ZonMw tijdlijn Fundamenteel onderzoek https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Fundamenteel onderzoek nl-nl Sat, 15 Jun 2019 18:37:13 +0200 Sat, 15 Jun 2019 18:37:13 +0200 TYPO3 news-4146 Tue, 04 Jun 2019 14:26:14 +0200 Subsidieoproep: Hestia - Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-hestia-impuls-voor-vluchtelingen-in-de-wetenschap/ Het pilotprogramma ‘Vluchtelingen in de Wetenschap’ dat in 2018 voor het eerst plaatsvond, krijgt in 2019 en in 2020 een vervolg onder de naam Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap. Op 4 juni zal NWO de nieuwe subsidieoproep voor 2019 openen. Met het programma Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap maakt NWO financiering mogelijk van een aanstelling voor academici die uit hun vaderland gevlucht zijn en in Nederland hun wetenschappelijke carrière willen voortzetten. Ze moeten op datum van indiening een masterdiploma hebben of reeds gepromoveerd zijn en daarnaast in het bezit zijn van een vluchtelingenstatus in Nederland. De pilot is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

 • De deadline voor de subsidieoproep is 10 september 2019. 
 • Tijdens de informatiebijeenkomst op 3 juli wordt meer informatie gegeven over de call.

Lees meer over de subsidieoproep en de informatiebijeenkomst op de website van NWO.

]]>
news-4143 Tue, 04 Jun 2019 09:46:01 +0200 Geautomatiseerde tools om de waarde van onderzoek te waarborgen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/geautomatiseerde-tools-om-de-waarde-van-onderzoek-te-waarborgen/ Door de recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en automatisering gaan onderzoeksomgevingen naar verwachting drastisch veranderen. Dr. Gerben ter Riet en dr. Mario Malički kregen van ZonMw de opdracht gekregen om geautomatiseerde tools te zoeken die de workflow van financiers kunnen verbeteren en financiers kunnen ondersteunen bij het waarborgen van de waarde van onderzoek en het stimuleren van open science en onderzoeksinnovatie. De resultaten van hun onderzoek zijn gepubliceerd in het verslag ‘Possible uses of automation technology for optimizing funder’s workflow’ (‘Mogelijke toepassingen van automatiseringstechnologie voor het optimaliseren van de workflow van de financier’). In het kader van het project werd een breed literatuuronderzoek gedaan naar geautomatiseerde tools en vond overleg met belanghebbenden plaats. Dit leverde 34 reeds bestaande tools en diensten op, die werden ingedeeld op de taak binnen de workflow van de financier die ermee vereenvoudigd kon worden. Daarbij ging het bijvoorbeeld om automatisering van kennissynthese, schrijven van voorstellen of publicaties, vinden van reviewers en het evalueren van de impact van het onderzoek. De validatie van de automatiseringstools ontbreekt nog, maar toch bieden deze tools mogelijkheden om bestaande workflows te verbeteren. Bovendien zullen de tools helpen om verspilling van onderzoek te voorkomen, verantwoorde onderzoekswerkwijzen te stimuleren en de waarde van onderzoek te waarborgen.

Lees meer over de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor financiers in het artikel:

Mario Malički en Gerben ter Riet: Possible uses of automation technology for optimizing funder’s workflow. Verslag voor de commissie Open Science van ZonMw (april 2019) pdf

In februari 2019 hebben zij op de Researcher to Reader Conference in Londen een aantal workshops gehouden om hun onderzoeksresultaten te bespreken.

Video: Mario Malički geeft een inleiding op de workshops (in English)

Video: Gerben ter Riet deelt de conclusies van de workshops (in English)

]]>
news-4138 Tue, 04 Jun 2019 08:20:27 +0200 26 leraren ontvangen een Promotiebeurs https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/26-leraren-ontvangen-een-promotiebeurs/ Van onderzoek over de effecten van muziek op het vertragen van dementie, de impact van de digitale samenleving, het inzetten van slimme software om een medische diagnose uit te leggen, tot onderzoek dat een economisch model ontwerpt voor mkb-financiering; een greep uit de diverse onderwerpen waar de talentvolle leraren de komende jaren promotieonderzoek naar gaan doen binnen dit wetenschapsbrede programma.

Belangrijk bij het promotieonderzoek is dat de opgedane kennis en onderzoekservaring ten goede komen aan de wetenschap én aan de onderwijspraktijk. Leraren die worden toegelaten, worden voor een periode van vijf jaar maximaal 0,4 fte per jaar vrijgesteld van onderwijs om met behoud van salaris te werken aan hun promotieonderzoek.

Zie hier het volledige bericht van NWO.

Dit zijn de toekenningen voor het domein medisch onderzoek en gezondheidsinnovaties:

Deelname van verpleegkundigen aan Antimicrobial Stewardship (NuPAS)

M.J. (Maria) Bos (v) Avans Hogeschool - Radboud Universiteit Nijmegen

Antimicrobiële resistentie (resistentie van micro-organismen, bijv. bacteriën, tegen antibiotica) vormt een wereldwijde dreiging met grote gevolgen voor de gezondheidszorg. Een van de interventies voor het verminderen van antimicrobiële resistentie is zorgen dat antibiotica op de juiste manier worden gebruikt. Hierin kunnen verpleegkundigen een cruciale rol spelen. Dit onderzoek heeft tot doel deze rol te verduidelijken en te beschrijven.

Verpleegkundige competenties ter verbetering van de toegang tot zorg van Turkse en Marokkaanse migranten met dementie en hun mantelzorgers

G. (Gözde) Duran (v) Hogeschool Windesheim – Vrije universiteit Amsterdam

Het aantal Turkse en Marokkaanse migranten met dementie neemt snel toe. Deze migranten maken nauwelijks gebruik van dementiezorg. In dit onderzoek wordt gekeken hoe verpleegkundigen de mogelijkheden van Turkse en Marokkaanse migranten met dementie en hun mantelzorgers kunnen herkennen, beoordelen en versterken, zodat zij betere toegang tot passende dementiezorg krijgen.

Van blackbox naar uitlegbare machine learning voor nauwkeurige diagnose van medische beelden

R. (Ralf) Raumanns (m) Fontys Hogeschool – Technische Universiteit Eindhoven

Slimme software, getraind met medische beelden, heeft grote potentie binnen de gezondheidszorg. Het is echter heel lastig te achterhalen hoe de software ‘denkt’. We onderzoeken hoe we, door het toevoegen van meer expliciete visuele uitleg over de diagnose, betrokkenen meer inzicht kunnen geven, zodat de weg vrij is voor toepassing.

Synthese van multivalente galectineremmers op koolhydraatbasis

N.V. (Nishant) Sewgobind (m) Avans Hogeschool – Universiteit Utrecht

Het blokkeren van de werking van koolhydraten op bepaalde eiwitten, specifiek galectines, kan ongewenste wegen richting bepaalde ziekten afsluiten. Krachtige en selectieve remmers voor galectines kunnen hiervoor zorgen. Deze worden ontworpen, gesynthetiseerd en versterkt in dit project. De evaluatie geschiedt in belangrijke cel-systemen en uiteindelijk in muis en mens.

Toegang tot muziek voor mensen met dementie

R.R. (Rik) Wesselink (m) Hogeschool Windesheim - echnische Universiteit Eindhoven

De levenskwaliteit van mensen met dementie neemt snel af wanneer zij moeilijkheden ervaren bij het gebruik van alledaagse producten en hun initiatief verliezen. We bestuderen hoe slimme technologie mensen met een milde tot matige vorm van dementie kan ondersteunen en hen kan laten profiteren van de positieve effecten van het luisteren naar muziek in het dagelijks leven.

Meer informatie

Programma Promotiebeurs voor Leraren

]]>
news-4126 Mon, 03 Jun 2019 10:03:01 +0200 Krachten bundelen voor proefdiervrije innovaties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/krachten-bundelen-voor-proefdiervrije-innovaties/ Publiek-private samenwerking is essentieel als we de kwaliteit van proefdiervrij biomedisch onderzoek willen verbeteren. Maar hoe werkt zo’n publiek-private samenwerking? Wat is er nodig om er zeker van te zijn dat de samenwerking leidt tot succesvolle proefdiervrije innovaties? In de middag van 27 mei presenteerden drie ‘Utrechtse’ consortia hun projecten en ervaringen. De conclusie was dat er geen algemene succesformule bestaat voor samenwerking in consortia. Wel bleek dat er veel geleerd kan worden door ervaringen te delen. ZonMw en de U-AIM hub van de Universiteit Utrecht organiseerden deze tweede bijeenkomst van MKMD on Tour. Jos Malda (hoogleraar Diergeneeskunde en teamleider van U-AIM) opende de middag met een korte introductie van de Utrecht Advanced In Vitro Models hub (U-AIM). Het belangrijkste doel van deze ‘hub’ waar expertise en kennis gebundeld wordt, is om het gebruik van proefdieren sterk te verminderen door de ontwikkeling van innovatieve dierproefvrije modellen te versnellen. U-AIM creëert en faciliteert samenwerkingen tussen onderzoekers, studenten, wet- en regelgevers en de industrie om in vitro modellen verder te ontwikkelen, te valideren en te implementeren conform de belangen en wensen van deze stakeholders. Multidisciplinaire samenwerking en verbinding met stakeholders zijn daarbij essentieel. U-AIM heeft een brede focus; Jos Malda bevestigde op een vraag uit de zaal dat ook veranderingen in wet- en regelgeving de aandacht hebben en dat daarmee veel te winnen is.

Menselijk restmateriaal voor onderzoek: een logisch idee maar lastig te organiseren

Met het project VitalTissue deden Evita van de Steeg (TNO en projectleider) en Martje Fentener van Vlissingen (Erasmus MC) veel ervaring op met het vormen van dit consortium en de samenwerking. In het consortium van VitalTissue werken verschillende organisaties uit het publieke en private domein, kennisinstellingen, (academische) ziekenhuizen, bedrijven en stichtingen samen om vitaal menselijk restmateriaal beschikbaar te maken voor onderzoekers.

Biomedisch onderzoek is namelijk nog in veel gevallen afhankelijk van diermodellen maar die hebben in veel gevallen een zeer beperkte voorspellende waarde voor toepassing bij mensen. Medicijnen die nauwelijks bijwerkingen gaven bij apen, bleken bij klinische testen op mensen levensbedreigende situaties op te leveren. Een oplossing hiervoor is het gebruik van vitaal menselijk weefsel dat na operaties in ziekenhuizen overblijft. Met dit materiaal kunnen biomedische wetenschappers onderzoek doen. De grote uitdaging is hoe dit materiaal onder de juiste voorwaarden en op tijd bij de juiste onderzoeker terecht komt. In het project Vital Tissue, dat gefinancierd wordt door de Stichting Proefdiervrij, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en ZonMw, onderzoeken Evita van de Steeg en haar team hoe dat gerealiseerd kan worden.

VitalTissue is een groot consortium met bijna 20 partners die allemaal belang hebben bij dit project. Maar zoals Martje van Fenterener Vlissingen beaamde: “Het is een voor de hand liggend idee maar heel erg moeilijk om te organiseren.” Met alle partners moet overeenstemming bereikt worden over het regelen van toestemming van de patiënt, opslag en beheer van data, het prepareren en bewaren van het materiaal en het transport. En allerlei juridische en ethische aspecten moeten hierin meegenomen worden. De uitkomst van het project Vital Tissue zal een advies zijn met opties voor specificaties van de samples, logistiek, voorwaarden voor het bewaren en beheer van informatie.

De kracht van kleine consortia

Het project Risk-IT bestaat uit een relatief klein consortium waarin de partners samenwerken om betere en proefdiervrije methoden te ontwikkelen voor een betere risicobeoordeling van chemische stoffen. Tot nu was het zo dat een risicobeoordeling van chemische stoffen vaak gebaseerd wordt op de uitkomsten van dierstudies en die zijn niet één op één te vertalen naar mensen. Nynke Kramer (Universiteit Utrecht) en haar team hebben een koppeling gerealiseerd van data uit in vitro tests voor het vaststellen van mechanismen van toxiciteit, met computermodellen die in vitro data vertalen naar een toxisch (giftig) effect in een organisme (QIVIVE – Quantative In Vitro-In Vivo Extrapolation). Door deze combinatie kunnen onderzoekers betere informatie verkrijgen voor de risicobeoordeling van chemische stoffen en medicijnen. Binnen dit project is vooral gefocust op toxische effecten in de nieren; in klinische studies zijn deze effecten vaak de reden waarom een medicijn niet op de markt gebracht kan worden.

De samenstelling van het relatief kleine consortium van Risk-IT is organisch gegroeid zoals Nynke toelichtte op vragen uit de zaal. Dat ging verrassend makkelijk en Bas Blaauboer, onderdeel van het team, vulde aan dat interesse in het project en onderling vertrouwen daarbij een belangrijke rol speelden. Het was duidelijk dat de doelen en belangen van de consortiumpartners, waaronder de Universiteit van Würzberg, het Fraunhofer Intsituut en BASF, parallel liepen. De samenwerking met de industrie was voor dit project zeer waardevol. Industriële partners beschikken vaak over heel veel ongepubliceerde data. Er waren voor dit project geen restricties voor het gebruik ervan. Het helpt ook om daar van het begin af aan duidelijke afspraken over te maken, benadrukte Bas. Nynke en Bas hebben ook ervaren dat een consortium met een klein aantal partners makkelijker te managen is. Grote consortia met veel matching zijn niet perse de beste oplossing voor alle vraagstukken.

Formule voor succes: verschillende perspectieven, dezelfde wetenschappelijke taal

Een soortgelijke koppeling van computermodellen met resultaten uit een in vitro methode is opgezet binnen het project van Teun de Boer (UMC Utrecht) en András Horvath (Nanion Technologies). In dit geval zijn er humane hartspiercellen gekweekt uit menselijke stamcellen, waarvan de elektrische activiteit kan worden gemeten met de zogeheten Patch Clamp-methode (electrofysiologie). De in samenwerking met Nanion ontwikkelde techniek is in staat om elektrische signalen in individuele cellen te meten door Dynamic Clamping. Met de klassieke methode is dit niet mogelijk. Nanion combineert dit met geautomatiseerde Patch Clamping zodat er veel metingen in een korte termijn gedaan kunnen worden. De uitkomsten worden met een geavanceerd computermodel vertaald naar effecten op het hart in patiënten. Door cellen van mensen te gebruiken is niet alleen de voorspellende waarde van de test veel groter geworden, het opent ook de deur naar ‘personalised medicine’. Een patiënt krijgt dan een behandeling die op zijn eigen cellen is getest, waardoor de voor de patiënt beste behandeling kan worden gekozen met zo min mogelijk bijwerkingen.

De samenwerking tussen de onderzoeksgroep van Teun de Boer en Nanion, een bedrijf in München dat instrumentarium en diensten levert voor analyses, verliep soepel. Volgens András Horvath komt dat omdat Nanion een onderzoek-georiënteerd bedrijf is. Daar komt bij, zoals Teun toelicht, dat András en hijzelf dezelfde wetenschappelijke achtergrond hebben en tegelijkertijd vanuit verschillende perspectieven, namelijk wetenschap en bedrijfsleven, aan dit project werkten. Dezelfde wetenschappelijk taal spreken vergemakkelijkt de samenwerking.

Publiek-private samenwerking voor proefdiervrije innovatie is maatwerk

Tijdens de podium-discussie gingen de sprekers met elkaar in gesprek en kreeg het publiek de kans om vragen te stellen. Uiteraard was daar ok ruimte voor het onderwerp samenwerking. Uit de presentaties eerder die middag kwam het beeld naar boven dat er geen vast recept is te geven voor publiek-private samenwerking. De genoemde projecten zijn voorbeelden van geslaagde samenwerking tussen private en publieke partijen. Er blijkt vaak een grote bereidheid tot samenwerking en ook dat private en publieke partijen gezamenlijke belangen hebben. Samenwerkingen komen doorgaans tot stand doordat men bijvoorbeeld dezelfde achtergrond heeft of op een andere ‘organische’ manier. De sprekers waren het eens dat het cruciaal is om veel tijd en energie te steken in het vormen van netwerken. Wanneer een netwerk voldoende kritische massa heeft, leiden de interacties tot kansen en het identificeren van gezamenlijke belangen. Bijeenkomsten zoals MKMD On Tour bieden kansen om te netwerken, ideeën op te doen en mensen te ontmoeten die werken aan iets dat complementair is aan het eigen werk. Eigen initiatief blijft hierbij belangrijk.

Samenwerking ontstaat dus niet vanzelf. Soms is een bundeling van kennis en expertise nodig om die samenwerking verder te faciliteren. In Utrecht richten ze daar hubs voor in, zoals U-AIM voor de ontwikkeling van proefdiervrije innovaties. Door het samenbrengen van mensen met kennis en ervaring op dit terrein, heeft U-AIM een breed overzicht van de lokaal aanwezige expertise en technieken. Daardoor kunnen zij de juiste experts koppelen aan private partijen om een specifieke vraag te beantwoorden. En kan er bij de ontwikkeling van een nieuwe methode als in een vroeg stadium rekening gehouden worden met de wensen van de stakeholders en regulatoire vereisten, aldus Damiën van Berlo, scientific programme officer bij U-AIM.

De projecten van Evita van de Steeg, Nynke Kramer, Teun de Boer en de hub U-AIM laten zien dat publiek-private samenwerking essentieel is als we de kwaliteit van proefdiervrij biomedisch onderzoek willen verbeteren. Afhankelijk van de betrokken personen, hun netwerken en de specifieke vraag van een publieke of private partij om een techniek of methode te verbeteren of te ontwikkelen, wordt het consortium gevormd en de samenwerking ingevuld. Er kan wel geleerd worden van elkaars ervaringen en dat is wat er ook gebeurde tijdens deze tweede editie van MKMD on Tour.

Meer informatie

]]>
news-4124 Fri, 31 May 2019 12:59:29 +0200 Finale versie van Plan S gepubliceerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/finale-versie-van-plan-s-gepubliceerd/ Vandaag maakte cOAlitie S het aangepaste en definitieve Plan S bekend. Dit plan beoogt de transitie van open access voor alle wetenschappelijke publicaties te versnellen. Na een intensief consultatietraject, met ruim 600 reacties uit meer dan 40 landen, is Plan S aangepast op een aantal punten. Zo is besloten om een jaar extra te nemen voor de implementatie, nu per 1 januari 2021. Hiermee komt cOAlitie S instellingen, learned societies en uitgevers tegemoet door ze meer tijd te geven om de overstap naar volledig open access te maken. Voor NWO betekent dit dat Plan S van toepassing wordt op alle NWO-calls die vanaf 1 januari 2021 gepubliceerd worden. De huidige versie van Plan S sluit in belangrijke mate aan bij het open access beleid dat ZonMw al sinds 2013 voert en kan gezien worden als een natuurlijke vervolgstap daarop.

Lees verder op de website van NWO.

For English version see: Final version of Plan S published

]]>
news-4118 Wed, 29 May 2019 14:51:21 +0200 Toolbox voor implementatie van de Code Goed Gebruik Lichaamsmateriaal https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/toolbox-voor-implementatie-van-de-code-goed-gebruik-lichaamsmateriaal/ Voor veel aandoeningen nemen artsen lichaamsmateriaal af bij patiënten, bijvoorbeeld tumorweefsel. Na het onderzoek blijft er vaak materiaal over dat gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn Nederlandse richtlijnen om dit ‘nader gebruik’ van materiaal goed en transparant te regelen, de Code Goed Gebruik Lichaamsmateriaal. In de praktijk blijkt het lastig voor ziekenhuizen om deze richtlijnen op te volgen. Daarom ontwikkelden Susanne Rebers en Marjanka Schmidt een toolbox om ziekenhuizen hierbij te helpen. In de video vertellen dr. Susanne Rebers en dr. Marjanka Schmidt (beiden van het Nederlands Kanker Instituut) en andere betrokkenen over de toolbox voor toepassing van de Code Goed Gebruik Lichaamsmateriaal.

Deze toolbox zal gratis aangeboden worden aan alle ziekenhuizen en is te vinden via de ELSI Service Desk. Om ziekenhuismedewerkers te helpen bij het gebruik ervan, gaat de projectgroep van Rebers en Schmidt workshops organiseren om implementatie te bevorderen en ervaringen te delen. Daarvoor ontvingen zij financiering uit het programma Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken.

Meer informatie

]]>
news-4093 Mon, 27 May 2019 16:00:00 +0200 Kennisagenda onderzoeksprogramma klimaat en gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-onderzoeksprogramma-klimaat-en-gezondheid/ Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. Het veranderende klimaat in Nederland heeft al allerlei zichtbare gezondheidsgevolgen. Maatregelen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, bieden kansen voor het bevorderen van de gezondheid, maar brengen mogelijk ook nieuwe risico’s met zich mee. In opdracht van ZonMw hebben het RIVM, de Universiteit Maastricht en Wageningen University & Research een kennisagenda opgesteld. Hierin staat welk onderzoek uitgevoerd moet worden om de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering te beperken. Een samenhangende kennisagenda met brede focus is van belang om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering in Nederland, op korte en lange termijn. De kennisagenda klimaat en gezondheid pleit voor een integrale benadering van klimaatonderzoek, door samenwerking van verschillende beleidssectoren en de praktijk. Het toekomstige klimaatonderzoek moet ook helpen bij het prioriteren van maatregelen.

Prioriteiten kennisagenda

In de kennisagenda wordt voorgesteld om de volgende activiteiten te prioriteren in een toekomstig onderzoeksprogramma klimaat en gezondheid:

 • Analyseer de huidige en toekomstige gezondheidsrisico’s van klimaatverandering in samenhang met elkaar
 • Ontwikkel maatregelen om huidige en toekomstige gezondheidseffecten van klimaatverandering aan te pakken. Bepaal de meest effectieve mix van maatregelen om gezondheid te bevorderen en risico’s te minimaliseren en de maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden
 • Ontwikkel een systeem om gezondheidseffecten van klimaatverandering tijdig te herkennen en effecten van maatregelen te evalueren
 • Neem gezondheid standaard mee bij de evaluatie van klimaatmaatregelen (bijvoorbeeld in het kader van de Nationale Adaptatie Strategie en Klimaatwet), om ongewenste neveneffecten op de gezondheid te voorkomen en positieve neveneffecten te versterken

Klimaat en gezondheid

Klimaat en gezondheid zijn bekeken in samenhang met duurzaamheid, milieu en voeding. De gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, temperatuurveranderingen, droogte en waterbeschikbaarheid, hebben grote impact op de volksgezondheid, maatschappij en economie, zoals beschreven in de ‘Lancet Countdown on health and climate change’. Ook in Nederland treden een aantal verwachte ontwikkelingen nu al op, zoals een toename van allergieën en hittestress. Actie is nodig om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren en de gevolgen voor de gezondheid en gezondheidssector te beperken.

Maatregelen

De gevolgen voor de gezondheid van klimaatverandering in Nederland en van klimaatmitigatie- en adaptatiemaatregelen zijn echter vaak niet goed te kwantificeren of krijgen weinig aandacht. Actuele kennis is nodig over klimaatrisico’s om nu en in de toekomst de juiste beslissingen te kunnen nemen over in te zetten maatregelen. De klimaatmitigatiemaatregelen die uitgewerkt worden in het Klimaatakkoord richten zich vooral op reductie van CO2-uitstoot en niet op de mogelijke nevengevolgen voor de volksgezondheid. Klimaatadaptatiemaatregelen (zoals meer groen en water in de stad, klimaatbestendige bouw) bieden grote kansen voor het bevorderen van de gezondheid maar brengen mogelijk ook nieuwe risico’s met zich mee. Nederland kan zich hier op voorbereiden door samen met beleid en praktijk kennis te ontwikkelen. Alleen zo kunnen we de leefomgeving verbeteren en de volksgezondheid bevorderen.

Meer informatie

 

 

]]>
news-4089 Thu, 23 May 2019 13:53:54 +0200 Gezondheidszorgonderzoek in Europa https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gezondheidszorgonderzoek-in-europa/ Onderzoeksfinanciers in Europa zijn samen gekomen tot een Strategische onderzoeksagenda. Om de groeiende uitdagingen aan te kaarten op het gebied van gezondheidszorgsystemen, met name de onderzoeksgebieden die de komende jaren steeds belangrijker worden. Je kunt de conceptversie inzien en tot 28 juni feedback geven. Denk je mee? -    Bekijk de Strategische onderzoeksagenda (conceptversie)
-    Geef je feedback via deze vragenlijst

De Strategische onderzoeksagenda en de vragenlijst zijn afkomstig van het project TO-REACH. In alle EU-lidstaten wordt dezelfde vragenlijst gedeeld onder alle belanghebbenden, waaronder onderzoekers, andere betrokkenen in de gezondheidszorg, patiënten en geïnteresseerde burgers. Om die reden is de vragenlijst dan ook in het Engels. Je mag ook in het Nederlands antwoorden, als je dat fijner vindt.

Gezondheidszorgonderzoek in Europa

Veel van de vraagstukken binnen de gezondheidszorg zijn niet uniek voor Nederland. Maar de context per land is verschillend. Daarom werkt het niet om simpelweg verbeteringen te kopiëren. Het zou mooi zijn als we in Europees verband beter kunnen begrijpen en voorspellen hoe succesvolle innovaties elders kunnen worden toegepast.

TO-REACH project

Binnen het TO-REACH project werkt ZonMw samen met onderzoeksfinanciers in andere landen. We bekijken welke vraagstukken spelen en waar we gezamenlijk kunnen optrekken.

De centrale vraag van TO-REACH is: Hoe kunnen we efficiënter gebruik maken van succesvolle zorginnovaties uit andere landen? Het initiatief richt zich op de overdraagbaarheid (‘transferability’) van verbeteringen in de organisatie van zorg.

Dit is een Horizon 2020-gecoördineerde coördinatie- en ondersteuningsactie (CSA). ZonMw en Nivel doen hier aan mee, samen met overheids- en financieringsorganen uit 19 andere EU-lidstaten en niet EU-landen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over TO-REACH? Neem dan contact op met ZonMw via KwaliteitvanZorg@zonmw.nl

-   aanmelden voor nieuwsbrief TO-REACH
-   Flyer TO-REACH
-   Filmpje TO-Reach

 

 

]]>
news-4064 Thu, 23 May 2019 10:00:00 +0200 NWO-vidi van 800.000 euro voor 85 ervaren onderzoekers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nwo-vidi-van-800000-euro-voor-85-ervaren-onderzoekers/ De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 85 ervaren onderzoekers een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten. De laureaten gaan met het geldbedrag onder andere onderzoeken hoe een enzym gebruikt kan worden om stikstofcomponenten van afvalwater om te zetten naar een raketbrandstof en hoe een slimme biologische inkt belangrijke weefselstructuren kan namaken om versleten organen van patiënten te vervangen. Met de Vidi wordt ook onderzocht hoe artistieke initiatieven een platform kunnen vormen voor experimenten en vernieuwing van instellingen binnen en buiten Europa en het ontwikkelen van nieuwe methoden om DNA mutaties te identificeren bij ALS.

Vernieuwingsimpuls

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Aantal indieners

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 443 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 85 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 19%. In het online overzicht met toekenningen, ronde 2018 staan de namen van alle laureaten en korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten (Nederlands en Engels).

Meer informatie

 

 

 

]]>
news-4082 Wed, 22 May 2019 14:18:36 +0200 Take-off projecten bekroond bij start-up-competitie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/take-off-projecten-bekroond-bij-start-up-competitie/ Tijdens dit evenement op woensdag 15 mei in Amsterdam koos een jury uit 28 genomineerden de tien meest baanbrekende academische start-ups. Maar liefst zes daarvan kregen financiering binnen het Take-offprogramma. De prijs biedt de geselecteerde start-ups een springplank naar een internationaal publiek en de mogelijkheid hun innovaties te versnellen. De jury keek naar de “road to market” van de genomineerden, die zichzelf via pitches presenteerden voor een publiek van investeerders en deskundigen binnen de start-upwereld. Dit deden ze binnen de thema’s Food&Agri, Health, Energy en IT connectivity. Voor een overzicht van de gekozen startups leest u hier meer.

Take-off

Take-off is een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap. Onderzoekers kunnen financiering ontvangen om een bedrijf starten om een waardevolle vinding of innovatief idee naar de markt te brengen. Vijf van de zes prijswinnende projecten zijn gestart vanuit de Take-off  fase 2 vroegefasetrajecten. Hierbij gaat het om ondernemingen die kennis hebben overgenomen of bezitten van Nederlandse onderzoeksinstellingen.

Bron: NWO

]]>
news-4075 Wed, 15 May 2019 08:01:00 +0200 Drie projecten van start voor implementatie van kennis over verantwoorde onderzoekspraktijken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/drie-projecten-van-start-voor-implementatie-van-kennis-over-verantwoorde-onderzoekspraktijken/ Met ieder 75.000 euro gaan drie projecten kennis implementeren uit eerdere projecten van het programma Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken. Zo wordt er een platform voor kennis en advies over verantwoord wetenschappelijk redactiebeleid opgezet, worden er workshops georganiseerd voor ziekenhuispersoneel om de richtlijnen en wetten rondom gebruik van lichaamsmateriaal beter te implementeren en tot slot worden er workshops en cursussen gegeven over de gedeelde idealen van verantwoord biomedisch onderzoek en hoe deze in de praktijk toe te passen. Op deze manier gaat het programma een belangrijke bijdrage leveren aan responsieve, transparante en verantwoorde wetenschap in de praktijk. In 2017 zijn er binnen de open ronde van het programma Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken verschillende projecten van start gegaan. Deze projecten hebben inmiddels veelbelovende resultaten opgeleverd op het gebied van verantwoorde onderzoekspraktijken. ZonMw vindt het belangrijk dat deze kennis en ervaring worden gewaarborgd. Daarom werden de projectgroepen uitgenodigd om een implementatieplan in te dienen in de Open Ronde – Implementatie Oproep.

De volgende drie projecten zijn gehonoreerd:

Platform for Responsible Editorial Policies (PREP)

Projectleider: dr. W. Halffman

Het project “IMPER” bood waardevolle informatie over hoe wetenschappelijke tijdschriften ingezonden artikelen beter kunnen beoordelen (‘peer review’), bijvoorbeeld over de voordelen van geanonimiseerde auteurs. In PREP vertalen de onderzoekers deze resultaten naar advies op maat voor wetenschappelijke tijdschriftredacties via een online platform. Het PREP platform zal ook aanverwante projecten en resultaten omvatten, zoals de oproep van de projectgroep aan wetenschappelijke tijdschriften om meer openheid te geven over hun redactioneel beleid. Het richt zich ook op aanwijzingen voor verantwoorde omgang met tijdschriftindicatoren en het lopende onderzoek naar de werking van richtlijnen aan auteurs over het valideren van onderzoeksmaterialen. PREP moet daarmee uitgroeien tot een knooppunt van kennis en advies over verantwoord wetenschappelijk redactiebeleid. In ruil voor advies op maat worden redacteuren gevraagd een dozijn vragen te beantwoorden over de beoordelingsprocedures van hun tijdschrift. Die informatie is namelijk erg moeilijk te achterhalen op hun websites, maar maakt in de toekomst beter onderzoek mogelijk naar de werking van redactionele beoordelingsprocedures.

Practical help towards responsible use of residual biospecimens and data in medical research in the Netherlands

Projectleider: D. Ir. M.K. Schmidt & Dr. S. Rebers

Voor veel aandoeningen wordt, om een diagnose te stellen of tijdens een operatie, lichaamsmateriaal afgenomen, bv. tumorweefsel. Hierna blijft er vaak materiaal over dat gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn Nederlandse en Europese richtlijnen en wetten om dit ‘nader gebruik’ van lichaamsmateriaal goed en transparant te regelen, bv. wat betreft privacy en zeggenschap. De projectgroep heeft een ‘toolbox’ ontwikkeld om ziekenhuizen te helpen de richtlijnen en wetten beter te implementeren. De toolbox bevat (technologische) hulpmiddelen, goede voorbeelden en implementatiestrategieën. Dit project heeft tot doel het gebruik van deze toolbox te bevorderen door workshops te organiseren. Dit komt tegemoet aan de wens van ziekenhuismedewerkers om met elkaar ervaringen te delen om implementatie te bevorderen. Daarnaast wordt specifieke kennis, opgedaan tijdens het eerdere project, in het bijzonder over de AVG, vertaald naar online stroomdiagrammen, om ziekenhuizen deze kennis op praktische wijze te kunnen laten gebruiken.

Stimulating Academic Gatekeeper Engagement in responsible research assessment (SAGE)

Projectleider prof. Dr. S. de Rijcke

Het project “ORR” heeft rijke kennis opgeleverd over de gedeelde idealen van verantwoord biomedisch onderzoek en de verschillende manieren waarop deze idealen in de praktijk worden vormgegeven. In “SAGE” vertalen de onderzoekers de resultaten naar de praktijk van het organiseren en evalueren van biomedisch onderzoek. Daarbij ligt de focus op de ‘gatekeepers’ bij UMCs die kunnen bijdragen aan het veranderen van de criteria om onderzoekers te beoordelen en te belonen. SAGE resulteert in: een op de organisatie toegesneden workshop en rapport voor elk van onze twee partner-instituten (Deliverable 1 en 2); een tweedaagse cursus voor bestuurlijk verantwoordelijken werkzaam op alle Nederlandse universitair medisch centra (Deliverable 3); instructievideo’s over verantwoord evalueren voor cursusdoeleinden die na afloop van de cursus online beschikbaar worden gemaakt (Deliverable 4).

Meer informatie

Het programma Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken financiert onderzoek naar onderzoek. Daarmee speelt dit programma in op de behoefte aan meer kwaliteit, integriteit en efficiëntie van wetenschappelijk onderzoek. Lees verder op de website van BVO.

]]>
news-4027 Mon, 13 May 2019 10:19:12 +0200 Ruim een kwart minder aanvragen bij Vidi-ronde 2018 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ruim-een-kwart-minder-aanvragen-bij-vidi-ronde-2018/ Begin 2018 kondigde NWO aan een inbeddingsgarantie te vragen van kandidaten voor de Veni- en Vidi-ronde en deze maatregel na een jaar te zullen evalueren. Uit de inmiddels afgeronde evaluatie blijkt dat de maatregel ertoe leidde dat het aantal aanvragen bij de Vidi met meer dan 25% verminderde ten opzichte van 2017. Ook blijkt dat de inbeddingsgarantie niet tot gevolg had dat een discipline, instelling of instituut níet meer kon deelnemen aan de Vidi. NWO onderzocht daarnaast ook andere zorgpunten van wetenschappers. Nadat ook de toekenningen voor de Vidi-ronde 2018 bekend zijn zal NWO de effecten van de inbeddingsgarantie verder kunnen analyseren. NWO zal daarom in ieder geval voor de komende Vidi-ronde van 2019 de inbeddingsgarantie handhaven. Op basis van de verdere analyses zal NWO bekijken of de inbeddingsgarantie in de Vidi ook na 2019 voortgezet wordt.

Aanvragen verminderen en betere aansluiting

Met de inbeddingsgarantie wil NWO het aantal aanvragen verminderen en zorgen voor een betere aansluiting bij het personeelsbeleid van de onderzoeksinstellingen. De inbeddingsgarantie betekent dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde onderzoeksinstelling aanvragen voor Veni en Vidi kunnen indienen. Deze maatregel, die tot stand kwam in overleg met de universiteiten, is nodig om een betere balans te realiseren tussen aantallen aanvragen en toekenningen. Als gevolg hiervan hoeven onderzoekers minder tijd te investeren aan het schrijven en beoordelen van aanvragen. Toch was de maatregel ook aanleiding voor zorgen van wetenschappers over mogelijke neveneffecten met name in de Vidi. In haar evaluatie heeft NWO de belangrijkste zorgpunten - die onder andere uit een enquête van de Jonge Akademie naar voren kwamen – verder onderzocht:

 • De inbeddingsgarantie zou vooral verstrekt zijn aan onderzoekers met een vaste aanstelling waardoor alleen ‘insiders’ nog kans zouden hebben een Vidi aan te vragen.
 • Doordat de inbeddingsgarantie vooral aan onderzoekers met een vast contract zou zijn verstrekt, zouden onderzoekers uit het buitenland die op zoek waren naar een instelling die hen wilde ondersteunen, niet meer de kans krijgen een voorstel in te dienen.

Deze punten zal NWO blijven evalueren, in nauw overleg met De Jonge Akademie.

Meer informatie

]]>
news-3988 Mon, 29 Apr 2019 13:47:28 +0200 Laatste kans: nu aanmelden voor studiebeurzen Gender&Health https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/laatste-kans-nu-aanmelden-voor-studiebeurzen-genderhealth/ De deadline nadert snel voor de Gender in Research Fellowship. Sekse- genderverschillen zijn in vrijwel alle onderzoeksvelden relevant. Nationale en internationale PhD’s en post-docs krijgen met deze beurs de kans deel te nemen aan de interessante nieuwe Erasmus Summer Programme cursus rondom gender, gezondheid en onderzoek. Binnen dit programma verzorgt ZonMw de workshop ‘Gender in Research’, waar we in zullen gaan op het integreren van sekse en gender binnen de verschillende fases van onderzoek.

Relevantie

Dat is belangrijk omdat mannen en vrouwen verschillen in biologisch, psychosociaal en cultureel opzicht. Tot nu toe werd hier in onderzoek niet altijd goed rekening mee gehouden, waardoor een kennisachterstand op m/v-verschillen in gezondheid en zorg ontstaan is. Daarom stimuleert ZonMw dat de volgende generatie onderzoekers de skills en kennis krijgen om sekse en gender goed te integreren in hun onderzoek

De summer course wordt gegeven in de week van 19 tot en met 23 augustus 2019. ZonMw stelt 20 beurzen beschikbaar.

Meer informatie

Bekijk hier de informatiefolder over het programma

 

]]>
news-3985 Mon, 29 Apr 2019 10:38:00 +0200 InnoSysTox – Moving 2019 Call for Proposals https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/innosystox-moving-2019-call-for-proposals/ The ZonMw More Knowledge with Fewer Animals programme (MKMD) announces the second call for ‘Innovative Systems Toxicology for the replacement of animal testing’, in short InnoSysTox. The aim of the call is to bring about a mind shift towards human biology in the field of toxicology and computational modelling. Furthermore, it stimulates applications without the use of animal testing. InnoSysTox is an initiative that is jointly organised by the funding organisations ZonMw (Netherlands), BMBF (Germany) and F.R.S.-FNRS (Belgium, Francophone). The call enables scientists to build an effective international collaboration with a clear benefit for human biology and replacing animal tests in the field of toxicology.

Deadline for application is Tuesday July 2th 2019, 23:59h. Applications can only be submitted via the online submission tool.

This joint call is open to public-private consortia formed by research organizations and Small to Medium Enterprises (SME’s). ZonMw will fund Dutch partners in a consortium consiststing of at least one Dutch public partner and one German and/or one Belgian (FNRS fundable) public partner and at least one SME (Dutch or non-Dutch). A total budget of up to M€ 3.8 is expected to be available for the call. ZonMw will contribute up to M€ 2.0 and will only allocate grants to applicants based in the Netherlands. Joint research projects may apply for a joint project scale with a maximum duration of four years.

More information:

]]>
news-3970 Thu, 25 Apr 2019 11:58:02 +0200 Praat mee over de wetenschapper in 2030 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praat-mee-over-de-wetenschapper-in-2030/ Het erkennen en waarderen van de wetenschapper in de toekomst dat is waarover we in gesprek gaan met (jonge) wetenschappers, universiteiten, financiers en maatschappelijke partners. Tijd voor nieuwe set competenties

Is de wetenschap toe aan vernieuwing? De maatschappij kijkt kritisch naar de waarde en het functioneren van de wetenschap. De erkenning en waardering van wetenschappers leunt zwaar op citaties en impactfactoren en wetenschappers ervaren grote tijds- en prestatiedruk op het gebied van onderzoek en onderwijs. Maar wat zegt het huidige systeem over hun bijdrage aan de wetenschap of aan de samenleving? Is het tijd voor een nieuwe set competenties voor de wetenschappers van morgen?

Praat mee

ZonMw en NWO organiseren op donderdag 23 mei 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag de conferentie 'Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper van 2030'. Wij nodigen u van harte uit, meld u aan en deel uw visie.

Praat ook mee online: #wetenschapper2030

 

]]>
news-3961 Wed, 24 Apr 2019 07:29:39 +0200 Neurowetenschapper Aleksandra Badura ontvangt een ZonMw Open Science Impuls https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/neurowetenschapper-aleksandra-badura-ontvangt-een-zonmw-open-science-impuls/ Dinsdag 23 april ontving dr. Aleksandra Badura (Erasmus MC) een ZonMw Open Science Impuls. Henk Smid, directeur van ZonMw, overhandigde haar deze prijs tijdens een verrassingsbezoek in Rotterdam. Aleksandra Badura leverde met haar open access publicaties en systematic reviews een grote bijdrage aan de doelstellingen van open science: responsieve, transparante en verantwoorde wetenschap. Met deze impuls wil ZonMw haar aanmoedigen op deze weg door te gaan. Verrassingsbezoek aan het Erasmus MC

De uitreiking van de ZonMw Open Science Impuls was een verrassing voor Aleksandra Badura. Zonder dat ze van te voren op de hoogte was gebracht, stond op dinsdagochtend Henk Smid voor haar om de Open Science Impuls 2019 uit te reiken. In zijn speech lichtte hij toe dat vooral het eindverslag van haar Veni-project 'Cerebellar contribution to autism spectrum disorder (ASD): Role of the cerebellum in cognition and social behavior' aanleiding was geweest om haar te selecteren voor deze aanmoediging. Uit het verslag bleek dat ze twee systematic reviews had uitgevoerd, de codes voor analyses publiceerde en al haar resultaten als open access artikelen toegankelijk maakte.

Ambassadeur voor open science

De ZonMw Open Science Impuls bestaat uit een geldbedrag van 1.500 euro die Aleksandra Badura mag besteden aan een bezoek aan een buitenlandse conferentie. ZonMw vraagt haar om ook daar ambassadeur te zijn voor open science. Verder ontving ze een trofee in de vorm van een glazen bol als symbool voor een toekomst met transparante en verantwoorde medische wetenschap.

Vooral het uitvoeren van twee systematic reviews maakte indruk

Aleksandra voerde voor haar Veni-project twee systematic reviews uit. Een onderzoeksvraag wordt het beste geformuleerd als de onderzoeker een perfect beeld heeft van al het voorheen uitgevoerde onderzoek. Een goede manier om dit complete beeld te krijgen, is door middel van een systematische review. Deze geeft een goede weergave van alle uitgevoerde studies, maar kost veel tijd om uit te voeren. Het is dus bijzonder dat Aleksandra de tijd heeft kunnen maken om maar liefst twee systematische reviews uit te voeren. Volgens Badura hebben systematic reviews grote meerwaarde. Ze geven niet alleen de huidige stand van zaken in een specifiek onderzoeksveld weer, maar bieden vooral informatie over hoe op de best mogelijke manier de volgende stap voorwaarts gemaakt kan worden.

Open access publiceren, inclusief protocollen

Aleksandra heeft ook al haar onderzoeksresultaten open access inclusief alle bijbehorende protocollen gepubliceerd. Daarnaast is ook de code voor analyses toegankelijk gemaakt. Zo heeft iedereen toegang tot haar onderzoek en de resultaten ervan. Een belangrijke drijfveer hiervoor is dat ze voor haar  onderzoek naar het autistische brein muismodellen gebruikt heeft. Ze heeft van haar Veni-project haar onderzoeksopzet, de data, de codes voor analyse en de uiteindelijke resultaten toegankelijk gemaakt voor collega-onderzoekers en anderen die geïnteresseerd zijn. Op deze manier kan het onderzoek opnieuw gebruikt worden en hoeft het niet herhaald te worden. Daarmee wordt onnodig proefdieronderzoek vermeden.

Rolmodel voor open science

Lovenswaardig is Aleksandra's inzet om deze open access-werkwijze ook te stimuleren in haar directe wetenschapsomgeving. Ze levert hiermee een grote bijdrage aan de doelstellingen van open science:  responsieve, transparante en verantwoorde wetenschap. Ze is een rolmodel voor haar onderzoeksgroep en onderzoekers in het veld van neuroscience. Met de Open Science Impuls bevestigt ZonMw haar prestaties voor verantwoorde en transparante wetenschap en hoopt dat haar voorbeeld andere onderzoekers inspireert om de doelstellingen van open science te realiseren.

Binnenkort zal ZonMw nog een onderzoeker verrassen met een ZonMw Open Science Impuls.

Meer informatie

]]>
news-3949 Thu, 18 Apr 2019 16:11:38 +0200 Essentiële bijdrage wetenschap aan nieuw innovatiebeleid https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/04/essentiele-bijdrage-wetenschap-aan-nieuw-innovatiebeleid.html NWO en ZonMw willen dat het wetenschappelijke veld betrokken is bij het opstellen van de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren. Daarom gaan zij onderzoekers gericht bevragen over wetenschappelijke kwesties rond de, door de ministeries opgestelde, maatschappelijke uitdagingen en missies. Deze KIA’s dienen als basis voor het Kennis Innovatiecontract (KIC) waarmee NWO en ZonMw afspreken hoe ze gaan bijdragen aan onderzoek dat relevant is voor het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet. NWO en ZonMw streven ernaar hiervoor een palet aan financieringsinstrumenten voor publiek-private samenwerking aan te bieden dat eenduidig en overzichtelijk is. news-3933 Thu, 18 Apr 2019 08:56:27 +0200 ZonMw, NWO en KNAW ondertekenen DORA-verklaring https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-nwo-en-knaw-ondertekenen-dora-verklaring/ De KNAW, NWO en ZonMw ondertekenen op 18 april de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). DORA is een wereldwijd initiatief om bij de beoordeling van onderzoek en onderzoekers minder af te gaan op bibliometrische indicatoren (zoals publicaties en citaties) en meer op andere criteria. De verklaring bevat een set van aanbevelingen over de verbetering van onderzoeksbeoordeling. KNAW, NWO en ZonMw onderschrijven de principes van de DORA-verklaring volledig en zullen de eigen procedures daarop aanpassen. De DORA-verklaring is in 2012 gepubliceerd en richt zich op onderzoeksfinanciers, uitgevers, onderzoeksinstellingen en onderzoekers. De verklaring is wereldwijd al door meer dan 1200 organisaties en bijna 14.000 onderzoekers ondertekend.

Het ondertekenen van de DORA-verklaring past binnen een bredere aanpak om in Nederland te komen tot nieuwe benaderingen om onderzoekers te erkennen en waarderen. Daarnaast raakt dit aan de transitie naar Open Science en Open Access. Centraal staat de ambitie om onderzoek en onderzoekers te beoordelen op hun kwaliteiten.
Het ondertekenen van DORA betekent dat de organisaties hun werkwijzen en procedures in lijn brengen met de principes van deze verklaring. DORA gaat echter over méér dan dat alleen. Onderschrijving van de waarden van DORA vraagt om een breder gesprek binnen de wetenschap over hoe onderzoekers (elkaar) beoordelen en over de criteria voor de beoordeling van wetenschappelijke kwaliteit.

Gezamenlijke vervolgacties

KNAW, NWO en VSNU (die al eerder de verklaring ondertekende) zullen zich er gezamenlijk voor inzetten dat de principes van DORA bij de komende herziening van het landelijke protocol voor onderzoeksevaluaties (SEP) stevig verankerd worden.

Wat betreft de instituten van KNAW en NWO zal het personeelsbeleid, waar dat nog nodig is, ‘DORA’-proof worden gemaakt. Zo komt er meer aandacht voor de inhoudelijke waarde en impact van het onderzoek, waarbij ook andere vormen van output dan aantal citaties of impact factoren van tijdschriften meegewogen zullen worden. Op 23 mei organiseren ZonMw en NWO een conferentie als startpunt voor een gesprek over het anders erkennen en waarderen van wetenschappers. Zie ook www.zonmw.nl/evolutieofrevolutie. Op 7 juni organiseert de KNAW een bijeenkomst voor leden over de betekenis van DORA.

Vervolgacties NWO en ZonMw

Als gevolg van de ondertekening van de DORA-verklaring nemen NWO en ZonMw de volgende concrete acties:

 • Het scherper formuleren (en onderbouwen) welke criteria gebruikt worden voor het beoordelen van kwaliteit. Dit wordt gedaan in alle financieringsinstrumenten vanuit de specifieke doelstelling van het betreffende instrument.
 • Het verwijderen van alle verwijzingen naar Journal Impact Factoren en H-index in alle call-teksten en aanvraagformulieren.
 • Het actief informeren van referenten en commissieleden over de ondertekening van DORA door NWO en ZonMw en over de gevolgen daarvan voor hen.  Te weten: dat ze bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen de inhoudelijke kwaliteit van onderzoeker en het voorstel centraal stellen en niet de prestige van tijdschriften waarin is gepubliceerd of de daarvan afgeleide statistiek, zoals Journal Impact Factor of H-index. Er wordt een training ontwikkeld voor referenten, commissieleden en secretarissen.
 • Het betrekken van andere wetenschappelijke output met wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact (zoals data, software, code, patenten, enzovoort) bij het beoordelen van kwaliteit.
 • Het maximeren van publicatielijsten in de aanvraag. Onderzoekers vragen verhalend aan te geven wat hun bijdrage is aan hun wetenschapsgebied: waarom en wat was de impact van hun werk op de wetenschap en/of samenleving? Hiermee is al ervaring opgedaan, o.a. via de vooraanmelding-pilot binnen de Veni.
 • Preprints worden geaccepteerd als onderzoeksoutput, in lijn met recente beleidswijzigingen van de European Research Council (ERC)
 • Expliciet erkennen en waarderen van open onderzoekspraktijken van aanvragers in de beoordelingsprocedures. NWO denkt aan een pilot met een “Open Science Track Record Question” op aanvraagformulieren. Onderzoekers worden hiermee gevraagd naar hun commitment (in het verleden en in de toekomst) voor Open Science activiteiten: Open Access publiceren, delen van preprints, delen van onderzoeksdata en andere vormen van Open Science.

Vervolgacties KNAW

De KNAW heeft haar procedures en werkwijzen, in de afgelopen periode verder aangepast aan de DORA-principes. De richtlijnen voor nominaties voor leden van de KNAW en De Jonge Akademie zijn al ‘DORA-proof’. De richtlijnen voor nominaties voor prijzen en fondsen die bij de KNAW zijn ondergebracht, worden verder in lijn gebracht met de principes van DORA.

De komende tijd besteedt de KNAW ook aandacht aan de uitgangspunten van DORA door gesprekken tussen wetenschappers faciliteren. Wat zijn graadmeters voor de beoordeling van kwaliteit? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe handel je als wetenschapper in de praktijk wanneer je dossiers moet beoordelen als lid van een benoemingsadviescommissie, als afdelingshoofd, als peer reviewer voor subsidies of bij nominaties en voordrachten? Dit gesprek, dat al gevoerd wordt binnen diverse jury’s en commissies, zal onder meer plaatsvinden tijdens een ledenbijeenkomst over dit thema op 7 juni.

 

]]>
news-3909 Mon, 15 Apr 2019 07:51:00 +0200 Startende wetenschapstalenten naar buitenlandse topinstituten met Rubicon https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/startende-wetenschapstalenten-naar-buitenlandse-topinstituten-met-rubicon-1/ 17 onlangs gepromoveerde onderzoekers gaan onderzoek doen aan buitenlandse onderzoeksinstellingen met een Rubicon-financiering van NWO. Ze onderzoeken onder andere kunstmatige intelligentie die betere echografie mogelijk kan maken, de spierfunctie bij ALS, levend weefsel printen en de vorming van nieuwe bloedvaten. Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen. Met de beurs kunnen deze jonge wetenschappers onderzoek te doen aan topinstituten zoals de universiteit van Cambridge en Harvard. De toekenningen betreffen de derde financieringsronde van 2018.

Deze 6 projecten gaan een bijdrage leveren aan gezondheidsonderzoek en zorginnovatie:

Een gezonde zwangerschap voor een gezond kinderhart

 • Dr. A.W. (Arend) van Deutekom (m), VU Amsterdam -> Verenigd Koninkrijk, University of Oxford, Department of Cardiovascular Clinical Research, 12 maanden. Factoren rondom de geboorte beïnvloeden de aanleg voor latere hart- en vaatziekten. Met nieuwe beeldvormende technieken onderzoeken we hoe deze factoren de ontwikkeling van het kinderhart beïnvloeden, en of een gezondere zwangerschap leidt tot een gezonder hart voor het nageslacht.

De spierfunctie bij ALS in beeld

 • L. (Linda) Heskamp MSc (v) Radboudumc -> Verenigd Koninkrijk, University of Newcastle, Campus for Ageing and Vitality, Newcastle Magnetic Resonance Centre, 24 maanden. Bij ALS-patiënten zijn sommige spieren vaak aangedaan en andere spieren zelden. De onderzoeker wil dit begrijpen door met een nieuwe beeldvormingstechniek de spiersamenstelling en spierfunctie van meerderen spieren in ALS-patiënten te onderzoeken om kennis te vergaren voor therapieontwikkeling.

Levend weefsel printen door beschermende cel coating

 • Dr.ir. T. (Tom) Kamperman (m), Universiteit van Twente -> Verenigde Staten, Harvard Medical School, Brigham and Women’s Hospital, Department of Medicine, Division of Engineering in Medicine, Shin Laboratory, 12 maanden. Het 3D-printen van organen biedt nieuwe oplossing voor het behandelen van ziekten. Helaas gaan veel cellen dood tijdens het 3D-printproces. In dit project ontwikkel ik een beschermende cel coating, waardoor celdood tijdens het printen wordt voorkomen.

De vorming van nieuwe bloedvaten begrijpen

 • Dr. T. (Tommaso) Ristori (m), TU/e -> Verenigde Staten, Boston University, Biomedical Engineering, 24 maanden. Door geavanceerde computermodellen en experimenten te combineren, zal ik de interactie tussen verschillende cellulaire signalen, die de gezonde en pathologische vorming van bloedvaten sturen, ontrafelen. Dit onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van behandelmethoden voor ziekten zoals kanker en ischemie.

Kunstmatige intelligentie voor betere echografie

 • Dr. Ir. R.J.G. (Ruud) van Sloun (m), TU/e -> Israël, Technion, Israël Institute of Technology, 12 maanden. De belangrijkste medische beeldvormingstechnieken van vandaag, zoals MRI en CT, zijn niet duurzaam. Machines zijn zeer groot, gebruiken gevaarlijke straling of zijn erg duur. Uitzondering is echografie, maar dit geeft niet de beeldkwaliteit van MRI/CT. De onderzoeker gaat kunstmatige intelligentie inzetten om dit te veranderen.

De ontstekingsreactie onder de loep

 • Dr. L. (Lotte) Spel (v), UMCU -> Zwitserland, University of Lausanne, Biochemistry, 24 maanden. Zonder aanleiding continu een ontsteking gepaard gaande met koorts, huiduitslag en gewrichtspijn. De onderzoeker gaat zogeheten ontstekingsziekten bestuderen op moleculair niveau. Ze zoomt in op het werkingsmechanisme door te ontrafelen welke eiwitten de ontsteking in gang zetten en weer uitzetten.

Meer informatie

]]>
news-3777 Wed, 10 Apr 2019 09:55:00 +0200 MKMD on tour van 17 April in Utrecht uitgesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/mkmd-on-tour-van-17-april-in-utrecht-uitgesteld/ De op 17 april door ZonMw en U-AIM in Utrecht geplande 2e MKMD on tour ‘Hoe leidt publiek-private samenwerking tot beter onderzoek zonder dierproeven’ is uitgesteld naar mei/juni.
Een nieuwe datum en het programma volgt spoedig. Houd u hiervoor de websites van progamma MKMD  en U-AIM en LinkedIn berichten in de gaten.

Namens het MKMD programmateam en U-AIM graag tot ziens!

]]>
news-3879 Thu, 04 Apr 2019 14:45:07 +0200 Chirurg voor een dag: CORPUS toont Vici-onderzoek aan kinderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/chirurg-voor-een-dag-corpus-toont-vici-onderzoek-aan-kinderen/ Kinderen kunnen in echte operatiekleding vier ‘operaties’ uitvoeren, en daar een diploma voor krijgen. In de interactieve CORPUS-tentoonstelling ‘Operatiekamer van de toekomst’ ervaren kinderen hoe het is om zelf chirurg te zijn en maken zij kennis met nieuwe technieken die in ziekenhuizen gebruikt worden om mensen te behandelen.

Meer informatie en voor het bestellen van kaarten bij op Corpus Experience

 

 

]]>
news-3842 Thu, 28 Mar 2019 15:16:38 +0100 tweet wetenschap NL https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-wetenschap-nl/ news-3838 Thu, 28 Mar 2019 08:40:29 +0100 Meld uw onderzoek nu aan voor Bessensap 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meld-uw-onderzoek-nu-aan-voor-bessensap-2019/ Op vrijdag 21 juni is het zover, Bessensap 2019! Zo’n 350 journalisten, persvoorlichters en onderzoekers ontmoeten elkaar in de Rode Hoed in Amsterdam om te netwerken en kennis over wetenschapscommunicatie uit te wisselen. De dag heeft als thema de popularisering van wetenschap. Uw onderzoeksverhaal op Bessensap?

Heeft u een maatschappelijk relevant onderzoek en een nieuwswaardig onderzoek(sresultaat)? Dan is dit dé kans om dit onderzoek onder de aandacht te brengen bij de wetenschapsjournalistiek.

19 april deadline inzenden

U kunt tot uiterlijk 19 april uw onderzoek/-sresultaat inzenden. Uit de inzendingen selecteren we een gevarieerd aanbod van de meest mediagenieke/nieuwswaardige onderzoeken voor het geven van een presentatie. Daarbij kijken we ook naar presentatieskills. Onderzoeken die niet geselecteerd worden, zullen wel op een andere manier onder de aandacht gebracht worden. Uw inzending is dus nooit voor niets.

Meer informatie

Bron: NWO

]]>
news-3825 Mon, 25 Mar 2019 14:41:37 +0100 Studiebeurzen voor Gender in Research - Erasmus Summer Course https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/studiebeurzen-voor-gender-in-research-erasmus-summer-course/ Deze zomer organiseren ZonMw en het Erasmus MC gezamenlijk een boeiend cursusprogramma rondom sekse en gender in gezondheid en gezondheidsonderzoek, als onderdeel van het Erasmus Summer Programme. Het Kennisprogramma Gender en Gezondheid stelt 20 Gender in Research Fellowships beschikbaar voor PhD-studenten en post-docs om deel te kunnen nemen aan het programma. In de week van 19 tot 23 augustus 2019 komen (inter)nationale experts en gastsprekers vanuit diverse disciplines samen in Rotterdam om tijdens het cursusprogramma hun kennis en onderzoeksexpertise te delen met de volgende generatie onderzoekers van over de hele wereld. In de middagsessies van ZonMw kunnen deelnemers hun onderzoekskills vergroten om sekse en gender goed mee te nemen in alle fases van gezondheidsonderzoek. In de ochtendcursus worden zij meegenomen in de laatste kennis over de invloed van sekse en gender op de gezondheid van vrouwen en mannen gedurende verschillende levensfases.

Internationale onderzoekers

Voor 20 PhD-studenten of post-docs stelt het Kennisprogramma Gender en Gezondheid fellowships beschikbaar. Deze fellowships zijn bovendien niet alleen voor Nederlandse jonge onderzoekers. Ook buitenlandse onderzoekers kunnen een aanvraag indienen: een unicum voor ZonMw! Geïnteresseerd? Lees dan de volledige subsidieoproep op de subsidiekalender en dien uiterlijk 9 mei 2019, 14:00u je aanvraag in.

Meer informatie

Bekijk de informatiefolder over de summer course

]]>
news-3819 Fri, 22 Mar 2019 15:55:24 +0100 Genetisch onderzoek is weinig divers en daar zitten medische risico's aan https://nos.nl/artikel/2277081-genetisch-onderzoek-is-weinig-divers-en-daar-zitten-medische-risico-s-aan.html Zijn we allemaal hetzelfde, maar dan nèt even anders? Op genetisch niveau in ieder geval wel. Mensen hebben voor 99 procent hetzelfde dna. Maar die ene procent die overblijft kan veel invloed hebben, bijvoorbeeld op de kans dat iemand een bepaalde ziekte krijgt of bepaald voedsel niet kan verdragen. Daarom is het belangrijk dat aan genetisch onderzoek veel verschillende mensen meedoen. En daar schort het aan, stellen Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Cell. Zij pleiten voor meer diversiteit onder deelnemers van zulke onderzoeken. news-3812 Fri, 22 Mar 2019 13:30:00 +0100 Onderzoek naar gezondheidsrisico’s van microplastics van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-gezondheidsrisicos-van-microplastics-van-start/ ZonMw geeft het startschot voor vijftien unieke onderzoeksprojecten naar de effecten van micro- en nanoplastics op onze gezondheid. Dit is het eerste wetenschappelijke programma ter wereld over dit onderwerp. In totaal wordt er 1,6 miljoen euro in de onderzoeken geïnvesteerd.
Professor Dick Vethaak van Deltares, betrokken bij vier van de vijftien researchprojecten, licht toe: “Microplastics verspreiden zich gemakkelijk via water en wind wat resulteert in een wereldwijd probleem; ze zijn overal als een soort grauwsluier in ons milieu aanwezig.
We worden voortdurend via ons voedsel, drinken of door inademing blootgesteld aan kleine plastic deeltjes. Wat dit voor onze gezondheid betekent is echter nog niet goed in te schatten. Er zijn wel sterke aanwijzingen voor mogelijke gezondheidsrisico’s maar er zijn ook veel onzekerheden en kennishiaten.”

Vethaak vervolgt: “Ik ben daarom zeer verheugd met dit initiatief van ZonMw en de betrokkenheid van de Plastic Soup Foundation. Het betreft een eerste verkennend onderzoek waarbij experts uit verschillende disciplines en sectoren gaan samenwerken. Met name de samenwerking tussen milieuwetenschappers en medisch specialisten is uniek en krachtig. Nederland loopt hiermee wereldwijd voorop. Ik verwacht er dan ook veel van!”

De projecten, met een looptijd van een jaar, gaan in op belangrijke vragen als:  

 • Hoe kunnen microplastics ons lichaam binnendringen?
 • Welke rol spelen grootte, vorm en samenstelling daarbij?
 • Kan plastic zwerfafval een bron van ziektes en infecties vormen aangezien bepaalde bacteriën goed lijken te gedijen op plastic?
 • Kan ons afweersysteem plastic aan of lopen we hierdoor meer kans op ontstekingen en infecties?
 • Hoe diep dringt microplastic in ons lichaam door? Tast het onze hersenen aan? Is het schadelijk voor het ongeboren kind?

Dr. Heather Leslie van de Vrije Universiteit van Amsterdam en betrokken bij drie projecten, zegt: “Als plastic deeltjes tot chronische ontstekingen kunnen leiden, kan dat de opmaat naar een hele reeks chronische ziektes betekenen. Daarom moeten we hoognodig onderzoeken hoeveel plastic deeltjes uit onze consumentenmaatschappij het menselijke lichaam binnendringen.”

De eerste tussenresultaten zullen op 3 oktober tijdens een Plastic & Health congres in Amsterdam worden gepresenteerd.

Pas het begin

ZonMw benadrukt dat de honorering van deze vijftien projecten pas het begin is. Een jaar is niet lang genoeg om alle antwoorden te verkrijgen. Henk Smid, directeur van ZonMw, ziet grote potentie in de onderzoeken en hoopt daarom ook dat langdurig vervolgonderzoek mogelijk zal zijn. “Nederland heeft wereldwijd een toonaangevende positie in het wetenschappelijk onderzoek naar microplastics en dit moet zo snel mogelijk verder uitgebouwd worden.”

Plastic Health Coalition

Communicatie over de verschillende pilotprojecten en de (tussen)resultaten worden verzorgd door de Plastic Health Coalition, een initiatief van de Plastic Soup Foundation. In deze coalitie werken verschillende nationale en internationale milieu- en onderzoekorganisaties samen die zich zorgen maken over of zich bezighouden met de effecten van (micro)plastic op onze gezondheid.

Meer informatie

]]>
news-3809 Fri, 22 Mar 2019 09:06:00 +0100 32 leraren ontvangen een Promotiebeurs https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/32-leraren-ontvangen-een-promotiebeurs/ Tweeëndertig laureaten ontvingen gisteren een Promotiebeurs uit de dertiende ronde van de Promotiebeurs voor Leraren. De feestelijke uitreiking vond plaats in de Hotelschool Den Haag. De meeste aanvragen werden ingediend voor onderzoek binnen de alfa- en gammawetenschappen. 7 projecten gaan ook bijdragen aan kennis over ziekte en gezondheid zoals voor preventie en bewegen en hartrevalidatie. Het overgrote deel van de aanvragers zijn docenten uit het hbo. De Promotiebeurs voor Leraren is gestart in 2011. Inmiddels zijn al verschillende leraren gepromoveerd met een Promotiebeurs.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks 9,5 miljoen euro beschikbaar voor de promotietrajecten. Met de beurs krijgen leraren de kans zich verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. NWO beoordeelt en selecteert de aanvragen.

De volgende promotieprojecten gaan bijdragen aan kennis voor het domein medische wetenschappen en zorginnovatie:

Interprofessioneel opleiden voor samenwerking in een Student-Run-Dental-Clinic en in de beroepspraktijk met nieuwe professionele rollen.
M.J. (Ria) Kersbergen (v) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen– Radboud Universiteit Nijmegen
Studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde werken samen in een Student-Run-Dental-Clinic als voorbereiding op hun toekomstige beroepspraktijk. Ze leren tot effectieve professionele samenwerking te komen met als doel een betere zorg voor de patiënt. In deze studie wordt interprofessioneel leren en samenwerken onderzocht in het onderwijs en de toepassing in de beroepspraktijk.

Sociale interactie en Fysieke Activiteit in Spatial Augmented Exertion Interfaces
D. (Danica) Mast (v) Haagse Hogeschool – Universiteit Leiden
Exertion interfaces (die lichaamsbeweging als input vereisen) bieden de mogelijkheid om sociale interactie en lichaamsbeweging te stimuleren onder jongeren. In dit onderzoek zal inzicht worden verkregen in hoe deze gedragingen elkaar beïnvloeden in exertion interfaces en door welke technologie en interactieve kenmerken zij het beste worden gefaciliteerd.

Bewegingsvaardigheid in de gymzaal beter in beeld
A.W. (Antoine) de Schipper (m) Hogeschool van Amsterdam– Vrije Universiteit Amsterdam
Om de vorderingen van basisschoolleerlingen in het bewegingsonderwijs te volgen wordt het vaststellen van de bewegingsvaardigheid met nieuwe instrumenten, zoals een balansbord en camerabeelden, onderzocht. Met deze gegevens kunnen lessen worden afgestemd op de leerbehoefte van zowel individuele leerlingen als de klas.

Ontwikkeling van hartrevalidatie thuis op maat voor kwetsbare patiënten
M.S. (Michel) Terbraak (m) Hogeschool van Amsterdam – Universiteit van Amsterdam
Als gevolg van verbeterde behandeling met grotere overlevingskans is het aantal kwetsbare hartpatiënten met nevenaandoeningen toegenomen. Deze patiënten zijn meer beperkt en worden sneller heropgenomen in het ziekenhuis. Hartrevalidatie thuis kan functioneren verbeteren en onnodige heropnames voorkomen. Wij onderzoeken hoe hartrevalidatie thuis moet worden aangepast aan nevenaandoeningen en kwetsbaarheid.

“Wat bewegen beweegt” Preventie van beweegachterstanden bij kinderen
A.R. (Anne) den Uil (v) Hogeschool van Amsterdam – Tilburg University
Van de kinderen in het basisonderwijs heeft 33% een motorische achterstand, wat gevolgen heeft voor de gezonde ontwikkeling. In dit onderzoek worden mechanismen blootgelegd die ten grondslag liggen aan motorische achterstanden, worden werkzame elementen van motorische interventies achterhaald en wordt gezocht naar een relatie tussen motorische achterstanden en beweeggedrag later.

Houdt het op? Lage rugpijn en plasklachten bij mannen.
T. (Tom) Vredeveld (m) Hogeschool van Amsterdam – Vrije Universiteit Amsterdam
Rugpijn en plasklachten komen vaak samen voor bij mannen. Beide klachten kunnen elkaar in stand houden door veranderde beweegpatronen, gewoonten, leefstijl, alsook door psychische factoren, zoals spanning of vermoeidheiddoor nachtelijk plassen. Met dit onderzoek vergaren we belangrijke nieuwe inzichten in de aandoening, diagnostieken multidisciplinaire behandeling van dit probleem.

Oefentherapie met ondersteuning van biofeedback voor het trainen van de intrinsieke voetspieren bij ouderen ter preventie van vallen
A.A.M. (Lydia) Willemse (v) Fontys Hogeschool– Tilburg University
Vallen is een veel voorkomend probleem bij ouderen. De kans hierop neemt toe bij verminderde balans en een veranderd looppatroon. Door het trainen van de voetspieren, ondersteund met biofeedback, wordt getracht balansen het looppatroon te verbeteren bij ouderen, ten einde vallen te voorkomen.

Meer informatie

]]>
news-3792 Thu, 21 Mar 2019 12:30:00 +0100 Derde ronde in pilot Replicatiestudies, nu mét geesteswetenschappen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/derde-ronde-in-pilot-replicatiestudies-nu-met-geesteswetenschappen/ De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) trekt wederom 1 miljoen euro uit om onderzoek, dat door anderen is uitgevoerd, opnieuw te laten doen. De eerste twee rondes uit 2017 en 2018 uit de pilot richtten zich op gezondheids- en sociale wetenschappen. Daar is nu onderzoek uit de geesteswetenschappen aan toegevoegd. De pilot Replicatiestudies richt zich op het repliceren van zogenoemde ‘hoeksteenstudies’, dus met een grote impact op wetenschap, overheidsbeleid of het publieke debat. In twee eerdere rondes zijn 17 projecten gefinancierd. Op basis van resultaten uit de pilot beoogt NWO replicatieonderzoek op een effectieve manier op te nemen in al haar onderzoekprogramma’s. Replicatie van onderzoek prijkt hoog op de internationale wetenschappelijke agenda’s.
Deze derde pilotronde bestrijkt naast het terrein van de sociale wetenschappen en gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, nu ook dat van de geesteswetenschappen. Niet al het geesteswetenschappelijk onderzoek leent zich voor replicatie. De organisatie is zich bewust van de discussie die daarover binnen de geesteswetenschappen wordt gevoerd en spreekt geen voorkeur of oordeel uit over de waarde van diverse methodes van onderzoek. Waar mogelijk wil zij de replicatie van geesteswetenschappelijk onderzoek stimuleren en faciliteren: in de empirische geesteswetenschappen moet dit zeker mogelijk zijn.

NWO voorloper

NWO is in internationaal opzicht een van de voorlopers op het gebied van de financiering van replicatieonderzoek. Met dit initiatief wil NWO vernieuwing in de wetenschap bevorderen en onderzoekers stimuleren replicatieonderzoek uit te voeren. Het pilotprogramma Replicatiestudies richt zich op twee vormen van onderzoek: reproductie (replicatie met bestaande data: de datasets uit de oorspronkelijke studie worden opnieuw geanalyseerd) en replicatie (met nieuwe data: er wordt een nieuwe dataverzameling aangelegd, die aan hetzelfde onderzoeksprotocol wordt onderworpen als in de oorspronkelijke studie). Conceptuele replicaties, waar een onderzoek herhaald wordt maar met een andere aanpak, vallen buiten het programma. Door uitvoering van replicatieonderzoek te stimuleren wil NWO een bijdrage leveren aan het vergroten van transparantie van onderzoek en aan de kwaliteit en de volledigheid van het rapporteren van resultaten. De pilot richt zich niet op het opsporen van gefalsificeerde onderzoeksresultaten en datasets, of andere vormen van laakbare onderzoekspraktijken en wangedrag.

NWO, in samenwerking met ZonMw, stelt de call for proposals eind maart open. Aanvragen dienen vóór  6 juni 2019 door NWO te zijn ontvangen.

Meer informatie

]]>
news-3785 Tue, 19 Mar 2019 08:41:40 +0100 Subsidieoproep Create2Solve – Challenges voor proefdiervrije innovaties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-create2solve-challenges-voor-proefdiervrije-innovaties/ Op 7 maart 2019 tijdens de Life Sciences & Health publiek-private samenwerkingsdag werd als voorbereiding op de subsidieoproep voor Create2Solve, het Exploring Challenges event georganiseerd door ZonMw. Het doel was bedrijven die geïnteresseerd zijn om een Challenge voor Create2Solve in te dienen bij elkaar te brengen. Tijdens dit event hebben potentiële partners uit de industrie met uitdagingen voor proefdiervrije innovaties elkaar ontmoet en geïnspireerd in het formuleren van een gezamenlijke Challenge. Onder leiding van dr. Erica van Oort en prof. Cyrille Krul vond er een rondetafelgesprek plaats om dit te faciliteren. Na afloop constateerden de deelnemers dat er veel ruimte is om gezamenlijk impactvolle en interdisciplinaire Challenges te formuleren.

Request for Challenges

De call Request for Challenges is onderdeel van de oproep Create2Solve en staat open voor aanvragen. Het programma Meer Kennis met Minder Dieren stelt met Create2Solve financiering beschikbaar aan kennisinstellingen en MKB’s voor het ontwikkelen van humaan-gerelateerde innovaties. Deze innovaties worden als oplossing ingezet in de industrie voor de door henzelf geformuleerde Challenge. Challenges kunnen worden ingediend door farmaceutica-, medische technologie-, chemie-, cosmetica- of voedingsindustrie die geïnteresseerd zijn in relevante proefdiervrije modellen voor een betere vertaling naar de mens. Bedrijven kunnen hun Challenge tot 23 april 2019 indienen.

 • Fase 0. De industrie wordt uitgenodigd om een Challenge te formuleren. De Challenge moet zijn gericht op het overkomen van huidige hindernissen om op een proefdiervrije manier te innoveren. De Challenges zijn bij voorkeur cross-company en/of cross-area. Drie Challenges zullen op basis van hun potentiele impact worden geselecteerd en vervolgens als onderdeel van een openstaande subsidie oproep op de ZonMw website worden gepubliceerd.
 • Fase 1. Kennisinstellingen, bij voorkeur in combinatie met MKB, kunnen een voorstel voor een proof of concept project indienen. Er kunnen maximaal 4 proof of concept projecten worden gehonoreerd per Challenge. De proof of concept projecten zullen worden geselecteerd op basis van relevantie- en kwaliteitscriteria en de expertise van de projectgroep. Projectgroepen krijgen maximum 7 maanden de tijd om hun project uit te voeren. Uit de proof of concept projecten zal er maximaal één per Challenge worden gehonoreerd als onderzoeksproject.
 • Fase 2. In fase twee kunnen drie geselecteerde proof of concept projecten hun proefdiervrije innovatie verder ontwikkelen valideren of uitbouwen tot een prototype. De duur van het onderzoeksproject is maximaal 4 jaar.

Voorstel indienen

Meer informatie over het indienen van een Challenge, de procedures en de beoordelingscriteria, zie de subsidieoproep op de website van ZonMw.

Belangrijke data

 • 23 april 2019, deadline indienen van een Challenge (open voor bedrijven)
 • eind juni/begin juli 2019, Subsidieoproep voor het indienen van proof of concepts open (open voor kennisinstellingen in samenwerking met MKB)
 • eind september 2019, deadline indienen van Proof of Concept subsidieaanvragen
 • december 2019, besluit honorering Proof of Concept projecten (fase 1)
 • december 2020, besluit honorering Onderzoeksprojecten (fase 2)

Meer informatie

 

 

 

 

]]>
news-3743 Mon, 11 Mar 2019 09:42:21 +0100 NWO publiceert tweede call NWA onderzoeksprogramma 'Onderzoek op routes door consortia' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nwo-publiceert-tweede-call-nwa-onderzoeksprogramma-onderzoek-op-routes-door-consortia/ NWO heeft op maandag 4 maart 2019 de tweede financieringsronde geopend van het NWA-onderzoeksprogramma 'Onderzoek op routes door consortia (ORC)'. Deze wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken, waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Voor de financieringsronde van 2019 is 80,5 miljoen euro gereserveerd. De deadline voor het aankondigen van initiatieven is op 9 mei 2019. De deadline voor het indienen van de beknopte aanvragen is op 6 juni 2019. Voor het bereiken van doorbraken is een actieve samenwerking binnen de kennisketen van groot belang. Kennisketenbrede en interdisciplinaire consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners uit de publieke en semi-publieke sectoren en het bedrijfsleven werken daarom intensief samen bij het vormgeven, uitvoeren en toepassen van onderzoek. De aanvragen hebben betrekking op een of meerdere NWA-routes en kunnen binnen drie bandbreedtes worden ingediend: 500.000 - 2 miljoen euro, 2 - 5 miljoen euro en 5 - 10 miljoen euro.

Ten opzichte van de financieringsronde uit 2018 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Consortia zijn in 2019 verplicht om hun initiatief online aan te kondigen. Zodoende kunnen potentiële partners zich melden en wellicht aansluiten bij het consortium.
 • Daarnaast wordt in 2019 gevraagd om een handtekening van het hoogste bestuursorgaan van de penvoerder bij het indienen van de beknopte aanvraag. Verder heeft de raad van bestuur van NWO besloten om in 2019 een bindend advies af te geven over de beknopte aanvragen. De hoop is dat onderzoeksinstellingen daarmee kritisch de eigen inzendingen beschouwen, en dat hierdoor het aantal aanvragen binnen aanvaardbare grenzen blijft. Verder is er een differentiatie aangebracht in de beoordelingscriteria van de beknopte en volledige aanvragen.

De eis voor 10% cofinanciering door de indienende consortia blijft van kracht, ondanks bezwaren van sommigen dat het fundamenteel onderzoek zou kunnen belemmeren. De raad van bestuur vindt echter dat verbinding met maatschappelijke partners en de maatschappelijke impact van onderzoek als essentiële elementen van de NWA zwaarder dienen te wegen.

Meer informatie

]]>