosis.

Afgerond (september 2002 - augustus 2007)

Er zijn families waar veneuze trombose, vernauwing en verstopping van bloedvaten, relatief veel voorkomt. Een aantal genetische risicofactoren voor veneuze trombose was al gevonden ten tijde van het begin van het onderzoek, maar er moesten er meer zijn. De onderzoekers hebben gezocht naar nieuwe kandidaat-genen op grond van bekende mechanismen voor het ontstaan van trombose. Ze hebben ook op een...

Bekijk dit project

Functional genomics of the antigen presenting dendritic cell.

Afgerond (mei 2002 - maart 2007)

Dendritische cellen van het afweersysteem zijn belangrijk voor het activeren van het immuunsysteem en voor het bepalen van het type afweer dat wordt ingezet. De reactie hangt af van de aard van de binnendringer (type virus of bacterie) of het soort aandoening (zoals reuma of chronische ontsteking van de darmen). Dendritische cellen hebben verschillende soorten receptoren op hun celoppervlak die...

Bekijk dit project

Celiac disease: a functional genomics approach to define molecular pathways.

Afgerond (juli 2002 - april 2007)

Ongeveer een procent van de Nederlandse bevolking heeft gluten-allergie (coeliakie). Hun darmen raken chronisch ontstoken door dit kenmerkende tarwe-eiwit dat dient als broedverbeteraar en in veel samengestelde producten zit. Gluten-allergie is deels erfelijk bepaald, maar ook virusinfecties kunnen een rol spelen. Met een genoomwijde screening van het DNA van tienduizenden patiënten en gezonde...

Bekijk dit project

Cardiovascular events in high risk patients: prognosis and etiology.

Afgerond (augustus 2001 - juni 2007)

De Cirkel van Willis is een ring van vertakte slagaders rond de hals. Deze zorgt ervoor dat bloed naar de gehele hersenen blijft stromen als belangrijke slagaderen zijn vernauwd. De Cirkel is sterker ontwikkeld bij mensen met ernstige vernauwing van de halsslagaderen. Hoge bloeddruk, diabetes en verstopping van de binnenste halsslagader zijn geassocieerd met veranderingen in de aanleg van de...

Bekijk dit project

Genetic determinants of atherosclerosis.

Afgerond (augustus 2001 - januari 2007)

Bij bijna 3.000 personen in drie generaties van 100 families in de gemeente Rucphen werd de erfelijkheid van risicofactoren voor hart- vaatziekten bepaald. Diverse bloeddrukparameters en de dikte van de halsslagader blijken voor 40 procent erfelijk te zijn en arteriële stijfheid voor 30 procent. De onderzoekers hebben een aantal genen gevonden die geassocieerd zijn met de boven- en onderbloeddruk....

Bekijk dit project

Secondary stroke prevention.

Afgerond (augustus 2001 - augustus 2007)

Genetische opmaak en anticonceptie vergroten kans op herhaling beroerte Sommige patiënten hebben een grote kans op een herhaling van een beroerte na een eerder herseninfarct. Uit een analyse van veelvoorkomende genetische varianten blijkt daarvan geen verband met een hogere kans op een nieuwe hart- en vaatziekte. Wel zijn er verbanden tussen variaties in stollingsfactoren en ziekten van de...

Bekijk dit project

Mechanism underlying corticosteroid hormone action in the brain.

Afgerond (augustus 2001 - mei 2007)

Hoe stress het geheugen beïnvloedt Corticosteroïd hormonen hebben een sterke invloed op het aanleren van gedrag. Ze helpen organismen om te gaan met stressvolle omstandigheden. Ze grijpen aan op receptoren op hersencellen in de hippocampus, een hersengebied dat is betrokken bij geheugen. De stresshormonen blijken een ander effect te hebben op het normale geheugen (vooral gelegen in de...

Bekijk dit project

Bone Cell Mechanosensitivity, Estrogen Deficiency, and Osteoporosis

Afgerond (september 1998 - april 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Development of a model for the antiphospholipid syndrome.

Afgerond (augustus 2001 - januari 2007)

Antistoffen tegen bepaalde vetzuren (fosolipiden) kunnen steeds terugkerende trombose in de bloedvaten veroorzaken. De onderzoekers hebben geprobeerd te achterhalen hoe dat precies in zijn werk gaat. Het lijkt erop dat de antistoffen de natuurlijke interactie verstoren tussen de eiwitten die het stollen en klonteren van bloed tegengaan.  Er is een aantal suikerhoudende eiwitten bekend dat...

Bekijk dit project

Molecular anatomy of liver function

Afgerond (oktober 2000 - mei 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The pathway of myeloid cell development: an approach to study the role of regulatory genes during distinct and successive stages using complementary in vivo models.

Afgerond (augustus 2001 - februari 2007)

Myeloïde cellen in het beenmerg vormen bloedcellen volgens een uitgebreid systeem van ontwikkeling en differentiatie van voorlopercellen. Met behulp van diverse genetische veranderde muizen, is deze ontwikkeling bestudeerd. Sommige van deze muizen vertonen een verhoogde activiteit van bepaalde genen, terwijl andere een verlaagde activiteit of geheel geen activiteit hebben. Patiënten met bepaalde...

Bekijk dit project

Novel fluorescent probes to resolve the role of oxygen radicals in peroxisomal disorders: from single cell to knockout mice and patients.

Afgerond (oktober 2001 - januari 2007)

Stoornissen in peroxisomen, die zijn betrokken bij de afbraak van vetten in de cellen, leiden tot een ophoping van vetzuren en stapelingsziekten. Die kan onder andere het zenuwstelsel aantasten. Met behulp van genetisch veranderde muizen en gedetailleerd biochemisch en beeldvormend onderzoek in cellen is achterhaald welke mechanismen ten grondslag liggen aan de stoornis en welke onderdelen van de...

Bekijk dit project

Harnessing social networks for infectious disease control

Lopend (augustus 2017 - februari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website