Projecten

Validation and implementation of prognostic immunological factors for clinical responses to imiquimod therapy in patients with cervical high grade squamous intraepithelial lesions

Lopend (juli 2021 - januari 2024)

Op weg naar een gepersonaliseerde behandeling van voorstadia van baarmoederhalskanker In de behandeling van voorstadia van baarmoederhalskanker wordt een behandeling met crème in plaats van een kleine operatie onderzocht. De crème werkt niet bij iedereen, daarom bestuderen de onderzoekers afweercellen die vooraf kunnen voorspellen wie er wel en wie er niet reageert om de behandeling effectiever...

Bekijk dit project

Advanced molecular profiling for precision medicine of peripheral T-cell lymphoma

Lopend (januari 2022 - januari 2026)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mechanisms of increased renal risk after preeclampsia - a translational study.

Afgerond (januari 2014 - september 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Linking glycobiology to autoimmunity: towards a better understanding of the citrulline-specific immune response in rheumatoid arthritis

Afgerond (september 2014 - oktober 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Stem cell based strategies for patients with liver disease

Afgerond (juli 2014 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Determination of new age-specific dosing guidelines for propofol in newborn infants using pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) modeling as an innovative approach.

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

On the limits of perinatal viability: ethical challenges of personalized counseling and the artificial placenta

Lopend (december 2021 - december 2027)

De grens van levensvatbaarheid: ethiek van gepersonaliseerde zorg en de kunstplacenta Beslissingen rondom de grens van levensvatbaarheid zijn omgeven door ethische dilemma’s. Er moet een behandelkeuze gemaakt worden voor het extreem vroeggeboren kind. Dit onderzoek richt zich op optimale besluitvorming en zorg rondom extreme vroeggeboorte, en de bijbehorende ethische vragen. Ook zal ethisch...

Bekijk dit project

Optimizing treatment for ulcerative colitis by translating basic biology into therapy choices

Lopend (september 2021 - september 2026)

Voorspellen effect van medicatie voor colitis ulcerosa Colitis ulcerosa (CU) patiënten moeten levenslang medicatie gebruiken. Dokters willen medicatie kiezen die effectief is en een kleine kans op bijwerkingen heeft, maar er is weinig bekend over voorspellers van medicatieeffect en -bijwerkingen. In deze studie zoeken we voorspellers voor medicatieeffect en -bijwerkingen door bij patienten...

Bekijk dit project

Prehospital triage of patients with suspected stroke symptoms: development, implementation and evaluation of a decision support tool

Lopend (oktober 2021 - oktober 2025)

Snellere behandeling van een herseninfarct door vroege herkenning in de ambulance Bij een herseninfarct moet de verstopping van een grote hersenslagader zo snel mogelijk worden behandeld in een gespecialiseerd ziekenhuis. De onderzoekers ontwikkelen een app die ambulancemedewerkers helpt om deze patiënten vroeg te herkennen. Door hen direct naar een gespecialiseerd ziekenhuis te brengen, wordt...

Bekijk dit project

Using a big data approach to divide the syndrome Rheumatoid Arthritis into homogenous subsets

Lopend (september 2021 - september 2026)

Klinische patroonherkenning 2.0 Het menselijk brein schiet tekort om de patronen binnen reumatoïde artritis te herkennen. Met toepassing van artificiële intelligentie op DNA, bloed en elektronische dossiers van 10,000 patiënten gaan onderzoekers de (sub)ziektes van reumatoïde artritis identificeren. Deze resultaten kunnen de behandeling en het onderzoek verbeteren naar de oorzaken van rheumatoïd2...

Bekijk dit project

Neurosurgical treatment of obstetric brachial plexus injury

Afgerond (januari 2002 - maart 2008)

Bij de geboorte van een baby kunnen de schouderzenuwen beschadigen. De ernst van dit ‘obstetrisch plexus letsel’ kan niet op dezelfde manier worden bepaald als bij volwassenen. De uitslag van spieronderzoek (EMG) dat bij baby’s van drie maanden en ouder wordt gedaan, is te optimistisch. Door een studie van gemaakte EMGs op de leeftijd van 1 week, 1 maand en 3 maanden, hebben de onderzoekers een...

Bekijk dit project

Optimization of Tuberculosis treatment; the pharmacology of TB-drugs in relation to treatment outcome

Afgerond (november 2004 - oktober 2008)

Tuberculose is een wereldwijd probleem. Dit komt ook doordat de huidige behandeling niet optimaal is door toenemende resistentie van de bacterie, bijwerkingen van de medicijnen en therapie ontrouw. In de studie zijn betere ‘markers’ voor het effect van de behandeling gevonden, is meer inzicht gekomen in de wijze waarop TB-medicijnen zich in cellen en het lichaam gedragen en hoe ze een interactie...

Bekijk dit project

Role of polymorphisms in ADP receptors P2Y12 on platelets in the pathogenesis of arterial thrombosis and effectiveness of treatment with ADP receptors blockers.

Afgerond (november 2003 - oktober 2008)

Trombose van arteriën, zoals bij een hart- of herseninfarct, is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Bloedplaatjes spelen een cruciale rol bij het ontstaan van arteriële trombose. Een belangrijke activator van bloedplaatjes (ADP) bindt aan de P2Y12-receptor op het oppervlak van bloedplaatjes. Genetische variaties in het gen voor deze receptor kunnen de functie van de receptor veranderen en...

Bekijk dit project

Stem Cells to Unravel the Pathophysiology of Peripartum Cardiomyopathy

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Stress-regulating brain systems in idiopathic depression and depression complicating neurological diseases

Afgerond (oktober 2002 - oktober 2008)

De biologische oorsprong van twee vormen van depressie zijn met elkaar vergeleken (depressie bij de ziekte van Alzheimer en bij de Depressieve Stoornis). Centraal daarbij staat de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA)-as een cruciaal systeem dat is betrokken bij de regulatie van stress. Het stresshormoon cortisol heeft daarin een vooraanstaande plaats. De toestand van patiënten is elke zes maanden...

Bekijk dit project

Systems and functional genomics strategies to identify novel vulnerability genes for heart failure

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Towards Biological Joint Reconstitution

Afgerond (juli 2004 - juni 2008)

Gewrichtskraakbeen geneest slecht na beschadiging. Dat komt door de slechte doorbloeding van het kraakbeen en doordat kraakbeencellen zich moeilijk in het weefsel kunnen bewegen. Daardoor kunnen al kleine defecten leiden tot artrose. Er zijn nog geen medicamenteuze of chirurgische interventies die de voortgang van artrose kunnen remmen. Regeneratieve geneeskunde en vooral therapie met...

Bekijk dit project

Towards understanding the interplay of inflammation, immunity and circulating cells in atherosclerosis development in young adulthood: a magnetic resonance study

Afgerond (januari 2013 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Deregulation of HIF1 and mTOR as a cause of Birt-Hogg-Dubé syndrome

Afgerond (september 2007 - augustus 2010)

Het Birt-Hogg-Dubé syndroom is een zeldzame ziekte die zich voornamelijk uit door goedaardige huidtumoren, een verhoogde kans op nierkanker en/of een klaplong veroorzaakt door longcysten. De ziekte wordt veroorzaakt door mutaties in het gen dat codeert voor het eiwit folliculine. Men wil onderzoeken wat folliculine doet en zo mogelijk medicijnen ontwikkelen die de gevolgen van mutaties kunnen...

Bekijk dit project

Detection of vulnerable plaque in the carotid artery with multislice CT

Afgerond (augustus 2004 - augustus 2008)

Aderverkalking in de halsslagaderen is een belangrijke oorzaak van een herseninfarct. Vooral de samenstelling, stevigheid en daarmee de stabiliteit van de ‘atherosclerotische plaque’ is van belang voor het bepalen van de risico’s op een infarct. Als de plak dreigt stuk te gaan, is het risico groter. Deze eigenschappen kunnen betrouwbaar worden gemeten met een bijzondere vorm van CT-scan, de...

Bekijk dit project

Diabetic retinopathy imaging: implications for treatment

Afgerond (juni 2006 - juni 2010)

Bij patiënten met diabetes blijken de oppervlaktelagen van het netvlies verdund te zijn. Iets dat valt waar te nemen met Optical Coherence Tomography (OCT). De oorzaak van die verdunning is waarschijnlijk een neurodegeneratief proces. De exacte relatie tussen deze geleidelijke afbraak van zenuwvezels en vaatafwijkingen in het oog en buiten het oog ten gevolge van diabetes is onduidelijk. Er is een...

Bekijk dit project

Dysregulation of circadian rhythmicity induces insulin resistance and disturbs glucoregulation

Afgerond (januari 2008 - januari 2011)

De onderzoeker wil bewijzen dat subtiele veranderingen in dag-en-nachtritme leiden tot een verlaagde insulinegevoeligheid en een verandering in de glucoseregulatie. Wijzigingen kunnen optreden door factoren van binnenuit (bijv. de behandeling van een hypofysetumor) of buitenaf (bijv. slaapdeprivatie).

Bekijk dit project

Effects of smoking and carbon monoxide on the course and treatment of inflammatory bowel disease.

Afgerond (juli 2006 - juni 2009)

Patiënten met de ziekte van Crohn roken vaker dan de gemiddelde bevolking en patiënten met colitis ulcerosa roken juist minder vaak. Actief roken heeft geen effect op het beloop van de ziekte van Crohn, maar blijkt wel te beschermen tegen de het verergeren van colitis ulcerosa. Bij hen hoeft minder vaak een deel van de darm te worden verwijderd, ze gebruiken minder afweeronderdrukkende...

Bekijk dit project

Enhancement of fear extinction in obsessive compulsive disorder: a treatment and imaging study

Afgerond (juli 2006 - augustus 2013)

Het belangrijkste onderdeel in de behandeling voor dwang is exposure. Exposure houdt in dat je blootgesteld wordt aan datgene waar je bang voor bent. Het resultaat is dat je leert dat er uitdoving van angst plaatsvindt en dat de ramp waarvoor je bang bent uitblijft. Onderzoekers in het AMC zijn geïnteresseerd in manieren om de exposurebehandeling te verbeteren. D-cycloserine is een medicijn dat...

Bekijk dit project

Evaluatie van non-invasieve diagnostiek van atherosclerose in de risicoschatting op hart- en vaatziekten

Afgerond (november 2003 - oktober 2008)

Aderverkalking ligt vaak ten grondslag aan hart- en vaatziekten. Roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en suikerziekte vergroten de kans op aderverkalking, maar dat is geen wet van Meden en Perzen. Erfelijke en andere, onbekende, factoren zijn ook betrokken. In dit onderzoek is gezocht naar een nieuwe test om het risico op hart- en vaatziekten goed te voorspellen. Patiënten met Familiaire...

Bekijk dit project

A chromosomal microdeletion map of human malformations and mental retardation

Afgerond (juli 2002 - juni 2007)

Verstandelijke handicaps (mentale retardatie) en aangeboren afwijkingen zijn aanwezig bij 3-5 procent van de algemene bevolking. Bij meer dan de helft van de mensen met een verstandelijke handicap ontbreekt een verklarende diagnose. Diagnose is belangrijk voor de directe behandeling, de zorg voor het kind en erfelijkheidsadvisering van de betrokken familie. Er zijn nieuwe technieken ingezet om de...

Bekijk dit project

Genetic and micro-array based profiling of primary cutaneous B-cell lymphomas

Afgerond (november 2003 - juni 2010)

Er zijn kankers waarbij cellen van het immuunsysteem woekeren in de huid, zoals Primary cutaneous large B-cell lymphomas (PCLBCL). Ze zijn vaak moeilijk te behandelen omdat ze na bestraling snel terugkomen. Fouten in het DNA lijken daarbij een rol te spelen. Met behulp van genetische profielen van cellen is bestudeerd hoe de genetische activiteit in de tumor verschilt van die van gezonde cellen....

Bekijk dit project

Genetic Epidemiology of Multiplex MS Families

Afgerond (november 2003 - oktober 2007)

MS (multipele sclerose) is een ontstekingsziekte van het centrale zenuwstelsel waarbij neurodegeneratie optreedt. Er is dringend behoefte aan een beter inzicht in de prognose voor een individuele patiënt, in de juiste therapeutische strategie en in de oorzaken van MS. Daarvoor hebben de onderzoekers gekeken naar genetische variaties en (familiaire) ziektegeschiedenissen. MS blijkt sterker door...

Bekijk dit project

Improving outcome of patients with carotid artery occlusion at high risk of ischaemic stroke.

Afgerond (juli 2004 - april 2008)

Mensen krijgen na een TIA of een niet invaliderend herseninfarct als gevolg van een verstopte halsslagader meestal een remmer van de bloedstolling. Dit soort patiënten heeft namelijk jaarlijks een kans van 9 - 18 procent op een herhaling van een herseninfarct. Een nieuwe techniek is om vernauwingen in de slagaderen te behandelen en zo de doorbloeding van de hersenen te verbeteren. In dit onderzoek...

Bekijk dit project

Mechanism of action of TNF-..blockade and identification of predictive factors for the clinical response to treatment

Afgerond (augustus 2001 - januari 2008)

Ontspoorde ontstekingsreacties in gewrichtskapsels zijn een oorzaak van reumatoïde artritis. Analyse van de vloeistof in het gewrichtskapsel van reumapatiënten is belangrijk om een goede diagnose te stellen en een juiste behandeling in te zetten. Daarvoor zijn digitale technieken ontwikkeld die ook kwantitatieve informatie geven. Die technieken zijn gebruikt voor onderzoek naar de reactie van het...

Bekijk dit project

Mechanisms of immunoglobulin treatment in relation to clinical response in patients with Guillain-Barré syndrome and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy.

Afgerond (november 2004 - maart 2010)

Patiënten met schade aan de zenuwen in armen en benen (polyneuropathie) door een virusinfectie of ontstekingsreacties krijgen vaak intraveneus immunoglobulinen toegediend. Maar niet elke patiënt herstelt daardoor. Dit onderzoek leverde een methode om te voorspellen welke patiënten waarschijnlijk wel en welke niet zullen herstellen met immunoglobilinen. Patiënten bij wie na een kuur in hun bloed...

Bekijk dit project

Molecular mechanisms of biliary epithelial cell injury after orthotopic liver transplantation

Afgerond (december 2001 - november 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website