Het inventariseren van kennishiaten en onderzoeksprojecten

Het begrip kennishiaat blijkt in de praktijk voor veel mensen een ingewikkelde term. Vraag na te denken over veel uitgevoerde medische handelingen waarover geen of weinig wetenschappelijk bewijs bestaat. Een brede uitnodiging om mee te denken over kennishiaten genereert weinig respons.

Start daarom met een kleine groep bekende/bevriende vakgenoten, anderen haken dan later wel aan. Maak je de eerste tijd  daarom geen zorgen of de deelnemers (en hun voorstellen) wel representatief zijn voor de opvattingen van de hele beroepsvereniging. Het blijkt lastig te zijn projecten te formuleren die bestaande vormen van zorg (dus geen nieuwe interventies) prospectief onderzoeken.

Meer informatie:

Kennisagenda's e en ZonMw-programmering

Dit is een les uit de startbijeenkomst SEENEZ.
Ga terug voor het hele verslag in beeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website