Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project bestaat uit twee onderdelen, die beiden bijdragen aan verbetering van samenwerking in de zorg.

Ten eerste zijn de vier eerder opgestelde regionale richtlijnen geïmplementeerd, zodat alle zorgverleners op dezelfde wijze werken, waardoor elke zwangere in regio ZuidOost Brabant dezelfde zorg ontvangt. Het gaat om de richtlijnen voor hypertensie, vroeggeboorte, groeiachterstand en foetale bewaking. De regiorichtlijnen zijn in alle VSV’s geïmplementeerd en blijken ook grotendeels te worden toegepast. Zodoende draagt dit bij aan uniforme kwaliteit van zorg voor de zwangere.

Ten tweede wilden we de opgedane kennis van de eerder gevolgde teamtrainingen in de dagelijkse praktijk inbedden, door het invoeren van een 3-minuten debriefing na iedere bevalling. Binnen elk VSV is gekeken naar de wensen en mogelijkheden, afgestemd op de lokale praktijk. Zo hebben sommige VSV’s debriefing met de ouders uitgevoerd, terwijl in andere VSV’s de debriefing alleen met de zorgverleners heeft plaatsgevonden. Er is een positieve trend te zien voor hoe ouders de kwaliteit van zorg ervaren (t.o.v. voor de invoering van debriefing). Ook bij de zorgverleners is een positieve trend te zien in hoe zij de kwaliteit van samenwerking ervaren. De resultaten zijn echter statistisch niet significant.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van de evaluatie van de implementatie van de regiorichtlijnen laten bij alle VSV’s een positieve lijn zien. Zowel ten aanzien van de bekendheid, de vindplaats als het gebruik van de regiorichtlijnen zien we een toename. Na afloop van het project zijn meer zorgverleners in de geboortezorg op de hoogte van de vier regiorichtlijnen, ze weten ze beter te vinden en passen ze in het dagelijks handelen vaker toe.

Ten aanzien van de evaluatie van de implementatie van de debriefing na de bevalling zien we dat het niet altijd lukt om deze debriefing bij iedere bevalling uit te voeren. Dit heeft te maken met drukke diensten, het tijdstip van de bevalling, of nog onvoldoende routine in de debriefing. Zowel de meeste ouders als zorgverleners vinden dat debriefen na de bevalling een toegevoegde waarde heeft, met name wat betreft communicatie, samenwerking, en rolverdeling. De debriefing kan zowel direct na de bevalling plaatsvinden als alle betrokken zorgverleners nog op de kamer zijn, of na het zogenaamde “sacred hour”; beide momenten hebben eigen voor- en nadelen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op uitnodiging van ZonMW maakt het consortium verloskunde Zuidoost-Brabant gebruik van de Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)binnen het programma Zwangerschap en Geboorte.

 

Het consortium verloskunde ZOB wil het kennisnetwerk versterken door 2 projectresultaten op te pakken waarin samenwerking centraal staat, namelijk:

1. het verspreiden/implementeren van vier regioprotocollen (hypertensie, vroeggeboorte, groeiachterstand en foetale bewaking).

2.het bestendigen van de opgedane kennis tijdens de teamtrainingen in de dagelijkse praktijk.

 

De projectresultaten worden in twee aparte VIMP aanvragen uitgewerkt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website