Achtergrond

Dierproeven begrensd

Het programma beoogt bij te dragen aan de vervanging, vermindering of verfijning van dierproeven. Het programma ondersteunt projecten in drie aandachtsgebieden. Binnen deze gebieden vindt een grote hoeveelheid dierproeven plaats, is het ongerief voor de proefdieren groot en heeft de introductie van alternatieven een groot effect. Voor alle aandachtsgebieden geldt dat projecten die leiden tot dagelijkse toepassing een hoge prioriteit krijgen.

De aandachtsgebieden:

Modelontwikkeling

Het gebruik van proefdieren voor onderzoek naar de oorzaak c.q. behandeling van ziekten gaan vaak gepaard met ernstig ongerief. Bovendien kent het diermodel zijn beperkingen. Binnen dit aandachtsgebied vallen projecten die zich richten op het ontwikkelen en toepassen van proefdierloze onderzoeksmethoden, projecten die werkingsmechanisme onderzoeken in niet-intacte diermodellen en projecten die humaan materiaal gebruiken.

Richtlijnenonderzoek

Een belangrijk deel van de dierproeven wordt uitgevoerd in het kader van (inter)nationale richtlijnen en wettelijke verplichtingen. Dit aandachtsgebied omvat met name projecten die zich richten op inter)nationale validatie van alternatieven en aan projecten die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe teststrategieën in farmaco-toxicologisch onderzoek.

Specifieke wensen

Binnen dit aandachtsgebied vallen projecten die ingaan op door mede contributanten van het programma aangegeven aspecten. Zo heeft ministerie van Defensie budget beschikbaar gesteld voor projecten op het gebied van de militaire toxicologie en de preventie, behandeling en diagnostiek van infectieziekten veroorzaakt door blootstelling aan pathogene agentia.

Ook projecten die zich richten op een monitoringssysteem dat inzicht geeft in het gebruik van ontwikkelde alternatieven in relatie tot het aantal dierproeven komen in aanmerking voor ondersteuning.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website