Projectomschrijving

Het Regionaal Consortium Zuidwest Nederland heeft in dit project ingezet op het verder verspreiden en implementeren van ontwikkelde kennis en producten uit het consortium. Hieruit bleek dat de praktijk behoefte had aan meer structuur rondom de zorg voor zwangeren met psychosociale problematiek en verbetering van de samenwerking tussen geboortezorgprofessionals en Veilig Thuis. Op basis daarvan heeft het RC een Blauwdruk Psychosociale Zorg ontwikkeld om de samenwerking tussen geboortezorgprofessionals rondom zwangeren met psychosociale problematiek te structureren. Hiernaast is de samenwerking met Veilig Thuis gewaarborgd om zo bij te dragen aan de kwaliteit van de geboortezorg in de regio.

In dit VIMP project is een eerste stap gezet in het verspreiden en implementeren van resultaten en producten van bovenstaand onderzoeksproject, zowel in de regio als daar buiten. Op dit moment kan worden gesteld dat de doelstelling van het VIMP project grotendeels is behaald. De ontwikkelde Blauwdruk Psychosociale Zorg en Samenwerking met Veilig Thuis is binnen de consortium regio op VSV niveau verspreid en grotendeels geïmplementeerd. Bovendien is er concrete interesse voor het implementeren van de Blauwdruk bij in ieder geval twee VSV’s buiten Zuidwest Nederland. Daarnaast is de scholing: ‘Werken met de Blauwdruk’ bij zeven van de negen VSV’s in de consortium regio succesvol georganiseerd. Tenslotte heeft ook een uitwisseling van kennis, resultaten en producten gericht op kwetsbare zwangeren met andere consortia plaatsgevonden. Zo zal de toolkit kwetsbare zwangeren die is ontwikkeld door consortium Noord Nederland een plek krijgen op de nieuwe consortium website.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website