Projecten

Linking glycobiology to autoimmunity: towards a better understanding of the citrulline-specific immune response in rheumatoid arthritis

Afgerond (september 2014 - oktober 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mechanisms of increased renal risk after preeclampsia - a translational study.

Lopend (januari 2014 - maart 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

T lymphocyte kinetics during immune reconstitution after hematopoietic stem cell transplantation

Afgerond (december 2010 - juli 2015)

Hematopoietische stamceltransplantatie vormt een essentieel onderdeel in de behandeling van hematologische maligniteiten zoals acute leukemie, lymfomen en het multiple myeloom. Door de chemo- en/of radiotherapeutische behandeling voorafgaand aan de stamceltransplantatie wordt het afweersysteem echter ernstig beschadigd waardoor stamceltransplantatie patiënten gedurende langere tijd (maanden tot...

Bekijk dit project

Neonatal infection by human parechovirus: a model for development of antiviral stategies against human picornaviruses

Afgerond (september 2009 - september 2013)

Het onderzoek richt zich op humane parechovirussen, een belangrijke verwekker van virale neonatale sepsis en meningitis/encefalitis bij jonge kinderen. Parechovirussen lijken erg op enterovirussen die dezelfde ziektebeelden kunnen veroorzaken. Wolthers richt zich in haar onderzoek op het aantonen van beschermende antistoffen tegen parechovirussen, alsook op de receptoren die parechovirussen...

Bekijk dit project

Neurosurgical treatment of obstetric brachial plexus injury

Afgerond (januari 2002 - maart 2008)

Bij de geboorte van een baby kunnen de schouderzenuwen beschadigen. De ernst van dit ‘obstetrisch plexus letsel’ kan niet op dezelfde manier worden bepaald als bij volwassenen. De uitslag van spieronderzoek (EMG) dat bij baby’s van drie maanden en ouder wordt gedaan, is te optimistisch. Door een studie van gemaakte EMGs op de leeftijd van 1 week, 1 maand en 3 maanden, hebben de onderzoekers een...

Bekijk dit project

Next generation sequencing to validate novel genes in HDL metabolism and their association with CVD risk

Afgerond (oktober 2011 - oktober 2013)

Een verlaagd plasma High Density Lipoprotein cholesterol (HDL-C) is een risicofactor voor hart en vaatziekten (HVZ). De factoren die de hoogte van het HDL-C beïnvloeden zijn grotendeels onbekend. Doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in het HDL metabolisme, met als uiteindelijk doel nieuwe aangrijpingspunten voor HDL-C verhogende therapie te identificeren. In een uniek cohort van...

Bekijk dit project

Non-canonical NF-kappaB signalling in angiogenesis

Afgerond (oktober 2011 - oktober 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Optimization of Tuberculosis treatment; the pharmacology of TB-drugs in relation to treatment outcome

Afgerond (november 2004 - oktober 2008)

Tuberculose is een wereldwijd probleem. Dit komt ook doordat de huidige behandeling niet optimaal is door toenemende resistentie van de bacterie, bijwerkingen van de medicijnen en therapie ontrouw. In de studie zijn betere ‘markers’ voor het effect van de behandeling gevonden, is meer inzicht gekomen in de wijze waarop TB-medicijnen zich in cellen en het lichaam gedragen en hoe ze een interactie...

Bekijk dit project

Perioperative activation of adenosine monophosphate-activated kinase improves anesthetic cardioprotection in type 2 diabetes mellitus: role of cardioprotective kinases

Afgerond (oktober 2010 - maart 2018)

Patiënten met diabetes mellitus hebben meer kans om in de perioperatieve periode cardiale complicaties te ontwikkelen. Anesthetica beschermen het hart tegen ischemie en reperfusie schade door activatie van beschermende signaalroutes. In de aanwezigheid van diabetes mellitus zijn deze intracellulaire signaalroutes minder gevoelig gebleken voor activatie, waardoor de effectiviteit van anesthetica...

Bekijk dit project

Prevention of the catabolic and ammoniagenic consequences of an upper gastrointestinal bleed in cirrhotics: infusion of isoleucine and modulation of renal ammoniagenesis

Afgerond (juli 2006 - oktober 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Promoting antitumor immunity by specific tumor-targeting of iNKT cells

Afgerond (september 2010 - september 2014)

Invariante Natural Killer T (iNKT) cellen zijn een bijzonder soort witte bloedcellen met krachtige antitumor eigenschappen. Klinische studies gericht op het activeren van iNKT cellen zijn zonder noemenswaardige bijwerkingen verlopen en hebben in een aantal gevallen ook geleid tot regressie van tumoren. In dit onderzoek zal worden onderzocht of de antitumor effecten van iNKT cellen verder kunnen...

Bekijk dit project

Role of polymorphisms in ADP receptors P2Y12 on platelets in the pathogenesis of arterial thrombosis and effectiveness of treatment with ADP receptors blockers.

Afgerond (november 2003 - oktober 2008)

Trombose van arteriën, zoals bij een hart- of herseninfarct, is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Bloedplaatjes spelen een cruciale rol bij het ontstaan van arteriële trombose. Een belangrijke activator van bloedplaatjes (ADP) bindt aan de P2Y12-receptor op het oppervlak van bloedplaatjes. Genetische variaties in het gen voor deze receptor kunnen de functie van de receptor veranderen en...

Bekijk dit project

Role of the endothelial glycocalyx in regulating the sodium balance and extracellular fluid volume

Afgerond (januari 2013 - januari 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Stem Cells to Unravel the Pathophysiology of Peripartum Cardiomyopathy

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Stress-regulating brain systems in idiopathic depression and depression complicating neurological diseases

Afgerond (oktober 2002 - oktober 2008)

De biologische oorsprong van twee vormen van depressie zijn met elkaar vergeleken (depressie bij de ziekte van Alzheimer en bij de Depressieve Stoornis). Centraal daarbij staat de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA)-as een cruciaal systeem dat is betrokken bij de regulatie van stress. Het stresshormoon cortisol heeft daarin een vooraanstaande plaats. De toestand van patiënten is elke zes maanden...

Bekijk dit project

Synchronous ventricular pacing using novel left ventricular septum pacing site

Afgerond (oktober 2011 - oktober 2016)

Hartfalen is een veel voorkomende aandoening. Bij groot gedeelte van de patiënten met hartfalen is er sprake van een geleidingsstoornis in het hart wat resulteert in een ongecoördineerde samentrekking van het hart.Het stimuleren van het hart door middel van een pacemaker resulteert ook in een ongecoördineerde samentrekking wat kan bijdragen aan het ontwikkelen van hartfalen. Op dit moment is de...

Bekijk dit project

Systems and functional genomics strategies to identify novel vulnerability genes for heart failure

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Natural history of cutaneous papillomavirus infections and squamous cell carcinoma development of the skin

Afgerond (november 2005 - oktober 2009)

Het humaan papillomavirus (HPV) kan infecties in de huid veroorzaken en is geassocieerd met huidkanker (plaveiselcelcarcinoom). Dit komt waarschijnlijk doordat het virus genen bezit die schade door UV-straling in de huid versterken. Dit geldt vooral voor een subtype van HPV, het betaPapillomavirus, betaPV. Deze betaPVs blijken zeer veel voor te komen: bij wel 80 tot 90 procent van enkele grote...

Bekijk dit project

The combination of molecular targeted drugs with radiotherapy in rectal cancer - towards individualized therapy

Afgerond (november 2007 - november 2011)

In dit onderzoek worden twee nieuwe geneesmiddelen gecombineerd met radiotherapie bij de behandeling van rectumkanker. Deze geneesmiddelen veroorzaken een heel specifieke blokkade van bepaalde eiwitten in de kankercel en versterken hopelijk de werking van radiotherapie. Men hoopt in dit onderzoeksproject de behandeling per patiënt te kunnen verbeteren en individualiseren.

Bekijk dit project

The contribution of the sympathetic nervous system to the anabolic effect of estrogen on bone

Afgerond (september 2010 - mei 2015)

Osteoporose is een veel voorkomende botziekte die gepaard gaat met een verhoogd risico op botfracturen. De belangrijkste oorzaak van osteoporose is een tekort aan oestrogenen bij postmenopauzale vrouwen. Uit dierexperimenteel onderzoek is gebleken dat naast oestrogenen ook het sympathische zenuwstelsel een cruciale rol speelt bij het in stand houden van de botmassa. Bisschop onderzoekt of het...

Bekijk dit project

The effect of hypothermia on ventilator-induced lung injury

Afgerond (oktober 2009 - augustus 2014)

Het onderzoek van dr. N.P. Juffermans richt zich op een potentiële nieuwe strategie in de behandeling van kritisch zieke patiënten, waarbij er een dysbalans is tussen een hoge zuurstofbehoefte tijdens heftige ontsteking en een laag zuurstofaanbod. De dysbalans resulteert in orgaan falen met de noodzaak tot mechanische beademing, wat weer kan bijdragen tot acute long schade. Het gecontroleerd...

Bekijk dit project

The efficacy of Extradural Cortical Stimulation for refractory Auditory Verbal Hallucinations

Afgerond (augustus 2009 - mei 2014)

Stemmen horen, of auditieve verbale hallucinaties, komen bij een grote groep patiënten voor en ruim 25% van deze patiënten heeft geen baat bij medicatie. Bij deze groep worden de stemmen chronisch, wat tot forse invaliditeit leidt. In dit project wordt geprobeerd om een nieuwe behandeling te ontwikkelen voor patiënten die chronisch stemmen horen. Middels functionele MRI wordt gemeten welke delen...

Bekijk dit project

The gut microbiome in sepsis associated immunosuppression

Afgerond (augustus 2012 - augustus 2016)

Sepsis, gedefinieerd als de overweldigende reactie van de gastheer op binnendringende ziekteverwekkers, behoort tot de top tien doodsoorzaken wereldwijd. De darm wordt vaak als aanjager van sepsis gezien door de lekkage van bacteriën uit de darmen tijdens ernstige ziekte. De vraag is echter of de darm flora, die uit meer bacteriën bestaat dan het totaal aantal cellen in het menselijke lichaam,...

Bekijk dit project

The independent effects of thyroid function, hCG and thyroid autoimmunity on pregnancy outcome

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2016)

Functiestoornissen en autoimmuniteit van de schildklier zijn gerelateerd aan een verhoogd risico op het ontwikkelen van zwangerschapscomplicaties, zoals het krijgen van een miskraam, een vroeggeboorte, of zwangerschapsvergiftiging. Omdat het zwangerschapshormoon hCG een schildklier-stimulerend effect heeft, richt dit onderzoek zich op het bestuderen van de relatie tussen schildklierfunctie, hCG,...

Bekijk dit project

The neurotrophic hypothesis of depression. Pathophysiological link between depression and cardiovascular disease?

Afgerond (november 2008 - augustus 2013)

Het onderwerp van onderzoek is de neutrotrofe hypothese: De veronderstelling dat de incidentie en de voortduur van een depressie wordt veroorzaakt door een dysfunctionerende neuronale plasticiteit en regeneratie in het brein, onder controle van groeifactoren (die reageren op stress). Binnen deze twee grote cohortstudies wil nagaan wat de klinische relevantie van deze hypothese is en wil zich...

Bekijk dit project

The risk of dementia in patients with cerebral small vessel disease. A prospective diffusion tensor imaging cohort study.

Afgerond (juli 2007 - augustus 2013)

Aandoeningen van kleine bloedvaatjes in de hersenen leiden bij de een tot dementie en bij de ander niet. Men onderzoekt  met een nieuwe MRI-techniek de beschadiging in de hersenen bij demente en gezonde ouderen. Mogelijk is deze techniek een betere voorspeller voor dementie dan de huidige MRI technieken.

Bekijk dit project

The role of the Glycocalyx and Magnesium in Pre-eclampsia. A translational approach

Afgerond (december 2010 - juni 2015)

Pre-eclampsie is een veel voorkomende aandoening in de zwangerschap. Pre-eclampsie wordt gekenmerkt wordt door een verhoogde bloeddruk en doorlaatbaarheid van de vaatwand. Momenteel is de enige behandeling, naast bevalling, het toedienen van magnesiumsulfaat. Hoe pre-eclampsie ontstaat en waarom magnesiumsulfaat werkt is onopgehelderd. In dit onderzoek kijken we naar de rol van de glycocalyx bij...

Bekijk dit project

Towards Biological Joint Reconstitution

Afgerond (juli 2004 - juni 2008)

Gewrichtskraakbeen geneest slecht na beschadiging. Dat komt door de slechte doorbloeding van het kraakbeen en doordat kraakbeencellen zich moeilijk in het weefsel kunnen bewegen. Daardoor kunnen al kleine defecten leiden tot artrose. Er zijn nog geen medicamenteuze of chirurgische interventies die de voortgang van artrose kunnen remmen. Regeneratieve geneeskunde en vooral therapie met...

Bekijk dit project

Towards shared genetic risk factors for migraine and depression

Afgerond (juli 2007 - december 2013)

Migraine en depressie gaan in veel patiënten hand in hand, en versterken elkaar. Wellicht doordat de oorzaken van de ziektes op elkaar lijken? De onderzoeker  gaat op zoek naar genetische risicofactoren die verantwoordelijk zijn voor beiden ziektes.

Bekijk dit project

Towards understanding the interplay of inflammation, immunity and circulating cells in atherosclerosis development in young adulthood: a magnetic resonance study

Lopend (januari 2013 - januari 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Tracing and Characterization of the Cardiac Conduction System; Contribution of the Second Heart Field

Afgerond (december 2011 - juni 2015)

In de cardiologie zijn ritmestoornissen een belangrijk probleem. De afgelopen jaren hebben we gewerkt met de hypothese dat in de embryonale ontwikkeling van het prikkelgeleidingsysteem een verklaring kan worden gevonden voor een subgroep van ritmestoornissen. In de gehonoreerde studie zal door middel van cell tracing in kip en muis worden bepaald welke soorten cellen tijdens de embryonale...

Bekijk dit project

Unravelling Processes Generating Joint Destruction in Rheumatoid Arthritis & Developing a Model that Predicts Disease Severity to Achieve Individualized Treatment in Rheumatoid Arthritis.

Afgerond (september 2008 - maart 2014)

Mw. dr. A.H.M. van der Helm (reumatologie, LUMC) zal proberen een voorspellend model te ontwikkelen voor het ziekteverloop van reumatoïde artritis bij individuele patiënten. Zij richt zich daarbij op het vinden van genetische risicofactoren voor een destructief verloop van de ziekte. Omdat de ernst van de ziekte en het ziekteverloop tussen patiënten erg kan variëren, maar de behandeling daar tot...

Bekijk dit project

Exploring the developmental origins of obesity and insulin resistance: A life course approach focused on underlying genetic and nutritional mechanisms.

Afgerond (september 2009 - december 2010)

Het onderzoek richt zich op de associatie tussen een laag geboortegewicht en de ontwikkeling van type 2 diabetes op latere leeftijd. Deze relatie suggereert dat genetische en vroege omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van type 2 diabetes. Identificatie van risicofactoren in de vroegste fase van het leven kan leiden tot nieuwe inzichten over het ontstaan van deze veel...

Bekijk dit project

A Comprehensive Approach for Emotional Problems in Palliative Care Patients (CAEP-PCP) in general practice; development and RCT in palliative care patients with advanced cancer, final stage COPD or final stage heart failure.

Afgerond (december 2008 - december 2016)

Dr. H.C.A.M. van Rijswijk (huisartsgeneeskunde, UMCN) wil een effectieve interventiemethode ontwikkelen die huisartsen kunnen toepassen bij patiënten die palliatieve zorg nodig hebben en veel emotionele problemen (angst- en depressieve klachten) hebben. De interventie zal gebaseerd zijn op de problemen en zorgbehoeftes van patiënten, ervaringen van huisartsen, een systematische review van de...

Bekijk dit project

Can genes predict kidney failure induced by tacrolimus therapy in pediatric transplant patients?

Afgerond (augustus 2010 - juli 2015)

Kinderarts-intensivist en klinisch farmacoloog van De Wildt van het Erasmus MC richt zich in haar onderzoek op geneesmiddeltherapie bij kinderen. Zij gaat kijken naar nierschade, een ernstige bijwerking van het geneesmiddel Tacrolimus. Wanneer kinderen een transplantatie orgaan krijgen moeten zij dit middel gebruiken om afstoting tegen te gaan. Helaas ontwikkelen sommige kinderen ernstige...

Bekijk dit project

Causes and consequences of cerebrovascular complications due to hypertensive disease in pregnancy, a translational approach.

Afgerond (november 2008 - april 2011)

Het onderzoek van Mw. dr. G.G. Zeeman (gynaecologie, UMCG) handelt over de oorzaken en gevolgen van pre-eclampsie in het brein. Pre-eclampsie, een zwangerschapscomplicatie die gekenmerkt wordt door verhoogde bloeddruk en eiwituitscheiding in de urine, kan zeer ernstige gevolgen hebben voor de moeder. PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome) is zo’n gevolg. Zeeman stelt in haar...

Bekijk dit project

Characterization of the genetic background of Inflammatory Bowel Diseases and implementation in clinical practice.

Afgerond (december 2009 - januari 2014)

Het onderzoek richt zich op de genetisch achtergrond van de chronisch inflammatoire darmziekten (IBD) bestaande uit de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Het karakteriseren van de erfelijke achtergrond zal in hoge mate leiden tot beter inzicht in de pathogenetische mechanismen die bijdragen tot het krijgen van IBD. Op termijn zullen deze inzichten ook bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe...

Bekijk dit project

Colonization and infection of the respiratory tract by Mycoplasma pneumoniae in children

Afgerond (juli 2008 - oktober 2013)

Het onderzoek richt op Mycoplasma pneumonia, een pathogeen die in kinderen luchtwegaandoeningen zoals longonsteking veroorzaakt, met wereldwijd een hoge morbiditeit tot gevolg. De onderzoeker wil een bijdrage leveren aan het verkrijgen van betere diagnostische middelen om infecties veroorzaakt door M. pneumonia te karakteriseren, waardoor de patiënten doeltreffender en doelmatiger kunnen worden...

Bekijk dit project

Compiling a chromatin modification module for Intellectual Disability

Afgerond (augustus 2011 - augustus 2016)

Dit project gaat over het identificeren van genetische factoren die een specifieke vorm van verstandelijke beperking veroorzaken. Daarnaast onderzoeken wij de functionele samenhang van die genetische factoren met elkaar en met het veroorzaakte fenotype: “modules”. Dit met als doel de klinische kennis en diagnostische mogelijkheden voor verstandelijke beperkingen te vergroten en het inzicht in de...

Bekijk dit project

Deconstructing niche contributions to leukemogenesis in a mouse model of myelodysplasia.

Afgerond (oktober 2012 - december 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Deregulation of HIF1 and mTOR as a cause of Birt-Hogg-Dubé syndrome

Afgerond (september 2007 - augustus 2010)

Het Birt-Hogg-Dubé syndroom is een zeldzame ziekte die zich voornamelijk uit door goedaardige huidtumoren, een verhoogde kans op nierkanker en/of een klaplong veroorzaakt door longcysten. De ziekte wordt veroorzaakt door mutaties in het gen dat codeert voor het eiwit folliculine. Men wil onderzoeken wat folliculine doet en zo mogelijk medicijnen ontwikkelen die de gevolgen van mutaties kunnen...

Bekijk dit project

Detection of vulnerable plaque in the carotid artery with multislice CT

Afgerond (augustus 2004 - augustus 2008)

Aderverkalking in de halsslagaderen is een belangrijke oorzaak van een herseninfarct. Vooral de samenstelling, stevigheid en daarmee de stabiliteit van de ‘atherosclerotische plaque’ is van belang voor het bepalen van de risico’s op een infarct. Als de plak dreigt stuk te gaan, is het risico groter. Deze eigenschappen kunnen betrouwbaar worden gemeten met een bijzondere vorm van CT-scan, de...

Bekijk dit project

Diabetic retinopathy imaging: implications for treatment

Afgerond (juni 2006 - juni 2010)

Bij patiënten met diabetes blijken de oppervlaktelagen van het netvlies verdund te zijn. Iets dat valt waar te nemen met Optical Coherence Tomography (OCT). De oorzaak van die verdunning is waarschijnlijk een neurodegeneratief proces. De exacte relatie tussen deze geleidelijke afbraak van zenuwvezels en vaatafwijkingen in het oog en buiten het oog ten gevolge van diabetes is onduidelijk. Er is een...

Bekijk dit project

Dysregulation of circadian rhythmicity induces insulin resistance and disturbs glucoregulation

Afgerond (januari 2008 - januari 2011)

De onderzoeker wil bewijzen dat subtiele veranderingen in dag-en-nachtritme leiden tot een verlaagde insulinegevoeligheid en een verandering in de glucoseregulatie. Wijzigingen kunnen optreden door factoren van binnenuit (bijv. de behandeling van een hypofysetumor) of buitenaf (bijv. slaapdeprivatie).

Bekijk dit project

Effects of smoking and carbon monoxide on the course and treatment of inflammatory bowel disease.

Afgerond (juli 2006 - juni 2009)

Patiënten met de ziekte van Crohn roken vaker dan de gemiddelde bevolking en patiënten met colitis ulcerosa roken juist minder vaak. Actief roken heeft geen effect op het beloop van de ziekte van Crohn, maar blijkt wel te beschermen tegen de het verergeren van colitis ulcerosa. Bij hen hoeft minder vaak een deel van de darm te worden verwijderd, ze gebruiken minder afweeronderdrukkende...

Bekijk dit project

Enhancement of fear extinction in obsessive compulsive disorder: a treatment and imaging study

Afgerond (juli 2006 - augustus 2013)

Het belangrijkste onderdeel in de behandeling voor dwang is exposure. Exposure houdt in dat je blootgesteld wordt aan datgene waar je bang voor bent. Het resultaat is dat je leert dat er uitdoving van angst plaatsvindt en dat de ramp waarvoor je bang bent uitblijft. Onderzoekers in het AMC zijn geïnteresseerd in manieren om de exposurebehandeling te verbeteren. D-cycloserine is een medicijn dat...

Bekijk dit project

Evaluatie van non-invasieve diagnostiek van atherosclerose in de risicoschatting op hart- en vaatziekten

Afgerond (november 2003 - oktober 2008)

Aderverkalking ligt vaak ten grondslag aan hart- en vaatziekten. Roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en suikerziekte vergroten de kans op aderverkalking, maar dat is geen wet van Meden en Perzen. Erfelijke en andere, onbekende, factoren zijn ook betrokken. In dit onderzoek is gezocht naar een nieuwe test om het risico op hart- en vaatziekten goed te voorspellen. Patiënten met Familiaire...

Bekijk dit project

A chromosomal microdeletion map of human malformations and mental retardation

Afgerond (juli 2002 - juni 2007)

Verstandelijke handicaps (mentale retardatie) en aangeboren afwijkingen zijn aanwezig bij 3-5 procent van de algemene bevolking. Bij meer dan de helft van de mensen met een verstandelijke handicap ontbreekt een verklarende diagnose. Diagnose is belangrijk voor de directe behandeling, de zorg voor het kind en erfelijkheidsadvisering van de betrokken familie. Er zijn nieuwe technieken ingezet om de...

Bekijk dit project

Functional brain connectivity: a new imaging marker for preclinical dementia?

Afgerond (september 2012 - september 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Genetic and micro-array based profiling of primary cutaneous B-cell lymphomas

Afgerond (november 2003 - juni 2010)

Er zijn kankers waarbij cellen van het immuunsysteem woekeren in de huid, zoals Primary cutaneous large B-cell lymphomas (PCLBCL). Ze zijn vaak moeilijk te behandelen omdat ze na bestraling snel terugkomen. Fouten in het DNA lijken daarbij een rol te spelen. Met behulp van genetische profielen van cellen is bestudeerd hoe de genetische activiteit in de tumor verschilt van die van gezonde cellen....

Bekijk dit project

Genetic Epidemiology of Multiplex MS Families

Afgerond (november 2003 - oktober 2007)

MS (multipele sclerose) is een ontstekingsziekte van het centrale zenuwstelsel waarbij neurodegeneratie optreedt. Er is dringend behoefte aan een beter inzicht in de prognose voor een individuele patiënt, in de juiste therapeutische strategie en in de oorzaken van MS. Daarvoor hebben de onderzoekers gekeken naar genetische variaties en (familiaire) ziektegeschiedenissen. MS blijkt sterker door...

Bekijk dit project

Identification of novel pathophysiological pathways associated with the development of ischemic heart failure using genome-wide data and innovative bioinformatics approaches.

Afgerond (augustus 2010 - augustus 2013)

Hartfalen is een aandoening waarbij het hart niet meer in staat is om voldoende bloed uit te pompen en wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een hartaanval. Niet iedereen ontwikkelt hartfalen na een hartaanval en erfelijke factoren spelen vermoedelijk hierbij een rol. Het project van dr. Folkert Asselbergs (Cardiologie, UMCU) heeft als doel de onderliggende mechanismen te identificeren die...

Bekijk dit project

Immunological injury and mechanisms of self defense in subclinical renal allograft rejection

Afgerond (juli 2006 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Improving care of hereditary hearing loss

Afgerond (september 2011 - september 2016)

De afgelopen 15 jaar is ongeveer 20% van alle genen voor erfelijke slechthorendheid geïdentificeerd. Whole exome sequencing, een moderne techniek om alle genen in één keer te testen, wordt vanaf 2011 toegepast op erfelijke slechthorendheid. Het aantal genen betrokken bij erfelijke slechthorendheid zal hiermee snel toenemen. Dit onderzoek probeert de zorg rondom erfelijke slechthorendheid te...

Bekijk dit project

Improving outcome of patients with carotid artery occlusion at high risk of ischaemic stroke.

Afgerond (juli 2004 - april 2008)

Mensen krijgen na een TIA of een niet invaliderend herseninfarct als gevolg van een verstopte halsslagader meestal een remmer van de bloedstolling. Dit soort patiënten heeft namelijk jaarlijks een kans van 9 - 18 procent op een herhaling van een herseninfarct. Een nieuwe techniek is om vernauwingen in de slagaderen te behandelen en zo de doorbloeding van de hersenen te verbeteren. In dit onderzoek...

Bekijk dit project

Individual Patient Data (IPD) meta-analysis of diagnostic and prognostic studies in obstetrics, gynaecology and reproductive medicine

Afgerond (juli 2007 - juni 2010)

Om beter maatwerk te kunnen leveren bij de diagnose en prognose bij vrouwen met gynaecologische problemen, zal Mol meta-analyses uitvoeren op brongegevens van individuele patiënten met verdenking van baarmoederkanker, met fertiliteitsproblemen, of met kans op vroeggeboorte.

Bekijk dit project

Limitation of ischemia-reperfusion injury with the glucose-lowering drug metformin

Afgerond (augustus 2011 - augustus 2015)

Tijdens een hartinfarct of een hartoperatie leidt tijdelijk zuurstoftekort tot beschadiging van de hartspier. Er zijn aanwijzingen uit dierexperimenteel onderzoek dat het bloedsuikerverlagende medicijn metformine, dat al decennia wordt gebruikt door patiënten met suikerziekte, deze schade mogelijk kan beperken. Het huidige onderzoek bestudeert of metformine ook in de mens deze schade kan...

Bekijk dit project

Magnetic Resonance Imaging-guided Focused Ultrasound Surgery: A new non-invasive method for breast cancer treatment

Afgerond (augustus 2009 - september 2015)

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van MRI-gestuurde focused ultrasound voor behandeling van borstkanker. Het betreft een nieuwe techniek waarmee met behulp van MRI een borsttumor wordt afgebeeld en tegelijkertijd met ultrageluid de tumor kan worden weggebrand. De technische eigenschappen van MRI-gestuurde focused ultrasound zullen worden geoptimaliseerd in een proefdierstudie. De...

Bekijk dit project

Mechanism of action of TNF-..blockade and identification of predictive factors for the clinical response to treatment

Afgerond (augustus 2001 - januari 2008)

Ontspoorde ontstekingsreacties in gewrichtskapsels zijn een oorzaak van reumatoïde artritis. Analyse van de vloeistof in het gewrichtskapsel van reumapatiënten is belangrijk om een goede diagnose te stellen en een juiste behandeling in te zetten. Daarvoor zijn digitale technieken ontwikkeld die ook kwantitatieve informatie geven. Die technieken zijn gebruikt voor onderzoek naar de reactie van het...

Bekijk dit project

Mechanisms of immunoglobulin treatment in relation to clinical response in patients with Guillain-Barré syndrome and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy.

Afgerond (november 2004 - maart 2010)

Patiënten met schade aan de zenuwen in armen en benen (polyneuropathie) door een virusinfectie of ontstekingsreacties krijgen vaak intraveneus immunoglobulinen toegediend. Maar niet elke patiënt herstelt daardoor. Dit onderzoek leverde een methode om te voorspellen welke patiënten waarschijnlijk wel en welke niet zullen herstellen met immunoglobilinen. Patiënten bij wie na een kuur in hun bloed...

Bekijk dit project

Molecular mechanisms of biliary epithelial cell injury after orthotopic liver transplantation

Afgerond (december 2001 - november 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website