Achtergrond

Het programma MKMD is in 2011 ontwikkeld door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op basis van de ervaringen en resultaten uit deze periode, gaf het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2014 ZonMw de opdracht voor een vervolg voor de periode 2015-2017. Het doel van het programma MKMD 2018-2020 - is de ontwikkeling en toepassing van nieuwe en bestaande proefdiervrije innovaties - blijft onveranderd. Het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij is voor van 2018 tot en met 2020 de opdrachtgever voor MKMD.

Voorloper programma MKMD: Programma Dierproeven Begrensd (2000 – 2012)

MKMD is de opvolger van het programma Dierproeven Begrensd (2000 tot 2012). Dit programma kwam voort uit het Platform Alternatieven voor Dierproeven (PAD) dat in 1987 op wens van de Tweede Kamer en het toenmalige kabinet werd ingesteld om in het kader van een integraal dierproevenbeleid het onderzoek naar alternatieven te coördineren en te stimuleren. Dierproeven Begrensd I (2000-2004), was vooral gericht op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, Dierproeven Begrensd II (2005-2008) op vertaling van kennis naar toepassing en invoer, en Dierproeven Begrensd III (2009-2012) op het toepassingsgericht maken van reeds ontwikkelde alternatieven en projecten gericht op nieuwe kennis binnen het gehele 3V gebied (Vervanging, Vermindering en Verfijning).

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website