Onderwerpen

Uitgelicht

Nomineer nu uw kandidaat voor de Willy van Heumenprijs 2017

Bent of kent u iemand die zich wijdt aan het vervangen, verminderen of verfijnen (3V’s) van dierproeven? Dan komt u of uw bekende wellicht in aanmerking voor de Willy van Heumenprijs 2017.

Wie komt in aanmerking?

De Willy van Heumenprijs is bestemd voor wetenschappers/onderzoekers die in de afgelopen 2 jaar een afgerond onderzoek hebben gepubliceerd waarmee ze een substantiële bijdrage hebben geleverd aan het (3V’S). Het prijzengeld bedraagt € 15.000,-.

Nomineer nu!

Nomineren kan tot 8 Maart 2017 bij het programmateam Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) via MKMD@zonmw.nl
Van elke kandidaat hebben we het volgende nodig:

 • een cv van maximaal 2 kantjes A4
 • een motivering van de kandidaatstelling van maximaal 350 woorden. De motivering dient te onderbouwen wat de bijdrage of de impact van het gepubliceerde onderzoek is voor de 3V’s
 • de publicatie

De procedure

Uit alle inzendingen stelt het programmateam MKMD een shortlist van kandidaten op. De wetenschappelijke adviesraad van het Willy van Heumenfonds doet vervolgens een voordracht aan het bestuur van het fonds. Het bestuur beslist en overhandigt de prijs tijdens een feestelijke bijeenkomst.  De winnaar krijgt hierover vooraf een brief van het bestuur.

Meer informatie

Algemene informatie over het fonds en de prijs vindt u op de website www.proefdierenalt.nl
Vragen over de procedure kunt via MKMD@zonmw.nl stellen aan het programmateam.

Ontstekingsreuma: op weg naar preventie

Sommige mensen hebben antistoffen in hun bloed wat gepaard gaat met een verhoogd risico op het krijgen van ontstekingsreuma.

Volgens de hypothese van de onderzoekers vinden de eerste veranderingen in het immuunsysteem plaats in de lymfklieren, omdat dit de locatie is waar de reactie op lichaamsvreemde stoffen en de productie van antistoffen plaatsvindt.

Lees verder in rubriek 'Afgerond' van Mediator 21

‘We kunnen leukemie nu beter voorspellen’

Ontstekingsstoffen in het beenmerg kunnen bloedstamcellen beschadigen, met mogelijk leukemie tot gevolg. Hematoloog Marc Raaijmakers, die dit mechanisme ontrafelde, hoopt dat zijn inzichten leiden tot betere diagnostiek en behandeling van leukemie. En wie weet, zelfs tot preventie.
Tot vijf jaar geleden werkte Marc Raaijmakers als postdoc in het gerenommeerde Harvard Stem Cell Institute in de Amerikaanse stad Boston. Dat instituut deed ooit de ontdekking dat in het beenmerg de zogenaamde mesenchymale cellen signalen afgeven aan bloedstamcellen om zich te ontwikkelen tot bijvoorbeeld rode of witte bloedcellen of bloedplaatjes.

Lees verder artikel in Mediator 21

'Onderzoeksinstituten vormen hier één grote community'

Veel wetenschappers werken enige tijd in den vreemde. Wat valt ze daar op? Deze keer: Celine de Esch, postdoc aan Massachusetts General Hospital aan Harvard Medical School in Boston.

Lees verder 'Buitengaats' in Mediator 21

3Rs-Centre Utrecht

Het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences stimuleert de ontwikkeling, toepassing en acceptatie van methoden die het gebruik van (proef)dieren kunnen Vervangen, Verminderen en Verfijnen, de 3V’s of 3R's in het Engels. Het centrum biedt een aantal websites aan ter ondersteuning van de 3V’s: humane-endpoints voor het verfijnen en interspeciesinfo voor het verminderen van dierproeven.

of lees meer op

Neurobiologen ontrafelen de zucht naar nicotine

Onze hersenen reageren bij iedere vorm van verslaving anders. Daarom vergt volgens neurobioloog Taco de Vries elk type verslaving een specifieke behandeling. Hij onderzoekt hoe het brein reageert op nicotine, een van de meest verslavende stoffen.

Naar het artikel

Actueel

Volg via RSS

TOP subsidie voor 10 excellente onderzoeksgroepen

10 projecten van excellente onderzoeksgroepen zijn gehonoreerd met een TOP subsidie. Hiermee kunnen zij onderzoekslijnen vernieuwen en nieuwe samenwerkingen aangaan. Zij krijgen maximaal € 675.000,- voor wetenschappelijk onderzoek dat minimaal 4 en maximaal 5 jaar duurt. Hhet oogmerk van de TOP-subsidie is ruimte te creëren voor innovatieve wetenschap van excellente kwaliteit. ZonMw ziet deze open stimulans van de wetenschap als dé...

Nieuws

Wetenschappelijk onderzoek volledig toegankelijk

Over 3 jaar moet open science in de Europese Unie niet langer uitzondering maar de regel zijn. Dan zijn alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk van de daarvoor gebruikte onderzoeksgegevens vrij toegankelijk voor iedereen. Met het Nationaal Plan Open Science, dat vandaag aan staatssecretaris Sander Dekker (Wetenschap) wordt aangeboden, nemen 10 organisaties het voortouw hierin.

ondertekening plan
ondertekening plan
Nieuws

Startende wetenschappers naar buitenland met Rubicon

Met financiering uit het programma Rubicon van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaan 3 door ZonMw gesubsidieerde jonge wetenschappers onderzoek doen aan buitenlandse topinstituten. In totaal geeft NWO 21 veelbelovende onderzoekers de mogelijkheid internationale ervaring op te doen als opstap voor een verdere wetenschappelijke carrière.

De 3 door ZonMw gesubsidieerde wetenschappers zijn:

 • dr. S (Sanaz) Sedaghat van...
Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Vici

Onderwerpen

 • Vernieuwingsimpuls: Veni, Vidi, Vici
 • Persoonsgebonden subsidie
 • Talentontwikkeling
 • Senior onderzoekers
 • Opbouwen eigen onderzoeksgroep

Onderdeel van programma

Vici

Geplaatst op

23 januari 2017

Deadline

23 maart 2017,
14:00 uur

Bekijk

TOP-subsidies 2017

Onderwerpen

Bij TOP-subsidies gaat het samenvattend om:

 • innovatieve (grensverleggende) wetenschap;
 • vernieuwing van een onderzoekslijn wat betreft inhoud èn samenwerking;
 • een breed uitstralend effect op wetenschap en/of maatschappij;
 • behorend bij onderzoek dat ZonMw rekent tot gezondheidsonderzoek.

Het potentiële, bij voorkeur breed uitstralende effect op wetenschap is een belangrijk criterium in de beoordeling van de ingediende aanvragen. Daarnaast zijn innovativiteit van het onderzoek, een goed en duidelijk plan van aanpak, een excellent track record, inzicht in de risico’s van het onderzoek en kennisbenutting belangrijke criteria.

  Onderdeel van programma

  TOP-subsidies

  Geplaatst op

  29 januari 2017

  Deadline

  30 maart 2017,
  14:00 uur

  Bekijk

  Meer Kennis met Minder Dieren – ‘Workshop systematisch literatuur onderzoek’

  Onderwerpen

  Synthesis of Evidence is een gestructureerde en transparante analysemethode van gepubliceerde data. Een systematisch review is een voorbeeld van Synthesis of Evidence. Om de kennis van Synthesis of Evidence voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder te verbreden en de kwaliteit van het onderwijs via een hands-on workshop te garanderen, kunnen medewerkers van de Nederlandse kennisinstellingen voor deze workshop  subsidie aanvragen bij ZonMw

   Onderdeel van programma

   Meer Kennis met Minder Dieren Module-Kennisinfrastructuur

   Geplaatst op

   24 maart 2015

   Deadline

   31 december 2017,
   14:00 uur

   Bekijk

   Meer Kennis met Minder Dieren – Netwerksubsidies op het terrein van vermindering, vervanging en verfijning (3V’s)

   Onderwerpen

   • afwijzing of toekenning is afhankelijk van de mate waarin de bijeenkomst aansluit bij de doelstellingen van deze oproep en de beschikbaarheid van budget.
   • het is daarom van belang helder te motiveren op welke wijze de bijeenkomst, symposium of het werkbezoek de doelstellingen van deze oproep helpt te realiseren. Zie voor meer informatie de bijgevoegde brochure onder bijlagen.
   • maximaal 8 weken na indiening wordt een beslissing omtrent toekenning en hoogte van de bijdrage kenbaar gemaakt.

    Onderdeel van programma

    Meer Kennis met Minder Dieren- Module kennisinfrastructuur

    Geplaatst op

    19 april 2016

    Deadline

    31 december 2017,
    14:00 uur

    Bekijk

    Meer Kennis met Minder Dieren Open Access Publiceren Negatieve Data

    Onderwerpen

    • Het publiceren van solide dierexperimenteel onderzoek met negatieve of neutrale uitkomst. Bij het schrijven van de publicatie moet gebruik worden gemaakt van de richtlijnen zoals beschreven in de Gold Standard Publication Checklist (GSPC) of ARRIVE Guidelines. ZonMw toetst op het gebruik van de richtlijn;
    • De resultaten worden in een peer-reviewed Open Access wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd;
    • Niet-humane primaten in onderzoek; In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies gebruik hebben gemaakt van niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen;
    • Het is niet noodzakelijk dat de resultaten uit een gehonoreerd ZonMw of NWO project komen.

    Onderdeel van programma

    Meer Kennis met Minder Dieren Module-kennisinfrastructuur

    Geplaatst op

    21 september 2016

    Deadline

    31 december 2017,
    14:00 uur

    Bekijk

    Meer Kennis met Minder Dieren – ‘De praktijk van een Synthesis of Evidence’ voor dierexperimenteelonderzoek

    Onderwerpen

    • De aanvrager is de projectleider van het achterliggende onderzoeksproject waarvoor de Synthesis of Evidence wordt aangevraagd;
    • De onderzoekslijn waarvoor de Synthesis of Evidence wordt aangevraagd hoeft geen onderdeel te zijn van door ZonMw of NWO gefinancierd onderzoek.
    • Niet-humane primaten in onderzoek: In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies onderzoek hebben verricht met niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen.

    Onderdeel van programma

    Meer Kennis met Minder Dieren- Module kennisinfrastructuur

    Geplaatst op

    21 september 2016

    Deadline

    31 december 2017,
    14:00 uur

    Bekijk

    Programma's

    Contact

    Rita Struhkamp

    Programmacoördinator

    Telefoonnummer+31 70 349 5092
    Naar boven
    Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website