Over dit programma

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) trekt 3 miljoen euro uit voor een pilotprogramma Replicatiestudies. Wetenschappers kunnen hiermee onderzoek, dat door anderen is uitgevoerd, opnieuw doen. De pilot richt zich op het repliceren van studies met een grote impact op wetenschap, overheidsbeleid of het publieke debat. Voor het eerst, ook in internationaal opzicht, is er een speciaal financieringsprogramma voor het herhalen van dergelijk ‘hoeksteenonderzoek’. Met dit initiatief wil NWO vernieuwing in de wetenschap bevorderen en onderzoekers stimuleren replicatieonderzoek uit te voeren.

Op basis van resultaten uit de pilot beoogt NWO replicatieonderzoek op een effectieve manier op te nemen in al haar onderzoekprogramma’s. Het financieren van replicatie- en reproductieonderzoek is nieuw binnen het palet aan NWO-instrumenten. Reacties op dit initiatief in het onderzoeksveld en bij partners in binnen- en buitenland zijn positief: replicatie van onderzoek prijkt hoog op de internationale wetenschappelijke agenda’s en ook in de NWO-strategie 2015-2018. Deze pilot bestrijkt het terrein van de sociale wetenschappen en gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Replicatiestudies gericht op reproductie en replicatie

Het pilotprogramma Replicatiestudies richt zich op twee vormen van onderzoek: reproductie (replicatie met bestaande data: de datasets uit de oorspronkelijke studie worden opnieuw geanalyseerd) en replicatie (met nieuwe data: er wordt een nieuwe dataverzameling aangelegd, die aan hetzelfde onderzoeksprotocol wordt onderworpen als in de oorspronkelijke studie). Door uitvoering van replicatieonderzoek te stimuleren wil NWO een bijdrage leveren aan het vergroten van transparantie van onderzoek en aan de kwaliteit en de volledigheid van het rapporteren van resultaten. De pilot richt zich niet op het opsporen van gefalsificeerde onderzoeksresultaten en datasets, of andere vormen van laakbare onderzoekspraktijken en wangedrag.

Meer informatie:

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website