Projecten

The efficacy of medical grade honey on the healing of surgical wounds

Lopend (juli 2022 - juli 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluatie van het regeneratief potentieel van de cardiale extracellulaire matrix in diermodellen

Lopend (september 2022 - september 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het foetale en maternale fenotype van een chirurgisch diermodel voor foetale groeirestrictie

Lopend (september 2022 - september 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De toepassing van amnion membraan in reconstructieve chirurgie – een systematische review en meta-analyse

Lopend (april 2022 - april 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

An animal-free human 3D cortical network platform for screening myelination and inflammation phenotypes. 3D Myelination & Inflammation Cortical network platform (3D MICro-brains).

Lopend (maart 2020 - januari 2021)

Recente ontwikkelingen in geïnduceerde pluripotente stamcel technologie maken het mogelijk om humane celkweekmodellen te implementeren voor onderzoek. In dit project ontwikkelen onderzoekers een 3D-model met menselijke hersencellen die de complexe structuur van de hersenen in vroege ontwikkeling nabootsen. 3D netwerkformatie De onderzoekers werken samen met een bedrijf dat synthetische...

Bekijk dit project

De klinische relevantie van muis- en ratmodellen voor het bestuderen van fysiologische en anatomische correlaten van neonatale epilepsie.

Lopend (juli 2022 - juli 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De genetische variaties en expressieveranderingen in het ontstaan van urine-incontinentie

Lopend (maart 2019 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Wat leren diermodellen ons over de effecten van manipulaties in de halswervelkolom op structuur en functie van gezonde en aangedane bloedvaten?

Lopend (september 2022 - september 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Workshop Synthesis of Evidence LUMC en LU

Afgerond (februari 2021 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Systematic review and meta-analysis workshop at TU/e

Lopend (december 2021 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The Teratoma assay for evaluation of malignancy of stem cells: a systematic review of preclinical and clinical studies.

Lopend (april 2018 - januari 2021)

Door het systematisch onderzoeken van meer dan 400 publicaties over het aantonen van hPSC pluripotentie door middel van teratoma-assays, werd een grote variabiliteit in experimentele opzet opgemerkt. Verrassend genoeg lijken de details van de rapportage niet te zijn verbeterd sinds de eerste hESC-studie in 1998 en in het algemeen werden gegenereerde tumoren oppervlakkig geanalyseerd. Details die...

Bekijk dit project

3D Myelination & Inflammation Cortical network platform (3D MICro-brains)

Lopend (november 2021 - november 2026)

Recente ontwikkelingen in stamceltechnologie maken het mogelijk om humane celkweekmodellen te implementeren voor onderzoek. In dit project ontwikkelen onderzoekers een 3D-model met menselijke hersencellen dat de complexe structuur van de hersenen in vroege ontwikkeling nabootst. Deze micro-hersenen (3D MICro-brains) brengen het modeleren van de frontale cortex terug tot de essentie in een formaat...

Bekijk dit project

Metformin exposure during pregnancy and effects in the offspring: a systematic review of animal evidence

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Variatie in gedragsfenotypes in een genetisch model voor autisme.

Afgerond (augustus 2020 - augustus 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het effect van de behandeling met sildenafil (merknaam Viagra ®) op congenitale hernia diafragmatica: een systematische review en meta-analyse van preklinische studies

Lopend (augustus 2022 - augustus 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Optimalisatie van diermodellen voor de evaluatie van poreuze materialen als bekkenbodemmatjes voor het behandelen van verzakking van de bekkenbodem

Lopend (mei 2022 - mei 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Reward seeking despite negative consequences: Behavioural and neurobiological evidence from animal and human studies in addiction-like behaviour

Lopend (september 2022 - september 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

SR workshop Nijmegen 15 maart 2022

Lopend (maart 2022 - maart 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Hoe het eiwitcomplex mTOR een rol speelt in diermodellen voor autisme

Lopend (februari 2023 - februari 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Dierexperimenteel onderzoek naar urogynaecologische implantaten: relevante uitkomstmaten voor het beschrijven van de afweerreactie.

Afgerond (mei 2019 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De invloed van foetale groeirestrictie tijdens de zwangerschap op de functie en de ontwikkeling van het hart gemeten met echografie op latere leeftijd.

Lopend (oktober 2022 - oktober 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Muizen zijn geen goed model voor Kenny Caffey syndroom

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

BPRC Workshop systematisch literatuuronderzoek proefdieren

Lopend (oktober 2022 - november 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De validiteit van huidige diermodellen met acuut en chronisch nierfalen in onderzoek naar hemodialyse-innovaties

Lopend (juli 2022 - januari 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Workshop SR animal studies 28 juni 2022 in het RadboudUMC

Lopend (november 2022 - november 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Nierfunctieverloop voor, tijdens en na de zwangerschap bij chronische nierziekte

Lopend (september 2022 - september 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Workshop systematisch literatuuronderzoek proefdieren

Lopend (oktober 2022 - oktober 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Koud gas plasma heeft geen invloed op het aantal bacteriën in wonden van ratten.

Lopend (februari 2020 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Better In-Vitro Dosing (BID): Framework and technology development for improving the quality of in vitro data

Lopend (maart 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Waterstofsulfide is geen goed middel om zwangerschapsvergiftiging in ratten te behandelen.

Afgerond (januari 2019 - november 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Valorisatie & Implementatie van Vital Tissue

Lopend (december 2018 - april 2022)

2018 Module Proefdiervrije Technieken (VIMP): In dit project, geleid door TNO, Hogeschool Utrecht en Logiqol, wordt met 13 organisaties (kennisinstellingen, ziekenhuizen, bedrijven en ethici) onderzocht of het nuttig en haalbaar is om menselijk weefsel beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit humane weefsel komt vrij als restweefsel bij operaties (bijvoorbeeld darm- of...

Bekijk dit project

Naadlekkage na colorectale chirurgie

Lopend (april 2020 - april 2022)

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 14.000 mensen de diagnose dikke darmkanker. De behandeling voor dikke darmkanker bestaat onder andere uit een operatie. Hierbij wordt het stuk darm met de tumor verwijderd. De resterende darm kan vervolgens weer aan elkaar vastgemaakt worden. De plek waar deze twee stukken darm aan elkaar vast zitten, noemen we een ‘naad’. Deze darm naad geneest helaas bij 1...

Bekijk dit project

Aminozuur suppletie tijdens de zwangerschap ter behandeling en preventie van foetale groei complicaties.

Afgerond (januari 2019 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Synthesis of evidence workshop Radboudumc Nijmegen 2020

Afgerond (maart 2020 - december 2020)

De afdeling Neurochirurgie van het Radboudumc heeft de laatste jaren een belangrijke plek voor systematische reviews van dierstudies in hun onderzoek ingeruimd (onder andere getuige meerdere aanvragen voor begeleiding binnen de module Kennisinfrastructuuur). Om de uitvoering van preklinische systematic reviews Radboud-breed te stimuleren heeft deze afdeling op 6 maart 2020 een hands-on training in...

Bekijk dit project

De translationele waarde van diermodellen voor onderzoek naar arterioveneuze malformaties

Lopend (maart 2020 - september 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Context-afhankelijk geheugen meten in knaagdieren: belangrijke variabelen in de object-in-context taak

Lopend (juni 2020 - juni 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het belang van interventies tijdens de vroege levensfase voor de ontwikkeling en welzijn van vogels in de landbouw. The importance of interventions during early life for the development and welfare of farmed bird species.

Lopend (juni 2020 - augustus 2023)

In de landbouw worden vogels tijdens hun jonge leven aan een reeks omgevingsfactoren en handelingen blootgesteld. Zo kan bijvoorbeeld transport of het opvoeden zonder ouderdieren niet alleen de productiviteit van het individu beïnvloeden maar vooral ook zijn gedrag, gezondheid, en welzijn. Om deze factoren te onderzoeken worden er veel proeven met vogels gedaan ten behoeve van de pluimveehouderij....

Bekijk dit project

3D Screening Platform for White Matter defects

Lopend (maart 2020 - januari 2021)

Veel neurologische aandoeningen vertonen afwijkingen in de witte stof, waaronder multiple sclerose, schizofrenie en de ziekte van Huntington. Witte stof wordt gekenmerkt door myeline. Echter dragen vele cellulaire structuren bij aan de ontwikkeling en instandhouding van een gezonde witte stof. Terwijl veel onderzoek in proefdieren wordt gedaan, representeren deze niet de witte stof in de humane...

Bekijk dit project

Tenascin C heeft geen invloed op het verloop van een longontsteking veroorzaakt door de bacterie Klebsiella pneumoniae.

Afgerond (februari 2020 - november 2021)

Onze groep heeft eerder gevonden, dat intensive care patiënten met sepsis meer Tenascin C (TNC) in hun bloed hebben dat IC patiënten zonder infectie. Ook wisten we dat TNC de afweerreactie kan stimuleren. Het zou veel sepsispatiënten helpen als we hun afweerreactie kunnen remmen, maar alleen als de bacteriën nog steeds goed bestreden worden. Wij hebben daarom een model gebruikt waarin muizen met...

Bekijk dit project

3D-bioprinted airways: A new breath to replace animal models for lung disease research

Lopend (juli 2018 - juni 2022)

Ronde 2017 Module Maatschappelijke Partners: COPD is een ongeneeslijke longziekte die voornamelijk veroorzaakt wordt door roken. In dit project wordt de luchtwegwand van de COPD-patiënt gebouwd met een 3D bio-printer. Met deze techniek kunnen biologische materialen en cellen, specifiek en nauwkeurig, laag-voor-laag worden neergelegd om zo de opbouw van longweefsel na te bootsen. Interacties...

Bekijk dit project

A novel method for generating disease-relevant human airway epithelial cell cultures from a limited source

Lopend (juni 2018 - september 2022)

Ronde 2017 Module Maatschappelijke Partners: Proefdieren en celkweken worden veel gebruikt in onderzoek naar longziekten. Bij celkweken wordt veel gebruik gemaakt van zogenaamde cellijnen, die op grote schaal en goedkoop kunnen worden gekweekt. Deze cellijnen zijn echter niet optimaal geschikt voor dit onderzoek. Daarom hebben we kweken nodig van cellen die direct uit longweefsel worden...

Bekijk dit project

The role of corticosteroids in the pathogenesis of central serous chorioretinopathy

Afgerond (april 2018 - april 2022)

Ronde 2017 Module Maatschappelijke Partners: Serosa, of centrale sereuze chorioretinopathie, is een oogziekte waarbij er een vochtophoping ontstaat onder het netvlies. Dit leidt tot een verminderd zicht en tot permanente schade aan het netvlies. Hoewel over de ziektemechanismen van serosa vrijwel niets bekend is, zijn er sterke aanwijzingen dat afwijkingen in het vaatvlies, belangrijk voor de...

Bekijk dit project

Coronary stent -in-a-box and -on-a-chip Development and innovation of alternatives to swine coronary stent models for preclinical cardiovascular research.

Lopend (augustus 2018 - augustus 2023)

Ronde 2017 Module Maatschappelijke Partners: Het Erasmus MC, de TU Delft en de Lifetec Group gaan gezamenlijk proefdiervrije vaat- en celkweek-modellen ontwikkelen die de gezonde en zieke menselijke bloedvatwand nabootsen. Aderverkalking blijft wereldwijd een belangrijke oorzaak van sterfte. Het leidt tot klachten bij vernauwde bloedvaten, en een hartinfarct bij plotse afsluiting,...

Bekijk dit project

How nutrition shapes brain development: Brain organoids as replacement for animal studies

Afgerond (april 2018 - april 2022)

Ronde 2017 Module Maatschappelijke Partners: Het hersencentrum van het UMC Utrecht en Nutricia starten een gezamenlijk onderzoek om zogenaamde mini-hersenen te gebruiken om de rol van voeding op de ontwikkeling van het brein te onderzoeken. Deze techniek kan een belangrijk alternatief vormen voor het gebruik van proefdieren. In een reageerbuis kunnen sinds kort van menselijke huidcellen...

Bekijk dit project

'CelFib'- Developing cellular models of atrial fibrillation for disease modeling and drug screenings

Afgerond (juli 2018 - juli 2022)

Ronde 2017 Module Maatschappelijke Partners: Atriumfibrillen (AF) is de meest voorkomende hartritmestoornis met ongeveer 10 miljoen patiënten inde Europese Unie. Het voorkomen van AF neemt toe met het stijgen van de leeftijd, en vormt eenbelangrijke risicofactor voor een beroerte, hartfalen en zelfs plotselinge dood. De huidigebehandelmogelijkheden voor AF zijn slechts beperkt effectief. Meer...

Bekijk dit project

Modulating gut host-microbe interactions in a human in vitro (HoxBan) system to develop pre/pro-biotic therapies for Inflammatory Bowel Disease

Lopend (juni 2018 - april 2022)

Ronde 2017 Module Maatschappelijke Partners: Darmbacteriën zijn belangrijk voor mens en dier en helpen bij de vertering van voedsel, produceren vitaminen, beschermen tegen infecties en trainen het immuun systeem. Er zitten honderden verschillende soorten in de menselijke darm, kortweg het “microbioom”. Van veel soorten is niet precies bekend wat ze doen. We weten wel dat het microbioom sterk...

Bekijk dit project

Making experimental rodents obsolete for research into Barrett's oesophagus - an in vitro model molecularly mimicking disease

Afgerond (juni 2017 - juli 2020)

Ronde 2016 Module Maatschappelijke Partners: In Nederland en de rest van de Westerse wereld, stijgt van alle soorten kanker de incidentie van slokdarmkanker het snelst terwijl het behandelresultaat, zeker als de ziekte uitgezaaid is, erg slecht is. Een voorloper van slokdarmkanker is de zogenaamde Barrett’s slokdarm en er is veel behoefte aan onderzoek naar dit voorloperstadium. Zulk onderzoek...

Bekijk dit project

Substitution of the mouse tumorigenicity assay with a complete in vitro microRNA based assay for testing malignancy of human induced pluripotent stem cells

Afgerond (juni 2017 - juni 2022)

Ronde 2016 Module Maatschappelijke Partners: Het herstellend vermogen van menselijke organen is zeer beperkt zo niet afwezig. Met als gevolg het optreden van ziektes als diabetes en hartfalen wanneer maar voldoende orgaan specifieke cellen door schade uitvallen. Orgaantransplantatie kan dan tot genezing leiden, maar volwassen en foetaal donor weefsel is slechts beperkt beschikbaar. Humane...

Bekijk dit project

Virus research in human models: let's show some guts!

Afgerond (augustus 2017 - februari 2022)

Ronde 2016 Module Maatschappelijke Partners: Om virussen te bestuderen die mensen ziek maken wordt veelal gebruik gemaakt van proefdieren. Echter virusinfecties in dieren verlopen anders dan bij mensen. Nieuwe 3D kweekmodellen of 'organoiden', die lijken op menselijke orgaantjes in een petrischaaltje, bieden een unieke kans om te onderzoeken hoe virussen het menselijk lichaam binnendringen en...

Bekijk dit project

3D skin for 3R research: skin microbiome models to study disease pathogenesis and therapeutics

Afgerond (september 2017 - april 2022)

Ronde 2016 Module Maatschappelijke Partners: Het onderzoek naar alle bacteriën die in en op ons lichaam leven, genaamd ons microbioom, heeft de afgelopen 5 jaar een hoge vlucht genomen door baanbrekende moleculaire technologieën waarmee de microbiële samenstelling in kaart gebracht kan worden. In vele ziekten is inmiddels een afwijkend microbioom beschreven. Toekomstig biomedisch onderzoek zal...

Bekijk dit project

Neuro-chip: neural control of human internal organ pathophysiology

Lopend (september 2017 - september 2021)

Ronde 2016 Module Maatschappelijke Partners: Astma is een chronische longaandoening, die gekenmerkt wordt door overgevoeligheid van de luchtwegen. Deze overgevoeligheid ontstaat als gevolg van prikkelbare zenuwen die de luchtwegen tot ontsteking en vernauwing aanzetten. Zo’n verstoorde samenwerking tussen zenuwen en doelorganen speelt ook bij andere humane ziekten een centrale rol. Er bestaan...

Bekijk dit project

CHEMBRIDGE: Chemical Compounds and Cancer

Lopend (maart 2017 - maart 2021)

2016 Module Proefdiervrije Technieken: Bij de beoordeling en toelating van chemische stoffen is de veiligheid voor de mens één van de belangrijkste criteria. Hierbij gaat het vooral om de afwezigheid van schade aan de gezondheid of de afwezigheid van ziekte door blootstelling aan de verbinding waarover besloten moet worden of zij mag worden toegelaten of niet. Van alle vormen van...

Bekijk dit project

Human pericyte-stabilized microvessels-on-a-chip, a novel option to study the pathophysiology of microvascular disease

Lopend (maart 2017 - januari 2022)

Ronde 2016 Module Toepassen van Innovaties: Ziektes die worden veroorzaakt door verlies van de kleine bloedvaatjes zoals hartfalen, herseninfarct of nierfalen zijn nauwelijks te behandelen. Onderliggende mechanismen zijn complex, waarbij zowel vaatwand- als ontstekingscellen een rol spelen, en daarom wordt het onderzoek hiernaar vrijwel volledig uitgevoerd met behulp van proefdieren. Proefdieren,...

Bekijk dit project

Implementing hybrid models of cardiomyocytes on a high-throughput automated patch clamping platform

Lopend (september 2017 - augustus 2025)

Ronde 2016 Module Toepassen van Innovaties: Verbeterde toepassing van stamcelafgeleide hartspiercellen in medicijnonderzoek door toevoeging van gesimuleerde ionkanalen. Onderzoekers aan universiteiten en bij farmaceutische bedrijven willen graag nieuwe in vitro modellen gebaseerd op menselijke stamcelafgeleide hartspiercellen gaan gebruiken om het effect van kandidaatmedicijnen op het hartritme...

Bekijk dit project

Generation and characterization of conditionally immortalized cardiomyocytes: A new and versatile cell platform for cardiac disease modelling, drug screening and regenerative medicine

Lopend (maart 2017 - maart 2022)

Ronde 2016 Module Toepassen van Innovaties: Fully differentiated human cardiomyocytes represent excellent alternatives to animals for developing models of cardiac disease, drug testing and identification of therapeutic targets. Thus far, the widespread use of human cardiomyocytes in biomedical research has been hampered by the difficulty to generate large, homogenous populations of these cells....

Bekijk dit project

Diseased cardiomyocytes from human stem cells for drug repurposing and safety pharmacology.

Lopend (februari 2017 - augustus 2022)

Ronde 2016 Module Toepassen van Innovaties: Het hart is zeer gevoelig voor bijwerkingen van medicijnen. Dit kan zich uiten in een abnormaal hartritme dat in het ergste geval fataal kan zijn. Potentieel riskante medicijnen worden bij testen met proefdieren niet altijd als zodanig herkend omdat het hartritme van bijvoorbeeld muizen heel anders is dan dat van de mens. Wij onderzoeken of hartcellen,...

Bekijk dit project

Human ex vivo model to study nonalcoholic fatty liver disease and its associated pathologies

Lopend (september 2017 - mei 2023)

Ronde 2016 Module Toepassen van Innovaties: Obesitas is een groot probleem in de westerse wereld. Obesitas leidt vaak tot vervetting van de lever. Een vervette lever gaat nogal eens samen met een ontsteking (een combinatie die ‘NASH’ wordt genoemd) en vormt daarmee de opmaat tot overmatige verlittekening en kanker van de lever. Ook wordt de leverziekte NASH rechtstreeks in verband gebracht met...

Bekijk dit project

A 3D neuronal stem cell screening platform for early drug discovery for Alzheimer's disease

Afgerond (maart 2017 - februari 2022)

Ronde 2016 Module Toepassen van Innovaties: Door de vergrijzing van de bevolking is dementie een groeiend sociaal-economisch probleem. Echter, tot heden hebben dierstudies nog geen enkel kandidaat-medicijn opgeleverd dat werkt in klinische studies, de diermodellen weerspiegelen de situatie in de menselijke hersenen onvoldoende. Dit onderstreept de noodzaak van betere modellen om een effectief...

Bekijk dit project

A human stem cell-based high-throughput screening platform for cardiac disease

Afgerond (februari 2017 - april 2022)

Ronde 2016 Module Toepassen van Innovaties: Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer 1. Met de toenemende vergrijzing zal het aantal mensen dat lijdt aan hart- en vaatziekten de komende jaren alleen maar sterk toenemen. Ondanks de toenemende uitgaven voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, is het aantal medicijnen dat de patiënt bereikt zeer laag: slechts 1 op de 10.000...

Bekijk dit project

Bioelectricity to mature electrophysiological characteristics of human stem cell derived cardiomyocytes: a new competitive model in drug safety testing

Lopend (november 2015 - april 2020)

Ronde 2015 Module Maatschappelijke Partners: Het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde medicamenten ter behandeling van allerlei ziektes in mensen is een traag, kostbaar en relatief inefficiënt proces. Een belangrijke oorzaak is dat voor het testen van de veiligheid en effectiviteit van nieuwe medicamenten dierproeven gedaan worden die echter een relatief beperkte voorspelbaarheid hebben ten...

Bekijk dit project

N3rvousSystem: A 3R systems biology strategy for human neurotoxicity hazard, risk and safety assessment

Afgerond (december 2015 - april 2020)

Ronde 2014 Internationaal (Innovative Systems Toxicology for Alternatives to Animal Testing): People are exposed to numerous chemicals via the environment. To prevent adverse health effects, risk and safety assessment are obligatory before chemicals are allowed on the market. The aim of this research project is the development of a strategy to detect adverse effects on the brain resulting from...

Bekijk dit project

Systems biology of liver toxicity predictions (SysBioToP)

Lopend (december 2015 - januari 2020)

Ronde 2014 Internationaal (Innovative Systems Toxicology for Alternatives to Animal Testing): There is a strong need to develop new toxicological approaches, incorporating mechanistic knowledge of toxicant action, using human cells as biological basis and leveraging the recent progress of systems biology. The SysBioToP project will address the exemplary question of liver toxicity by using this...

Bekijk dit project

Integrating mechanisms and quantitative in vitro-in vivo extrapolation (QIVIVE) modelling for risk assessment based on in vitro testing (Risk-IT)

Afgerond (maart 2016 - februari 2021)

Ronde 2014 Internationaal (Innovative Systems Toxicology for Alternatives to Animal Testing): Risk‐IT integrates expert knowledge gained from previous systems toxicology projects with innovative in vitro data generation technologies (High Content Screening, Metabolomics) and reverse physiologically‐based pharmacokinetic modelling to address the unmet need for non-animal based approaches to...

Bekijk dit project

The Onconoid Hub

Afgerond (december 2015 - juli 2019)

Ronde 2014 Internationaal (Innovative Systems Toxicology for Alternatives to Animal Testing): The liver is a central organ in cancer pathology. Apart from highly prevalent primary cancers (Hepatocellular carcinoma, HCC) the liver is one of the prime sites of metastasis of other cancers. Treatment of cancers requires a balanced combination of cytotoxic agents, which have maximal oncostatic...

Bekijk dit project

Early analysis of efficacy of novel drug compounds against multiple diabetic complications

Afgerond (juni 2014 - juli 2017)

Ronde 2013 Module Life Sciences & Health: Type 2 diabetes is een aandoening waarbij in meerdere organen complicaties kunnen ontstaan. In dit project is hebben we gebruik gemaakt van 1 diermodel waarin we door de tijd heen de ontwikkeling van niet-alcoholische leververvetting, lever fibrose en aderverkalking hebben bestudeerd. Doordat we in dit project de ontwikkeling van de verschillende...

Bekijk dit project

Use of human and animal tissue slices for the development of anti-fibrotic compounds

Afgerond (augustus 2014 - oktober 2018)

Ronde 2013 Module Life Sciences & Health: Bij fibrose wordt het gezonde weefsel van een orgaan geleidelijk aan vervangen door bindweefsel. Door deze verlittekening kan het orgaan niet (goed) meer functioneren. Van alle ziekten met dodelijke afloop is 45% geassocieerd met fibrose, maar helaas is er geen goed medicijn voorhanden. In dit project worden (humane) modellen voor de fibrose van...

Bekijk dit project

BRAEDEN: a BioHybrid platform Replacing Animal Experiments for Drug Efficacy iNvestigations

Afgerond (mei 2014 - juli 2018)

Ronde 2013 Module Life Sciences & Health: Proefdieronderzoek vormt een essentiële stap in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen maar ook voedingssupplementen. Recente studies suggereren helaas dat proefdiermodellen vaak niet heel representatief zijn voor het humane ziektebeeld, met als gevolg dat bijwerkingen of gebrek aan effectiviteit van schijnbaar veelbelovende geneesmiddelen niet of te...

Bekijk dit project

Vitrification of human articular tissues.

Afgerond (mei 2013 - augustus 2017)

Ronde 2012 Module Proefdiervrije Technieken: Dierproeven voorspellen niet altijd even correct de effecten van medicijnen bij mensen en dat komt o.a. doordat mens en dier op een aantal biologische eigenschappen verschillen. Dit gegeven en de huidige ontwikkeling van gepersonaliseerde behandeling van patiënten, maakt het nodig dat testmodellen dicht bij het menselijke individu staan. De ziekte...

Bekijk dit project

Implementatieplan voor cryopreservatie van humaan synoviaal gewrichtsweefsel in patientgericht wetenschappelijk onderzoek binnen Europa

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

2016 Module Proefdiervrije Technieken (vervolg project 2012: 114021001 VIMP): Dierproeven voorspellen niet altijd even correct het effect van medicijnen bij mensen en dat komt o.a. doordat mens en dier op een aantal biologische eigenschappen verschillen. Het is dan ook belangrijk om geavanceerde humane weefselkweek modellen (b.v. organen op een chip) te ontwikkelen die een grotere voorspellende...

Bekijk dit project

An all-human ex vivo model for inflammation and tumour cell metastasis: high resolution imaging of cellular interactions and molecular events at the blood vessel wall.

Afgerond (juli 2013 - september 2017)

Ronde 2012 Module Proefdiervrije Technieken: Aan de binnenkant van onze bloedvaten zit een belangrijke laag cellen, de endotheelcellen. Dezecellen staan in contact met het bloed en vormen een belangrijke barrière tussen het bloed en deweefsels. Het doel van ons onderzoek is om meer te weten te komen over de rol en de invloed vandeze cellen. We hebben menselijke bloedvaten, aangeleverd door o.a....

Bekijk dit project

Human immune competent skin-on-a-chip to replace skin cancer animal experiments

Afgerond (september 2013 - december 2017)

Ronde 2012 Module Proefdiervrije Technieken: Het doel van het project was om, voor het eerst, een “humaan immuuncompetent huid-op-chip” te ontwikkelen wat het mogelijk moet maken om in vitro onderzoek uit te voeren naar interacties specifiek tussen immuun cellen en de huid onder omstandigheden die de in vivo omgeving van huidnabootsen. Huid-op-chip heeft de potentie om dierproeven te vervangen in...

Bekijk dit project

Whole blood assessment of thrombosis tendency: implementation of two in vitro tests as alternatives for in vivo thrombosis experiments

Afgerond (mei 2013 - juli 2017)

Ronde 2012 Module Proefdiervrije Technieken: Transgene dieren worden vaak onderworpen aan korte en lange termijn experimentele modellen van trombose en atherosclerose met aanzienlijk ongerief voor het dier. Om dit proefdiergebruik terug te dringen hebben wij twee aan functietesten gewerkt voor het meten van de trombusvorming en de trombinegeneratie in vitro. Met de ontwikkelde apparatuur,...

Bekijk dit project

Human in vitro tissue and single cell approaches to model tuberculosis

Afgerond (november 2014 - augustus 2018)

Ronde 2012 Module Proefdiervrije Technieken: Ons innovatieve longweefselmodel is uniek in vele aspecten en kan bijzonder belangrijk worden voor tuberculoseonderzoek, vooral vanwege het feite dat er nog geen goed in vitro weefselmodel is beschreven.In ons model vormen macrofagen gezamenlijk een cluster dat gelijkenis vertoont met het voor TB specifieke granuloma. Meerdere epitheelcellagen vormen...

Bekijk dit project

Systems toxicology supported data infrastructure for human risk assessment

Afgerond (april 2014 - september 2017)

2012 Module Proefdiervrije Technieken: Vandaag de dag wordt de veiligheidsbeoordeling van medicijnen en chemische stoffen in grote mate geborgd door dierproeven. Dit is vanuit ethisch maar ook economisch oogpunt niet wenselijk. Doel van dit project is om een dierproefvrij alternatief ontwikkelen. Hiertoe wordt door combinatie van bestaande gegevens bepaald of stoffen juist die biologische...

Bekijk dit project

VIMP ‘Systems toxicology supported data infrastructure for human risk assessment. Dossiernummer 114022001’

Afgerond (juni 2016 - januari 2018)

2016 Module Proefdiervrije Technieken (vervolg project 2012: 114022001 VIMP): In dit VIMP project is aansluitend op het project 'Systems toxicology supported data infrastructure forhuman risk assessment’ verder gewerkt aan het verder analyseren van dosis afhankelijke genexpressie in HaCat cellen voor 5 stoffen die allergische contact dermatitis (ACD) geven. De dosisbereik omvatte gebruikte...

Bekijk dit project

Replacing animal experiments by direct measurement of DNA damage responses in human tumor slices ex vivo

Afgerond (oktober 2013 - september 2017)

Ronde 2012 Module Proefdiervrije Technieken: Ontwikkeling van antikankertherapieën vraagt veel proefdierexperimenten. In dit project hebben we nieuwe technieken ontwikkeld om menselijk tumormateriaal direct te kunnen gebruiken voor het uittesten van nieuwe medicijnen en behandelingen. Hiervoor hebben we de kweekcondities buiten het lichaam geoptimaliseerd en het tumormateriaal behandeld met het...

Bekijk dit project

Replacement of the in vivo assay "teratoma" with a new in vitro bioinformatic assay for testing pluripotency of stem cells: development and validation.

Afgerond (oktober 2013 - juli 2017)

Ronde 2012 Module Proefdiervrije Technieken: Sinds de ontdekking in 2007 dat humane somatische cellen hergeprogrammeerd kunnen worden naar pluripotente stamcellen (PSC), is de gouden standaard om de pluripotente staat van deze cellen aan te tonen een dierproef. Voor deze proef worden deze zogenoemde geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs) ingespoten in muizen om te kijken of deze uitgroeien...

Bekijk dit project

a human in vitro model for evaluating cardiotoxic effects of anticancer drugs

Afgerond (oktober 2013 - augustus 2018)

Ronde 2012 Module Proefdiervrije Technieken: Verbeterde behandeling van kanker heeft ertoe geleid dat het aantal patiënten dat overleeft steeds groter wordt en een hogere leeftijd bereikt. Hierdoor is het duidelijk geworden dat deze behandelingen, met name op het hart, levensbedreigende bijwerkingen kunnen veroorzaken. De huidige proefdiermodellen zijn echter niet goed genoeg om schadelijke...

Bekijk dit project

The Pharma-BAL: A human liver model for in vitro studies

Afgerond (juni 2013 - juli 2017)

Ronde 2012 Module Proefdiervrije Technieken: Er wordt veel onderzoek gedaan naar leverinfecties en behandelmethodes daarvan en naar de veiligheid van medicijnen op de lever. De levercellijnen die hiervoor meestal gebruikt worden hebben een te lage functionaliteit en daarom worden ook proefdieren gebruikt. Dit MKMD-project had als doel de levercelkweek te verbeteren. We hebben het DNA dat codeert...

Bekijk dit project

Human ex vivo models for organ fibrosis

Afgerond (oktober 2013 - mei 2017)

Ronde 2012 Module Proefdiervrije Technieken: Voortdurende orgaanschade, bijvoorbeeld door een infectie, leidt tot fibrose. Hierbij wordt gezond weefsel vervangen door littekenweefsel, waardoor het orgaan steeds minder goed zal functioneren. Van alle ziekten met dodelijke afloop is 45% geassocieerd met fibrose. Voor fibrose-onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van proefdieren, maar dat heeft tot...

Bekijk dit project

Adult neural stem cells from post-mortem human brain: Towards an in vitro model for stimulating neurogenesis in neurodegenerative diseases.

Afgerond (april 2014 - september 2018)

Ronde 2012 Module Proefdiervrije Technieken: Hersenstamcellen uit het volwassen humane brein  Hersenen van ouderen en Parkinsonpatiënten bevatten nog steeds stamcellen. Deze kunnen mogelijk in de toekomst gestimuleerd worden om het eigen brein te repareren. Voor Parkinsonpatiënten is dit relevant, omdat de stamcellen dichtbij het aangedane hersengebied liggen. In dit project gaan we stamcellen...

Bekijk dit project

Living Biobank of Human Cancers

Afgerond (oktober 2014 - april 2019)

Ronde 2012 Module Proefdiervrije Technieken: Kanker wordt veroorzaakt door kleine veranderingen in de erfelijke code menselijke cellen die daardoor een tumor vormen. Kankeronderzoek word verricht met gekweekte cellen van menselijke tumoren. Nadeel van de bestaande cellijnen is dat er veel kanker soorten bestaan waarvan geen cellijn beschikbaar is en de cellen lijken slecht op de echte kanker....

Bekijk dit project

In vitro methods for toxicokinetics, meeting new paradigms in toxicology

Afgerond (oktober 2017 - januari 2018)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (3V Netwerksubsidies): Een cruciale uitdaging in de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven in toxicologie is de vertaling van effecten gemeten met in vitro modellen naar de mens. Computermodellen die de opname en verspreiding van stoffen in het lichaam nabootsten maken deze vertaalslag mogelijk. Door de hoeveelheid van een stof in bloed en organen te...

Bekijk dit project

Zijn geïnjecteerde hartspiercellen bevorderlijk voor de hartfunctie in diermodellen van het hartinfarct?

Lopend (augustus 2017 - augustus 2019)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Bij een hartinfarct gaan er cardiomyocyten verloren door zuurstofgebrek, wat resulteert in een verminderde hartfunctie met bijbehorende gezondheidsproblemen. Het TECHNOBEAT-project richt zich op het genereren van nieuwe cardiomyocyten uit stamcellen die van iedere persoon zelf kunnen worden gemaakt (zogeheten ‘induced...

Bekijk dit project

Pulmonary valve replacement in the large animal model; a systematic review of the current available evidence

Afgerond (juni 2017 - januari 2021)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Wereldwijd worden jaarlijks 300.000 patiënten geopereerd aan een zieke hartklep. De zieke hartklep wordt vervangen door een kunsthartklep (KHK). De huidige beschikbare KHK hebben echter belangrijke nadelen. Zo gaan KHK niet allemaal levenslang mee, moeten er soms anti-stollings medicijnen geslikt worden en groeit de...

Bekijk dit project

Verschillen in het negatief remodeleren van het hart door drukoverbelasting als gevolg van muizenstam en geslacht.

Afgerond (mei 2017 - juli 2020)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Voor het onderzoek naar hartfalen ontwikkeling door drukoverbelasting op het hart, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een muismodel. Er zijn veel verschillende stammen van muizen beschikbaar voor onderzoek. Zowel uit literatuur als uit eigen ervaring blijkt dat de effecten van drukoverbelasting en de ernst van het...

Bekijk dit project

Betere modellen voor onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen tegen de parasitaire infectie ziekte leishmaniasis.

Lopend (september 2017 - januari 2023)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): De parasitaire ziekte leishmaniasis kent ziektebeelden variërend van (ernstige) huidzweren tot dodelijke aantasting van inwendige organen. Huidige geneesmiddelen zijn oud, giftig en door resistentie steeds minder werkzaam. Om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen worden diermodellen gebruikt. Er is echter grote variatie...

Bekijk dit project

Welk diermodel, welk transplantatiemateriaal en welke interventiemethode zou moeten worden gebruikt als een therapie voor leeftijd gerelateerde macula degeneratie?

Afgerond (augustus 2017 - augustus 2020)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Leeftijd-gerelateerde macula degeneratie is de meest voorkomende ziekte van het netvlies die leidt tot blindheid. Deze ziekte treft ongeveer 4% van de populatie boven de 60 jaar oud en op dit moment is er nog geen behandeling beschikbaar. De cellaag die voornamelijk is aangedaan bij AMD is het retinaal pigment epitheel...

Bekijk dit project

INGETROKKEN: Een gevalideerd proefdiermodel voor de parasitaire infectie ziekte schistosomiasis: minder dieren – meer moleculen.

Afgerond (april 2018 - december 2020)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): De parasitaire worm infectie schistosomiasis treft  jaarlijks 250 miljoen mensen. De wormen bevinden zich in bloedvaten rond darm of blaas en veroorzaken ernstige ontstekingen. Chronische infecties leiden op termijn tot kanker of onvruchtbaarheid. Goede diagnostiek is belangrijk om behandeling te kunnen inzetten, maar...

Bekijk dit project

Krijgt de velligheid van nieuwe celtherapieen voor nierziekten in dierstudies onvoldoende aandacht?

Afgerond (december 2017 - april 2020)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): The number of patients developing chronic kindey disease (CKD) and end stage renal disease (ESRD) is reaching epidemic proportions, and novel renal replacement therapies are needed to improve their treatment. For this, cell-based therapies are being developed. However, as clinical trials and animal studies have already...

Bekijk dit project

Quantitative data on succesful translation from animals to humans

Afgerond (januari 2018 - mei 2021)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Voordat een nieuw geneesmiddel in mensen gebruikt mag worden, wordt het onderzocht in diermodellen. Echter, als een middel in dieren werkt en veilig is, is dat voor mensen niet altijd zo. In ons onderzoeksproject bekijken we welke factoren bijdragen aan een succesvolle vertaling tussen proefdier en mens.Het vertalen...

Bekijk dit project

l-arginine suppletie tijdens de zwangerschap ter preventie van groeirestrictie en preeclampsie

Afgerond (januari 2018 - oktober 2021)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): In dit onderzoek richten wij ons op het effect van L-arginine tijdens de zwangerschap en de preventie van zwangerschapscomplicaties zoals groeivertraging en preeclampsie (hoge bloeddruk van de moeder). L-arginine is een aminozuur dat als voedingssupplement beschikbaar is en voorloper van stikstofmonoxide, welke een...

Bekijk dit project

Een Systematische Review en Meta-analyse van stam-en voorloperceltherapie in het achterpoot-ischemie model

Lopend (januari 2018 - januari 2023)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Slagaderverkalking in de grote bloedvaten komt veel voor. In het eindstadium wordt de bloedtoevoer zo beperkt dat het been te weinig zuurstof en voedingsstoffen krijgt en afsterft; dit is kritieke ischemie.Kritieke ischemie is moeilijk te behandelen dus er zijn dringend nieuwe behandelingsmethoden nodig. Behandeling...

Bekijk dit project

De invloed van het APOE e4 gen op cognitieve achteruitgang in transgene muizen: een systematische review en meta-analyse

Lopend (juni 2018 - oktober 2022)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Het APOE e4 gen is geassocieerd met cognitieve achteruitgang op latere leeftijd en de enige universele genetische risicofactor voor de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer ’s ziekte. Hoe APOE e4 hersengezondheid beïnvloed is echter niet duidelijk. APOE e4 transgene knock-in muizen, die net als mensen cognitieve...

Bekijk dit project

Het effect van azacytidine en decitabine in diermodellen voor ontstekingsziekten.

Afgerond (maart 2018 - maart 2021)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Azacytidine en decitabine zijn medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van patiënten met verschillende typen bloedkanker. Op basis van het werkingsmechanisme is er ook interesse om deze medicijnen te gebruiken bij ontstekingsziekten, met name auto-immuun en auto-inflammatoire ziekten zoals diabetes,...

Bekijk dit project

Optimization of animal models for the evaluation of regenerative blood vessel prostheses.

Afgerond (februari 2018 - november 2021)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Het vervangen of omleiden (by-pass) van beschadigde bloedvaten -zoals de kransslagaders en bloedvaten in de benen- is een veelgebruikte ingreep in de kliniek. De huidige bloedvatprotheseshebben echter belangrijke nadelen waardoor ze een beduidend minder goed functioneren dan gezonde, lichaamseigen bloedvaten. Om die...

Bekijk dit project

De effecten van manuele therapie op het neuro-immuun-endocrien systeem bij dieren en mensen

Afgerond (mei 2018 - oktober 2021)

Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Manuele therapie is een effectieve behandeling bij musculoskeletale pijn. Het ontbreekt echter aan kennis over ‘hoe’ manuele therapie werkt. Dus wat is het werkingsmechanisme hierachter? Dit soort onderzoek wordt vooral uitgevoerd bij ratten. Alvorens een preklinisch dan wel humaan klinisch experimenteel onderzoek uit te gaan...

Bekijk dit project

GESTOPT!!! - De relevantie van proefdiermodellen binnen de vrijgiftecontrole van vaccins.

Afgerond (juli 2018 - oktober 2021)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Elke geproduceerde partij vaccin wordt op kwaliteit gecontroleerd. In deze, wettelijk verplichte vrijgiftetesten, staan de werkzaamheid en veiligheid van de partij centraal en veelal worden hiervoor diermodellen gebruikt. Deze testen stammen vaak uit de vorige eeuw en er zijn, tenminste voor een aantal testen, twijfels...

Bekijk dit project

SYRCLE cursus bij VUMC cancer center Amsterdam

Afgerond (oktober 2017 - mei 2018)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (in huis workshop 'Synthesis of Evidence'): Voor het VUMC Cancer Center Amsterdam (CCA) willen we graag onze onderzoekers de kans geven om de eendaagse SYRCLE cursus Meer_kennis_minder_dieren systematisch literatuuronderzoek te volgen.

Bekijk dit project

‘Prevention of hypertension from the start: intra-uterine treatment of fetal growth restriction with nitric oxide donors to prevent adverse epigenetic renal and vascular programming’ Financier: Nierstichting (code 15O141 aan A.T. Lely )

Afgerond (juni 2018 - november 2021)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (in huis workshop 'Synthesis of Evidence'): Dit onderzoek bestudeerd de relatie tussen foetale groeivertraging en de kans op hypertensie bij het nageslacht. Dit wordt ook wel de Barker hypothese genoemd, welke verondersteld dat er in de baarmoeder genetische veranderingen bij de foetus optreden ten gevolgen van omgevingsfactoren, zoals de werking van de moederkoek...

Bekijk dit project

Training school on systematic reviews and meta-analyses to reduce animal numbers and improve reproducibility in pre-clinical research

Afgerond (december 2017 - april 2018)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (in huis workshop 'Synthesis of Evidence'): Doelstelling was om een workshop te organiseren met betrekking tot systematisch reviews, waarbij dekennis van deelnemers is vergroot op het gebied van beperking van dierenaantallen en verbeteringvan het herproduceren van resultaten. Deze doelstelling is behaald met de workshop zoals deze isvormgegeven door SYRCLE. Vooral...

Bekijk dit project

Workshop Synthesis of Evidence door Syrcle bij het LUMC - 13 december 2017

Afgerond (december 2017 - mei 2018)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (in huis workshop 'Synthesis of Evidence'): De doelstelling van de workshop is om onderzoekers kennis te laten maken met en handvatten tegeven voor het kunnen doen van een Systematic Review. Deze doelstelling is met de workshopbereikt.

Bekijk dit project

Workshop systematisch literatuur onderzoek’ in het UMC Utrecht

Afgerond (april 2018 - juni 2018)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (in huis workshop 'Synthesis of Evidence'): De doelstelling, namelijk het trainen van onderzoekers in preklinische systematic reviews, is behaald. De workshop is goed ontvangen, blijkend uit de positieve en enthousiaste reacties tijdens de workshop, alsook het gemiddelde cijfer voor de overall score in het evaluatieformulier (een 8.1).

Bekijk dit project

Training researchers how to perform systematic reviews to eventually reduce animal use and improve experimental design

Afgerond (april 2018 - september 2018)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (in huis workshop 'Synthesis of Evidence'): The main goal of the project was to train researchers on how to perform systematic reviews to eventually reduce animal use and improve experimental design.

Bekijk dit project

S100A8/A9-regulated inflammatory osteoarthritis pathology does not depend on NOX2-derived reactive oxygen species

Afgerond (augustus 2017 - oktober 2018)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Omdat ontsteking in het begin van artrose veel invloed heeft op de ernst, zoeken wij factoren die de ontsteking aanwakkeren en manieren om dit te remmen. Zuurstofradicalen zijn belangrijk voor communicatie tussen cellen, maar teveel geeft ontsteking. Wij hebben artrose in gewone muizen vergeleken met...

Bekijk dit project

Intra-muscularly Injected Human Bone-Marrow Mononuclear Cells do not improve Neovascularization in a Murine Hind-limb Ischemia Model

Afgerond (april 2018 - juli 2022)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Slagaderverkalking in de benen is een ernstig ziektebeeld, waarvoor op het moment dringend nieuwe behandelingsmogelijkheden nodig zijn. Stamceltherapie lijkt erg veelbelovend in proefdierstudies, in de eerste studies in mensen worden echter wisselende resultaten gezien. Een van de redenen hiervoor is...

Bekijk dit project

Afwezigheid van de C5aR speelt geen rol in de mate van hartschade en langdurige remodelering van het hart door drukoverbelasting

Afgerond (juni 2018 - februari 2020)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Door drukoverbelasting op het hart, bijvoorbeeld door hoge bloeddruk of verkalkte hartkleppen, gaat het hart negatief remodeleren. Het afweersysteem, waaronder het complement systeem, speelt hierin een belangrijke rol door het aantrekken van ontstekingscellen. Daarnaast is de rol van complement 5a...

Bekijk dit project

Belangrijke communicatiestoffen in de hersenen veranderen niet tijdens slaapdeprivatie

Afgerond (januari 2018 - februari 2020)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Onze hersencellen maken gebruik van verschillende communicatiestoffen, ofwel neurotransmitters. Een belangrijke groep van deze neurotransmitters zijn de monoaminerge neurotransmitters: noradrenaline, dopamine en serotonine. Deze stoffen zijn specifiek betrokken bij denkprocessen die verstoord zijn bij...

Bekijk dit project

Ratten nemen niet meer risico na slaaptekort

Afgerond (mei 2018 - november 2021)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Na slaaptekort nemen mensen eerder een risico dan na normale slaap. In 2008 hebben we onderzocht of ratten dat ook doen, wat mechanistisch onderzoek mogelijk zou maken. De ratten konden herhaaldelijk kiezen tussen een pedaal waarmee ze zeker een enkele voedselbeloning konden krijgen, en een pedaal...

Bekijk dit project

Rats do not show preference for either of two commonly used food rewards

Afgerond (januari 2018 - februari 2020)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): In 2006 wilden we overstappen naar een ander merk van beloning voor gedragsproeven met ratten. We wilden wel eerst weten of de ratten deze nieuwe beloning even lekker vinden. We hebben daarom 10 ratten gecontroleerd laten kiezen tussen deze beloningen op een "T-maze". De ratten kozen beide opties even...

Bekijk dit project

Witte stof hersenschade in neonatale ratten leidt niet tot verminderde cognitieve vaardigheden op volwassen leeftijd

Lopend (februari 2018 - februari 2020)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Witte stof hersenschade komt veel voor bij te vroeg geboren kinderen. Dit leidt onder andere tot verminderde cognitieve vaardigheden (geheugen, intelligentie, aandacht), wat aanhoudt tijdens volwassenheid. Onlangs hebben wij een nieuw klinisch relevant rattenmodel ontwikkeld om neonatale witte stof...

Bekijk dit project

5 polymere films laten geen afname zien van verklevingen in de buik na een operatie in een ratmodel.

Afgerond (mei 2018 - maart 2020)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): In een ratmodel zijn 5 verschillende polymere films onderzocht als barrière tegen verklevingen in de buik. Van de 5 polymere barrières lieten 4 geen significante afname zien van verklevingen in de buik. Een liet wel een significante afname zien, maar veroorzaakte daarnaast ernstige complicaties waardoor...

Bekijk dit project

The innate immune receptor NLRX1 is not involved in the development of diabetes type I and associated nephropathy.

Afgerond (april 2018 - februari 2020)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Diabetes is de meest voorkomende oorzaak van terminale nierziekte. De toenemende incidentie van obesitas en een verouderende bevolking leidt tot een groter aantal mensen met deze ziekte. Deze mensen zijn kwetsbaar voor verschillende complicaties, vatbaar voor ziekenhuisopname en consumeren een groot...

Bekijk dit project

TSG-6 kan niet de gewrichtsschade remmen in een muismodel voor artrose, maar resulteert juist in ongewenste botvorming.

Afgerond (mei 2017 - augustus 2018)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Artrose is de meest voorkomende invaliderende gewrichtsaandoening en er is geen behandeling beschikbaar. In diermodellen van reumatoïde artritis was reeds gevonden dat een behandeling van gewrichten met TSG-6 zowel ontstekingsremmend als ook kraakbeenbeschermend werkt. In ons onderzoek wilden we kijken...

Bekijk dit project

Lack of efficacy of dietary non-digestible oligosaccharides treatment in autoimmune arthritis

Afgerond (juni 2017 - februari 2020)

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Het wordt steeds duidelijker dat darmbacteriën een belangrijke rol spelen in auto-immuunziekte zoals reumatoïde artritis. In dit onderzoek hebben we gekeken of toevoeging van een prebiotica genaamd GOS/FOS aan de voeding artritis in muizen kan verminderen. Het is bekend dat GOS/FOS de groei van goede...

Bekijk dit project

Will all laboratory animals be retired in 2040? Looking into the future from different perspectives

Afgerond (mei 2016 - juli 2017)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (3V Netwerksubsidies): Op 25 mei 2016 werd het afscheidssymposium “Will all laboratory animals be retired in 2040? Looking into the future from different perspectives” gehouden ter gelegenheid van het emeritaat van Coenraad Hendriksen. Het doel van het symposium was dat een aantal personen waarmee Coenraad Hendriksen gedurende zijn loopbaan nauw heeft samengewerkt...

Bekijk dit project

Automatische gedragsanalyse: meer samenwerking, minder dieren Automated behavior measurement: more collaboration, fewer animals

Afgerond (oktober 2017 - maart 2018)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (3V Netwerksubsidies): Gedrag is indicatief voor vele neurologische aandoeningen. Veel experimenten naar deze aandoeningen worden uitgevoerd met proefdieren. Met accuratere en objectievere gedragsmetingen kunnen we toe met minder proefdieren. Automatische gedragsanalyse met camera's en beeldalgoritmes heeft de potentie voor deze accurate, objectieve metingen....

Bekijk dit project

De betrouwbaarheid van adenosine-metingen in de hersenen (in het kader van slaaponderzoek)

Afgerond (februari 2016 - mei 2019)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Adenosine is een neurotransmitter; een communicatiestof van de hersencellen. Adenosine speelt een rol in de slaapregulatie; koffie houdt ons wakker omdat caffeine de adenosine-receptor blokkeert. In de basale voorhersenen neemt de adenosineconcentratie toe gedurende de wakkere periode, en nog verder als we proefdieren...

Bekijk dit project

GESTOPT!!! Sekse- en tijdsafhankelijke effecten van stress op sociaal gedrag

Afgerond (juni 2016 - mei 2018)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Chronische of hevige stress kan langdurige nadelige gevolgen hebben voor een individu. Stress speelt een rol in de ontwikkeling van een breed scala van stoornissen zoals autisme, schizofrenie en depressie. Het is bekend dat timing van de stress, alsmede de sekse van het individu een grote rol spelen in de etiologie van...

Bekijk dit project

De betrouwbaarheid van metingen van aminozuren in de hersenen (in het kader van slaaponderzoek)

Afgerond (december 2016 - april 2021)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Aminozuren zijn niet alleen bouwstenen voor eiwitten, maar ook neurotransmitters; communicatiestoffen van de hersencellen. We weten maar weinig over wat er met de aminozuren in de hersenen gebeurt tijdens slaap en slaaptekort. We hebben aminozuurconcentraties (Asparagine, aspartaat, GABA, glutamaat, glutamine, glycine,...

Bekijk dit project

Grote diermodellen voor het hartinfarct verschillen wezenlijk van elkaar

Afgerond (oktober 2016 - augustus 2018)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Voor het bestuderen van hart- en vaatziekten worden verschillende diermodellen gebruikt. In de laatste fase van dieronderzoek wordt hierbij vaak gebruikt gemaakt van grote proefdieren, zoals  varkens, honden of schapen. De ernst van het toegebrachte hartinfarct hangt af van vele factoren, bijvoorbeeld de plaats waar de...

Bekijk dit project

Maternale obesitas voor en tijdens de zwangerschap: effecten op het nageslacht.

Afgerond (oktober 2016 - mei 2019)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Kinderen van obese vrouwen hebben meer kans op gezondheidsproblemen, zowel op kinderleeftijd als later in het leven: zij hebben vaker een slechte lichamelijke gezondheid, maar ook meer kans op cognitieve- en gedragsproblemen. De omgeving in de baarmoeder van een obese moeder zou een cruciale rol kunnen spelen in de...

Bekijk dit project

Prenatal maternal infection: a systematic review on immune parameters in the poly(IC) model

Afgerond (mei 2017 - november 2021)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Uit epidemiologisch onderzoek is gebleken dat ernstige infecties tijdens de zwangerschap de kans op neurologische aandoeningen in kinderen van deze moeders vergroot. In dit onderzoek gebruiken wij deze kennis om een diermodel op te zetten met relevantie voor neuroontwikkelings stoornissen (het maternale poly(I:C)...

Bekijk dit project

Hyperoxic vasoconstriction: a systemetic review of underlying mechanisms

Afgerond (februari 2017 - november 2018)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Beademen met verhoogde zuurstofconcentraties is niet alleen schadelijk voor de longen, maar kan door verhoogde zuurstofconcentraties in het bloed (hyperoxie) ook vaatvernauwing geven. Dit kan dedoorbloeding van de organen verminderen, hetgeen juist bij beademde Intensive Care patiënten met orgaanfalen onwenselijk is....

Bekijk dit project

Meer kennis met minder dieren in het UMCG

Afgerond (augustus 2016 - juli 2017)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (in huis workshop 'Synthesis of Evidence'): De doelstelling van de workshop was kennismaking met de uitvoering van het proces van Systematic Review en Meta analyse. De workshop beantwoordde in ruime mate aan de doelstelling en heeft nu al 2 concrete aanvragen voor ondersteuning bij de uitvoeringen van een Systematic Review tot gevolg gehad.

Bekijk dit project

Oxidatieve stress op de Intensive Care: hyperoxie en vitamine C

Afgerond (september 2016 - juli 2017)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (in huis workshop 'Synthesis of Evidence'): Het doel van deze workshop was training in het uitvoeren van een systematische review met dierstudies. Door de colleges, practica en uitleg van SYRCLE is zowel het nut als het uitvoeren van dit type studies duidelijk geworden.

Bekijk dit project

Caution should be taken when selecting glycerol as plasticizer in biomaterials designed for intra-abdominal use - het publiceren van negatieve data

Afgerond (februari 2016 - juni 2018)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Indien mensen gediagnosticeerd worden met een darmaandoening, zoals de ziekte van Crohn of darmkanker moet er vaak een operatie worden uitgevoerd om het aangedane stuk darm te verwijderen. Hierbij kan na de operatie naadlekkage optreden, waarbij darminhoud de buikholte in lekt en mensen ziek worden met...

Bekijk dit project

Het mechanisme achter hyperoxische vasoconstrictie

Afgerond (juni 2016 - mei 2018)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Dit project onderzoekt het mechanisme achter de vernauwing van bloedvaten door hoge concentraties zuurstof in het bloed. Deze situatie komt vaak voor als patiënten extra zuurstof krijgen, bijvoorbeeld tijdens operaties, reanimaties of behandeling op de Intensive Care. Door deze vernauwing kan de...

Bekijk dit project

Eiwit S100A9 speelt geen belangrijke rol bij chronische nierschade

Afgerond (mei 2016 - januari 2019)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Ontsteking speelt een belangrijke rol bij chronische nierschade (CN) en het is belangrijk om dit te voorkomen. Eerdere studies hebben laten zien dat bij CN diverse eiwitten vrijkomen die een ongewenste ontsteking veroorzaken. Een van deze eiwitten is S100A9 dat sterk aanwezig is in beschadigd...

Bekijk dit project

Captopril is niet in staat de genezing van brandwonden in een rattenmodel te verbeteren.

Afgerond (juni 2016 - maart 2018)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Doel van dit onderzoek was: Wondgenezing verbeteren met geneesmiddelen die al zijn goedgekeurd voor andere aandoeningen waardoor klinische toepassing snel mogelijk is. In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van medicijnen die de bloeddruk verlagen op littekenvorming in een ratten brandwonden...

Bekijk dit project

Coronary Stents Eluting 6-Mercaptopurine do Not Reduce Neointima Formation in Pig

Afgerond (juni 2016 - juni 2018)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Als door aderverkalking een kransslagader verstopt raakt, ‘dottert’ de interventie-cardioloog om het bloedvat weer te openen. Vaak wordt er een stent ingebracht zodat het vat niet opnieuw dichtslibt. Wij hebben een nieuwe stent ontwikkeld waar het medicijn 6-mercaptopurine op is aangebracht. Deze stents...

Bekijk dit project

Afwezigheid van LAIR-1 speelt geen rol in de mate van acute hartschade en langdurige remodelering van het hart na een infarct

Afgerond (april 2017 - januari 2019)

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Bij een hartaanval raakt een bloedvat op het hart verstopt en sterft een deel van het hart af. Het afweersysteem speelt een belangrijke rol in het herstel na een hartaanval onder andere door dode cellen op te ruimen. Helaas is de immuunbalans na een hartinfarct dusdanig verstoord dat er extra schade aan...

Bekijk dit project

in huis workshop Synthesis of Evidence (SYRCLE)

Afgerond (april 2015 - juli 2016)

2015 Ronde Kennisinfrastructuur (in huis workshop 'Synthesis of Evidence'): Sinds 2012 wordt in de cursus Proefdierkunde in het AMC aandacht besteed aan de verschillen tussen systematicreviews en narrative reviews in dierexperimenteel onderzoek. Dit college, dat gegeven wordt door medewerkers van SYRCLE, wordt door de cursisten altijd hoog gewaardeerd. Inmiddels hebben zo meer dan 200 jonge...

Bekijk dit project

In huis workshop Synthesis of Evidence, Universiteit Utrecht

Afgerond (november 2015 - januari 2017)

2015 Ronde Kennisinfrastructuur (in huis workshop 'Synthesis of Evidence'): Het doel van deze workshop was om onderzoekers kennis te laten maken met de concepten vansynthesis of evidence and systematic reviews van dierstudies. Door de praktische opdrachten tijdens de workshop konden de deelnemers zich vervolgens zelf een beeld vormen van de (on)mogelijkheden van een systematic review, de...

Bekijk dit project

Synthesis of Evidence workshop by the expertisecentrum SYRCLE for researchers of Vrouwenkliniek AMC

Afgerond (juni 2016 - september 2017)

2015 Ronde Kennisinfrastructuur (in huis workshop 'Synthesis of Evidence'): Deze subsidie voor een SYRCLE workshop was aangevraagd om de onderzoekers van de Vrouwenkliniek van het AMC bij te scholen met betrekking tot hun kennis over ‘synthese of evidence’ bij dierstudies.

Bekijk dit project

Langdurige nitraat toediening heeft geen effect op aderverkalking in de muis

Afgerond (juni 2015 - januari 2017)

2015 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Kortdurende toediening van nitraat verlaagt zuurstofconsumptie, bloeddruk, en ontsteking. Omdat deze factoren aderverkalking stimuleren, hebben onderzoekers bestudeerd of langdurige nitraat deze chronische ziekte remt. Maar in tegenstelling tot korte toediening, leidde langdurige toediening tot...

Bekijk dit project

Inhibition of Interleukin-6 receptor in an experimental myocardial ischemia reperfusion mouse model

Afgerond (juli 2015 - augustus 2017)

2015 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Interleukine-6 (IL-6), een cytokine, en zijn receptor (IL-6R) zijn verhoogd bij een hartinfarct en stijgen verder na reperfusie middels percutane coronaire interventie. Bij mensen kan de IL-6R geblokkeerd worden met Tocilizumab en heeft als medicijn bij reumatoide arthritis een anti-inflammatoire...

Bekijk dit project

Serotonine transporter expressie heeft geen invloed op stress-coping transities in ratten

Afgerond (september 2015 - februari 2018)

2015 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Risico op depressie neemt toe wanneer een individu niet goed kan schakelen tussen stress coping strategieën en een strategie toepast die niet passend is bij de type stressor.  Serotonine speelt hierbij mogelijk een belangrijke rol. Wij ontwierpen een experiment waarin serotonine transporter knockout...

Bekijk dit project

Role of Sirtuin-1 in aortic dilatation in Marfan mice.

Afgerond (juli 2015 - maart 2017)

2015 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Aneurysma vorming in de aorta van patiënten met het bindweefsel syndroom Marfan zorgt voor vaak dodelijke dissecties. Nu worden Marfan patiënten behandeld met bloeddruk verlagers, maar door de wisselende werking zijn er andere behandelmethoden nodig. Polyphenol resveratrol verlaagt de aortagroei in ...

Bekijk dit project

Vaccinatie tegen Bm86 homologen in konijnen heeft geen effect op Ixodes ricinus voeding of ovipositie

Afgerond (augustus 2015 - augustus 2016)

2015 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Onze onderzoeksgroep doet onderzoek maar vaccins tegen de teek om zo door tekenoverdraagbare aandoeingen te voorkomen. Deze zouden toepasbaar zijn voor mens en dier. In het huidige onderzoek tonen we aan dat een eiwit dat voor een tropische tekensoort een bewezen effectieve vaccinkandidaat is, geen...

Bekijk dit project

Antimicrobiële peptiden gekoppeld aan het oppervlak van een implantaat zijn niet in staat om biomateriaal-geassocieerde infectie bij muizen te voorkomen.

Lopend (juni 2016 - december 2019)

2015 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): De aanwezigheid van een implantaat in het menselijk lichaam leidt tot een sterke verhoging van de gevoeligheid voor infectie. De toenemende frequentie van antibiotica-resistente bacteriën maakt behandeling van deze zogenaamde biomateriaal-geassocieerde infecties moeilijk of zelfs onmogelijk. Daarvoor is...

Bekijk dit project

Neutrofiel depletie leidt niet tot verbetering van klinische symptomen in een model voor ernstige RSV infectie bij muizen

Afgerond (maart 2016 - januari 2018)

2015 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Respiratoir Syncytiaal Virus (RSV) is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van luchtweginfecties en longontsteking bij jonge kinderen. In deze proefdierstudie proberen wij beter inzicht te krijgen in de processen die bijdragen aan de acute benauwdheid tijdens een ernstige RSV infectie. We richten ons...

Bekijk dit project

Hydrogel gekoppelde BMP-2 en BMP-2/7 groeifactoren hebben geen effect op de regeneratie van de tussenwervelschijf na injectie in een geit model van milde degeneratie.

Afgerond (februari 2015 - augustus 2016)

2014 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Lage rugpijn is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem met grote sociaal-economsiche consequenties, mede veroorzaakt door degeneratie van de tussenwervelschijf. In de zoektocht naar een therapie hiervoor wordt o.a. gekeken naar het effect van groeifactoren. In ons onderzoek hebben wij gekeken naar het...

Bekijk dit project

Electroconvulsive seizures do not influence the extent of LPS-induced microglial activation

Afgerond (februari 2015 - augustus 2016)

2014 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Een inflammatoire reactie in de hersenen is een veelvoorkomend verschijnsel bij depressie. Wij hebben onderzocht of electroconvulsieve therapie (ECT; een behandeling voor depressie) de vatbaarheid van de hersenen voor inflammatie vermindert door muizen die ECT hebben ondergaan bloot te stellen aan een...

Bekijk dit project

Heterogeen stamcelmengsel SVF leidt tot ernstige inflammatoire reactie na injectie in de tussenwervelschijf in een geit model van milde degeneratie

Afgerond (april 2014 - januari 2016)

2014 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Degeneratie van de tussenwervelschijf is een oorzaak van lage rugpijn, een veelvoorkomende, invaliderende en kostbare aandoening in onze samenleving. Stamcellen worden beschouwd als een veelbelovend en potentieel krachtig middel om degeneratie te behandelen. Wij testten een stamcelmengsel als therapie...

Bekijk dit project

Publication of Negative Results from compound mutant mouse models used to study lung epithelium-specific gene expression involving ROSA26-targeted conditional transgenes

Lopend (juni 2014 - juli 2019)

2014 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): As part of an EU-funded FP7 collaborative project, we aimed to test the protective effects of PCDH1 overexpression on airway epithelial inegrity in mouse models of airway inflammation driven by house-duct mite and cigarette smoke exposure. To this end we generated PCDH1 conditional transgenic mice by...

Bekijk dit project

Serosal abrasion of bowel ends does not enhance anastomotic healing

Afgerond (januari 2014 - februari 2017)

2014 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Als een stuk darm wordt verwijderd i.v.m. darmkanker, moeten de overgebleven darmuiteinden chirurgisch worden herenigd. Een zogenoemde darmnaad geneest in 4-14% niet goed, waardoor er naadlekkage ontstaat, resulterend in ernstige complicaties zoals buikvliesontsteking en overlijden. Er is onderzoek...

Bekijk dit project

Het angstremmende effect van paroxetine in cavia en muizen pups, wordt niet versterkt door CRF1 en glucocorticoid receptor antagonisten

Afgerond (februari 2015 - september 2017)

2014 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Vier van de tien mensen met een angststoornis hebben niet voldoende baat bij de standaard behandeling: een antidepressivum met gedragstherapie. Wij hebben daarom onderzocht of de angst remmende werking van een antidepressivum beter wordt, als het samen wordt gegeven met een geneesmiddel dat het stress...

Bekijk dit project

Complement activation in critical illness neuromyopathy.

Afgerond (september 2014 - september 2016)

2014 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Veel patiënten op de intensive care krijgen last van spierzwakte, dit wordt IC-zwakte genoemd. Om de oorzaak te onderzoeken is een goed diermodel noodzakelijk, maar in de huidige diermodellen wordt geen kracht gemeten. Daarom onderzochten we of een E.coli sepsismodel ook geschikt is als model voor...

Bekijk dit project

Het blokkeren van TREM1 voorkomt geen acute nierschade

Afgerond (juni 2015 - augustus 2017)

2014 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Kort na niertransplantatie kan er een acute ontsteking optreden en de mate van ontsteking bepaald of de nier wel of niet goed functioneert. Het remmen van deze ontsteking is van groot belang voor het goed functioneren van de getransplanteerde nier. Een van de eiwitten die een rol spelen bij de mate van...

Bekijk dit project

P2X6 speelt geen rol bij magnesiumopname in de nier

Afgerond (juni 2015 - mei 2017)

2014 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): P2X receptoren zijn een groep van 7 ATP receptoren die de opname van zouten in de nier reguleren. In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de rol van P2X6 bij de opname van magnesium en sodium in de nier. In een muismodel waarin P2X6 is uitgeschakeld (P2X6 KO) zijn geen verschillen in bloed en urine...

Bekijk dit project

Comparative immunogenicity of evolved V1V2-deleted HIV-1 envelope glycoprotein trimers

Afgerond (maart 2013 - december 2014)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Het achterliggende onderzoeksproject was gericht op het verbeteren van de immuunrespons (ofwel afweerrespons) tegen eiwitten waartegen het moeilijk is om een goede immuunrespons op te wekken, zoals het envelop eiwit HIV. Hierbij was de gedachte dat als deze HIV eiwitten gemodificeerd zouden worden,...

Bekijk dit project

Effects of concurrent peak power and endurance training on the osteogenic response in rat tibia

Afgerond (juni 2013 - januari 2020)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Veroudering gaat gepaard met botontkalking oftewel met een afname van de botmassa. Het doel van dit project was om te kijken of de kwaliteit van botweefsel te verbeteren is door middel van laagintensieve sprint- en/of duur- training. Hiervoor werden ratten op een lopende band onderworpen aan...

Bekijk dit project

Investigate the effects of Mesenchymal stem cells on liver cancer

Afgerond (juni 2013 - juni 2015)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Mesenchymale stamcellen (MSCs) zijn volwassen stamcellen die nog verschillende functies kunnen gaan vervullen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat MSCs kunnen migreren in bepaalde typen tumoren en tevens de tumorontwikkeling kunnen onderdrukken. Hieruit kwam het idee om MSCs als medicatie tegen kanker...

Bekijk dit project

Role of renal tubular CD44s/CD44v3 expression in LPS-induced renal injury

Afgerond (januari 2014 - augustus 2016)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Deze studie had als brede doelstelling om interventiemogelijkheden te ontwikkelen ter preventie of behandeling van nierschade. Er is gekeken naar de rol van het eiwit CD44v3, een bepaalde vorm van het eiwit CD44, bij de bescherming van de nieren na bloedvergiftiging. In de gebruikte celkweken bleek ...

Bekijk dit project

De rol van het circadiane systeem bij leren en geheugen

Afgerond (januari 2014 - januari 2017)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Tijd-plaats leren (TPL) is een gedragsmatige leertaak waarvoor dieren moeten weten hoe laat het is om een juiste locatiekeuze te maken in een 3-armig doolhof. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dieren het circadiane systeem (biologische klok) gebruiken voor TPL. De in de hersenen gelegen...

Bekijk dit project

Limited role of Nuclear Receptor Nur77 in E. coli-induced peritonitis

Afgerond (juli 2013 - april 2014)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Bij dit onderzoek werd gekeken naar de invloed van een bepaald gen, Nur77, op het verloop van buikvliesontsteking (peritonitis). Hierbij werd gebruik gemaakt van gewone ‘wildtype muizen’ en van muizen waarbij het gen Nur77 is uitgeschakeld, de zogenaamde ‘Nur77-knockout muizen’. De afwezigheid van...

Bekijk dit project

Day/Night rhythms in visceral sensitivity and the involvement of the autonomic nervous system. KNAW, China exchange programme, project nummer 11CDP005

Afgerond (mei 2013 - oktober 2016)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): De onderzoeksgroep vermoedde dat bij mensen met het Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS) het dag/nacht ritme voor darmgevoeligheid is verstoord. Om deze hypothese te kunnen testen, is onderzocht hoe dit dag/nacht ritme er bij ratten uitziet. Het bleek dat gezonde ratten, i.t.t. gezonde mensen, helemaal geen...

Bekijk dit project

Directing adipose derived stem cells to the area at risk in the heart after myocardial infarction using targeted microbubbles. [STW project 10507]

Afgerond (september 2013 - april 2014)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Voor onderzoek naar het verbeteren van stamceltherapie na een hartinfarct, gebruikt de onderzoeksgroep geregeld Wistar-ratten. Normaliter zijn de ratten afkomstig van Harlan, maar door een grootschalige infectie in 2010 kon Harlan 1,5 jaar lang geen gezonde ratten leveren en werd uitgeweken naar...

Bekijk dit project

Open acces publiceren van solide negatief resultaat dierexperimenteel onderzoek: haalbaarheidsstudie implantatie van een 'off-the-shelf' bloedvatconstruct in varkens.

Afgerond (augustus 2013 - oktober 2015)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Dragermaterialen opgebouwd uit natuurlijke moleculen kunnen een alternatief bieden voor kunstmatige constructen. Bij aderverkalking kan een bloedvat-omleiding uitkomst bieden. De hypothese is dat een natuurlijk bloedvatconstruct langer zal functioneren dan een kunstmatig construct. In dit onderzoek is...

Bekijk dit project

Modulatie van intestinale immuun responsen met oraal gedoseerd b-glucan of mannan.

Afgerond (juli 2013 - september 2016)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Op basis van in vitro (in reageerbuisjes, dus buiten het lichaam) experimenten werd verwacht dat het gebruik van de stoffen mannan en soluble β-glucan (SBG) de ontwikkeling van darmontstekingen zou remmen. Om dit in vivo (binnen het lichaam) te testen, is gebruik gemaakt van muizen die de stoffen oraal...

Bekijk dit project

The attribution of incentive salience to an appetitive conditioned cue is not affected by knockout of the serotonin transporter in rats.

Afgerond (augustus 2013 - april 2014)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Interacties tussen genen en omgevingsfactoren, ofwel ‘gen x omgeving interacties’, spelen een centrale rol in psychiatrische aandoeningen. Het onderzoek richtte zich op de invloed van het serotonine transporter polymorfisme. Een polymorfisme is een genmutatie die bij meer dan 1% van de populatie...

Bekijk dit project

Treatment of reperfusion injury with recombinant ADAMTS13 in a porcine model of acute myocardial infarction.

Afgerond (augustus 2013 - januari 2018)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Een acuut hartinfarct ontstaat meestal door een verstopte kransslagader, en wordt behandeld door het bloedvat te openen met een Dotter procedure. Door de Dotter procedure zijn de overlevingskansen van een hartinfarct enorm verbeterd, maar toch geeft het bij 40% geen volledig herstel van de doorbloeding...

Bekijk dit project

NOD1 and NOD2 are not involved in the development of renal injury and fibrosis during obstructive nephropathy

Afgerond (september 2013 - augustus 2018)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Ontsteking is een kenmerk van bijna alle vormen van nierbeschadiging en een belangrijke factor in de ontwikkeling van nierziekten. Om nierziekten beter te begrijpen en behandelen is het belangrijk te weten hoe de nier dit ontstekingsproces regelt. Patroon-herkennings receptoren zoals NOD1/2 zijn ...

Bekijk dit project

Strong vaccine induced CD8 T-cell responses with cytolytic function are specific to chimpanzee clearing HCV infection.

Afgerond (juli 2013 - juni 2015)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Tot op heden is er geen vaccin beschikbaar tegen het hepatitis C virus (HCV). In 2004 is een potentieel vaccin getest bij 4 chimpansees. Slechts 1 van de 4 chimpansees bleek beschermd tegen chronische infectie. Er werd geen immunologisch verschil gevonden tussen de beschermde en onbeschermde dieren....

Bekijk dit project

The continental drift: how an identic genetic background but different continental origin misleads matrix related cardiovascular research

Afgerond (september 2013 - augustus 2016)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Bij het achterliggende onderzoek werd de rol van WARP, een zogenaamd ‘matrixelement’ dat toeneemt na een hartinfarct, bestudeerd door ‘WARP knock-out muizen’ te vergelijken met ‘wildtype muizen’. De gebruikte knock-out muizen waren van Australische origine. De wildtype muizen waren van hetzelfde ras,...

Bekijk dit project

Hypercortisolaemia-induced insulin dysregulation does not affect pAkt/Akt insulin signalling or cognitive performance in the APP/PS1 mouse model of Alzheimer’s disease.

Afgerond (september 2013 - mei 2017)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Chronische stress verhoogt langdurig het stresshormoon cortisol waardoor de algemene homeostase ontregelt raakt wat bijdraagt aan de ontwikkeling van cognitieve stoornissen. Een langdurig verhoogde cortisol spiegel verstoort de werking van insuline en kan zich verder ontwikkelen tot Type 2 diabetes....

Bekijk dit project

Not all pigs are able to use a mirror to locate food

Afgerond (januari 2014 - december 2016)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Cognitieve vermogens van varkens staan steeds meer in de belangstelling. Cognitie kan ons iets over dierwelzijn bij varkens vertellen. Varkens worden ook regelmatig als diermodel voor de mens gebruikt. Broom en collega’s (AnBehav, 78:1037-41) vonden aanwijzingen dat varkens een spiegel kunnen...

Bekijk dit project

Het gedrag van cavia's op geluid en op stilte in een actieve vermijdingstaak

Afgerond (maart 2014 - september 2016)

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Tinnitus, ook wel bekend als ‘oorsuizen’, is een veel voorkomend probleem waar momenteel geen functionele behandeling voor beschikbaar is. De reden hiervoor is mede te wijten aan het feit dat het nog niet duidelijk is waar tinnitus precies vandaan komt. Men weet inmiddels dat het een aandoening is die...

Bekijk dit project

Liver transduction in rodents shows AAV5 is not a good vector in rats

Afgerond (december 2012 - april 2014)

2012 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Bij gentherapie wordt met vectoren genetisch materiaal (DNA) in menselijke cellen ingebracht. In het achterliggende onderzoek werden ratten gebruikt om de werking van drie verschillende vectoren te testen voor de behandeling van ernstige, erfelijke geelzucht. Van de geteste vectoren bleken er twee...

Bekijk dit project

Stimuleren en verankeren van ‘synthesis of evidence’ binnen dierexperimenteel onderzoek. Workshops en begeleiding

Afgerond (januari 2013 - augustus 2016)

2012 Ronde Kennisinfrastructuur (Systematic Reviews): Om zo veel mogelijk informatie te halen uit reeds uitgevoerde studies is het belangrijk om de bestaande wetenschappelijke literatuur diepgaand te analyseren. Zogeheten ‘syntheses of evidence’ (SEs) zijn stapsgewijze en transparante methoden voor zulke analyses. In de klinische praktijk worden SEs, en in het bijzonder systematische reviews,...

Bekijk dit project

Deciphering the role of the ubiquitin proteasome system in Huntington Disease

Afgerond (januari 2019 - januari 2021)

De ziekte van Huntington wordt gekenmerkt door de ophoping en klontering van het mutante huntingtin eiwit in de hersenen. Dit is het gevolg van een mutatie in het Huntington gen (DNA) dat codeert voor dit eiwit. Het ubiquitine-proteasoom systeem is erop gericht om afwijkende eiwitten zo snel mogelijk te herkennen, te markeren met de ubiquitinevlag en af te breken in kleine fragmenten. De afbraak...

Bekijk dit project

Employing a physiological microfluidic lung bioreactor to improve understanding of SARS-CoV2 biology and testing of therapeutics

Lopend (september 2020 - mei 2023)

Een dynamisch en humaan mini long bioreactor als model om SARS-CoV2 infecties en therapie effecten te bestuderen De COVID-19 pandemie heeft duidelijk gemaakt dat snel handelen belangrijk is om wereld gezondheidsproblemen adequaat te bestrijden. Naast het vroegtijdig opsporen en behandelen van besmettingen, is het belangrijk om systemen te hebben om infectie mechanismen te begrijpen en vaccins te...

Bekijk dit project

Blood vessels-on-chip to understand and target COVID-19 intravascular coagulation

Lopend (september 2020 - september 2022)

Bloedvaten-op-chips voor het begrijpen van stolsels in longen van COVID-19 patiënten Wanneer COVID-19 patiënten ernstig ziek worden, hebben ze vaak problemen in hun bloedvaten. Zo zien we lekkage, ontsteking en bloedstolling. In dit project wordt een bloedvat-op-een-chip op basis van gekweekt menselijk vaatwandweefsel en COVID-19 patiëntenplasma gebruikt om bloedstolselvorming te bestuderen. ...

Bekijk dit project

Ex vivo models to study tissue-specific features of SARS-CoV-2 infection

Lopend (september 2020 - juni 2023)

Impact van SARS-CoV-2 op verschillende weefsels onderzocht in biopten van Covid-19 patiënten en in laboratorium gekweekte miniatuur organen Infectie met coronavirus leidt niet alleen tot problematiek in de luchtwegen, maar ook in andere organen. Er is echter weinig bekend over de manier waarop het coronavirus verschillende organen infecteert. In dit project bestuderen we daarom hoe het...

Bekijk dit project

Inhalation of Low Molecular Weight Heparins as a prophylaxis to prevent SARS-CoV-2 infection.

Lopend (september 2020 - september 2022)

Bestaand medicijn voorkomt SARS-CoV-2 infectie Er is een zeer urgente noodzaak voor preventieve medicijnen tegen SARS-CoV-2 om de COVID-19 pandemie te stoppen. Wij hebben ontdekt dat de infectie van cellen met SARS-CoV-2 geblokkeerd wordt door het antistollingsmedicijn laag moleculaire heparine. Dit medicijn blokkeert de binding van het virus aan de cellen wat infectie sterk vermindert of zelfs...

Bekijk dit project

Use of patient-relevant human lung epithelial cell models to study acute and long-term effects of COVID-19

Lopend (september 2020 - maart 2023)

Gekweekt longweefsel voor het bestuderen van COVID-19 Het longepitheel bekleedt de luchtwegen en longblaasjes, en is het voornaamste celtype dat wordt geïnfecteerd door SARS-COV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Het in kaart brengen en begrijpen van de reactie van het longepitheel op infectie met SARS-CoV-2 is nodig om beter inzicht te krijgen in de korte- en langetermijneffecten van de...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website