De samenleving verandert en wetenschap ook. Er worden nieuwe eisen gesteld aan onderzoekers. Denk aan Open Access publiceren, datamanagement, betrouwbare wetenschap en integriteit. Dat vraagt om een andere manier om onderzoek en onderzoekers te erkennen en waarderen.

Tot voor kort werden onderzoekers vooral beoordeeld op hun onderzoeksprestaties zoals het aantal publicaties, de tijdschriften waarin zij publiceren en hoe vaak hun artikelen worden geciteerd. ZonMw streeft naar een evenwichtiger systeem van beoordelen en selecteren waarin we recht doen aan de diversiteit van talenten: onderzoek, onderwijs, impact, leiderschap en de patiëntenzorg waaraan onderzoekers hun bijdrage leveren.

Met het nieuwe erkennen en waarderen hebben we oog voor diversiteit in carrièrepaden. En we geven ruimte aan  een goede balans tussen individueel talent en team science , passend bij het doel van het onderzoek. ZonMw neemt deze verschillende aspecten mee in haar beleid en de beoordeling van projectaanvragen en aanvragers.

Hoe doen we dat?
 

Lees verder hoe!
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Erkennen en waarderen
Als onderzoeksfinancier is ZonMw mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoekssysteem. ZonMw wil onderzoek financieren dat past bij de veranderende rol van wetenschap en onderzoekers in de samenleving. Samen met VSNU, NWO, NFU, KNAW lanceerde ZonMw het position paper ‘Ruimte voor Ieders Talent, naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’. De komende periode zal ZonMw de uitgangspunten hiervan implementeren in haar beleid en procedures. Lees ook VSNU Erkennen en waarderen van wetenschappers

Het position paper ‘Ruimte voor ieders talent’ is in lijn met de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), een wereldwijd initiatief onder andere gericht op het terugdringen van onkritisch gebruik van bibliometrische indicatoren zoals de h-index en Journal Impact Factor. DORA werd in 2019 ondertekend door ZonMw samen met de KNAW, VSNU, NFU en NWO.

Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken
Het programma Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO) financiert onderzoek naar onderzoek. Daarmee speelt dit programma in op de behoefte aan meer kwaliteit, integriteit en efficiëntie van wetenschappelijk onderzoek. Met de resultaten van het onderzoek kunnen wetenschap en praktijk zich blijven verbeteren en neemt het vertrouwen in de wetenschap en de toepasbaarheid van de onderzoeken toe.
Zie ook de webpagina programma Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken.

Open Access en FAIR data
Met Open Science wordt wetenschap toegankelijk gemaakt voor wetenschappers, de maatschappij en de economie. Samenwerken en kennis uitwisselen staan hierbij centraal. Het doel is om de kwaliteit en impact van wetenschappelijk onderzoek te vergroten.

Dat doen we onder andere door eisen te stellen aan Open Access publiceren en aan het herbruikbaar maken van data voor verificatie van de uitkomsten van onderzoek en voor gebruik in toekomstig onderzoek. Lees meer over onze richtlijnen:

Replicatiestudies
Bestaand onderzoek opnieuw uitvoeren (repliceren) vergroot de transparantie van onderzoek en draagt bij aan de kwaliteit en volledigheid van onderzoeksresultaten. Replicatiestudies is een gezamenlijk programma van NWO en ZonMw. Zie ook webpagina programma Replicatiestudies.

Meer Kennis met Minder Dieren
Met het programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) stimuleert ZonMw innovaties die bijdragen aan het beantwoorden van wetenschappelijke vragen zonder dierproeven. MKMD stelt financiering beschikbaar onder andere  voor het publiceren van negatieve onderzoeksresultaten waarbij dierproeven zijn gebruikt. Ook financiert het programma de uitvoering van Syntheses of Evidence, een gestructureerde en transparante methode voor de analyse van al gepubliceerde data en literatuur. Daarmee wil ZonMw voorkomen dat onderzoek met proefdieren nogmaals en zonder meerwaarde wordt uitgevoerd. Zie ook de webpagina programma Meer Kennis met Minder Dieren.

Uitgelicht

Ruimte voor ieders talent, naar een nieuwe balans in erkennen en waarderen.

ZonMw, VSNU, NFU, KNAW en NWO lanceren position paper. Een wetenschapper kan op vele vlakken excelleren, maar wordt tot op heden vooral beoordeeld op onderzoeksprestaties. De publieke kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers willen voortaan zowel in loopbaanbeleid als subsidievoorwaarden breder kijken naar de kennis en kunde van wetenschappers.

Lees het nieuwsbericht

Actueel

Systematisch literatuuronderzoek vervangt, vermindert en verfijnt proefdieronderzoek

Een systematische literatuuranalyse van eerder uitgevoerd proefdieronderzoek stelt onderzoekers in staat de kwaliteit en relevantie van hun eigen onderzoek te verbeteren. En dat is niet het enige voordeel. Uit een casestudie van ZonMw naar 8 jaar financiering voor systematic reviews, blijkt dat onderzoekers ook anders zijn gaan kijken naar proefdieronderzoek. En ze zijn zich bewuster geworden van de verantwoording en uitvoering van...

Nieuws

Eenvoudige aanvraagprocedure Open Access Boeken

Het aanvraagproces voor financiering uit het NWO Open Access Boeken programma is volgens onderzoeker Sara Polak eenvoudig en men krijgt snel uitsluitsel is haar ervaring. Qua timing kwam dit financieringsinstrument precies op het juiste moment.

Nieuws

Grootste studie ooit over wetenschappelijke integriteit van start

De National Survey on Research Integrity (NSRI) wordt vanaf 15 oktober verspreid onder bijna 40.000 onderzoekers in Nederland. De enquête is daarmee niet alleende grootste studie wereldwijd over wetenschappelijke integriteit, maar ook de eerste studie diezich richt op de hele onderzoeksgemeenschap, in alle disciplines, in Nederland.

Nieuws

Proefdiervrije innovaties voor beter COVID-19 onderzoek

Met financiering van het ministerie van VWS starten deze zomer 40 onderzoeksprojecten naar de coronapandemie en de gevolgen ervan. Er is snel en veel kennis nodig over het SARS-CoV-2 virus en de ziekte COVID-19. Proefdiervrije modellen kunnen daarbij helpen omdat de resultaten beter vertaalbaar zijn naar de mens en sneller resultaten op kunnen leveren. Vijf projecten gaan daarom aan de slag met proefdiervrij onderzoek.

Nieuws
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Contact

Annelein Stax

Programmamanager

+31 70 349 5291
Stax@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website