Over dit programma

Dit programma richt zich op de acceptatie en implementatie van bestaande proefdiervrije modellen bij de veiligheidsbeoordeling van stoffen voor de mens met bijbehorende wet- en regelgeving. Consortia van partners, zowel maatschappelijk als wetenschappelijk, dragen hier aan bij op een multidisciplinaire, geïntegreerde manier. Dit is een thematisch programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Wilt u indienen? Ga direct naar de subsidieoproep en vul het initiatiefformulier in bij tabblad 3 'Indienen'. Registreer u ook voor de verplichte matchmakingsbijeenkomt op 28 oktober.

Transitie naar proefdiervrije veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen

De NWA financiert onderzoek door consortia van wetenschappelijke en maatschappelijke partners die de acceptatie en implementatie van proefdiervrije modellen voor veiligheidsbeoordeling stimuleren.  
De mens wordt dagelijks aan tal van chemische stoffen blootgesteld, die voorkomen in bijvoorbeeld geneesmiddelen, cosmetica en het milieu. Om de mens te beschermen tegen de mogelijke gevaren van deze stoffen, is een goede veiligheidsbeoordeling van deze stoffen nodig noodzakelijk. Tot op heden worden hierbij veelal proefdieren gebruikt. Maar dit proefdiergebruik ondervindt steeds meer kritiek, zowel vanuit een maatschappelijk als wetenschappelijk oogpunt. Denk hierbij aan dierenwelzijn en de vertaalbaarheid van dier op mens. Samen met tal van partijen zetten ZonMw en NWO zich in voor een transitie naar proefdiervrije modellen.

Kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing

Samenwerking in multi- en interdisciplinaire consortia is een belangrijke voorwaarde voor kennisoverdracht, kennisbenutting en acceptatie en implementatie van bestaande proefdiervrije modellen. Dit realiseren we door:

  • het financieren van consortia van partners, waarin onderzoekers, bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke partners en NGO’s samenwerken. Hierdoor worden kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de resultaten gedurende de gehele looptijd van de projecten gewaarborgd. Vijf ministeries stellen samen met de NWA een budget van 2.865 miljoen euro beschikbaar voor drie projecten met een looptijd van 5 jaar; Subsidieoproep Proefdiervrije modellen: acceptatie en implementatie
  • voor elk NWA-thematisch programma stelt NWO een adviserende begeleidingscommissie in. Deze commissie begeleidt de projecten inhoudelijk en adviseert over verbinding met andere projecten en routes binnen de NWA. Ook monitort zij de voortgang en de behaalde resultaten met het oog op kennisbenutting;     
  • het toepassen van een geïntegreerde strategie om maatschappelijke impact te realiseren. De Impact Plan benadering bestaat uit een geïntegreerde strategie waarin productieve Interacties worden bevorderd door het gebruik van een Theory of Change en Impact Pathways.

Inbedding in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Het programma Proefdiervrije modellen: acceptatie en implementatie past binnen verschillende NWA-Routes, namelijk:

  • ‘Gezondheidszorg, preventie en behandeling’,
  • ‘Kwaliteit van de omgeving’, ‘Neurolab NL’,
  • ‘Personalised medicine: uitgaan van het individu’,
  • ‘De quantum nano-revolutie’,
  • ‘Regeneratieve geneeskunde: game changer op weg naar brede toepassing’; en
  • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel’.

De initiatiefnemers voor dit programma zijn de volgende ministeries: Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Defensie.

Meer informatie

  • ZonMw voert dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda uit in samenwerking met NWO.

Relevante links:

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website