Projecten

High-resolution glycoprofiling in human medicine using innovative microChip technology

Afgerond (februari 2010 - maart 2018)

Veranderingen in de glycosylering van eiwitten of lipiden worden in toenemende mate geassocieerd met een groot scala aan ziekteprocessen, waaronder de erfelijke glycosyleringsziekten. Met de toegekende innovatieve apparatuur kan uiterst gevoelig een gedetailleerde fingerprint gemaakt worden van complexe glycaanmengsels. Deze struktuurinformatie vormt een belangrijke aanvulling op functionele...

Bekijk dit project

Mechanotransduction in living cells measured by integrated atomic force and confocal microscopy

Afgerond (mei 2010 - september 2014)

Mechanotransductie is het celbiologische proces dat beschrijft hoe een cel reageert op zijn directe omgeving wanneer er krachten op uit worden geoefend. In de medische wetenschap speelt dit een rol in de weefseltechnologie (bijv. bij implantaten), bij metastasering van kanker of in het immuunsysteem. Met behulp van een Atomic Force Microscoop kunnen deze krachten op een enkele levende cel gemeten...

Bekijk dit project

Multi-photon excitation microscopy and fluorescence life-time imaging for drug research.

Afgerond (juni 2002 - september 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Multi-photon excitation microscopy for advanced biomedical imaging.

Afgerond (april 2001 - april 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Multicolor imaging equipment for the spatio-temporal resolution of dynamic microcompartmentalization of macromolecules and small solutes in living cells.

Afgerond (juni 2002 - augustus 2007)

Het in beeld brengen van eiwitten en hun gedrag in levende cellen is een belangrijk hulpmiddel in de moleculaire celbiologie. Diverse fluorescerende moleculen waarmee eiwitten kunnen worden gemerkt zijn beschikbaar. Ook zijn er moleculen die ‘verkleuren’ onder invloed van aanwezige calcium-ionen, andere metabolieten of de zuurgraad in cellen. Met de betrokken microscopische apparatuur kunnen met...

Bekijk dit project

Multielectrode patch-clamp workstation for ultra high-speed voltage imaging of neuronal activity

Afgerond (april 2007 - augustus 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

MYOLAB-system: 130 channel surface EMG system for the characterisation of motor units.

Afgerond (april 2001 - januari 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Nanoscale analysis of signal transduction in normal and malignant hematopoietic (stem) cells.

Afgerond (mei 2010 - april 2014)

Biochemische analyses van stamcellen zijn vaak onmogelijk omdat deze cellen in zeer beperkte hoeveelheden voorkomen. Een nieuwe techniek, gebaseerd op het ontrafelen van de celinhoud in glazen capillairen met een volume van slechts 400 nanoliter, maakt het nu mogelijk om specifieke signalen in kleine aantallen ( <1000) stamcellen of andere zeldzame cellen te meten.

Bekijk dit project

Non-invasive, in vivo imaging of the cardiovascular system in small animals

Afgerond (mei 2006 - mei 2010)

Voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen van cardiovasculaire ziekten is onderzoek met proefdieren, veelal muizen, noodzakelijk. Dit kleine proefdiermodel heeft veel praktisch en (kosten)technische voordelen. Maar vanwege de kleine afmetingen en de hoge hartfrequentie (het muizenhart met een doorsnede van ongeveer 5 mm klopt zo’n 600 keer per minuut) zijn hart en vaten moeilijk in beeld te...

Bekijk dit project

Optical coherence tomography: high resolution non-invasive diagnsotic imaging in medicine

Afgerond (maart 1999 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Photon detection equipment for real time non-invasive in vivo bioluminescent imaging

Afgerond (juli 2003 - september 2007)

Bij dierstudies is het vaak belangrijk te weten hoe (tumor)cellen, virussen, bacteriën of vetdeeltjes zich verspreiden in het proefdier of juist weer verdwijnen. Traditioneel zijn daarvoor grote aantallen proefdieren nodig. Een alternatief is het bij proefdieren inbrengen van cellen of micro-organismen met het gen voor luciferase, afkomstig van vuurvliegjes. Die cellen zenden dan licht uit dat met...

Bekijk dit project

Production of micro-arrays for the investigation of pathologic processes.

Afgerond (april 2001 - januari 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Protein Interaction Analysis Pipeline

Afgerond (januari 2009 - augustus 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Quantitation of expression levels of a large set of human and rodent genes encoding transporter proteins and apoptosis-related proteins by means of Real-Time Detection "PCR".

Afgerond (maart 2000 - december 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Quantitative 3D Optical Tomographic Imaging System for Functional Imaging of Disease State and Cell Fate in Small Animals

Lopend (juni 2011 - juni 2016)

Het gebruik van (infrarood) licht voor het zichtbaar maken van ziekteprocessen zal de komende jaren voor een revolutie zorgen in de gezondheidszorg. Recent ontwikkelde in vivo fluorescentie detectie apparatuur maakt het mogelijk om opnames te maken in 3D, waardoor ziekteprocessen nauwkeuriger kunnen worden geanalyseerd.

Bekijk dit project

Real time optical imaging of electrical activity in neuronal circuits

Afgerond (september 1999 - december 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mass cytometry for the multi-parametric analysis of biomarkers, disease states and cellular differentiation

Afgerond (november 2012 - juni 2018)

Een revolutionaire nieuwe technologie biedt de mogelijkheid om in detail te bestuderen hoe het afweersysteem ons beschermt tegen infecties, tumoren vernietigt en hoe datzelfde afweersysteem auto-immuunziekten veroorzaakt. Op termijn zal het gebruik van deze technologie tot betere vaccinatiestrategieën en behandelmethoden leiden.

Bekijk dit project

MALDI-TOF mass spectrometer for high throughput analysis of a variety of biologically important compounds

Afgerond (april 1999 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

LTQ-Orbitrap,high-resolution mass-spectrometer for proteomic (and metabolomic) analyses

Afgerond (juni 2007 - juni 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

High-throughput medical resequencing of candidate disease genes and genomic regions

Afgerond (april 2008 - december 2012)

De DNA sequencing apparatuur wordt toegepast voor het her-sequencen van belangrijke genen betrokken bij monogenetische ziekten met heterogeniteit in de locus. De genetische achtergrond van o.a. mentale achterstand, aangeboren misvormingen, erfelijke blindheid en doofheid, ADHD en diverse soorten kanker zal worden onderzocht.

Bekijk dit project

Image analysis equipment for quantitative histological applications

Afgerond (januari 1997 - januari 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Imaging drug and scaffold metabolomics in coronary artery disease

Afgerond (januari 2014 - juli 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Improved design of novel therapeutics and diagnostics for the treatment of cardiovascular disease by use of microcalorimetry

Afgerond (juli 2012 - maart 2018)

Nieuwe moleculen voor de behandeling en diagnose van hart- en vaatziekten zullen worden ontwikkeld, op basis van de driedimensionale structuren van (ziekmakende) eiwitten. Door de implementatie van een nieuwe techniek genaamd microcalorimetrie binnen de bestaande onderzoeksomgeving zal dit sneller, goedkoper en succesvoller kunnen gebeuren.

Bekijk dit project

Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) for the analysis of metal-based anticancer drugs in clinical samples.

Afgerond (februari 2003 - september 2007)

Metaalhoudende middelen, zoals cisplatin, zijn krachtige anti-kankermedicijnen. Ze hebben ook ernstige bijwerkingen. Om die te kunnen verminderen is onderzoek naar een nauwkeurige verdeling van het metaal in weefsels noodzakelijk. Alleen nieuwe technieken, zoals ‘inductief gekoppelde plasma massa spectrometrie’ (ICP-MS) bezitten de benodigde gevoeligheid. De ontwikkeling en toepassing van deze...

Bekijk dit project

Intraoperative 3D ultrasound for correcting tissue deformation in image guided surgery.

Afgerond (mei 2000 - december 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Introduction of high-throughput sequencing technology in the medical biology and genetics research of the LUMC

Afgerond (april 2000 - februari 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Large-scale parallel recording of neuronal firing activity in freely moving rodents

Afgerond (maart 1999 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lasermicrodissection microscope: non-contract and precise micromanipulations for mRNA analysis in Oncology Research

Afgerond (maart 2000 - oktober 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

LC-MS/MS as a new tool to accelerate development of novel radiopharmaceuticals for molecular imaging.

Afgerond (november 2011 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

LC-MS/MS in development and production of novel PET radiopharmaceuticals (tracers)

Afgerond (februari 2010 - april 2015)

Positron emissie tomografie (PET) is een medische afbeeldingstechniek, waarmee het mogelijk is om moleculaire processen in het lichaam kwantitatief af te beelden met behulp van zogenaamde PET tracers. Er is een groeiende vraag naar de ontwikkeling van nieuwe tracers, alsmede nauwkeurige kwantificatie van PET beelden. Het gebruik van een LC-MS/MS massa spectrometer in PET toepassingen is nieuw....

Bekijk dit project

LCQTM Benchtop MSn System for HPLC

Afgerond (januari 1997 - januari 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

LifeLines DNA Bank: a genomics infrastructure for a population-based cohort of 165,000 individuals

Afgerond (januari 2009 - augustus 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC/MS/MS) in Anticancer Drug Development

Afgerond (april 1998 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Localization of genes involved in multifactorial disease in founder populations

Afgerond (augustus 1998 - mei 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Real-time confocal 4D imaging of fast and long-term processes in living tissues and cells

Afgerond (oktober 2002 - oktober 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Real-time confocal ratio-imaging system

Afgerond (april 1996 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The way to move: plasticity in 3D visuo-vestibular interactions.

Afgerond (juni 2002 - augustus 2007)

Voor onderzoek naar onbalans en duizeligheid is het belangrijk te weten hoe de hersenen omgaan met beschadigingen in het evenwichtsorgaan. Oogbewegingen zijn daarvoor een belangrijke maat. De onderzoekers ontwikkelden een platform waarop ze proefpersonen kunnen laten bewegen. Dat platform kan zowel roteren ( hoeken van + en - 45 graden) als heen en weer bewegen (+ en - 50 centimeter) in elke...

Bekijk dit project

TissueFAXS: the equivalent to flow cytometry for multiparameter quantitative analyses in tissues

Afgerond (januari 2010 - maart 2018)

Aan de ontwikkeling van ziekten (bijvoorbeeld atherosclerose, autoimmuunziekten en kanker) ligt vaak een verstoorde functie van cellen ten grondslag. Eiwitten spelen een belangrijke rol bij de functie van cellen en veranderingen in productie van eiwitten is dan ook vaak betrokken bij de ziekte ontwikkeling. Het is daarom van groot belang in staat te zijn te weten welke, en hoeveel eiwitten gemaakt...

Bekijk dit project

Top-end microscope to study dynamic processes at high spatiotemporal resolution in living cells and tissue

Afgerond (januari 2011 - augustus 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Towards a national, practice based, research data infrastructure for child and adolescent psychiatry

Afgerond (januari 2013 - mei 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Transducer development for next generation medical ultrasound modalities

Afgerond (februari 2013 - juli 2018)

Het doel van deze aanvraag is het financieren van de aanschaf van apparatuur voor het ontwikkelen en testen van nieuwe ultrasone sensoren. Deze sensoren worden vooral toegepast in medische apparaten voor diagnostiek (echo’s) en therapie.

Bekijk dit project

Two photon laser scanning microscopy to study the dynamic processes of macromolecules in living cells

Afgerond (mei 2000 - oktober 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Two-photon fluorescence microscopy applications in immunology, oncology and neurosciences

Afgerond (januari 2008 - januari 2012)

Driedimensionale microscopie is binnen de biomedische wetenschappen een belangrijke toepassing bij imaging van secties van dikke en intacte specimens, zoals levende cellen of weefsels. De microscoop wordt ingezet op diverse gebieden van immunologie, oncologie en neurowetenschappen.

Bekijk dit project

Two-photon laser-scanning imaging of cellular aspects of cognition and attention deficits

Afgerond (maart 2003 - maart 2007)

Er zijn allerlei nieuwe microscopische technieken die gebruikmaken van fluorescerende moleculen. Die zenden een gekleurd signaal uit als ze worden getroffen door licht (een foton). Nadeel daarvan is dat de hoge energie van de fotonen die daarvoor nodig zijn levende cellen beschadigt. De 2-foton techniek gebruikt niet één foton van hoge energie, maar twee fotonen van lagere energie, zodat het...

Bekijk dit project

Two-photon microscope for in vivo imaging

Afgerond (juni 2004 - juni 2008)

De onderzoekers hebben een microscoop gebouwd waarmee het mogelijk is om de structuur en activiteit van de levende hersenen in beeld te brengen. Deze twee-foton microscoop maakt het mogelijk om relatief diep in de hersenen te kijken, iets wat met een gewone lichtmicroscoop niet mogelijk is. Met de techniek is in proefdieren ontdekt dat de vorming van verbindingen tussen zenuwcellen (synapsen) een...

Bekijk dit project

Typhoon: a sensitive and versatile laser scanning apparatus for the detection of nucleic acids and proteins in a wide variety of applications.

Afgerond (augustus 2001 - januari 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ultra high field MRI oncology and cardio-vascular applications: multi-transmit phased array imaging at 7T

Afgerond (juni 2009 - juni 2011)

Door gebruik te maken van steeds krachtiger MRI apparatuur kunnen tegenwoordig kleine details van het menselijk lichaam in beeld gebracht worden en ziektes vroegtijdig worden gedetecteerd. In dit project wordt ("multi-kanaals") technologie ontwikkeld en toegepast om de meest geavanceerde MRI systemen (7 Tesla), die zich momenteel voornamelijk op hersenonderzoek richten, tevens geschikt te maken...

Bekijk dit project

Ultrasensitive DeltaVision microscope real time (RT) technology for biomedical investigations at the subcellular level

Afgerond (september 2006 - augustus 2010)

Dankzij zeer gevoelige en nauwkeurige microscopie, voornamelijk gebaseerd op fluorescentie technieken, valt veel informatie te krijgen over processen in levende cellen. Het DeltaVision Real Time (RT) biedt zulke mogelijkheden. De onderzoekers hebben het systeem gebruikt voor onderzoek naar hoe cellen onderdelen van zichzelf afbreken. Dit heeft wezenlijke inzichten geboden in de wijze waarop cellen...

Bekijk dit project

Use of the Molecular Dynamics STORM 860 for quantitative scanning of chemifluorescence and radioactivity in molecular cell biology research

Afgerond (januari 1994 - januari 1998)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

V-GAIT: A virtual reality system for advanced gait diagnostics and training research

Afgerond (september 2012 - januari 2017)

Goed lopen is een complex samenspel tussen spieren, hersenen, evenwichtsorgaan, ogen, en biomechanica. Een virtuele omgeving laat patiënten veilig lopen, kunstmatig duizelen of bijna vallen. Zo kunnen we precies meten waar voor iemand de schoen wringt, voor de beste looptherapie.

Bekijk dit project

Vital imaging of molecular processes in organs and intact animals by two-photon (lifetime) laser scanning microscopy.

Afgerond (april 2001 - mei 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The use of ABI sequencing equipment in the genetic dissection of complex traits: identification of susceptibility genes for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Schizophrenia using high

Afgerond (oktober 1999 - maart 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The role of three-dimensional ultrasound equipment in prenatal diagnosis and reproductive medicine

Afgerond (maart 1999 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The opening up of the Amsterdam cohort studies

Afgerond (oktober 2005 - september 2009)

Sinds 1984 bestaat de Amsterdamse Cohortstdie (ACS) naar hiv en aids onder homoseksuele mannen en druggebruikers. Daarin worden gegevens verzameld op het terrein van de epidemiologie, sociale wetenschappen, virologie, immunologie en de medische praktijk. Er is een ‘open’ gegevensbestand gemaakt waarin alle data zijn samen gevoegd, inclusief de gegevens over het materiaal in de vriezers van ACS....

Bekijk dit project

Redefining preclinical cardiovascular imaging in vivo

Afgerond (oktober 2010 - april 2015)

Beeldvormende technieken spelen in toenemende mate een belangrijke rol bij het onderzoek naar het ontstaan van hart- en vaatziekten en de behandeling ervan. De toegekende ultrageluidsapparatuur zal de onderzoekers in staat stellen om in preklinisch modellen, op een niet invasieve wijze en in meer detail dan voorheen mogelijk was, de moleculaire ziekteprocessen in beeld te brengen die hart- en...

Bekijk dit project

Request for an advanced high speed flow cytometer and sorter with flexibility to operate in a multi-functional and multi purpose setting

Afgerond (april 2007 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Scanning facilities for the genetic dissection of multifactorial disorders

Afgerond (juli 1999 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Shifting gears: the balance between energy intake, storage and expenditure as a target for prevention and treatment of metabolic diseases

Afgerond (maart 2008 - juni 2013)

Obesitas is het resultaat van onbalans tussen opname en verbruik van energie, resulterend in diverse metabole ziekten. Met behulp van metabole monitor systemen kan bij kleine modeldieren niet-invasief de energiehuishouding worden gemeten in relatie met genetische achtergrond, medicijnen en regulatie van inname, opname en verbruik van voeding.

Bekijk dit project

Simultaneous photo-manipulation and non-linear optical imaging of single synapses and neuronal networks in intact brain

Afgerond (september 2010 - april 2015)

Communicatie tussen hersencellen vormt de basis voor ons denken, leren, en herinneren. Hoe contactpunten, synapsen, in het levende brein werken en wat de regels zijn waarmee ze veranderen is onduidelijk. Met behulp van infrarood lasers en niet-lineaire optische technieken kunnen individuele synapsen bestudeerd en gemanipuleerd worden. Daarmee kunnen werkingsmechanismen in gezonde en zieke hersenen...

Bekijk dit project

Small animal x-ray irradiator for the Spatio-Temporal-Energetic Radiation Research Platform for Animals (STERRPA)

Afgerond (januari 2010 - januari 2015)

GROW, de school for oncology and developmental biology van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, bouwt aan een beeldvormingslaboratorium voor kleine proefdieren. Hieraan wordt een hooggespecializeerd bestralingsapparaat toegevoegd, waardoor belangrijke vragen onderzocht kunnen worden over de toepassing van radiotherapie in samenwerking met medicijnen. We zullen nieuwe medicijnen en...

Bekijk dit project

Sorp-based purification of adult stem cells for tissue regeneration

Afgerond (juli 2009 - april 2015)

Stamcellen staan in het centrum van de belangstelling en vormen een van de belangrijkste biomedische innovaties van de laatste jaren. De ontwikkeling van cellulaire therapieën voor weefsel regeneratie na trauma of ziekte is sterk afhankelijk van de mogelijkheid stamcellen te isoleren uit weefsels zoals bloed, spier, long en zenuwweefsel. De toekenning van subsidie door NWO voor de aanschaf van een...

Bekijk dit project

Stereo Investigator Confocal SD for high-throughput 3D stereology and neuronal morphometry

Afgerond (maart 2011 - augustus 2016)

De onderzoekers willen met een computergestuurde volautomatische microscoop de structuur van hersencellen in kaart brengen. Ze richten zich daarbij op aandoeningen die leiden tot een verstandelijke handicap of tot een psychiatrische aandoening. Ook zullen ze kijken hoe de hersencellen reageren op verschillende medicaties, om op die manier nieuwe of verbeterde therapieën te ontwikkelen.

Bekijk dit project

Structured Illumination Microscope for Three-dimensional Super Resolution Imaging

Lopend (januari 2011 - januari 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Super Resolution 4Pi microscope for imaging fixed and living cells and tissues

Afgerond (juni 2005 - juli 2009)

Met de 4Pi lichtmicroscoop kunnen zeer gedetailleerd kleine structuren in cellen worden waargenomen. Alleen vereist het gebruik ervan zeer veel ervaring. De onderzoekers hebben hun 4Pi microscoop ingezet voor onderzoek van de kernen in gekweekte cellen. Ze keken bijvoorbeeld naar de hoeveelheid bindingplaatsen van mannelijke geslachtshormonen en de wederwaardigheden van bepaalde eiwitten tijdens...

Bekijk dit project

Surface plasmon resonance as tool in the analysis of biomolecular interactions that play a role in the etiology of cardiovascular disease.

Afgerond (juli 2007 - januari 2012)

Van de NWO investeringssubsidie, Middelgroot, is een uiterst gevoelig apparaat aangeschaft voor de meting van “oppervlakte plasmon resonantie” (SPR). Veranderingen in SPR ontstaan dan wanneer twee moleculen met elkaar een binding aangaan en het meten van SPR signalen stelt wetenschappelijk onderzoekers in staat om zeer nauwkeurig te bepalen of bepaalde moleculen met elkaar kunnen binden (en...

Bekijk dit project

Temperature gradient capillary electrophoresis platform for mutation scanning

Afgerond (november 2004 - april 2009)

Sommige erfelijke aandoeningen worden veroorzaakt door mutaties in zeer grote genen. Het is lastig, tijdrovend en duur om kleine veranderingen op te sporen in genen die vele duizenden bouwsteentjes tellen. Daarom hebben de onderzoeker een techniek ontwikkeld en getest (de conformation sensitive electrophoresis technique - CSCE), die dat wel beter zou kunnen. Daarvoor zijn 570 DNA fragmenten van 11...

Bekijk dit project

The Donders Laboratory for non-invasive brain stimulation

Afgerond (november 2011 - juni 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The effect of Baclofen on gastro-intestinal motility in infants and children with significant gastro-oesophageal reflux.

Afgerond (maart 2000 - oktober 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The National Dietary Assessment Reference Database: towards a gold standard to generate, validate and calibrate dietary intake information

Afgerond (oktober 2010 - oktober 2015)

Dit project beoogt gegevens te verzamelen voor het opzetten van een referentiebestand dat gedurende de komend tien tot vijftien jaar kan worden gebruikt als een gouden standaard voor studies waarin de voedselconsumptie gemeten wordt. Met behulp van het referentiebestand kunnen onderzoekers nieuwe voedselvragenlijsten ontwikkelen en de verzamelde voedselconsumptiegegevens valideren en ijken. Dit...

Bekijk dit project

Xenogen IVIStm 100 Imaging System with Fluorescence Module: Imaging of fundamental biological processes in the living mouse using bioluminescence and fluorescence

Afgerond (april 2004 - april 2008)

Het gebruik van proefdieren vraagt om technieken die de dieren zo min mogelijk belasten en in leven laten. Daarom zijn muizen gemaakt met zogenaamde bioluminiscente en fluorescente reporters voor de activiteit van diverse genen. Met behulp van de Xenogen IVIS® Spectrum, gebaseerd op fluorescentie immaging, kunnen die moleculen in de levende muis gedurende langere tijd worden waargenomen en...

Bekijk dit project

200kV FEG High Resolution Cryo- Transmission Electron Microscope for Molecular Imaging

Afgerond (augustus 1999 - oktober 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A universal mechanical tester to study biotribology of tissue and biomaterial surfaces

Afgerond (november 2012 - juni 2018)

Problems due to increased friction and wear occur mainly in an ageing and active population because of the stiffening of the tissue and imbalance of vital body fluids which lubricate the joints and organs. Often the loss in function is restored with the help of prosthesis and implants, which are often also accompanied with problems, due to an un-optimized biotic-abiotic interface. A universal...

Bekijk dit project

Aberrant mitochondrial activity: A common theme in the pathology of many diseases

Afgerond (juli 2012 - juni 2018)

Verstoring van de energiehuishouding draagt bij aan het ziekteverloop in diabetes, kanker en hart- en vaatziekten. Met de XF analyzer van Seahorse Bioscience kunnen we deze verstoring meten in kleine hoeveelheden patiëntenmateriaal, waardoor onderzoeksresultaten sneller kunnen worden vertaald naar toepassing voor de patiënt.

Bekijk dit project

ABI PRISM TM 7700 Sequence Detection System - Perkin-Elmer´s Applied Biosystems Hardware and Software

Afgerond (april 1998 - mei 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Actively-shielded agradients for high performance in vivo MR imaging and spectroscopy of cerebrovascular disease models.

Afgerond (augustus 2001 - maart 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Advanced Live-Cell Imaging station for multipurpose biomedical imaging

Afgerond (februari 2004 - februari 2008)

Zien wat er gebeurt in levende cellen is een steeds belangrijker onderdeel van celbiologisch onderzoek. Nieuwe technieken kunnen een beeld creëren van wat individuele moleculen in cellen doen en welke interacties ze met elkaar aangaan. Zelfs in bewegende beelden. De onderzoekers hebben een centrum opgezet waarin diverse, elkaar aanvullende, beeldvormende technieken worden ontwikkeld en toegepast....

Bekijk dit project

Affymetrix GeneChip System

Afgerond (oktober 1998 - maart 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

An automated high throughput robotic system for sample analysis

Afgerond (maart 1999 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

An automated platform for high throughput cell culture and cell based screening assays.

Afgerond (januari 2008 - mei 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

An automated system for high-throughput microarray sample preparation and hybridisation

Afgerond (juni 2006 - juni 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

An intelligent system for the registration and integrated analysis of behavioral and physiological data

Afgerond (maart 1999 - september 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Analysis of mitochondrial function in chronic diseases and aging

Afgerond (augustus 2012 - oktober 2018)

Bij chronische ziekten blijkt de cellulaire energiehuishouding verstoord te raken en het verouderingsprocess te versnellen. Het meten van deze energiehuishouding zal inzicht geven in hoe chronische ziekten ontstaan en eventueel behandeld kunnen worden. Dit zal bijdragen aan het gezond ouder worden.

Bekijk dit project

Application of Atomic Force Microscopy to measure the interaction forces between infectious microorganisms and biomaterials surfaces.

Afgerond (juni 2005 - juli 2009)

Biomaterialen worden toegepast ter vervanging van lichaamseigen weefsels. De oppervlakken van zulke lichaamsvreemde kunststoffen en metalen hebben een sterke aantrekkingskracht op bacteriën. Het behandelen van patiënten met een ontstoken prothese is een lange, kostbare weg. Het mechanisme waarmee bacteriën aan een biomateriaal oppervlak hechten kan worden onderzocht met een atomic force microscope...

Bekijk dit project

Application of Molecular Dynamics Storm 860 chemofluorescence apparatus in medical and molecular cell biology

Afgerond (januari 1998 - januari 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Assessment of cardiovascular and renal risks using the Wall Track System for non-invasive measurement of vascular endothelial function in the forearm.

Afgerond (maart 2000 - februari 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

ATLAS-STEM for Correlated Microscopy and Automated Electron Microscopic Imaging of Complete Cross-sections of Islets of Langerhans, Flies and Worms in Health and Disease

Afgerond (december 2011 - augustus 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A unique and versatile dynamic posturography platform

Afgerond (juli 2007 - juni 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A Tribochemist for the simultaneous study of molecular composition and mechanical strength of microbial biofilms and lubricating films adsorbed from biofluids.

Afgerond (juli 2013 - juli 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A super-resolution fluorescence microscope to analyse intracellular transport of medically relevant molecules.

Afgerond (november 2012 - augustus 2019)

Cellen zijn opgebouwd uit onderdelen, de organellen. Vele ziekteprocessen worden vaak gekenmerkt door een falende communicatie tussen organellen. Om deze heel kleine structuren van elkaar te kunnen onderscheiden vragen we een speciale microscoop aan die bij een heel grote vergroting fluorescent gemaakte moleculen kan detecteren. Relevante links Onderzoek naar corona en COVID-19

Bekijk dit project

3-D imaging cryomicrotome with adjustable resolution and micro sampling capabilities

Afgerond (juni 2005 - mei 2010)

De ruimtelijke structuur van een orgaan hangt samen met de functie ervan. Bij stoornissen in die structuur kan het orgaan ziek worden. Het in beeld brengen van die driedimensionale structuur, bijvoorbeeld in het hart, kan iets zeggen over het functioneren ervan. De imaging cryomicrotome kan zulke structuren gedetailleerd laten zien, bijvoorbeeld de bloedvaatjes in de hartspier. Niet alleen kan...

Bekijk dit project

3-Dimensional surface laser scanning anthropometry of the head and hand. Accurate and quick analysis of malformations and deformations and the effect of surgical and non-invasive shape corrections

Afgerond (november 1999 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

3D Fluorescent Imaging Cryomicrotome System (3D-FICS) for high-resolution biomedical structure, functional and molecular imaging

Afgerond (juli 2012 - juni 2019)

Voor onderzoek naar verschillende ziektes is het belangrijk fluorescerende biomarkers zichtbaar te maken samen met de gedetailleerde anatomie van organen en hun vaatstructuur. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van een cryomicrotoom met lichtkleur-gevoelige camera voor 3Dreconstructie.

Bekijk dit project

3D whole body imaging with BLI and fast CT to study metastatic bone disease, bone and fat metabolism and diabetes.

Afgerond (januari 2008 - mei 2012)

Met behulp van driedimensionale tomografische bioluminiscentie en snelle micro-CT kan bij kleine modeldieren kwantitatief en niet-invasief het effect van nieuwe geneesmiddelen en therapieën worden getest. De apparatuur zal worden ingezet voor onderzoek naar osteolytische bot-metastasen, botvorming, veranderingen in vetmetabolisme, en bloedvaten.

Bekijk dit project

A SPECT/CT Platform for Molecular and Structural In-Vivo Imaging in Small Animals.

Afgerond (september 2005 - september 2009)

Een CT-scan brengt structuren in beeld, terwijl een SPECT-scan zich richt op functies, zoals de plaats waar een bepaalde chemische component zich bevindt of de zuurstofafgifte aan cellen. De combinatie van SPECT en CT in een micro-systeem maakt het mogelijk om cellulaire en moleculaire processen in levende proefdieren te bestuderen en gelijktijdig de locatie van deze processen te bepalen. Met deze...

Bekijk dit project

A centralised facility for sequence to phenotype analyses

Afgerond (september 2011 - mei 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A computer-based system to generate and process food frequency questionnaires for valid assessment of dietary intake in the Netherlands

Afgerond (november 2004 - augustus 2009)

Voedselvragenlijsten zijn wezenlijk voor het meten van de individuele voedselconsumptie bij onderzoek en patiëntenzorg. Zulke vragenlijsten moeten steeds worden aangepast vanwege veranderende voedingsgewoontes, onderzoeksinteresses en de introductie van nieuwe voedingsmiddelen op de markt. De geautomatiseerde verwerking van steeds veranderende vragenlijsten is lastig. Voor het genereren, toepassen...

Bekijk dit project

A high-throughput system for snp-analysis in population/case control studies of complex traits and diseases

Afgerond (mei 2003 - januari 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A long-read single molecule sequencing (LRSMS) system to further medical an biological research

Afgerond (september 2011 - augustus 2016)

De technieken om DNA volgordes af te lezen nemen een enorme vlucht. Het aangevraagde LRSMS-systeem maakt het mogelijk om te filmen hoe een DNA draad wordt gekopieerd en tegelijkertijd de DNA volgorde af te lezen. Toepassing in onderzoek en diagnostiek geeft ongekende nieuwe mogelijkheden.

Bekijk dit project

A microarraying system for large scale gene expression monitoring

Afgerond (augustus 1998 - maart 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A microtomographic and computer system for the nondestrictive assessment of bone architecture and mechanical properties

Afgerond (januari 1997 - april 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A multiphoton laser scanning microscope to study spatiotemporal processes in living cells

Afgerond (april 1999 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A novel high-resolution SPECT system to provide new insights into brain functions

Afgerond (november 2012 - april 2019)

SPECT is een beeldvormende techniek waarmee op moleculair niveau hersenonderzoek uitgevoerd kan worden in de levende mens. Dit voorstel voorziet in een nieuw SPECT-systeem (met hoge plaatsresolutie) om tot nieuwe inzichten in het (dys)functioneren van de hersenen te komen. 

Bekijk dit project

A quartz crystal microbalance to study the biological interactions at biomaterials surfaces.

Afgerond (juni 2007 - mei 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A robot liquid-handling system and peripheral equipment for high throughput generation and handling of complex DNA micro-arrays.

Afgerond (mei 2001 - december 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Atomic Force Microscope to measure receptor - ligand interactions

Afgerond (mei 1998 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Automated high-resolution confocal microscopy for large-scale cellular screening of neuronal disease-related genes and proteins

Afgerond (oktober 2010 - oktober 2014)

Geautomatiseerde microscopiesystemen worden veel gebruikt om systematisch onderzoek te doen naar de effecten van genen, eiwitten en kleine moleculen op levende cellen, maar missen vaak de optische resultie om kleine subcelluaire structuren zoals neuronale synapsen goed zichtbaar te maken. In dit project zullen we gebruiken maken van de nieuwste geautomatiseerde confocale microscopie technieken om...

Bekijk dit project

Flow cytomeric equipment for advanced multiple color fluorescence analysis and accurate high speed sorting

Afgerond (juli 1998 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

flow cytometric multicolor analyser

Afgerond (juni 2005 - juni 2009)

Met flow cytometrie kunnen snel kleine hoeveelheden cellen worden opgespoord in een grote massa van verschillende cellen. Tegelijkertijd kunnen de cellen ook nauwkeurig worden gekarakteriseerd. De techniek is gebruikt voor het identificeren van stamcellen en kwaadaardige voorlopercellen van de leukemievorm (AML). AML bestaat uit een complexe smeltkroes van uitgedifferentiëerde AML-cellen met...

Bekijk dit project

From Gene to Neural Function in ADHD

Lopend (september 2009 - januari 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Functional and molecular MR imaging of small laboratory animals

Afgerond (november 2004 - november 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

GC/CIRMS Isotope ratio mass spectrometer with on-line chromatographic separation and conversion facilities for 13C, 15N, 18O and 2H for metabolic research.

Afgerond (april 2000 - oktober 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Genetic analysis by means of GeneChip technology

Afgerond (oktober 1998 - mei 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Genotype/fenotype database voor gedragsgenetisch en genetisch epidemiologisch onderzoek

Afgerond (juni 2009 - december 2013)

Depressie en hart- en vaatziekten komen vaak samen voor. Beide ziekten worden gekenmerkt door afwijkende waardes in stoffen in het bloed die deel uitmaken van het immuunsysteem. Erfelijke factoren bepalen voor een belangrijk deel de nivo’s van deze bloedfactoren, die mogelijk als biomarkers voor het dubbele risico op deze aandoeningen gebruikt kunnen worden. Met behulp van de ZonMW subsidie worden...

Bekijk dit project

Growth and development study Rotterdam(GRAND): a large-scale multidisciplinary birth cohort study on physical and metal health development

Afgerond (maart 2000 - oktober 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

HEBON research facility for individuals tested for BRCA1/2 mutations

Afgerond (oktober 2009 - april 2015)

Vrouwen bij wie veel borst- en eierstokkanker in de familie voorkomt, kunnen zich al ruim tien jaar genetisch laten testen. Met de test worden bij 20% van de families veranderingen in het BRCA1 of BRCA2 gen opgespoord, maar bij 80% van de families blijft de genetische oorzaak van het hoge familiaire risico onduidelijk. Op basis van de NWO subsidie zal de Hereditair Borst- en Ovariumkanker...

Bekijk dit project

Helicos ultra-high throughput single-molecule sequencing to detect low-frequency normal and pathological genetic variation

Afgerond (februari 2010 - maart 2018)

De technologie voor het aflezen van DNA-volgordes maakt een revolutionaire ontwikkeling door. De z.g. 'next-generation sequencers' hebben dit proces ca. 1000x versneld en de ontwikkeling gaat nog steeds door. Het in deze subsidie toegekende systeem is het eerste dat dit direct op enkele DNA molekulen doet; de huidige systemen werken nog met duizend molekulen of meer. Daarnaast wordt voor het eerst...

Bekijk dit project

High sensitivity mass spectrometer for identification and analysis of proteins and other bio-macromolecules

Afgerond (oktober 1998 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

High speed sorting flowcytometer

Afgerond (augustus 1998 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

High throughput analysis of single cells by combined flow cytometry and cell imaging

Afgerond (oktober 2010 - oktober 2014)

Het unieke van de Amnis cytometer boven conventionele flow-analyse is dat van individuele cellen, zoals witte bloedcellen, niet alleen kan worden nagegaan welke eiwitten elke cel bevat maar ook waar deze in de cel zitten, en of de lokalisatie verandert bij bepaalde ziekten of wanneer de cel geactiveerd raakt. Dit is mogelijk doordat van elke cel een foto gemaakt en geanalyseerd wordt. Omdat dit...

Bekijk dit project

High throughput analysis of SNPs for the study of major complex traits and diseases.

Afgerond (maart 2003 - maart 2007)

Veel complexe eigenschappen en ziekten worden veroorzaakt door zowel erfelijke als omgevingsfactoren. Daarbij zijn vaak talloze verschillende genen betrokken. Voor onderzoek naar erfelijke verschillen tussen mensen die bijdragen aan risico’s voor ziekten moeten grote hoeveelheden DNA worden geanalyseerd. Dat kan alleen met de modernste apparatuur, inclusief robots. De onderzoekers hebben met zulke...

Bekijk dit project

High troughput flow cytometer to isolate the rare hematopoietic cells for molecular and functional studies.

Afgerond (april 2000 - december 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Flash activation of Action potential-Independent NeuroTransmission (FAINT): a clinically applicable tool for functional analysis of synaptic disease genes

Afgerond (juli 2013 - juli 2018)

Om meer inzicht te krijgen in de werking van onze hersenen, werd een instrument gebouwd dat de cel-activiteit van levende zenuwcellen zichtbaar kan maken. Met het apparaat kan nieuwe informatie worden verkregen over de werking van synapsen: de contactpunten tussen zenuwcellen. Zo werd er een nieuw mechanisme ontdekt voor de afgifte van neurotransmitters uit gezonde synapsen. Verschillende soorten...

Bekijk dit project

Fast confocal microscope for investigation of macromolecular assemblies in living cells and tissues

Afgerond (januari 2008 - januari 2012)

De spinning disk confocale microscoop wordt ingezet om met hoge plaats- en tijdsresolutie macromoleculaire structuren te bestuderen. Onderwerpen van studie zijn de celkern (foci van steroïde receptoren en DNA herstel), cytoplasma (microtubules en transport vesicles) en plasmamembraan (neuronale synapsen).

Bekijk dit project

Eye movement&blink online tracker (EBOT)

Afgerond (maart 2006 - maart 2010)

Reflexen van het oog en het ooglid zeggen iets over het functioneren van de kleine hersenen. De onderzoekers hebben een systeem ontwikkeld om die reflexen automatisch te meten bij patiënten en proefpersonen, zonder dat deze stil hoeven te blijven zitten. Dat is vooral van belang bij onderzoek van patiënten met zware geestelijke handicaps. Tegelijkertijd is een datasysteem ontworpen voor het...

Bekijk dit project

Automated histology slide imaging and biomarker recognition for standardized, quantitative and high-throughput tissue evaluation

Lopend (augustus 2011 - augustus 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Automated sequence detection system for quantitative analysis of gastrointestinal microflora

Afgerond (juli 1998 - mei 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Brain matters: Development of the ‘Netherlands Psychiatric Tissue Program’ (NPTP).

Lopend (september 2012 - september 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bridging the Gap between Genomics and Cell Biology

Afgerond (januari 2011 - augustus 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Calorimetry in mouse models to determine gene-environment interactionsin the balance between energy intake, storage and expenditure.

Afgerond (juni 2004 - juni 2008)

Onderzoek van de stofwisseling, zoals de vetverbranding of de glucosehuishouding, is belangrijk voor het begrijpen van ziektebeelden als obesitas. Voor zulk onderzoek bij proefdieren als muizen zijn speciale kooien nodig, waarmee onderzoekers nauwkeurig de stofwisseling kunnen bijhouden. Dit doordat ze het exacte gebruik van voedsel, water, zuurstof, de productie van CO2 en de lichamelijke...

Bekijk dit project

Confocal Multimode Live-Cell Imaging: an efficient tool for quantification of molecular interactions

Afgerond (mei 2006 - mei 2010)

Er bestaan diverse, vaak geavanceerde, fluorescentie microscopische technieken om de aanwezigheid van eiwitten, hun plaats in de cel, hun dynamiek en hun interacties met andere eiwitten te bepalen. Bijvoorbeeld technieken waarbij de aard van de fluorescentie verandert als twee eiwitmoleculen zeer dicht bij elkaar in de buurt komen. Vier van deze technieken zijn geïntegreerd in een enkele confocale...

Bekijk dit project

Cryo-electron microscopy as diagnostic tool to reveal the molecular & cellular architecture in healthy & pathogenic cells

Afgerond (oktober 2011 - augustus 2016)

Het VUmc-elektronenmicroscopisch centrum diagnosticeert met innovatieve cryoelektronenmicroscopische technieken pathologische afwijkingen in cellen uit patiënten met Alzheimer, Kanker en Hartfalen. Ultrastructureel inzicht in bijv. 3D zal bijdragen aan de zoektocht naar nieuwe medicijnen die pathologische afwijkingen in de intracellulaire architectuur herstellen.

Bekijk dit project

Digital image analysis equipment for the analysis of the rheumatoid synovial infiltrate.

Afgerond (mei 2000 - december 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Digital Imaging Microscopy for vital imaging of changes in the organization of cytoskeletal and nuclear matrix structures during apoptosis

Afgerond (april 1999 - oktober 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Dynamic field controlled shimming to enable artefact free MR imaging

Afgerond (mei 2011 - augustus 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Electron microscopy of fast intracellular membrane processes and localization of smalle easily diffusable substances like lipids using the leica high pressure freezer

Afgerond (maart 2000 - december 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Electron paramagnetic resonance spectrometer

Afgerond (maart 2000 - maart 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Equipment for the production of GMP quality synthetic peptides to be applied in clinical investigations in humans

Afgerond (april 1998 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Establishing a multimodality preclinical imaging facility for fundamental research and efficient drug development.

Lopend (januari 2014 - januari 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Experimental in vivo magnetic resonance studies of cerebrovascular diseases

Afgerond (april 1998 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

High-performance liquid chromatograph with tandem-mass-spectrometer detector (HPLC-MSn)

Afgerond (april 1998 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website