Projecten

The application of induced pluripotent stem cells to predict return of the same kidney disease after transplantation

Lopend (april 2019 - november 2021)

Focale segmentale glomerulosclerose is een ernstige nierziekte, die vaak niet op de behandeling reageert. Na een niertransplantatie keert deze ziekte bij de helft van de patiënten onvoorspelbaar terug in de donornier. Ik veronderstel dat een combinatie van eigenschappen van de patiënt en de donornier bepaalt of de ziekte terugkeert na transplantatie. Ik ga dit idee toepassen bij de ontwikkeling...

Bekijk dit project

Kidney transport proteins – the holy grail of toxin removal

Lopend (april 2019 - oktober 2020)

Elk jaar sterft zo één op de vijf nierpatiënten aan de gevolgen van dialyse. In gezonde personen worden toxines uit het bloed verwijderd door speciale transporteiwitten die van nature voorkomen in de nieren. In dit project zullen we een synthetisch membraan ontwikkelen waar deze eiwitten worden ingebouwd. De kracht van dit onderzoek is dan ook het toepassen van biomimetica: het imiteren van...

Bekijk dit project

Formule 1 therapie: vliegen kankercellen uit de bocht als ze extra gas geven?

Lopend (april 2019 - juli 2021)

Levende systemen moeten energievretende processen coördineren met de beschikbare hoeveelheid brandstof. In onze cellen regelt het enzym mTORC1 de toevoer van energie. Naarmate mTORC1 actiever is, wordt het gaspedaal verder ingedrukt, wat nuttig maar ook gevaarlijk kan zijn. Deze dominante rol van mTORC1 proberen we in dit onderzoek te exploiteren. We hebben gevonden dat cellen die door mTORC1 in...

Bekijk dit project

Saving neonates with sepsis: fishing experiments for new therapies!

Afgerond (januari 2019 - juli 2020)

Bij pasgeborenen is sepsis, of bloedvergiftiging, levensbedreigend. Er zijn weinig behandelingen beschikbaar en geschikte onderzoeksmethodes voor deze ziekte ontbreken. In dit project ontwikkelen we daarom een methode om de ziekte beter te begrijpen en nieuwe behandeling te ontwikkelen, hierbij worden innovatieve experimentele technieken en geavanceerde data-analyse technieken gecombineerd. Het...

Bekijk dit project

Nutriphysiology: preventing cardiac arrhythmias and sudden cardiac death through dietary restrictions

Afgerond (januari 2019 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Multi-omics approach to simultaneously quantify transcripts, proteins, and genome-wide binding sites of proteins in single cells

Afgerond (februari 2019 - augustus 2020)

Transcriptie factoren (TFs) en signaaltransductie-paden spelen zijn belangrijk in cellulaire processen en ziekte. In de laatste decennia is veel onderzoek gedaan om de functies, dynamiek en hiërarchie van beiden te begrijpen. Echter, belangrijke vragen blijven onbeantwoord door gebrek aan betrouwbare, geschikte technieken. Bij voorbeeld genetische screens geven veel inzicht, maar hebben het...

Bekijk dit project

The depression barometer: foreseeing a relapse before it happens

Lopend (februari 2019 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Op de huid gezeten

Afgerond (april 2019 - januari 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Purkinje cell intrinsic activity in the development of cerebellar microcircuitries and function

Afgerond (januari 2019 - juli 2020)

De kleine hersenen vormen ongeveer 10% van het totale hersenvolume, maar bevatten meer hersencellen, neuronen, dan de rest van het brein bij elkaar. We weten dat de kleine hersenen een belangrijke rol in motoriek hebben, maar er komt ook steeds meer bewijs voor een rol in cognitieve en emotionele processen. Eén van de belangrijkste neuronen in de kleine hersenen, de Purkinje cel, bestaat in twee...

Bekijk dit project

Novel antibiotics to target Legionella pneumophila.

Afgerond (januari 2019 - juli 2020)

Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van nieuwe antibiotica tegen de bacterie Legionella pneumophila. Infecties met deze bacterie kunnen de veteranenziekte tot gevolg hebben. De ontwikkeling van nieuwe antibiotica is erg belangrijk omdat steeds meer bacteriën ongevoelig of geheel resistent worden voor de huidige medicijnen. Beperken van het gebruik van zogenaamde breedspectrum antibiotica...

Bekijk dit project

Deciphering the role of the ubiquitin proteasome system in Huntington Disease

Afgerond (januari 2019 - januari 2021)

De ziekte van Huntington wordt gekenmerkt door de ophoping en klontering van het mutante huntingtin eiwit in de hersenen. Dit is het gevolg van een mutatie in het Huntington gen (DNA) dat codeert voor dit eiwit. Het ubiquitine-proteasoom systeem is erop gericht om afwijkende eiwitten zo snel mogelijk te herkennen, te markeren met de ubiquitinevlag en af te breken in kleine fragmenten. De afbraak...

Bekijk dit project

Transfecting single neurons with rabies virus to obtain a detailed description of the rodent and human connectomes

Afgerond (april 2019 - november 2020)

Aansluitingen tussen hersencellen vormen een netwerk in het brein dat op grote schaal in kaart gebracht kan worden met bijvoorbeeld MRI en EEG. Neurologische en psychiatrische ziektes worden vaak veroorzaakt door foutieve aansluitingen. Huidige onderzoeksmethoden, zijn echter onvoldoende gedetailleerd om fouten in hersennetwerken, die op cellulair niveau plaatsvinden, op te sporen. Als we in de...

Bekijk dit project

Using genetic parasites as an antifungal treatment

Afgerond (april 2019 - oktober 2020)

Aspergillus fumigatus is de belangrijkste oorzaak van invasieve aspergillose bij patiënten met een verminderde afweer. Helaas is er een sterke toename van Aspergillus stammen die resistent zijn tegen antischimmelmiddelen. Alternatieve therapie is niet voorhanden en de mortaliteit bij deze patiënten is daardoor meer dan 90%. In mijn onderzoek ga ik bestuderen of schimmelinfecties te bestrijden zijn...

Bekijk dit project

RSV-specific antibodies: good from far, but far from good?

Afgerond (april 2019 - april 2020)

Het RS virus is één van de belangrijkste veroorzakers van longontstekingen in jonge kinderen. Jaarlijks worden in Nederland honderden kinderen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een infectie met dit virus. Een specifieke behandeling of vaccin tegen dit virus bestaat nog niet. Bovendien is het onduidelijk waarom het ene kind niet, en het andere wel ernstig ziek wordt door het RS virus. ...

Bekijk dit project

Awaken the warriors: Enabling the immune system to fight autoimmune diseases

Afgerond (januari 2018 - december 2019)

Patiënten met ziektes van het afweersysteem (zgn. auto-immuunziektes zoals b.v. reumatoïde artritis) moeten vaak een leven lang afweer-verlagende medicijnen gebruiken. De meeste auto-immuunziektes worden veroorzaakt door het ontsporen van een subgroep van afweercellen, de B cellen. Auto-immuunziektes zijn tegenwoordig niet te genezen en leiden tot belangrijke beperkingen in de kwaliteit van leven...

Bekijk dit project

Enlightening (orphan) adhesion G protein-coupled receptors

Afgerond (december 2017 - juni 2019)

Adhesie G eiwit gekoppelde receptoren (aGPCR's) bevinden zich op het celmembraan van onze cellen. De receptoren spelen een cruciale rol bij de cel-cel communicatie én bij het reguleren van biologische processen in ons lichaam. Een verstoorde werking van aGPCR’s zorgt voor een ontregelde ontwikkeling en verstoorde cellulaire communicatie in de hersenen of in het afweersysteem. Het is momenteel een...

Bekijk dit project

Making the subjective objective: Using big data to reveal relevant cognitive complaints

Afgerond (december 2017 - oktober 2020)

Veel gezonde ouderen hebben klachten over hun geheugen. Vaak blijken deze klachten onschuldig, maar soms lijken ze wel degelijk een eerste teken van de ziekte van Alzheimer. Het is moeilijk vast te stellen welke cognitieve klachten daadwerkelijk gerelateerd zijn aan (een voorstadium van) Alzheimer. Ook wordt momenteel een groot aantal meetinstrumenten gebruikt om klachten in kaart te brengen. Er...

Bekijk dit project

Light to fight addiction

Lopend (maart 2018 - september 2019)

Alcoholverslaving is een chronische recidiverende aandoening, die een groot medisch en maatschappelijk probleem vormt. Naar schatting lijden meer dan 400.000 Nederlanders aan alcoholverslaving. Wereldwijd gaat het om circa 76 miljoen mensen. Alcoholverslaving wordt gekenmerkt door een hoge mate van terugval, hetgeen veroorzaakt wordt door onder meer functionele veranderingen in het...

Bekijk dit project

Culture a human brain biopsy on a chip

Afgerond (december 2017 - juni 2019)

Meer dan 1 miljoen epilepsiepatiënten leven met de onzekerheid om een epileptische aanval te krijgen omdat er voor hen geen geschikte geneesmiddelen zijn. Dit leidt tot een ernstige beperking. De enige optie voor genezing is een deel van de hersenen te verwijderen. Om de stilstand in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor epilepsie van de afgelopen 50 jaar te doorbreken, gaan we in dit...

Bekijk dit project

The odd one out: generic detection of anomalies in brain MR images

Afgerond (december 2017 - maart 2021)

Alleen al in Nederland beoordelen radiologen jaarlijks honderdduizenden MRI-scans van de hersenen. Zij zoeken daarbij naar specifieke afwijkingen, meestal op indicatie van een verwijzend specialist (vaak de neuroloog). Eventuele andere afwijkingen blijven vaak buiten beschouwing en worden soms ook niet gezien. Er zijn talloze computerprogramma’s ontwikkeld die radiologen ondersteunen bij het...

Bekijk dit project

A novel therapeutic strategy for dominantly inherited disorders: CRISPR-Cas9 mediated allele-specific transcriptional repression

Afgerond (oktober 2017 - juni 2020)

De ontwikkelingen op het gebied van gentherapie gaan snel. Echter, voor patiënten met een dominant overervende aandoening bestaat nog geen goede vorm van gentherapie. In veel gevallen is het aanbieden van een gezond gen onvoldoende. Hoewel het tegenwoordig technisch mogelijk is om mutaties in genen te repareren, brengt dit nog vele risico’s met zich mee. In dit project ga ik een nieuwe vorm van...

Bekijk dit project

Treating dengue complications with an influenza drug

Afgerond (september 2017 - juli 2019)

Dengue is één van de belangrijkste infectieziekten in Azië en Zuid-Amerika. De belangrijkste complicaties van dengue zijn bloedingen en het weglekken van plasma uit de bloedvaten. Er is geen specifieke behandeling beschikbaar. Mensen die ziek worden van dengue moeten geobserveerd worden omdat niet voorspeld kan worden wie complicaties ontwikkelt. Tijdens dengue daalt het aantal bloedplaatjes vaak...

Bekijk dit project

Kidney stone prevention through a novel calcium-binding peptide

Afgerond (januari 2018 - mei 2020)

Nierstenen zijn voor de patiënt zeer pijnlijk, alsmede een significant probleem voor de gezondheidszorg. Bijna 1 op de 10 mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met nierstenen. Deze kunnen met een minimaal invasieve operatie, ultrasound en/of medicatie verwijderd worden, maar de kans op herhaling is groot (meer dan 1 op de 3) en gaat gepaard met een verhoogd risico op chronische nierziekte....

Bekijk dit project

Non-contact electromagnetic induction heating for eradicating bacteria and yeasts of metal implants

Afgerond (december 2017 - juni 2019)

Infecties van metalen implantaten zijn een groot probleem voor de patiënt en de maatschappij. De behandeling omvat uitgebreid chirurgisch schoonmaken en langdurige antibioticakuren. Als dit niet werkt, moet het implantaat verwijderd worden. Dit betekent voor de patiënt een grote invaliditeit en een langdurig behandeltraject met meerdere operaties en risico voor complicaties met daarna nog steeds...

Bekijk dit project

Autoreactive B cell therapy for Sjögren’s syndrome and Lupus Erythematodus using autoantigen peptide-immunotoxin multimers.

Afgerond (januari 2018 - juni 2019)

Dit onderzoek heeft zich gericht op het maken van medicijnen die gericht bepaalde cellen uitschakelen: de B cellen die de autoimmuunziekte het syndroom van Sjögren mede veroorzaken. We hebben hiervoor biochemische bouwstenen ontwikkeld om deze cellen te binden en onsterfelijke B cellen gemaakt om deze bouwstenen mee te kunnen testen. Tijdens deze testen bleek dat de Sjögren gerelateerde B cellen...

Bekijk dit project

An improved understanding of radiotherapy-induced neurocognitive decline: biological mechanisms and treatment potential

Afgerond (december 2017 - januari 2020)

Bestraling van de hersenen wordt veelal gebruikt als behandeling van hersentumoren. Het is onvermijdelijk dat hierbij ook het normale hersenweefsel wordt bestraald, met een kans op ernstige en vaak onomkeerbare schade. Hierdoor kunnen patiënten moeite krijgen met het opnemen en verwerken van informatie, het vasthouden van aandacht en het uitvoeren van simpele taken. In Nederland krijgen elk jaar...

Bekijk dit project

Unlocking sleep as a new treatment window in post-traumatic stress disorder

Afgerond (mei 2017 - november 2020)

Post-traumatische stress stoornis (PTSS) is een ernstige psychiatrische aandoening, waarbij traumatische herinneringen de basis vormen voor nachtmerries en flashbacks. De huidige psychologische standaard behandeling van PTSS is vaak onvoldoende effectief. Targeted memory reactivation (TMR) is een recente experimentele procedure, waarbij men de lange termijn opslag van het geheugen verbetert door...

Bekijk dit project

Precision neuroscience for precision neurology: guiding personalized treatments for Parkinson’s tremor with individual neuroimaging

Afgerond (april 2017 - oktober 2019)

Kan een “vingerafdruk” van de hersenen behandeleffecten voorspellen bij Parkinson tremor? Tremor bij de ziekte van Parkinson is een zeer variabel symptoom. Bij de ene patiënt reageert tremor uitstekend op medicatie, terwijl precies hetzelfde symptoom bij een andere patiënt alleen maar verbetert na een ingrijpende hersenoperatie (DBS). Die verschillen tussen patiënten zijn aan de buitenkant niet...

Bekijk dit project

Gaming Against Anxiety: New Methodology to Uncover and Tailor Interventions to Individual Profiles of Behavioural Change

Afgerond (februari 2017 - april 2019)

Angststoornissen zijn een van de meest voorkomende geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen. Er bestaan empirisch goed onderbouwde interventies maar op de lange termijn werken die niet goed en ze zijn ook niet toegespitst op het individu. Het doel van dit project is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe soort interventies voor angstige kinderen. Dit gebeurt door nieuwe methodes...

Bekijk dit project

Every cell counts: single cell RNA-seq of biopsies to uncover disease and cell specific expression effects

Afgerond (januari 2017 - maart 2019)

Elke cel telt. Van immuun-gemedieerde darmziekten zoals coeliakie en inflammatoire darmziekte is bekend dat afwijkingen in het DNA bijdragen aan de ziekte. Deze afwijkingen in het DNA manifesteren zichzelf alleen in bepaalde soorten afweercellen. Het is belangrijk om de effecten van DNA variatie te bestuderen in de afweercellen die betrokken zijn bij het ziekte proces. Vaak weet men echter niet...

Bekijk dit project

Aptamer technology for targeted siRNA delivery to dismantle the immunosuppressive tumor micro-environment

Afgerond (november 2016 - augustus 2019)

Het afweersysteem speelt een belangrijke rol in de aanval tegen kanker. Hoewel specifieke afweerreacties optreden, is in veel patiënten het afweersysteem niet in staat alle tumorcellen op te ruimen. Dit komt onder andere doordat de tumorcellen een afweerremmend milieu (‘schild’) creëren. Het doel van dit project is om innovatieve aptameer/siRNA technologie te ontwikkelen om deze remmende...

Bekijk dit project

Neural networks against confusion: how does the brain make memories unique?

Afgerond (januari 2017 - mei 2019)

Hoe voorkomen onze hersenen verwarring tussen vergelijkbare herinneringen? Aan het einde van je werkdag denk je misschien: waar heb ik vanochtend mijn auto geparkeerd? Hierbij is het van belang dat je de herinnering aan het parkeren niet verwart met vergelijkbare herinneringen van gisteren of vorige week. Gezonde hersenen kunnen overlappende herinneringen gescheiden van elkaar opslaan, maar we...

Bekijk dit project

A novel approach to correct mutant transcripts in inherited retinal dystrophies

Afgerond (oktober 2016 - april 2019)

Een innovatieve aanpak om foutieve transcripten te corrigeren voor erfelijke netvliesaandoeningen Erfelijke netvliesaandoeningen zijn genetisch en klinisch heterogeen, en komen voor in circa 1 op 2000 mensen. Deze ziekten veroorzaken slechtziendheid en kunnen uiteindelijk leiden tot volledige blindheid. Vooralsnog is er geen behandeling laat staan genezing mogelijk voor deze ziekten, alhoewel...

Bekijk dit project

The yin-yang of drug discovery: adverse effects create an opportunity

Afgerond (januari 2017 - juli 2019)

Psoriasis is een veelvoorkomende huidziekte gekenmerkt door rode plekken en overmatige schilfering veroorzaakt door sneldelende huidcellen. Bij patiënten die mild tot matig aangedaan zijn volstaat vaak behandeling van de aangedane huid met zalven of crèmes. Helaas zijn de behandelopties voor deze patiënten beperkt.Geen werking zonder bijwerking. Bij de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel tegen...

Bekijk dit project

Production of broadly neutralizing antibodies for the development of an enterovirus immunotherapy.

Afgerond (december 2016 - maart 2018)

Ontwikkeling van een immunotherapie tegen enterovirussen Hoewel het poliovirus bijna is uitgeroeid door vaccinatie, vormen gerelateerde enterovirussen wereldwijd een bedreiging voor baby’s en jonge kinderen. Er zijn geen vaccins of medicijnen beschikbaar tegen deze virussen. Ontwikkeling hiervan wordt bemoeilijkt door het grote aantal verschillende types van enterovirussen (>150). Aanwijzingen...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website