Goede wetenschap is gebaseerd op integriteit, transparantie, reproduceerbaarheid en verantwoorde onderzoeksmethoden. Onderzoek dat aan deze eisen voldoet, bevordert het vertrouwen in wetenschap en de impact van onderzoeksresultaten. Bewegingen zoals open science en het nieuwe erkennen en waarderen, maar ook het stimuleren van onderzoek naar onderzoek en het innovatoveren van onderzoeksmethodes dragen hieraan bij. Met programma’s zoals Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken, Replicatiestudies en Meer Kennis met Minder Dieren  geeft ZonMw ruimte  aan de reflectie op de wijze waarop wetenschap functioneert en stimuleert goede wetenschap.

Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken is gericht op onderzoek naar onderzoek. Nieuwe bewegingen in de samenleving en de wetenschap vragen om nieuwe inzichten zodat verantwoorde onderzoekspraktijken worden gewaarborgd, nu en in de toekomst.

Replicatiestudies richt zich op het repliceren van studies met een grote impact op wetenschap, overheidsbeleid of het publieke debat. Door uitvoering van replicatiestudies te stimuleren draagt ZonMw samen met NWO bij aan het vergroten van transparantie van onderzoek en aan de kwaliteit en volledigheid van het rapporteren van resultaten.

Meer Kennis met Minder Dieren stimuleert de ontwikkeling van nieuwe proefdiervrije innovaties en de toepassing van bestaande proefdiervrije innovaties. Het doel is relevanter en beter gezondheids(zorg)onderzoek voor de mens.

Open Sciencezoals open access publiceren, FAIR data en het nieuwe erkennen en waarderen maakt wetenschap toegankelijk voor wetenschappers, de maatschappij en de economie. Samenwerken en kennis uitwisselen staan hierbij centraal.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website