Pijler 1 - Open Ronde

Doel van Pijler 1 - Open Ronde

Het doel is het steunen van onderzoeksprojecten gericht op het produceren van meer kennis over responsible research practices (RRP) en questionable research practices (QRP). Deze RRPs en QRPs kunnen op meerdere niveaus plaatsvinden, namelijk:

  1. het wetenschapssysteem,
  2. de cultuur binnen een instituut
  3. het individu.

Om verantwoorde onderzoekspraktijken te kunnen bevorderen wordt er kennis opgedaan op twee vlakken. Ten eerste worden bovenstaande niveaus en hun interacties bestudeerd. Ten tweede worden verschillen en overeenkomsten tussen de wetenschapsdisciplines geïdentificeerd.

Subsidiebedrag

Subsidies hebben een omvang van maximaal €150.000 en een looptijd van 2 jaar. In de eerste ronde zijn 10 voorstellen gehonoreerd.

Gehonoreerde projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website