Projectomschrijving

ESPRIT studie: Zorgvuldige invoering van NIPT

Vraagstuk

De opkomst van non-invasief prenataal testen (NIPT) zal naar verwachting grote veranderingen teweeg brengen in de prenatale screeningspraktijk. Bij prenataal screenen – het bepalen van het risico op een aangeboren afwijking bij een foetus – gaat het onder meer om chromosomale afwijkingen waarvan Down syndroom (trisomie 21) de bekendste is. Sinds kort is een DNA test beschikbaar die trisomie 21 potentieel zonder miskraamrisico kan vaststellen enkel op basis van een bloedmonster van de zwangere. De voordelen lijken evident. De verschillende aandoeningen waarop een foetus getest kan worden zal naar verwachting ook toenemen. Daarmee betekent invoering van NIPT een mogelijk radicale verandering in de manier waarop we naar prenatale screening kijken.

Onderzoek

De ESPRIT studie (Ethical Social Psychological Research for Implementing Screening for fetal Trisomies) heeft door middel van vragenlijsten en (groeps)interviews de mening van zwangeren en haar partner en betrokken stakeholders t.a.v. NIPT in kaart gebracht. Ook is er een ethische analyse gedaan.

Uitkomst

De resultaten van de ESPRIT laten zien dat zwangeren en hun partner barrières voor de huidige deelname aan prenatale screening ervaren. De kenmerken van NIPT (vroege, veilige en accurate test) kunnen volgens zwangeren de drempels voor deelname wegnemen. Vrouwen en hun partners zouden de keuze voor deelname aan prenatale screening meer kunnen baseren op hun wens om te testen, dan vanwege de angst voor een miskraam of onzekere testuitslag. Anderzijds werd ook een keerzijde van deze laagdrempeligheid benoemd. Invoering van NIPT zou mogelijk kunnen leiden tot meer ondoordachte keuzes, routinisering en (sociale) druk. Een breder aanbod van testen voor ernstige aandoeningen werd als acceptabel en zelfs wenselijk gezien, omdat dit veel leed zou kunnen voorkomen. Wel gaf men aan dat dit zwangeren en hun partners voor keuzes zou kunnen plaatsen die zij niet goed kunnen overzien.

Meer over pre- en neonatale screening

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website