Goede wetenschap is gebaseerd op integriteit, transparantie en reproduceerbaarheid. Onderzoek dat aan deze eisen voldoet, bevordert het vertrouwen in wetenschap en de impact van onderzoeksresultaten.

Het is echter niet vanzelfsprekend. Daarom is reflectie op de werking van het onderzoekssysteem, onderzoeksculturen en praktijken nodig om te leren hoe we verantwoorde onderzoekspraktijken en betrouwbare wetenschappelijke kennis verder kunnen bevorderen. Met de programma’s Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO) en Replicatiestudies (RS) stimuleren wij samen met NWO onderzoek naar onderzoek voor alle domeinen van de wetenschap.

Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO)

Het programma BVO geeft ruimte aan onderzoek naar factoren die goede wetenschap bevorderen of juist belemmeren. Daarnaast zijn er nieuwe bewegingen zoals open acces publiceren, FAIR maken van data, citizen science en het nieuwe erkennen en waarderen, die de manier van onderzoek doen veranderen. Dit vraagt om nieuwe inzichten zodat verantwoorde onderzoekspraktijken worden gewaarborgd, nu en in de toekomst.

Empirische kennis uit dit programma biedt inzichten waarmee we kunnen versterken wat goed gaat en bepalen welke verbeteringen mogelijk zijn.

Momenteel loopt er geen ronde binnen het BVO programma.

Replicatiestudies (RS)

Met het programma RS kunnen wetenschappers onderzoek, dat door anderen is uitgevoerd, opnieuw uitvoeren, ofwel repliceren. Het programma richt zich op het repliceren van zogenaamd hoeksteenonderzoek. Dat zijn studies met een grote impact op wetenschap, overheidsbeleid of het publieke debat. Voor het eerst, ook in internationaal opzicht, is er een speciaal financieringsprogramma voor replicatieonderzoek. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft hiervoor 3 miljoen euro uitgetrokken. Met dit initiatief wil NWO vernieuwing in de wetenschap bevorderen en onderzoekers stimuleren replicatieonderzoek uit te voeren.

Momenteel loopt er geen ronde binnen het RS programma.

Uitgelicht

Terugblik Kickoff meeting 2018

Kickoff meeting in 2018 voor de projectgroepen van de programma's Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO) en Replicatiestudies (RS).

 

 

Lees de digitale publicatie over de start!

Meer ruimte voor onderzoek naar onderzoek

Er is een beweging op gang gekomen om de onderzoekspraktijken te verbeteren, maar hoe gaan we nu verder?

Dit en meer werd tijdens de inspirerende najaarsbijeenkomst in 2019 besproken.

Bekijk het verslag van deze najaarsbijeenkomst
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website