Door onderzoekers op een nieuwe manier te erkennen en waarderen, schept ZonMw kansen voor verantwoorde onderzoekspraktijken.

De samenleving verandert en wetenschap ook. Er worden nieuwe eisen gesteld aan onderzoekers. Denk aan Open Access publiceren, datamanagement, betrouwbare wetenschap en integriteit. Dat vraagt om een andere manier om onderzoek en onderzoekers te erkennen en waarderen.

Tot voor kort werden onderzoekers vooral beoordeeld op hun onderzoeksprestaties zoals het aantal publicaties, de tijdschriften waarin zij publiceren en hoe vaak hun artikelen worden geciteerd. ZonMw streeft naar een evenwichtiger systeem van beoordelen en selecteren waarin we recht doen aan de diversiteit van talenten: onderzoek, onderwijs, impact, leiderschap en de patiëntenzorg waaraan onderzoekers hun bijdrage leveren.

Met het nieuwe erkennen en waarderen hebben we oog voor diversiteit in carrièrepaden. En we geven ruimte aan  een goede balans tussen individueel talent en team science , passend bij het doel van het onderzoek. ZonMw neemt deze verschillende aspecten mee in haar beleid en de beoordeling van projectaanvragen en aanvragers.

Hoe doen we dat?
 

Uitgelicht

Video Jeroen Geurts over narratief CV

Jeroen Geurts: waarom implementeert ZonMw een narratief CV?

ZonMw implementeert de uitgangspunten van het nieuwe Erkennen en Waarderen in haar beleid. Hoe we daarin een eerste stap maken, vertelt Jeroen Geurts (voorzitter van het bestuur van ZonMw) in deze video.

Bekijk nu de video van Jeroen!

Video Jeroen Geurts over erkennen en waarderen

Jeroen Geurts: waarom vindt ZonMw het nieuwe Erkennen en Waarderen belangrijk?

Samen met VSNU, NWO, NFU, KNAW lanceerde ZonMw het position paper ‘Ruimte voor Ieders Talent, naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’. Jeroen Geurts (voorzitter van het bestuur van ZonMw) legt uit waarom ZonMw dit belangrijk vindt.

Bekijk nu de video van Jeroen!

Ruimte voor ieders talent, naar een nieuwe balans in erkennen en waarderen.

ZonMw, VSNU, NFU, KNAW en NWO lanceren position paper. Een wetenschapper kan op vele vlakken excelleren, maar wordt tot op heden vooral beoordeeld op onderzoeksprestaties. De publieke kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers willen voortaan zowel in loopbaanbeleid als subsidievoorwaarden breder kijken naar de kennis en kunde van wetenschappers.

Lees het nieuwsbericht

Actueel

Ontvangt u dit jaar de Willy van Heumenprijs?

Er is op het gebied van de 3 V’s (Vervanging, Vermindering en Verfijning gebruik proefdieren) nog veel onderzoek nodig. Om dat onderzoek te bevorderen en aan te wakkeren reikt het Willy van Heumenfonds om de twee jaar de ‘Willy van Heumenprijs’ uit aan een persoon die zich in Nederland op dit terrein bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Daarom gaat het Willy van Heumenfonds ook in 2021 deze prijs van 15.000,- euro, toekennen.

Nieuws

Discussie over dierproeven is nodig, maar behoud wel de nuance

Jeroen Geurts (voorzitter van het bestuur ZonMw) en Henk Smid (voorzitter van het NCad) benadrukken in de Volkskrant (31 januari 2021) het belang van een genuanceerde discussie over dierproeven. Ze wijzen daarbij op het belang van de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethoden en duiden de transitie naar proefdiervrij onderzoek.

Nieuws

Cultuurverandering staat centraal op het eerste Recognition & Rewards Festival

Morgen vindt het eerste Recognition & Rewards Festival plaats; een online evenement voor alle iedereen die geïnteresseerd is in het nieuwe erkennen en waarderen van wetenschap en wetenschappers. De dag staat in het teken van een cultuurverandering waar het Nederlandse wetenschapsveld gezamenlijk aan werkt. Het festival vindt plaats ruim een jaar na de lancering van het landelijke programma voor de brede erkenning en waardering van de...

Nieuws

Onderzoekers krijgen toegang tot wereldwijd platform voor open access publiceren

Op 1 april worden NWO en ZonMw lid van Europe PMC (PubMed Central), een open science platform dat een wereldwijde collectie van wetenschappelijke artikelen en andere onderzoeksresultaten onderhoudt. Dit lidmaatschap maakt het onderzoekers van NWO- en ZonMw-gefinancierd onderzoek op het terrein van de levens- en medische wetenschappen mogelijk hun publicaties op één centrale plek met een wereldwijd publiek te delen. Daarmee voldoen ze ook aan de...

Nieuws
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Contact

Annelein Stax

Programmamanager

+31 70 349 5291
Stax@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website