Projectomschrijving

Vraagstuk

Binnen sommige bevolkingsgroepen in Nederland komt dragerschap van bepaalde zeldzame erfelijke ziektes vaker voor. Het screenen op dragerschap binnen risicogroepen is in ons land onvoldoende bekend, zo blijkt uit het ZonMw project Preconceptie dragerschapsonderzoek Op Maat (POM).

Onderzoek

Met behulp van een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) zijn de beschikbare testmogelijkheden onder de aandacht gebracht bij zorgprofessionals en de doelgroep. Dit is gedaan door middel van:
-    Voorlichting en scholing rond kinderwens en erfelijke risico’s voor de eerste lijn;
-    Ontwikkelen en borgen van een eerste lijn praktijkkaart hemoglobinopathieën
-    Breder bekend maken van www.benikdrager.nl
-    Ontwikkeling van een (online) flyer, ‘Wilt u zwanger worden?

Uitkomst

Met de VIMP zijn de kennis en producten die voortgekomen zijn uit het ZonMw POM project verder ontwikkeld en verspreid. Hiermee heeft dit project bijgedragen aan de bevordering van kennis en duurzame bewustwording ten aanzien van POM bij de doelgroep en professionals.

Meer over preconceptiezorg

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website