Projecten

Practical help towards responsible use of residual biospecimens and data in medical research in the Netherlands

Lopend (oktober 2019 - oktober 2020)

Voor veel aandoeningen wordt, om een diagnose te stellen of tijdens een operatie, lichaamsmateriaal afgenomen, bv. tumorweefsel. Hierna blijft er vaak materiaal over dat gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn Nederlandse en Europese richtlijnen en wetten om dit ‘nader gebruik’ van lichaamsmateriaal goed te regelen, bv. wat betreft privacy en zeggenschap. We hebben een...

Bekijk dit project

Platform for Responsible Editorial Policies (PREP)

Lopend (september 2019 - juli 2020)

Het PREP project is een vervolg op het IMPER onderzoek naar hoe wetenschappelijke tijdschriften hun publicaties beoordelen, met de zogenaamde 'peer review'. We hebben indicaties gevonden voor welke vormen van peer review beter kunnen voorkomen dat artikelen wegens fouten na publicatie alsnog moeten worden teruggetrokken. In PREP bouwen we een website over peer review, waarop redacteuren van...

Bekijk dit project

INSPIRE: Inventory in the Netherlands of Stakeholders’ Practices and Initiatives on Research integrity to set an Example

Lopend (september 2018 - maart 2020)

In 2018 wordt de nieuwe Nederlandse Gedragscode voor Wetenschapsbeoefening van kracht. Het hebben van een dergelijke code betekent echter niet dat iedereen zich daaraan houdt. Veel betrokkenen bij wetenschappelijk onderzoek, zoals onderzoekers, beleidsmakers, subsidiegevers en dergelijke, hebben initiatieven ontwikkeld om ervoor te zorgen dat wetenschappelijk onderzoek op een verantwoorde wijze...

Bekijk dit project

Achieving good science. A cross-disciplinary study.

Lopend (september 2017 - september 2020)

Wetenschap staat onder druk. Niet alleen de integriteit van wetenschappers en de kwaliteit van wetenschappelijk werk staat ter discussie, maar ook het vertrouwen van het publiek in wetenschappelijke instituties. In die discussies blijven de verschillen tussen disciplines vaak impliciet, waardoor wetenschapsbeleid vaak slecht past. Tegelijk maken die verschillen het moeilijk om het belang van...

Bekijk dit project

National Survey on Research Integrity

Lopend (juli 2018 - juli 2021)

Het doel van het programma Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO) is het verkrijgen van toepassingsgerichte kennis ter verbetering van wetenschappelijke onderzoekspraktijken. De Nationale Studie over Wetenschappelijke Integriteit zal hieraan een belangrijke bijdrage leveren door het vergroten van onze kennis over ‘betwistbare onderzoekspraktijken’. Dit zijn overtredingen van...

Bekijk dit project

Follow the Money: Does Competitive Research Funding Contribute to Questionable Research Practices?

Lopend (juni 2017 - juni 2019)

In hoeverre werkt competitieve onderzoeksfinanciering dubieuze onderzoekspraktijken in de hand? Snijden wetenschappers wel eens bochtjes af, of verdoezelen ze data die minder goed uitkomen, met het oog op hun kansen bij een aanvraagronde van NWO of ERC? Dit project onderzoekt hoe wetenschappers in verschillende landen (Nederland en Zwitserland), verschillende disciplines (natuur-, geestes-...

Bekijk dit project

Fostering Responsible Conclusions and Messages in Health Services Research

Lopend (mei 2017 - mei 2019)

Het bevorderen van verantwoorde conclusies en kernboodschappen in gezondheidszorgzonderzoek De resultaten van gezondheidszorgonderzoek zijn belangrijk voor burgers, patiënten, zorgverleners en beleidsmakers. Onderzoekers publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en delen de resultaten ook vaak via (sociale) media en vakbladen. De conclusies en kernboodschappen die op basis van onderzoek ...

Bekijk dit project

Fostering the responsible use of residual biospecimens and data in medical research in the Netherlands

Lopend (mei 2017 - mei 2019)

Voor veel aandoeningen wordt, om een diagnose te stellen of tijdens een operatie, lichaamsmateriaal afgenomen, bv. tumorweefsel. Hierna blijft er vaak materiaal over dat gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn Nederlandse richtlijnen om dit ‘nader gebruik’ van materiaal goed en transparant te regelen, bv. wat betreft privacy en zeggenschap. In de praktijk worden deze ...

Bekijk dit project

Improving Peer Review: interventions that work. (IMPER)

Lopend (juni 2017 - oktober 2019)

Het wetenschappelijke systeem wordt geprezen om zijn zelfregulerend vermogen. Lang werd aangenomen dat wangedrag binnen de wetenschap nauwelijks voor kon komen, aangezien elk geval vroeg of laat aan het licht zou komen. De middelen daarvoor lijken beschikbaar: onderzoek wordt gerepliceerd, klokkenluiders melden misstanden en artikelen worden, vóór publicatie, gecontroleerd door vakgenoten via...

Bekijk dit project

Integrity in Interdisciplinary Research Collaborations

Lopend (augustus 2017 - augustus 2019)

Integriteit binnen interdisciplinaire onderzoekssamenwerkingen Onderzoek wordt zelden uitgevoerd door slechts één onderzoeker. Het is vaak een samenwerking tussen verschillende onderzoekers van verschillende disciplines en onderzoeksscholen. Dat betekent meerdere ideeën over ‘goede wetenschap’ en dus verschillende beslissingen als gevolg. Dit kan leiden tot moeizame samenwerking, vermijden van...

Bekijk dit project

Optimizing the responsible researcher: towards fair and constructive academic advancement

Lopend (juni 2017 - juni 2019)

Dit project heeft twee doelen. Ten eerste het optimale profiel te beschrijven van onderzoekers die integere wetenschap bedrijven; en ten tweede dit optimale profiel te vergelijken met bestaande en nieuwe methoden voor kwaliteitsbeoordeling. Selecteren deze methoden ook op integriteit? Recent zijn er prominente initiatieven ontplooid om de huidige criteria voor kwaliteitsbeoordeling in de...

Bekijk dit project

Predicting the likelihood of questionable research practices in clinical trials: a systematic and semi-automated approach

Lopend (mei 2017 - augustus 2019)

Hoe kunnen we verantwoord en twijfelachtig onderzoek in de geneeskunde beter voorspellen? De kennis van dokters is gebaseerd op klinisch onderzoek. Maar wat als dat klinisch onderzoek niet volledig de werkelijkheid weergeeft, methodologische en statistische beperkingen heeft, de resultaten overdrijft en ook nog eens lastig te reproduceren is? Toch is dit de huidige stand van wetenschappelijk...

Bekijk dit project

Research Integrity in the Dutch Universities of Applied Sciences

Lopend (juni 2017 - september 2019)

Dit project beoogt inzicht te geven in aard en omvang van belangenconflicten onder onderzoekers van de universities of applied sciences (UAS-en), en in de maatregelen die de UAS-en hebben genomen, en moeten nemen, om research integriteit te bevorderen. Daartoe wordt een online onderzoek uitgezet onder alle onderzoeksgroepen van de UAS-en naar de (beleids)maatregelen en activiteiten ter...

Bekijk dit project

Researcher allegiance in research on psychosocial interventions: Impact on effects and mechanisms

Lopend (mei 2017 - september 2019)

“Researcher allegiance” in onderzoek naar psychosociale interventies Onderzoekers van psychosociale interventies zijn er vaak van overtuigd dat een bepaalde interventie effectiever is dan andere interventies, terwijl dit niet gebaseerd is op empirisch onderzoek. Dit wordt “researcher allegiance” genoemd. Er is geen goed instrument beschikbaar om in gepubliceerde effectonderzoeken na te gaan of...

Bekijk dit project

The myth of null-hypothesis significance testing in scientific research

Lopend (augustus 2017 - augustus 2019)

Het statistisch toetsen van nulhypotheses is dagelijkse kost voor veel onderzoekers. Onderzoekers beseffen vaak onvoldoende dat ze hierdoor niet op een directe, maar op een indirecte manier conclusies trekken over hun gegevens. Hierdoor zijn conclusies uit wetenschappelijk onderzoek regelmatig onjuist. Methodologen wijzen hier al jaren op. Toch lijkt het toetsen van nulhypotheses alleen maar...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website