Over dit programma

Met het programma Oncode beoogt ZonMw, via het Oncode Institute, de huidige voorloperrol van Nederland op het gebied van fundamenteel oncologisch onderzoek te versterken en een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomstige ontwikkeling van betere én betaalbare behandelstrategieën voor kanker.

Nieuwe behandelmethoden zo snel mogelijk in de kliniek krijgen

Oncode Institute is een onafhankelijk instituut dat 560 Nederlandse toponderzoekers van 9 verschillende instituten binnen het fundamenteel oncologisch onderzoek samen brengt met één gezamenlijke visie, missie en strategie. Om kanker te slim af te zijn, wil Oncode Institute het ontstaan en verloop van de ziekte veel beter begrijpen op moleculair niveau. Ontwikkelingen in de oncologie kunnen effectiever worden gerealiseerd wanneer uitstekend onderzoek gecombineerd wordt met een excellente valorisatiestrategie. Om nieuwe behandelmethoden zo snel mogelijk in de kliniek te krijgen, stelt Oncode Institute daarom een team van valorisatie-experts aan. Juist deze stap moet de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en zelfs levens redden.

ZonMw draagt voor de komende 5 jaar ruim € 22 miljoen bij aan Oncode Institute. Deze middelen zijn afkomstig van het ministerie van VWS, het ministerie van OCW en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website