Projecten

Pooled community-based cohort study on health effects of exposure to electromagnetic fields

Afgerond (september 2008 - januari 2018)

In het dagelijks leven zijn we regelmatig omgeven door technische apparaten die elektromagnetische velden (EMV) produceren. Het gaat hierbij vooral om radiofrequente en extreem laagfrequente EMV, zoals mobiele telefoons, UMTS- en gsm-zendmasten en elektrische apparaten thuis en op kantoor. Het gebruik van dergelijke technologie is de afgelopen jaren sterk toegenomen en daarmee ook onze...

Bekijk dit project

International collaboration on Occupational ELF-MF exposure, cancer and mortality in the Nordic Occupational Cancer Cohort (NOCCA)

Afgerond (juli 2012 - januari 2014)

EMV blootstelling en elektrische schokken op het werk en chronische ziektes Onderzoekers van het Institute for Risk Assessment (IRAS) aan de Universiteit Utrecht onderzochten of er verband is tussen blootstelling aan laagfrequente EMV en elektrische schokken op de werkplek en het voorkomen van chronische ziektes. Hiervoor is gebruik gemaakt van het internationale NOCCA cohort, met daarin...

Bekijk dit project

International collaboration on symptoms, psychological aspects and EMF exposure estimates: Towards harmonisation and validation [INCORPORATE]

Afgerond (november 2010 - februari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

International scientific symposium on effective methods to communicate scientific uncertainty of various environmental risks, with the uncertain risks of electromagnetic fields as an example

Afgerond (september 2013 - oktober 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Linking the Dutch prospective cohort study on ELF and RF exposure to the international cohort study on mobile phone use and health and creating a central data analysis center: COSMOS+

Afgerond (september 2009 - juli 2018)

Is mobiel telefoneren schadelijk voor onze gezondheid? Met het toenemend gebruik van mobiele telefoons is dit een reële zorg die leeft onder de bevolking. Die bezorgdheid betreft vooral de elektromagnetische velden (EMV) die mobiele telefoons produceren. De Utrechtse wetenschappers prof. Hans Kromhout en dr. Roel Vermeulen starten dit jaar een epidemiologisch onderzoek naar mobiele telefonie en...

Bekijk dit project

MagnetIc FIelds: exposure and health effects paper (Mifi - exep)

Afgerond (februari 2013 - augustus 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

MAnifestation of Non-specific physical Symptoms and personal exposure to EMF in electromagnetic sensitive Individuals and cONtrols: a panel study (MANSION)

Afgerond (januari 2011 - december 2016)

In de zoektocht naar mogelijke gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden (EMV) is nadere studie van elektrogevoeligheid onontbeerlijk. Begin 2011 start in Bilthoven een onderzoek naar de vraag of blootstelling aan EMV gezondheidssymptomen kan veroorzaken bij elektrogevoelige mensen.

Bekijk dit project

Measuring EMF induced tissue heating and physiological changes in-vivo.

Afgerond (januari 2011 - september 2016)

Radiofrequente velden, een subtype elektromagnetische velden (EMV) kunnen zogeheten hotspots veroorzaken. Dit zijn plaatselijke temperatuursverhogingen in lichaamsweefsel. Hotspots zijn vooral een punt van zorg bij het gebruik van MRI-scanners. Begin 2011 start in Utrecht een onderzoek naar hoe het menselijk lichaam reageert op deze hotspots.

Bekijk dit project

Measuring in-vivo tissue conductivity and permittivity using MRI.

Afgerond (oktober 2010 - oktober 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mobile phone base stations and early childhood cancers; Comparison of exposure models used in the UK childhood cancer study and Dutch studies on RF-EMF and health

Afgerond (april 2012 - april 2014)

Goed, beter, best in het schatten van blootstelling aan radiofrequente velden Met deze internationale samenwerkingsubsidie zijn twee computermodellen vergeleken die de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) afkomstig van zendmasten schatten. Beide modellen worden gebruikt voor epidemiologische studies naar gezondheidseffecten van EMV. Het Institute for Risk Assessment...

Bekijk dit project

Modulation of Immune Response through Low Frequency Electromagnetic Field (LF EMF) exposure

Afgerond (oktober 2008 - oktober 2013)

In de moderne maatschappij zijn we steeds meer omringd door apparatuur die elektromagnetische velden (EMV) produceren. Daarmee rijst de vraag of blootstelling aan EMV van invloed is op onze gezondheid. Wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum St Radboud en het Wageningen Universiteit & Researchcentrum zijn dit jaar gestart met een groot samenwerkingsproject om te onderzoeken of EMV een...

Bekijk dit project

Modulation of immune surveillance by low frequency electromagnetic field (LF-EMF) exposure: effects on calcium fluxes and cytoskeleton structure to influence leukocyte recruitment.

Afgerond (februari 2011 - januari 2015)

Hebben elektromagnetische velden (EMV) invloed op levende cellen? Om hierachter te komen, start begin 2011 in Wageningen een onderzoek naar het effect van EMV op twee fundamentele processen in een lichaamscel. De wetenschappers bestuderen in het bijzonder een bepaald type witte bloedcel.

Bekijk dit project

Non-specific physical symptoms in relation to the actual and perceived exposure to EMF and the underlying mechanisms; a multidisciplinary approach

Afgerond (oktober 2008 - oktober 2013)

Onze leefomgeving vult zich steeds meer met technologie die elektromagnetische velden (EMV) produceren. Tegelijk groeit de zorg of blootstelling aan deze EMV een nadelige invloed heeft op onze gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat 1,5 tot 5% van de mensen in Europa aspecifieke gezondheidsklachten toeschrijven aan EMV. Dat zijn klachten waarvoor geen duidelijke medische oorzaak is aan te wijzen,...

Bekijk dit project

Perceived risk, concerns and unexplained medical symptoms associated with different sources of electromagnetic fields by the general public and professional workers.

Afgerond (maart 2008 - december 2012)

Reizen met een vliegtuig ervaren sommige mensen als heel gevaarlijk, terwijl in werkelijkheid de kans dat je zo verongelukt vele malen kleiner is dan de kans op een auto-ongeluk. Het ervaren van controlegebrek in een vliegtuig is één van de mogelijke verklaringen hiervoor. Dit voorbeeld illustreert twee feiten: dat de risico’s die mensen zelf ervaren bij gebruik van een technologie vaak niet...

Bekijk dit project

International collaboration for qualitative and quantitative risk research

Afgerond (juli 2010 - maart 2013)

Uitwisseling van methodes risico-onderzoek Voor het uitvoeren van risico-onderzoek bestaan verschillende methodes. Dr. Christian Broër haalde wetenschappelijke kennis over die methodes uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Dat deed hij in het belang van zijn onderzoeken over risicocommunicatie en -perceptie rond Elektromagnetische Velden (EMV). Professoren van de Cardiff University en de...

Bekijk dit project

Proposal for Chairs in Electromagnetic Fields and Health; Amended for Biological Chair

Afgerond (juni 2010 - mei 2017)

Twee nieuwe leerstoelen zijn toegekend in het ZonMw onderzoeksprogramma elektromagnetische velden (EMV) & gezondheid: een biologische en een technische leerstoel parttime bekleed door drie hoogleraren. Doel is een academisch platform te creëren voor multidisciplinair onderzoek naar gezondheidseffecten van EMV. Nauwe samenwerking staat centraal: fysici en moleculair biologen vullen elkaars werk...

Bekijk dit project

Radio frequency Electromagnetic Field effects on larval development, orientation flight success, flight performance and over-wintering ability of honey bees

Afgerond (november 2011 - oktober 2013)

Bijen ontwikkelen zich normaal bij blootstelling aan elektromagnetische velden Veel volken van de honingbij overleven tegenwoordig de winter niet. Dr. Tjeerd Blacquière onderzocht of radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) van mobiele telefonie zendmasten effect hebben op de ontwikkeling van bijen, bijvoorbeeld door het verstoren van hun navigatiesysteem. Daartoe werkte hij...

Bekijk dit project

Short term visits for DNA damage measurements in response to ELF-EMF in Switserland group Schär.

Afgerond (juli 2011 - januari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Software Modified Phone (SMP) study to validate self-reported amount and laterality of mobile phone use in young people

Afgerond (oktober 2011 - april 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Symptoms, acute and chronic health effects of exposure to MRI-related electro-magnetic fields

Afgerond (september 2008 - maart 2015)

Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een veelgebruikte medische beeldtechniek, die ook een krachtige bron van elektromagnetische velden (EMV) vormt. Het is onduidelijk of dit soort EMV gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van mensen die werken met MRI.

Bekijk dit project

Tailored training in "Designing experimental RF exposure systems for cell cultures and small animals studies

Afgerond (september 2010 - december 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The introduction of new EMF equipment and the effects on people’s perception of and worries about the health risks of EMF in relation to their well-being and health.

Afgerond (maart 2011 - augustus 2016)

In Amsterdam start in 2011 een vierjarige studie naar de omgang van mensen met verschillende bronnen van elektromagnetische velden (EMV). De wetenschappers onderzoeken hoe omwonenden van een nieuw geplaatste hoogspanningslijn of zendmast tegen de mogelijke gezondheidsrisico’s aankijken en welke invloed dat op hun welzijn heeft.

Bekijk dit project

Verificatie en verspreiding van bevindingen uit onderzoek van effecten van GSM, WLAN, DECT, en UMTS op embryonale ontwikkeling.

Afgerond (november 2012 - december 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Visit to advisors of the projects about EMF risk perception and communication (50-50500-98-6006 and 50-50500-98-6205)

Afgerond (januari 2011 - juli 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Visit to the department of Psychological Medicine at the University of Auckland

Afgerond (september 2013 - januari 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Visit to the ISMRM Conference 2012

Afgerond (mei 2012 - juni 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Electromagnetic Hypersensitivity: Definition, Tool and Assessment in the Netherlands

Afgerond (februari 2013 - mei 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effects of Electromagnetic Fields on morphogenesis and gene expression during embryo development in an animal model

Afgerond (februari 2009 - juni 2012)

In huis en op kantoor maken we dagelijks gebruik van apparaten die elektromagnetische velden (EMV) opwekken. Denk aan de mobiele telefoon, de draadloze telefoon (DECT) en draadloos internet (Wifi). De alledaagsheid van deze EMV-bronnen maakt het zeer relevant om te onderzoeken of ze invloed hebben op onze gezondheid. Wetenschappers van de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen Universiteit en...

Bekijk dit project

Assessment of the Cumulative Exposure of Children to Electromagnetic Fields

Afgerond (november 2007 - maart 2012)

De meeste technologie waar we dagelijks mee te maken hebben is afgestemd op gebruik door volwassenen. Neem bijvoorbeeld anti-diefstalpoortjes in winkels of inductiekookplaten in onze keuken. Beide zijn bronnen van elektromagnetische velden waar we regelmatig aan worden blootgesteld. Een kind dat in de buurt van deze bronnen komt, ondervindt echter een andere blootstelling dan een volwassene....

Bekijk dit project

Biological effects of Low Frequency Electromagnetic Fields: international and national exchange of expertise.

Afgerond (september 2009 - december 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Biological effects of Low Frequency Electromagnetic Fields: international bilateral collaboration.

Afgerond (februari 2010 - april 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Chair in Epidemiology of Health Effects from Exposure to Electro-Magnetic Fields

Lopend (september 2008 - januari 2018)

Hoe breng je de effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) goed in kaart? Dat is de uitdaging, aldus epidemioloog Hans Kromhout. ZonMw honoreerde hem een leerstoel voor de komende vijf jaar in de epidemiologie van gezondheidseffecten door blootstelling aan EMV.

Bekijk dit project

Children’s’ cognitive function and exposure to environmental electromagnetic fields A collaborative study with the municipal health services to gain insights into exposure and associated risks

Afgerond (januari 2011 - januari 2015)

Hebben elektromagnetische velden (EMV) een mogelijk effect op de concentratie, het reactievermogen en het kortetermijngeheugen van vijfjarige kinderen? Utrechtse wetenschappers benutten de unieke mogelijkheid om deze vraagstelling te onderzoeken in een lopende studie van de GGD naar de gezondheid van meer dan 2500 Amsterdamse kinderen.

Bekijk dit project

Collaboration with Dr Myron Maslanyj: Geospatial Modelling of Magnetic Field Exposure from Power Lines

Afgerond (oktober 2010 - maart 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Collaboration with Dr. Alfred Buergi: Exposure modelling of ambient high-frequency electromagnetic fields

Afgerond (april 2010 - maart 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Collaboration with Dr. Joseph Bowman 2010. National Institute of Occupational Safety and Health. Cincinnati, Ohio, USA

Afgerond (februari 2010 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Collaboration with Prof. Martin Röösli: validation of the Dutch geospatial model of radio frequency electromagnetic field exposure and cross-comparability of measurements with Swiss data

Afgerond (september 2010 - maart 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Collaboration with Prof. Vijayalaxmi on testing on genetic damage in peripheral blood lymphocytes and buccal cells of human volunteers after whole body RF exposure.

Afgerond (september 2012 - december 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effects of Electromagnetic Fields on cellular and molecular mechanisms of immune sensing and signalling in intestinal epithelium in an in vitro and ex vivo model.

Afgerond (april 2011 - december 2015)

In huis en op kantoor maken we dagelijks gebruik van apparaten die elektromagnetische velden (EMV) opwekken. Denk aan de mobiele telefoon, de draadloze telefoon (DECT) en draadloos internet (Wifi). De alledaagsheid van deze EMV-bronnen maakt het zeer relevant om te onderzoeken of ze invloed hebben op onze gezondheid. Wetenschappers van de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen Universiteit en...

Bekijk dit project

Addition to EMF health risk perception, The effect politics on risk communication

Afgerond (september 2011 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Electromagnetic MObile Netherlands - United kingdom MEasurements for Temporal and Spatial analyses (E-monument)

Afgerond (oktober 2012 - maart 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

EMF effects on the innate immune system at the molecular, cellular and whole animal level

Afgerond (juli 2007 - september 2011)

In het dagelijkse leven hebben we regelmatig te maken met elektromagnetische velden (EMV) van een lage frequentie. Huishoudelijke apparatuur, televisies en computers zijn voorbeelden van laagfrequente elektromagnetische bronnen (en niet te verwarren met hoogfrequente bronnen zoals MRI-scanners). Of deze laagfrequente EMV slecht kunnen zijn voor onze gezondheid is een actuele vraag. Immunoloog dr...

Bekijk dit project

EMF exposure characterisation using personal exposimeters and an Activity Exposure Matrix (EMF AEM)

Afgerond (september 2007 - september 2010)

Dagelijks worden we blootgesteld aan allerlei soorten elektromagnetische bronnen. Denk bijvoorbeeld aan elektrische apparaten in huis en op kantoor, UMTS-masten op gebouwen of mobiele telefoons als we over straat lopen. Om goed te kunnen onderzoeken of dergelijke elektromagnetische velden (EMV) invloed op onze gezondheid hebben, moeten we eerst weten wat de hoeveelheid blootstelling is waar wij...

Bekijk dit project

EMF health risk perception.The effect politics on risk communication.

Afgerond (juli 2010 - mei 2017)

Socioloog dr. Christian Bröer is geïnteresseerd in beeldvorming en hoe die verschilt tussen burgers, bestuurders en wetenschappers. In een nieuw ZonMw project onderzoekt hij de beeldvorming van burgers over elektromagnetische velden (EMV) in drie bestuurlijke situaties. De vraag is op elke manieren voorlichting van invloed is op de beeldvorming over EMV. ‘Het doel daarbij is niet onrust te...

Bekijk dit project

Evaluation and refinement of an ELF-EMF Job Exposure Matrix for use in epidemiological studies

Afgerond (november 2011 - april 2014)

Blootstelling aan EMV op de Nederlandse werkplek Het Institute for Risk Assessment (IRAS) Universiteit Utrecht heeft een studie uitgevoerd naar  beroepsmatige blootstelling aan extreem laagfrequente elektromagnetische velden (ELF-EMV). Om blootstelling te schatten kunnen onderzoekers gebruik maken van een bestaande Job-Exposure-Matrix (JEM). Deze Amerikaanse JEM ontwikkeld door het...

Bekijk dit project

Extension of the collaboration with Dr. Alfred Buergi: Exposure modelling of ambient high-frequency electromagnetic fields

Afgerond (juni 2011 - september 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Feasibility study for the Dutch contribution to an international study of childhood leukemia and residences near electrical transformer rooms (TransExpo)

Afgerond (september 2009 - september 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

High resolution thermal analysis of RF exposure guidelines

Afgerond (december 2007 - maart 2013)

Van radiofrequente velden is wetenschappelijk bewezen dat ze de temperatuur in lichaamsweefsel plaatselijk kunnen verhogen. Radiofrequente velden zijn een subtype van elektromagnetische velden (EMV) die onder meer geproduceerd worden door mobiele telefoons, radio- en tv-zendmasten en antidiefstalpoortjes. De plaatselijke temperatuursverhoging is tot nu toe het enige gevonden effect van dit type...

Bekijk dit project

Improved RF-EMF personal exposure meter for application in epidemiological studies

Afgerond (oktober 2011 - januari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Improving communication about EMF risks by taking into account people's concerns and prior beliefs; a mental models approach

Afgerond (juni 2009 - oktober 2014)

Hoe kan de communicatie over EMV naar het publiek beter? Projectleider Prof. dr. D.R.M. Timmermans, VUmc Het publiek denkt vaak anders over eventuele gevaren van nieuwe technologie dan experts. Dat is niet vreemd. Toch houden overheid en wetenschappers in hun communicatie niet altijd rekening met dat andere perspectief van burgers. Dat geldt ook voor informatie  over EMV, zo blijkt...

Bekijk dit project

In vitro assessment of the neurotoxic potential of developmental, chronic and acute exposure to extremely low-frequency (50 Hz) electromagnetic fields in neuronal cells and in developing as well as mature embryonic neurospheres.

Afgerond (januari 2011 - mei 2015)

Het centrale zenuwstelsel is nog weinig onder de aandacht geweest in het onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden (EMV). Begin 2011 gaan Utrechtse wetenschappers onderzoeken of extreem laagfrequente EMV het functioneren van hersencellen kan veranderen.

Bekijk dit project

In vivo effects of LF EMF on stress axis parameters and immune cell populations

Afgerond (juli 2011 - december 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website