Projecten

Toxicogenomics of precision-cut liver slices for prediction of human liver toxicity, a prevalidation study.

Afgerond (mei 2011 - januari 2017)

Alle geneesmiddelen moeten voor ze op de markt komen  worden getest of ze schadelijke bijwerkingen hebben. Daarvoor worden veel proefdieren gebruikt met soms aanzienlijk ongerief. Bovendien zijn sommige geneesmiddelen wel schadelijk in de mens en niet in het proefdier of juist andersom, zodat de voorspellingen niet altijd correct zijn. In vorige projecten is een methode met dunne plakjes lever van...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een humaan in vitro model voor onderzoek naar metastasen van prostaatkanker in bot

Afgerond (november 2006 - oktober 2008)

Prostaatkankercellen zaaien gemakkelijk uit naar bot. Studies naar de interactie tussen het bot en prostaatkankercellen geschiedt overwegend in proefdieren. Die dierexperimentele studies komen slecht overeen met de klinische situatie zoals in mensen en zijn zeer pijnlijk en belastend voor de proefdieren. De onderzoekers hebben een compleet humaan kweekmodel ontwikkeld om de directe en indirecte...

Bekijk dit project

Pathofysiologie van chronische longschade bij prematuren bestudeerd met 3D-celkweek als alternatief voor dierproeven.

Afgerond (september 2006 - november 2010)

Chronische longschade ontstaat door (de behandeling van) acute ademhalingsproblemen bij te vroeg geboren baby’s. Er bestaan geen goede methoden om het ontstaan van chronische longschade te voorspellen, te voorkomen of te behandelen. Voor onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van ongerief veroorzakende diermodellen. De onderzoekers hebben een succesvol driedimensionaal systeem gemaakt waarin...

Bekijk dit project

Pre-validation of a two-tiered approach to determine the skin sensitizing capacity and potency of chemicals

Afgerond (april 2010 - juni 2012)

Allergische reacties van de huid na blootstelling aan chemicaliën is een veel voorkomend probleem en kan optreden tijdens beroepsuitoefening. Om dit risico in te perken worden stoffen getest op allergische eigenschappen, bijvoorbeeld ingrediënten in cosmetica.De huidige testmethode is een dierstudie waarbij dieren worden blootgesteld aan potentieel allergene stoffen, waarna er wordt gekeken naar...

Bekijk dit project

Predevelopment phase van ASAT-Cisquan

Afgerond (november 2009 - december 2010)

ASAT-Cisquan, circular square network, is een netwerk van en voor professionals en andere belanghebbenden ten behoeve van het overbodig maken van dierproeven voor onderzoek naar de veiligheid van mens en milieu. Het project heeft geleid tot een ontwerp van een webplatform, dat aantrekkelijk is voor de verschillende doelgroepen.  Daarbij wordt een lage drempel voor de deelnemers gecombineerd met...

Bekijk dit project

Prevalidation of human and rat precision-cut liver slices as model for liver fibrosis and for testing of anti-fibrotic drugs

Afgerond (september 2009 - juni 2013)

Voortdurende schade aan de lever, bijvoorbeeld door alcoholmisbruik of door infecties zoals hepatitis B en C, leidt tot het vervangen van gezond leverweefsel door littekenweefsel, dit noemt men leverfibrose. Als er uiteindelijk te veel littekenweefsel in de lever aanwezig is, leidt dit tot uitval van de lever. Er zijn nog geen goede medicijnen beschikbaar om deze ziekte te genezen. Voor het...

Bekijk dit project

Reviews in current animal reviews

Afgerond (augustus 2009 - april 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Spheroid mini-brain cultures as an alternative for demyelinating diseases

Afgerond (oktober 2007 - november 2010)

Multipele sclerose (MS) is een van de belangrijkste neurologische ziekten in jong volwassenen. Voor onderzoek naar de mechanismen hoe de zenuwen beschadigen, worden vaak proeven gedaan die veel ongemak aan dieren veroorzaken. Voor een van die mechanismen - het beschadigen van de isolatielaag van de zenuwcellen (de demyelinisatie) - hebben de onderzoekers een goed alternatief model ontwikkeld....

Bekijk dit project

Supporting literature research to 3R alternatives and meta-analysis of animal experiments

Afgerond (november 2008 - januari 2012)

Een systematic review (SR) is een grondige objectieve analyse van reeds uitgevoerde dierexperimenten. Zo’n grondige analyse  zorgt dat wetenschappers een objectief overzicht van de literatuur krijgen waardoor zij geen onnodig onderzoek inzetten, de wetenschappelijke kwaliteit van proefdieronderzoek stijgt en nieuwe resultaten kunnen worden gevonden zonder dat er nieuwe dierproeven worden...

Bekijk dit project

The use of physicochemical and immunochemical assays to study antigen-adjuvant interactions for prediction of quality of diphtheria and tetanus toxoid vaccines

Afgerond (augustus 2007 - augustus 2011)

In veel vaccins is de werkzame stof, het antigeen, geadsorbeerd aan onoplosbare aluminiumzouten die voor een betere werking van het vaccin zorgen. Doordat het antigeen geadsorbeerd is, is het niet mogelijk om de kwaliteit vast te stellen anders dan in dierproeven. In dit onderzoek worden methoden ontwikkeld waarmee de vaccinkwaliteit wél kan worden vastgesteld in het laboratorium. Dat zijn...

Bekijk dit project

modelsyteem voor target identificatie in OA kraakbeenpathologie

Afgerond (september 2006 - maart 2010)

Slijtage van gewrichtskraakbeen kenmerkt osteoartrose (OA). Hoe de schade ontstaat, is grotendeels onbekend. De activering van macrofagen van het immuunsysteem in het gewrichtskapsel lijkt cruciaal. Voor het bestuderen van de processen die zijn betrokken bij artrose hebben de onderzoekers een in vitro test ontwikkeld. Daarin kan de afbraak van kraakbeen in weefselkweek worden bestudeerd,...

Bekijk dit project

Toxicological Risk Assessment: changing the strategy from animal experimentation to the integrated use of in vitro and other non-animal data and in silico modelling techniques.

Afgerond (september 2008 - november 2010)

Voor het beoordelen van toxicologische risico’s van stoffen is het gebruik van dierstudies vaak voorgeschreven. Alternatieve strategieën zonder proefdieren krijgen hier nauwelijks voet aan de grond. Komt dat doordat het onderzoek naar deze alternatieven niet aansluit bij de behoeften in de praktijk? Na literatuurstudie en gesprekken met belanghebbenden komen de onderzoekers tot de conclusie dat...

Bekijk dit project

Validation and implementation of rapid and cost-effective human in vitro screening assays to predict genotoxicity and carcinogenicity of chemicals and pharmaceuticals.

Afgerond (juni 2010 - februari 2013)

De huidige manier om de veiligheid van chemicaliën en nieuwe medicijnen te beoordelen is complex, tijdrovend, kostbaar en kost veel proefdieren. Daarom zijn er meer snelle methoden nodig, bijvoorbeeld om te bestuderen of een stof kanker veroorzaakt. Daarvoor worden veel proefdieren gebruikt. Er zijn wel geaccepteerde in vitro methoden maar die zijn omslachtig of slecht voorspellend of leiden tot...

Bekijk dit project

Validation and implementation of the Embryonic Stem cell Test as an animal-free alternative for developmental toxicity testing

Afgerond (december 2007 - juli 2012)

De ongeboren vrucht kan schade oplopen door blootstelling aan chemische stoffen en geneesmiddelen. Het risico verschilt per stof en hangt ook af van de hoogte van de blootstelling. Doorgaans worden proefdieren gebruikt om zulke veiligheidsrisico’s vast te stellen. Naar schatting wordt niet minder dan een derde van deze proefdieren gebruikt om schadelijkheid voor de ongeborene te onderzoeken. Dat...

Bekijk dit project

Validation of a human T cell activation assay to identify immunosuppressive compounds

Afgerond (juni 2009 - november 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Validation of a model for an ex vivo organ culture of the intervertebral disc under dynamic loading conditions

Afgerond (juli 2008 - juni 2012)

Lage rugpijn is een medisch probleem. Het is de meest voorkomende klacht waarvoor mensen een dokter raadplegen en het is een oorzaak van verzuim op het werk. Beschadiging van de tussenwervelschijf is een van de oorzaken van lage rugpijn. Op dit moment bestaat er geen succesvolle behandeling om schade aan een tussenwervelschijf te voorkomen of herstellen. Onderzoek richt zich op therapieën voor...

Bekijk dit project

Validation of the comet assay using 3D skin models

Afgerond (januari 2009 - januari 2012)

Menselijke huid als alternatief voor dierproefEuropese wetgeving en ethische bezwaren benadrukken de vraag naar alternatieven voor dierproeven voor de veiligheidsbeoordeling van stoffen. Veel stoffen, bijvoorbeeld cosmetica, komen eerst met de huid in contact. Onderzoekers hebben daarom testen ontwikkeld om DNA schade en celdood te meten in menselijke huidcellen. De menselijke huid die gebruikt is...

Bekijk dit project

Van atherothrombose en hemostase tot bloeding: implementatie van een humaan alternatief voor proefdiergebruik

Afgerond (november 2006 - november 2010)

Voor het testen van medicijnen of voedingsmiddelen die de bloedstolling kunnen tegengaan worden steeds vaker proefdieren, die genetisch zijn veranderd, gebruikt. Dikwijls echter, is voor dit soort onderzoek geen intact proefdier nodig omdat slechts een aantal vaatwandcomponenten van invloed is op het proces van bloedstolling. Het gebruik van ‘flowkamers’ is dan een goed alternatief. In een...

Bekijk dit project

Verspreiding en implementatie van het precision-cut weefsel slice model binnen het onderzoek naar fibrose

Afgerond (februari 2015 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Website Humane Endpoints in Laboratory Animal Experimentation: upgrading

Afgerond (maart 2015 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Human stem cell-derived cardiomyocytes: a new sophisticated tool to improve efficacy in anti-arrhythmic safety pharmacology

Afgerond (september 2009 - maart 2013)

Ontwikkeling van nieuwe medicatie vraagt een intensieve manier van testen voordat een medicijn beschikbaar komt. Deze procedures kosten tijd en geld en er zijn grote aantallen proefdieren voor nodig. Veel medicatie haalt het uiteindelijk niet om geregistreerd te worden. Eén oorzaak is is dat de huidige testsystemen niet altijd even goed de veiligheid en werkzaamheid van de medicijnen voorspellen....

Bekijk dit project

A human model for bone metastasis

Afgerond (juni 2010 - januari 2015)

Botmetastasen zijn een van de ernstigste complicaties van prostaat- en borstkanker, resulterend in een hoge mortaliteit. Onderzoek naar migratie van tumorcellen naar botcellen is van groot belang voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën. Het meeste onderzoek is gebaseerd op mens-dier modellen. Voornaamste problemen zijn dat de metastase-experimenten een zware belasting zijn voor de proefdieren...

Bekijk dit project

Analysis of 3R opportunities in the development, preclinical testing, production and routine quality control of vaccines

Afgerond (april 2009 - januari 2012)

Vaccins worden vanaf het midden van de vorige eeuw gebruikt om mens en dier te beschermen tegen een aantal infectieziekten. Van deze vaccins wordt de kwaliteit gecontroleerd door zowel de producenten en de overheid, onder andere d.m.v. diertesten. Ook voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins worden dierexperimenten uitgevoerd. Gezamenlijk zijn deze diertesten verantwoordelijk voor 14,9% van het...

Bekijk dit project

Applicability domain of in vitro inhalation/lung models

Afgerond (september 2015 - juli 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

CD-ROM Humane endpoints in Laboratory Animal experimentation. Proposal for an up-date and conversion to a web-based version

Afgerond (september 2007 - maart 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Development and validation of a novel strategy to reduce the use of transgenic and knockout mice

Afgerond (januari 2008 - juli 2010)

Genetisch veranderde muizen worden veel gebruikt bij het bestuderen van de biologie van huid en huidziekten. De onderzoekers hebben in vitro huidmodellen ontwikkeld die de menselijke huid zeer dicht benaderen. Ook hebben ze technieken toegepast om de activiteit van bepaalde genen in de diverse cellen van de huid uit te schakelen met behulp van lenti-virussen. De uitkomsten van studies met deze in...

Bekijk dit project

Development and validation of in vitro bioassays for thyroid hormone receptor mediated endocrine disruption.

Afgerond (november 2006 - januari 2012)

Onderzoekers hebben een nieuwe test gemaakt om zonder proefdieren te testen of chemische stoffen de werking van de schildklierhormoonreceptor kunnen verstoren. Hiervoor is een cellijn voorzien van een waarschuwingssysteem dat licht geeft als de receptor wordt geactiveerd. Normaal gebeurt dat door het natuurlijke  schildklierhormoon, maar soms ook door chemische stoffen. De komende jaren moeten...

Bekijk dit project

Development of an in vitro stem cell assay for (regulatory) developmental neurotoxicity: a feasability study

Afgerond (mei 2006 - december 2009)

Studies naar het effect van stoffen op de ontwikkeling van hersenen en zenuwen (neurotoxiciteit) vergen veel tijd en er zijn veel proefdieren voor nodig. Er is een in vitro test ontwikkeld op basis van stamcellen uit muizenembryo’s. Met speciale factoren worden deze gedwongen zich te ontwikkelen tot de drie belangrijkste celtypen van het centraal zenuwstelsel op een manier zoals deze ook...

Bekijk dit project

Development of tolerogenic vaccines in animal-free models

Afgerond (maart 2010 - oktober 2014)

In westers georiënteerde landen is een epidemie van ontstekingsziekten gaande. Voorbeelden hiervan zijn allergie, astma, diabetes en auto-immuniteitsziekten zoals multiple sclerosis. Daarom wordt nu door biotech-bedrijven, maar ook academische onderzoeksgroepen, veel energie gestoken in de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Veel van dit onderzoek wordt gedaan in proefdiermodellen. Het doel van dit...

Bekijk dit project

Development of validated organotypic in vitro models leading to improved therapy of skin cancer.

Afgerond (november 2006 - mei 2010)

Onderzoek van huidkanker en het testen van nieuwe medicijnen tegen huidkanker kunnen geschieden met in vitro modellen. Onder de juiste omstandigheden groeien huidkankercellen van patiënten in het laboratorium uit tot tumoren. Dit geschiedt op een kunstmatige lederhuid van een laag collageen die is ingezaaid met bindweefselcellen. Dit is gedaan met kankercellen van plaveiselcellen van de huid. De...

Bekijk dit project

A cell (line) system for the evaluation of (new) anti-epileptic drugs especially suited for currently pharmacoresistant patients.

Afgerond (augustus 2010 - januari 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Human stem- cell derived cardiomyocytes as alternatives to canine cells for drug discovery and safety prediction

Afgerond (september 2009 - oktober 2014)

Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen is een uiterst kostbaar en langdurig proces. Ondanks vele testen van medicijnen in verschillende cel- en dierenmodellen, is het helaas nog steeds het geval dat medicijnen op de markt terecht komen met negatieve bijwerkingen. Bijwerkingen op het hart kunnen het normale hartritme verstoren, waardoor levensbedreigende situaties kunnen optreden. In het verleden...

Bekijk dit project

Identificeren en valideren van transcriptomics biomarkers voor toxicologische screening van stoffen; ontwikkeling van een ToxIDChip.

Afgerond (april 2006 - september 2008)

De kankerverwekkende eigenschappen van stoffen kunnen worden getest met veel minder proefdieren dan nu is voorgeschreven. Bijvoorbeeld door toepassing van de micro-array techniek, waarmee de activiteit van sets van genen in cellen kan worden bepaald. Zo kan het effect van klassen van kankerverwekkende stoffen worden aangetoond. Voor elke klasse van kankerverwekkende eigenschappen bestaat...

Bekijk dit project

Implementatie Sensa-koe in het diergeneeskundig onderwijs

Afgerond (mei 2009 - april 2011)

De bekendste handeling van dierenartsen is het opvoelen van het geslachtsapparaat bij het rund. Binnen dit project hebben we een opvoelmodel gemaakt, waarmee we studenten diergeneeskunde de driedimensionale oriëntatie binnen het bekken van een koe aanleren, middels dezelfde herkenningspunten als binnen een levende koe. Het model, de Sensakoe, maakt gebruik van siliconen organen met sensoren, die...

Bekijk dit project

Implementation and validation of integrated in vitro-in silico models for predicting human repeated dose toxicity; facilitating non-animal based safety assessment of chemicals.

Afgerond (december 2007 - juli 2012)

Voor het afleiden van veiligheidsgrenzen voor blootstelling van de mens aan chemische stoffen kan gebruik worden gemaakt van in vitro testen als alternatief voor dierproeven. Het huidige project richt zich op een belangrijke stap in dat proces, namelijk het vertalen van de uitkomst van een in vitro test naar waarden die representatief zijn voor de mens. Dit zal worden gedaan met behulp van...

Bekijk dit project

Implementation of (Q)SAR and physiologically-based kinetic (PBK) modeling techniques into a (Q)SAR-PBK approach for predicting dose-response relationships for rat and human and deriving safe exposure limits in risk assessment practice

Afgerond (april 2010 - juli 2016)

Voor het afleiden van veiligheidsgrenzen voor blootstelling van de mens aan chemische stoffen kan men in vitro testen gebruiken als alternatief voor dierproeven. Het huidige project richt zich op een belangrijke stap in dat proces: het vertalen van de uitkomst van een in vitro test naar waarden die representatief zijn voor de mens. Dit wordt gedaan met behulp van zogenaamde physiologically-based...

Bekijk dit project

Implementation of a human perfused cadaver model for training and development of neurovascular surgical techniques.

Afgerond (januari 2009 - januari 2012)

Medisch specialistische opleidingen worden steeds korter. De expositie van assistenten in opleiding aan complexe neurochirurgische operaties neemt af. Waar vroeger geopereerd werd op proefdieren is er nu een dringende behoefte aan training op fantomen. Al sinds de middeleeuwen worden operaties geoefend op cadavers. In dit onderzoek is een model ontwikkeld, waarbij de bloedvaten van een cadaver...

Bekijk dit project

Implementing and (pre) validation of combined existing in vitro assays for the hazard identification of chemicals following oral exposure.

Afgerond (mei 2010 - januari 2015)

Voor de veiligheidsbeoordeling van nieuwe chemicaliën en nieuwe producten wordt vaak gebruikt gemaakt van toxiciteitstesten op proefdieren. Specifiek voor het testen van nanodeeltjes zijn er veel vragen over de gevoeligheid van deze testen. Gecombineerd met het streven naar een verfijnd gebruik, of verminderd gebruik van proefdieren is dit de reden  om alternatieve testmethoden te ontwikkelen. In...

Bekijk dit project

In vitro genotoxicity test using metabolic competent 3D human bronchial epithelial model as alternative to in vivo genotoxicity studies with inhalation exposure.

Afgerond (juni 2010 - oktober 2014)

Een veel voorkomende manier waarop mensen blootstaan aan mogelijk schadelijke stoffen is door het inademen van gassen, vluchtige stoffen en kleine deeltjes. Het is daarom opmerkelijk dat de mogelijkheden voor het testen van in de lucht aanwezige stoffen op het veroorzaken van genetische schade beperkt zijn. Op dit moment worden inhalatiestudies met proefdieren uitgevoerd en ontbreken gevalideerde...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website