Projecten

Training in Research Integrity in the Universities of Applied Sciences.

Lopend (januari 2020 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Stimulating Academic Gatekeeper Engagement in responsible research assessment (SAGE)

Afgerond (juni 2019 - februari 2021)

Ons project “ORR” heeft rijke kennis opgeleverd over de gedeelde idealen van verantwoord biomedisch onderzoek en de verschillende manieren waarop deze idealen in de praktijk worden vormgegeven. In “SAGE” vertalen we onze resultaten naar de praktijk van het organiseren en evalueren van biomedisch onderzoek. Daarbij richten we ons op de ‘gatekeepers’ in UMCs die kunnen bijdragen aan het veranderen...

Bekijk dit project

Practical help towards responsible use of residual biospecimens and data in medical research in the Netherlands

Lopend (oktober 2019 - april 2021)

Voor veel aandoeningen wordt, om een diagnose te stellen of tijdens een operatie, lichaamsmateriaal afgenomen, bv. tumorweefsel. Hierna blijft er vaak materiaal over dat gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn Nederlandse en Europese richtlijnen en wetten om dit ‘nader gebruik’ van lichaamsmateriaal goed te regelen, bv. wat betreft privacy en zeggenschap. We hebben een...

Bekijk dit project

Platform for Responsible Editorial Policies (PREP)

Lopend (september 2019 - december 2020)

Het PREP project is een vervolg op het IMPER onderzoek naar hoe wetenschappelijke tijdschriften hun publicaties beoordelen, met de zogenaamde 'peer review'. We hebben indicaties gevonden voor welke vormen van peer review beter kunnen voorkomen dat artikelen wegens fouten na publicatie alsnog moeten worden teruggetrokken. In PREP bouwen we een website over peer review, waarop redacteuren van...

Bekijk dit project

INSPIRE: Inventory in the Netherlands of Stakeholders’ Practices and Initiatives on Research integrity to set an Example

Lopend (september 2018 - maart 2020)

In 2018 wordt de nieuwe Nederlandse Gedragscode voor Wetenschapsbeoefening van kracht. Het hebben van een dergelijke code betekent echter niet dat iedereen zich daaraan houdt. Veel betrokkenen bij wetenschappelijk onderzoek, zoals onderzoekers, beleidsmakers, subsidiegevers en dergelijke, hebben initiatieven ontwikkeld om ervoor te zorgen dat wetenschappelijk onderzoek op een verantwoorde wijze...

Bekijk dit project

Achieving good science. A cross-disciplinary study.

Lopend (september 2017 - april 2021)

Wetenschap staat onder druk. Niet alleen de integriteit van wetenschappers en de kwaliteit van wetenschappelijk werk staat ter discussie, maar ook het vertrouwen van het publiek in wetenschappelijke instituties. In die discussies blijven de verschillen tussen disciplines vaak impliciet, waardoor wetenschapsbeleid vaak slecht past. Tegelijk maken die verschillen het moeilijk om het belang van...

Bekijk dit project

National Survey on Research Integrity

Lopend (juli 2018 - juli 2021)

Het doel van het programma Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO) is het verkrijgen van toepassingsgerichte kennis ter verbetering van wetenschappelijke onderzoekspraktijken. De Nationale Studie over Wetenschappelijke Integriteit zal hieraan een belangrijke bijdrage leveren door het vergroten van onze kennis over ‘betwistbare onderzoekspraktijken’. Dit zijn overtredingen van...

Bekijk dit project

Follow the Money: Does Competitive Research Funding Contribute to Questionable Research Practices?

Afgerond (juni 2017 - juni 2019)

In hoeverre beïnvloedt competitieve onderzoeksfinanciering de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek in negatieve zin? Dit project heeft onderzocht hoe wetenschappers in verschillende landen (Nederland en Zwitserland), in verschillende disciplines (natuur-, geestes- en levenswetenschappen), in verschillende carrièrefases (junior en senior) en op verschillende momenten (voor en na de...

Bekijk dit project

Fostering Responsible Conclusions and Messages in Health Services Research

Afgerond (mei 2017 - mei 2019)

Het bevorderen van verantwoorde conclusies en kernbooschappen in gezondheidszorgzonderzoek De resultaten van gezondheidszorgonderzoek zijn belangrijk voor burgers, patiënten, zorgverleners en beleidsmakers. De conclusies en kernboodschappen die op basis van onderzoek gepubliceerd worden, moeten verantwoord zijn. Dat betekent dat ze worden ondersteund door de onderliggende resultaten. Dit project...

Bekijk dit project

Fostering the responsible use of residual biospecimens and data in medical research in the Netherlands

Afgerond (mei 2017 - mei 2019)

Het bevorderen van het verantwoord gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal en gegevens in medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland Voor veel aandoeningen wordt, om een diagnose te stellen of tijdens een operatie, lichaamsmateriaal afgenomen, bijvoorbeeld tumorweefsel. Hierna blijft er vaak materiaal over dat gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn Nederlandse...

Bekijk dit project

Improving Peer Review: interventions that work. (IMPER)

Afgerond (juni 2017 - juni 2019)

Wetenschappelijke tijdschriften beoordelen de kwaliteit van wetenschappelijke artikelen via redactionele procedures, waaronder steeds vaker een plagiaatscan, maar ook door ze voor te leggen aan andere wetenschappers, het proces van ‘peer review’. Om dat proces te verbeteren, zijn de afgelopen jaren veel innovaties gesuggereerd, die echter zelden werden geëvalueerd en ook maar weinig worden...

Bekijk dit project

Integrity in Interdisciplinary Research Collaborations

Afgerond (augustus 2017 - augustus 2019)

Wetenschappers in verschillende sectoren en disciplines hanteren verschillende noties van goede wetenschap. Daarnaast bepalen organisatievormen hun invulling. In grote samenwerkingen komen deze verschillen bij elkaar. Hoe geven interdisciplinaire wetenschappelijke samenwerkingen en samenwerkende wetenschappers vorm aan verantwoorde onderzoekspraktijken? Wij hebben samenwerkende epidemiologen,...

Bekijk dit project

Optimizing the responsible researcher: towards fair and constructive academic advancement

Afgerond (juni 2017 - juni 2019)

In ons project ‘Optimizing the responsible researcher’ onderzochten we wat wetenschappers en beleidsmakers in de (bio)medische wetenschap onder ‘verantwoord onderzoek’ verstaan tegen de achtergrond van het huidige carrière en beloningssysteem. We ontdekten dat verantwoord onderzoek vooral een praktische aangelegenheid is die vorm krijgt in relaties tussen onderzoekers in verschillende...

Bekijk dit project

Predicting the likelihood of questionable research practices in clinical trials: a systematic and semi-automated approach

Afgerond (mei 2017 - augustus 2019)

Kwaliteit van klinische studies gaat langzaam de goede kant op De kennis van dokters is gebaseerd op klinisch onderzoek. Maar wat als dat klinisch onderzoek niet volledig de werkelijkheid weergeeft, methodologische en statistische beperkingen heeft, de resultaten overdrijft en ook nog eens lastig te reproduceren is? Toch is dit de huidige stand van wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde. Op...

Bekijk dit project

Research Integrity in the Dutch Universities of Applied Sciences

Afgerond (juni 2017 - juni 2019)

Onderzoekers van drie hogescholen hebben onderzocht wat hogescholen doen om onderzoek verantwoord uit te voeren. Zij hebben lectoren via internet benaderd met vragenlijsten en jaarverslagen, en beleidsdocumenten verzameld. Hieruit bleek dat vooral de grote hogescholen bezig zijn met het goed en veilig omgaan met onderzoeksgegevens en het beschermen van de privacy van onderzoekspersonen. Dit is...

Bekijk dit project

Researcher allegiance in research on psychosocial interventions: Impact on effects and mechanisms

Afgerond (mei 2017 - mei 2019)

Beïnvloedt therapievoorkeur van onderzoekers de uitkomsten van studies naar de effecten van psychotherapie? Onderzoekers naar psychologische behandelingen kunnen de overtuiging hebben dat een bepaald type behandeling effectiever is dan andere behandelingen. Dat wordt “researcher allegiance”. Daar is geen goede Nederlandse vertaling van, maar het duidt op onderzoekers bevooroordeeldheid voor een...

Bekijk dit project

The myth of null-hypothesis significance testing in scientific research

Afgerond (augustus 2017 - december 2020)

Het statistisch toetsen van nulhypotheses is dagelijkse kost voor veel onderzoekers, maar er kleven beperkingen aan. Hierdoor zijn conclusies uit wetenschappelijk onderzoek regelmatig onjuist. Voorhanden zijnde alternatieve benaderingen worden weinig gebruikt. Wij hebben door middel van interviews en focusgroepen onderzocht waarom veel onderzoekers blijven vasthouden aan toetsen van nulhypotheses....

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website