'Inclusie van patiënten aan onderzoek vaak lastig: samen werken aan oplossingen'

Zorgevaluaties geven antwoord op de vraag of een patiënt wel baat heeft bij een bepaalde behandeling, of welke behandeling de voorkeur verdient. Het vinden van voldoende patiënten die bereid zijn deel te nemen aan een (gerandomiseerd) onderzoek is niet eenvoudig. Daarom was het belangrijkste thema op de projectleidersbijeenkomst zorgevaluatie op 2 november 2018 patiëntinclusie.

In onderstaande video introduceert Marieke Visser het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek, het fundament voor betere en betaalbare zorg. ZonMw nodigde leden van het QuinteT team van de universiteit van Bristol uit op een presentatie te geven en enkele onderzoeksteams te op maat te adviseren. QuinteT is gespecialiseerd in de problematiek rondom patiënteninclusie. Onderzoeker Rob de Bie vertelt over zijn onderzoek, het inclusieprobleem en wat zijn gesprek met QuinteT heeft opgeleverd. Marloes Schmitz vertelt wat de rol van de wetenschappelijke verenigingen is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website