Het doel van Onderzoek naar Onderzoek

Met Onderzoek naar Onderzoek wordt het huidige wetenschapssysteem en -cultuur onder de loep genomen om robuust en kwalitatief goed onderzoek te kunnen garanderen.

Door meer kennis te vergaren over integriteit, transparantie en reproduceerbaarheid in het huidige wetenschapssysteem en -cultuur leren wij hoe we verantwoorde en betrouwbare wetenschap kunnen blijven stimuleren.

Hoe gaat Onderzoek naar Onderzoek eruitzien?

Onderzoek naar Onderzoek moet onder andere oog hebben voor de dagelijkse wetenschappelijke praktijk, maar ook voor nieuwe bewegingen zoals het nieuwe Erkennen en Waarderen en Open Science. Dit komt ook naar voren in de position paper Promoting Responsible Research Practices en de strategie van de BVO denktank:

  • Position paper Promoting Responsible Research Practices: biedt een overzicht van de huidige stand van het (inter)nationale debat, de initiatieven en resultaten en de noodzaak van nieuw onderzoek. Belangrijke thema’s hierbij zijn onder andere het peer review systeem en de rol van educatie.

  • BVO Denktank strategie: in de BVO Denktank Strategie staan verschillende speerpunten waar in de toekomst op moet worden ingezet, zoals Open Science, de wetenschap in de toekomst en wetenschappelijke integriteit en relevantie voor de maatschappij.

Welke kennis heeft het tot nu toe opgeleverd

Met de opgedane kennis uit de programma’s Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO) en Replicatiestudies (RS) is de eerste stap naar het structureel en systematisch onderzoeken van het wetenschapssysteem gezet. Dit bleek uit externe evaluaties die wij samen met NWO lieten uitvoeren:

Partners van Onderzoek naar Onderzoek

De partners van Onderzoek naar Onderzoek zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Diabetes Fonds.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website