Over dit programma

Nieuwsbericht over continuering investeringen middelgroot in ZonMw open competitie

ZonMw Open Competitie: TOP-subsidies met optionele investeringsmodule

Begin 2019 start de ZonMw Open Competitie. Dit nieuwe financieringsinstrument vervangt de TOP-subsidies en Investeringen Middelgroot, in lijn met de door NWO breed ingezette harmonisatie en vereenvoudiging van financieringsinstrumenten. Het oogmerk is ruimte te creëren voor innovatieve (grensverleggende) wetenschap van excellente kwaliteit in combinatie met investeringen in middelgrote wetenschappelijke infrastructuur en apparatuur. Lees verder > ZonMw Open Competitie: TOP-subsidies met optionele investeringsmodule

Doel

Doel van het programma Investeringen NWO-middelgroot is het bevorderen van investeringen in wetenschappelijk vernieuwende apparatuur of dataverzamelingen van (inter-)nationaal belang. Het programma bestaat uit 2 componenten: Middelgroot en Groot. Het programma Investeringen Groot valt onder NWO en  het programma Middelgroot valt onder ZonMw.

Investeringen in middelgrote wetenschappelijke infrastructuur en apparatuur dienen zowel lokaal als landelijk van betekenis te zijn (bijvoorbeeld via medegebruik door onderzoekers van andere instellingen). Bij de beoordeling van voorstellen zijn daarom het nationale belang en de toegankelijkheid belangrijk, naast de bevordering van de kwaliteit, het faciliteren van de vernieuwing van het onderzoek en – waar van toepassing – het maatschappelijk belang. Ook zal worden beoordeeld hoe de continuering van de faciliteit na afloop van de subsidietermijn is geregeld.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website