Op deze pagina zijn de resultaten en producten te vinden van projecten binnen de programma’s van Onderzoek naar Onderzoek: Bevorderen Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO) en Replicatiestudies (RS).

Projecten van Bevorderen Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO)

De projecten van het programma BVO staan stil bij vragen zoals: ‘hoe wordt verantwoord onderzoek gevormd in het huidige carrière en beloningssysteem?’, ‘wat is het effect van competitieve onderzoeksfinanciering op verantwoord onderzoek?’ en ‘hoe kunnen de peer-reviewsystemen verbeterd worden?’.

De empirische kennis uit deze projecten geven informatie over wat goed gaat en welke verbeteringen nodig zijn om goede wetenschap te waarborgen.

Het programma heeft 17 gefinancierde projecten die ingaan op verschillende aspecten van verantwoorde onderzoekspraktijken. Deze projecten zijn onderverdeeld over de thema’s ‘Goede wetenschap’ en ‘Het proces van onderzoek':

Goede Wetenschap: wat beïnvloedt dit?

Het wetenschapssysteem, de cultuur en de normen en waarden van een onderzoeker zijn van grote invloed op de manier waarop wetenschap wordt uitgevoerd. Een aantal factoren die hierbij van belang zijn worden door BVO projecten bestudeerd (zie figuur 1).

Benieuwd naar deze projecten? Ga naar het projectenoverzicht.

Figuur 1: factoren die invloed hebben op verantwoorde onderzoekspraktijken.

Het proces van onderzoek

Tijdens de verschillende fasen van het onderzoeksproces komen verschillende onderzoekspraktijken om de hoek kijken (zie figuur 2). De manier waarop deze bijdragen aan goede wetenschap is uitgezocht in een aantal BVO projecten.

Benieuwd naar deze projecten? Ga naar het projectenoverzicht.

Figuur 2: het onderzoeksproces en verschillende BVO projecten.

BVO Project: Nationale Enquête

zie informatie over dit project

Projecten van Replicatiestudies (RS)

In dit NWO-programma is replicatieonderzoek gefinancierd. Dit onderzoek valt in de eerste twee categorieën van replicatieonderzoek:

  1. Replicatie met bestaande data (reproductie): hernieuwde analyse, met dezelfde vraagstelling, van de datasets uit de oorspronkelijke studie.
  2. Replicatie met nieuwe data: nieuwe dataverzameling met hetzelfde onderzoeksprotocol als de oorspronkelijke studie.
  3. Replicatie met dezelfde vraagstelling: nieuwe dataverzameling met een ander onderzoeksprotocol dan de oorspronkelijke studie waarbij de vraagstelling ongewijzigd blijft ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoek.

In het programma heeft NWO drie series projecten toegekend. Er zijn in totaal 24 projecten gefinancierd. Per jaar vindt u een overzicht met korte samenvatting van de gehonoreerde projecten, zie de onderzoeksprojecten van NWO.

Replicatieonderzoek 'tien geboden-experiment'

Replicatieonderzoek Eckhard Hess

Meer informatie

Uitgelicht

Platform for Responsible Editorial Policies (PREP)

PREP is een onlineplatform wat bijdraagt aan verantwoorde praktijken van de editoriale procedures van wetenschappelijke tijdschriften.

Bekijk de website van PREP

TETRIAS: onderzoeksintegriteit in het hbo-onderzoek

De werkgroep TETRIAS onderzocht onderzoeksintegriteit in het hbo-onderzoek.

Bekijk de website van TETRIAS

The Embassy of Good Science

The Embassy of Good Science houdt zich bezig met concepten en praktijken over wat goede wetenschap is en hoe die moet worden uitgevoerd.

Bekijk de website van The Embassy of Good Science
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website