Over dit programma

ZonMw en NWO hebben in 2016 het programma Bouwstenen van Leven (Building Blocks of Life) opgezet om urgente wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen op het grensvlak van de fysica, chemie, biologie, informatica en (medische) systeemanalyse aan te gaan.

Doel

Het doel van het programma Bouwstenen van Leven is grensverleggend onderzoek te realiseren en duurzame interdisciplinaire samenwerkingen te vormen in combinatie met publiek-private partners. Het betreft een cross-sectoraal programma van ZonMw en de NWO-gebieden Aard- en Levenswetenschappen, Chemische Wetenschappen, en Natuurkunde (FOM) alsmede de participerende Topsectoren Agri&Food, Chemie, High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.
Uitdagende innovaties zijn te voorzien op vele belangrijke wetenschappelijke en technologische terreinen: gezondheidszorg (bijv. personalised medicine en translationeel onderzoek), kwalitatief en kwantitatief verbeterde voedselvoorziening, duurzame gewasproductie, hybride techno-biologische systemen, nieuwe materialen, intelligente robots gebaseerd op neuronale netwerken, organismen die onder extreme omstandigheden nieuwe taken uitvoeren, enzovoorts.

Met het programma Bouwstenen van Leven wil NWO urgente wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aangaan op dit onderzoeksterrein. Het totale subsidiebudget voor de eerste subsidieoproep bedroeg 10 miljoen euro.
Het programma ERACoBioTech vormt de internationale component van Bouwstenen van Leven. ERACoBioTech is een ERANET op gebied van biotechnologie. Het bouwt voort op voorgaande ERANETten op gebied van systeembiologie (ERASysAPP), industriële biotechnologie (ERA-IB) en synthetische biologie (ERASynBio). Meer informatie is vindbaar op www.cobiotech.eu
 

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website