Projectomschrijving

Dit project van het Consortium ZeGNN kent 4 onderdelen.
1. Actueel houden van de Handreiking ‘Zorg voor Kwetsbare zwangeren’. Met de consortia Zuidwest en Midden Nederland wordt uitwisseling van resultaten en producten verkend. Inzet van de Handreiking bij het ontwikkelen van lesmateriaal.
2. Ontwikkelen van een ACTion toolkit, gebaseerd op ervaring met implementatie van verbeterpunten uit de perinatale audit. De toolkit bevat o.a.: theorie, praktische aanpak en het Action-stappenplan.
3. VSV’s ondersteunen bij het verbeteren van de dataregistratie. Studiebijeenkomsten voor VSV’s organiseren op het gebied van ‘digitale communicatie en dataregistratie’ samen met andere Consortia en Perined.
4. Uitbreiding van het Consortium kennisnetwerk met onderwijs- en onderzoeksinstellingen voor de verbinding van praktijk, onderwijs en onderzoek. Organiseren van een multidisciplinaire onderwijsdag om m.b.v. cases uit de praktijk het interprofessioneel werken op het vlak van geboortezorg te introduceren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website