Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Netwerk Geboortezorg Noord West Nederland is sinds de oprichting uitgegroeid tot een sterk kennisnetwerk in de regio. Het is het grootste regionale kennisnetwerk op het gebied van de geboortezorg en er is in de afgelopen jaren veel bereikt. Met het VIMP project hebben we ingezet op het bevorderen van de implementatie van drie belangrijke aspecten van het Netwerk. Deze drie deelprojecten samen leiden tot borging van de reeds ingezette koers:

1. Organisatie van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland: hoe richten we een duurzaam kennisnetwerk in?

2. Landelijke implementatie van de protocollen app

3. Verbeteren van de acute zorg en acute overdrachtenkele belangrijke aspecten van het Netwerk.

Ten aanzien van het inrichten van een duurzaam kennisnetwerk gaan we in gesprek met de diverse stakeholders en zullen we in kaart brengen wat men verwacht van het netwerk, hoe een duurzame organisatie structuur er uit zou moeten zien en hoe dit bekostigd zou moeten worden. De uiteindelijke resultaten van deze evaluatie zal worden

gedeeld met de andere regio’s in de vorm van een concreet adviesrapport.

Het doel van de landelijke implementatie van de protocollen app is het landelijk beschikbaar stellen van een mobiele applicatie waar naast de landelijke protocollen ook regionale en lokale protocollen offline beschikbaar zijn. Ter verbetering van de acte zorg en de acute overdracht zetten we in op het bevorderen van het gebruik van het protocol acute verwijzingen in de regio door in te zetten op gestructureerd multidisciplinair te trainen en het gebruik van de SBARR overdracht met behulp van een elearning en train de trainer programma.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is onderzoek gedaan naar de duurzame inrichting van een kennisnetwerkstructuur wat geresulteerd heeft in een rapport dat is bedoeld voor betrokkenen binnen de regionale consortia in de geboortezorg. Dit rapport biedt inzichten in de belangrijke elementen voor een duurzame kennisnetwerkstructuur.

Gedurende de looptijd van het project bleek het helaas niet haalbaar de protocollen app landelijk beschikbaar te stellen.

Ter bevordering van de implementatie van het regioprotocol 'Acute prehospitale verwijzingen'zijn volgens het blended learning principe een e-learning en een train-de-trainer training ontwikkeld welke kunnen worden gebruikt voor calamiteiten trainingen in de regio.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Netwerk Geboortezorg Noord West Nederland is sinds de oprichting uitgegroeid tot een sterk kennisnetwerk in de regio. Het is het grootste regionale kennisnetwerk op het gebied van de geboortezorg en er is in de afgelopen jaren veel bereikt. Met de huidige aanvraag willen we inzetten op het bevorderen van de implementatie van drie belangrijke aspecten van het Netwerk. Deze drie deelprojecten samen leiden tot borging van de reeds ingezette koers:

1. Organisatie van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland: hoe richten we een duurzaam kennisnetwerk in?

2. Landelijke implementatie van de protocollen app

3. Verbeteren van de acute zorg en acute overdracht

Ten aanzien van het inrichten van een duurzaam kennisnetwerk gaan we in gesprek met de diverse stakeholders en zullen we in kaart brengen wat men verwacht van het netwerk, hoe een duurzame organisatie structuur er uit zou moeten zien en hoe dit bekostigd zou moeten worden. Het primaire doel van deze evaluatie is het continueren en borgen van het Netwerk. De nieuwe organisatiestructuur wordt uitgetest binnen het Netwerk gedurende de looptijd van het project. Het tussentijdse evaluatiemoment zal gebruikt worden om de structuur te verbeteren. De uiteindelijke resultaten van deze evaluatie zal worden gedeeld met de andere regio’s in de vorm van een concreet adviesrapport.

Het doel van de landelijke implementatie van de protocollen app is het landelijk beschikbaar stellen van een mobiele applicatie waar naast de landelijke protocollen ook regionale en lokale protocollen offline beschikbaar zijn. Hiermee delen we onze kennis ten aanzien van de ontwikkeling van deze applicatie en dragen we op landelijk niveau bij aan een verbeterde multidisciplinaire afstemming. De app zal worden doorontwikkeld met input van de participerende consortia en de huidige gebruikers van de app. Hierdoor kunnen we naast verbreding ook een verbeterslag bewerkstelligen.

Ter verbetering van de acte zorg en de acute overdracht zetten we in op het bevorderen van het gebruik van het protocol acute verwijzingen in de regio door in te zetten op gestructureerd multidisciplinair te trainen en het gebruik van de SBARR overdracht met behulp van een elearning en train de trainer programma. Een manier om de kwaliteit van zorg in acute verloskundige situaties te meten is aan de hand van het meten van de snelheid van (be)handelen. Gedurende de looptijd van het project vindt een proces evaluatie plaats, waarbij de tijd tussen het aanmelden van de patiënt bij de meldkamer tot start behandeling in het ziekenhuis zal worden gemeten. Dit zal worden gedaan aan de hand van een dashboard: een (online) instrument om de tijd in kaart te brengen die verloopt tussen het bellen van 112 en het starten van de behandeling in het ziekenhuis.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website