Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

Binnen de Open Ronde van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg zijn 11 projectideeën ingediend. Voor 7 van de 11 projectideeën is een positief advies afgegeven en de hoofdaanvragers van deze projectideeën zijn uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen.

Tijdpad:

Deadline indienen projectidee:
Ontvangst advies commissie:
Deadline indienen subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor
Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

 

11 september 2018
eind november 2018
12 februari 2019
18 maart 2019
1 april 2019
juni 2019
december 2019

Open Ronde 2020

In Open Ronde 2020 zijn 66 projectideeën ingediend. Ze zijn verdeeld over drie aandachtsgebieden:

  • Eerste effectiviteits- en kostenonderzoek: 22 projectideeën
  • Kosteneffectiviteitsonderzoek: 40 projectideeën
  • Kosteneffectiviteitsanalyses: 4 projectideeën

 

Tijdpad:

Deadline indienen projectidee:
Ontvangst advies commissie:
Deadline indienen subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

18 september 2018
medio december 2018
5 maart 2019
eind maart 2019
medio april 2019
eind juni 2019
december 2019

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website