Pijler 3 - Levensloopproject

Doel van Pijler 3 - levenscyclusproject

Het doel is om de kennis over verantwoorde onderzoekspraktijken te vergroten aan de hand van systematisch (kwalitatief) onderzoek naar de levenscyclus van onderzoeksprojecten. Hierbij kan gedacht worden aan het in kaart brengen van beslismomenten en ondernomen acties binnen de hele levensloop van een onderzoek (subsidieaanvraag – experiment – analyse – archiveren – beleid/toepassing). Het project draagt bij aan het geven van inzicht in de determinanten van en verhoudingen tussen verschillen in verantwoorde onderzoekspraktijken. Het is de bedoeling dat de uitkomsten van dit zogenoemde levenscyclusproject worden gebruikt om onderbouwd verbeteringen door te kunnen voeren.

Subsidiebedrag

In deze ronde is één aanvraag gehonoreerd, met een omvang van maximaal €455.000 en een looptijd van 3 jaar.

Gehonoreerd project

Wat is verantwoord onderzoek in de dagelijks praktijk? Een studie dwars door 5 disciplines heen.

Prof. dr. A.J. (Jeannette) Pols van het Academisch Medisch Centrum gaat een grondige analyse maken van wat goede onderzoekspraktijken vormt en wat het juist bedreigt.  Ze doet dat voor vijf wetenschappelijke disciplines, elk met haar eigen organisatie, onderzoekstijl en onderwerpen:  wiskunde, chemie, filosofie, antropologie en geneeskunde. Het belangrijkste doel is gedegen kennis over verantwoord onderzoek te krijgen door in de dagelijkse praktijk te kijken wat verantwoorde onderzoekspraktijken vormt. Hoe werken onderzoekers om dat te bereiken en hoe handelen ze in situaties waarin de verantwoorde onderzoekspraktijk wordt bedreigd.  In het onderzoek worden zorgen en oplossingen binnen de verschillende disciplines vergeleken om zo een gezamenlijke woordenschat te ontwikkelen die helpt om verantwoorde onderzoekspraktijken te ontwikkelen en te ondersteunen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website