Over dit programma

ZonMw Open Competitie: TOP-subsidies met optionele investeringsmodule

Begin 2019 is de ZonMw Open Competitie gestart. Dit nieuwe financieringsinstrument vervangt de TOP-subsidies en Investeringen Middelgroot, in lijn met de door NWO breed ingezette harmonisatie en vereenvoudiging van financieringsinstrumenten. Het oogmerk is ruimte te creëren voor innovatieve (grensverleggende) wetenschap van excellente kwaliteit in combinatie met investeringen in middelgrote wetenschappelijke infrastructuur en apparatuur.

Lees verder > ZonMw Open Competitie: TOP-subsidies met optionele investeringsmodule

NWO-groot

Het programma Investeringen Groot valt onder NWO. Meer informatie over dit programma is hier te vinden.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website