Over dit programma

Dit programma richt zich op de acceptatie en implementatie van bestaande proefdiervrije modellen bij de veiligheidsbeoordeling van stoffen voor de mens met bijbehorende wet- en regelgeving. Consortia van partners, zowel maatschappelijk als wetenschappelijk, dragen hier aan bij op een multidisciplinaire, geïntegreerde manier. Dit is een thematisch programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Wilt u indienen? Ga direct naar de subsidieoproep en vul het initiatiefformulier in bij tabblad 3 'Indienen'. Registreer u ook voor de verplichte matchmakingsbijeenkomt op 28 oktober.

De mens wordt dagelijks aan tal van chemische stoffen blootgesteld

De mens wordt dagelijks aan tal van chemische stoffen blootgesteld, die voorkomen in bijvoorbeeld geneesmiddelen, cosmetica en het milieu. Om de mens te beschermen tegen de mogelijke gevaren van deze stoffen, is een goede veiligheidsbeoordeling van deze stoffen nodig noodzakelijk. Tot op heden worden hierbij veelal proefdieren gebruikt. Maar dit proefdiergebruik ondervindt steeds meer kritiek, zowel vanuit een maatschappelijk als wetenschappelijk oogpunt. Denk hierbij aan dierenwelzijn en de vertaalbaarheid van dier op mens.

Samen met tal van partijen zetten ZonMw en NWO zich in voor een transitie naar proefdiervrije modellen. De NWA financiert onderzoek door consortia van wetenschappelijke en maatschappelijke partners die de acceptatie en implementatie van proefdiervrije modellen voor veiligheidsbeoordeling stimuleren.  

De initiatiefnemers voor dit programma zijn de volgende ministeries: Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Defensie.

Meer informatie

  • ZonMw voert dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda uit in samenwerking met NWO.

Relevante links:

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website