Pijler 4 - Nationale Enquête

Doel van Pijler 4 - Nationale Enquête

Met het houden van een nationale enquête naar integriteit binnen (wetenschappelijk) onderzoek  krijgen we inzicht in de aard en de oorzaken van twijfelachtige onderzoekspraktijken. Waarom en hoe vaak komen specifieke vormen van ongewenst gedrag voor en welk effect heeft dit op wetenschappers? De uitkomsten worden gebruikt om onderbouwd verbeteringen door te kunnen voeren.

Subsidiebedrag

Er is één uitgewerkte aanvraag gehonoreerd, met een omvang van maximaal €450.000 en een looptijd van 3 jaar.

Gehonoreerd project

Binnen pijler 4 wordt een nationale enquête naar wetenschapsintegriteit gefinancierd.

National Survey on Research Integrity

Prof.dr. L. Bouter (VUMC) gaat een nationale enquête over wetenschappelijke integriteit houden. Dit onderzoek onder alle Nederlandse academische wetenschappers moet leiden tot betrouwbare schattingen per wetenschapsdomein over het voorkomen van schadelijke onderzoekspraktijken, verklaringen voor dergelijke praktijken en een beeld van de rol die de diverse betrokkenen bij wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld onderzoeksinstituten, subsidiegevers en uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften) hierbij spelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website