Onderwerpen

Uitgelicht

De Huisarts HART Week: een innovatieve flashmobstudie voor alle huisartsen in Nederlanda een beroerte

Hoe kunnen huisartsen de kans op een acuut coronair syndroom (ACS), waaronder het hartinfarct, het beste inschatten?

Tijdens de Huisarts Hart Week, 20 tot en met 26 november, worden zoveel mogelijk huisartsen in Nederland gevraagd om een aantal gegevens te noteren van patiënten die ze met verdenking ACS naar de cardioloog sturen, zowel overdag als tijdens een eventuele dienst. De huisartsen hoeven slechts 9 eenvoudige consultvragen op 1 A4-tje te beantwoorden. De defi nitieve diagnose horen de onderzoekers 1 maand later op bij de eigen huisarts van de patiënt.  Dit betekent dus geen jarenlange wetenschappelijke studie.

Wilt u meer weten over dit onderzoek ! kijk dan naar de animatievideo

Beter lopen na een beroerte

Dit jaar kregen 14 excellente onderzoekers een Vidi-subsidie. Hiervoor komen onderzoekers in aanmerking die door een geslaagde postdocperiode (tot en met 8 jaar na promotie) een eigen onderzoekslijn hebben opgezet en door willen groeien naar het leiden van een eigen onderzoeksgroep. Dr. Vivian Weerdesteyn is een van hen. Zij vertelt over haar onderzoek naar mogelijkheden om de balans- en loopfunctie na een beroerte te verbeteren.

Lees het artikel over het onderzoek naar beter lopen na een beroerte

Wetenschap in Nederland: essay over succes en hoe dat te behouden

Tijdens de jaarlijkse Akademiemiddag van de KNAW sprak José van Dijck haar jaarrede uit. Zij presenteerde bij deze gelegenheid het essay Wetenschap in Nederland: waar een klein land groot in is en moet blijven, dat zij samen met vicepresident Wim van Saarloos schreef. In hun essay zoomen de auteurs in op het succes van Nederland als wetenschapsland en houden zij een pleidooi voor het versterken van het wetenschapsbestel. Van het essay is begin oktober een Engelstalige vertaling verschenen.

Wetenschap in Nederland: essay over succes en hoe dat te behouden

Waarom lijden veel ouderen aan chronische gewrichtspijn?

Prof. Joyce van Meurs

Fundamenteel onderzoek is essentieel voor vooruitgang en innovatieve ontwikkelingen binnen de wetenschap én maatschappij. Elke maand vertelt een onderzoeker hoe zijn of haar onderzoek bijdraagt aan het behoud of de verbetering van de kwaliteit van leven als je ouder wordt. Deze maand geeft prof. Joyce van Meurs antwoord op de vraag ‘Waarom lijden veel ouderen aan chronische gewrichtspijn?’

In dit filmpje vertelt prof. Joyce van Meurs over haar project

De kleinste schildklierafwijking kan al gevolgen hebben

Prof. dr. Robin Peeters

Een tekort aan schildklierhormoon tijdens de zwangerschap verstoort de hersenontwikkeling van de vrucht. Maar een teveel leidt tot vergelijkbare schade. Dat ontdekte internist-endocrinoloog Robin Peeters van het Erasmus MC.

Lees het artikel in de Mediator 25 september 2017

Waarom wordt de een wel dement en de ander niet?

Prof. dr. Geert Jan Biessels

Mensen die al elders in het lichaam diabetes gerelateerde schade hebben ontwikkeld, bijvoorbeeld in de ogen of de nieren, blijken meer kans te hebben om dementie te krijgen. Neuroloog Biessels ontwikkelde een risicomodel dat op het risico op dementie kan schatten bij mensen met ouderdomsdiabetes. Dit model kan worden gebruikt om op efficiëntere wijze preventieve behandeling te ontwikkelen.

In dit filmpje vertelt prof. dr. Geert Jan Biessels over zijn project

Mogelijk alternatief voor proefdierstudies naar toxiciteit

Toxicoloog Rob Stierum van TNO ontwikkelt samen met andere onderzoeksinstellingen een uniek alternatief voor dierproeven op basis van humane celsystemen en computermodellen. Hiermee kan niet alleen worden voorspeld of een stof wel of niet giftig is, maar ook bij welke concentratie er gezondheidsschade kan optreden. De eerste testen zijn hoopvol.

Tekst: John Ekkelboom

Lees het artikel over mogelijk alternatief voor proefdierstudies naar toxiciteit

Bij welke behandeling heeft een depressieve patiënt het meest baat, praten of pillen?

dr. Lynn Boschloo
dr. Lynn Boschloo

Die vraag wil Lynn Bosschloo per individuele patiënt kunnen beantwoorden. Zij gebruikt innovatieve statistische technieken om verschillen in de precieze symptomen van patiënten in kaart te brengen. Voor haar onderzoek heeft ze een Veni-subsidie gekregen.

Dr. L. (Lynn) Boschloo ontvangt een Veni-financiering van NWO. Met deze financiering zal zij onderzoek doen naar gerichte depressiebehandeling.

Bron: NWO

In deze video van NWO vertelt Lynn Boschloo over haar project

Eind aan de herhaling door de kracht van de wetenschap

stadium specifieke behandelingen

Dit jaar kregen 14 excellente onderzoekers een Vidi-subsidie. Hiervoor komen onderzoekers in aanmerking die door een geslaagde postdocperiode (tot en met 8 jaar na promotie) een eigen onderzoekslijn hebben opgezet en door willen groeien naar het leiden van een eigen onderzoeksgroep. Prof.dr. Odile van den Heuvel is een van hen. Zij vertelt over haar onderzoek naar Obsessieve-compulsieve stoornis (OCD).

Lees het artikel over het project van prof.dr. Odile van den Heuvel

Actueel

Volg via RSS

Tweede call for proposals Replicatiestudies open voor aanvragen

Gepromoveerde onderzoekers kunnen tot 6 maart 2018 financiering aanvragen voor het repliceren van ‘hoeksteenonderzoek’ in de disciplines van maatschappij- en gedragswetenschappen van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen en van ZonMw. Het gaat om de 2e ronde van het pilotprogramma Replicatiestudies.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Meer Kennis met Minder Dieren – ‘Workshop systematisch literatuur onderzoek’

Onderwerpen

Synthesis of Evidence is een gestructureerde en transparante analysemethode van gepubliceerde data. Een systematisch review is een voorbeeld van Synthesis of Evidence. Om de kennis van Synthesis of Evidence voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder te verbreden en de kwaliteit van het onderwijs via een hands-on workshop te garanderen, kunnen medewerkers van de Nederlandse kennisinstellingen voor deze workshop  subsidie aanvragen bij ZonMw

  Onderdeel van programma

  Meer Kennis met Minder Dieren Module-Kennisinfrastructuur

  Geplaatst op

  24 maart 2015

  Deadline

  31 december 2017,
  14.00 uur

  Bekijk

  Meer Kennis met Minder Dieren – Netwerksubsidies op het terrein van vermindering, vervanging en verfijning (3V’s)

  Onderwerpen

  • afwijzing of toekenning is afhankelijk van de mate waarin de bijeenkomst aansluit bij de doelstellingen van deze oproep en de beschikbaarheid van budget.
  • het is daarom van belang helder te motiveren op welke wijze de bijeenkomst, symposium of het werkbezoek de doelstellingen van deze oproep helpt te realiseren. Zie voor meer informatie de bijgevoegde brochure onder bijlagen.
  • maximaal 8 weken na indiening wordt een beslissing omtrent toekenning en hoogte van de bijdrage kenbaar gemaakt.

   Onderdeel van programma

   Meer Kennis met Minder Dieren- Module kennisinfrastructuur

   Geplaatst op

   19 april 2016

   Deadline

   31 december 2017,
   14.00 uur

   Bekijk

   Meer Kennis met Minder Dieren Open Access Publiceren Negatieve Data

   Onderwerpen

   • Het publiceren van solide dierexperimenteel onderzoek met negatieve of neutrale uitkomst. Bij het schrijven van de publicatie moet gebruik worden gemaakt van de richtlijnen zoals beschreven in de Gold Standard Publication Checklist (GSPC) of ARRIVE Guidelines. ZonMw toetst op het gebruik van de richtlijn;
   • De resultaten worden in een peer-reviewed Open Access wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd;
   • Niet-humane primaten in onderzoek; In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies gebruik hebben gemaakt van niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen;
   • Het is niet noodzakelijk dat de resultaten uit een gehonoreerd ZonMw of NWO project komen.

   Onderdeel van programma

   Meer Kennis met Minder Dieren Module-kennisinfrastructuur

   Geplaatst op

   21 september 2016

   Deadline

   31 december 2017,
   14.00 uur

   Bekijk

   Meer Kennis met Minder Dieren – ‘De praktijk van een Synthesis of Evidence’ voor dierexperimenteelonderzoek

   Onderwerpen

   • De aanvrager is de projectleider van het achterliggende onderzoeksproject waarvoor de Synthesis of Evidence wordt aangevraagd;
   • De onderzoekslijn waarvoor de Synthesis of Evidence wordt aangevraagd hoeft geen onderdeel te zijn van door ZonMw of NWO gefinancierd onderzoek.
   • Niet-humane primaten in onderzoek: In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies onderzoek hebben verricht met niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen.

   Onderdeel van programma

   Meer Kennis met Minder Dieren- Module kennisinfrastructuur

   Geplaatst op

   21 september 2016

   Deadline

   31 december 2017,
   14.00 uur

   Bekijk

   Vernieuwingsimpuls - ZonMw Veni 2018

   Onderwerpen

   • Stimulering carriére onderzoeker
   • Excellente onderzoekers
   • Persoonsgebonden financiering
   • Vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek
   • Kennisbenutting

   Onderdeel van programma

   Veni

   Geplaatst op

   6 november 2017

   Deadline

   9 januari 2018,
   14.00 uur

   Bekijk

   Contact

   Rita Struhkamp

   Programmacoördinator

   Telefoonnummer+31 70 349 5092
   Naar boven
   Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website