Projectomschrijving

Vraagstuk

Het Nederlands verloskundig systeem wordt gekenmerkt door risicoselectie. Dat wil zeggen dat een zwangere met een laag risico op een aandoening in de zwangerschap, een ander zorgpad
doorloopt dan iemand met een hoog risico. Voorspelmodellen die de kans op aandoening in de zwangerschap berekenen zouden deze manier van werken kunnen verbeteren.

Onderzoek

In het eerste deel van de RESPECT-studie zijn bestaande voorspelmodellen voor twee aandoeningen in de zwangerschap gevalideerd, namelijk zwangerschapsvergiftiging en zwangerschapsdiabetes. Al deze modellen zijn toegepast op de gegevens van bijna 4000 zwangerschappen. In het tweede deel van de RESPECT-studie is het voorspelmodel voor zwangerschapsdiabetes geïmplementeerd en geëvalueerd onder 1095 zwangeren.

Uitkomst

Uit de resultaten van het eerste deel van de RESPECT-studie blijkt dat voorspelmodellen voor zwangerschapsvergiftiging nog onvoldoende in staat zijn om vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging krijgen, aan te wijzen als hoog risico. Zwangerschapsvergiftiging is daarom niet meegenomen in het tweede deel van de RESPECT-studie; de implementatie.

De resultaten uit het tweede deel van de RESPECT-studie laten zien dat het voorspelmodel beter opspoort of een zwangere al dan niet zwangerschapsdiabetes gaat ontwikkelen dan de standaard zorg doet. Zwangeren vonden het over het algemeen prettig om informatie te krijgen over hun kans op zwangerschapsdiabetes. Het merendeel van de zorgverleners paste het voorspelmodel toe en was tevreden over het gebruik. Het voorspelmodel is voor iedereen online toegankelijk en wordt nog steeds door zorgverleners gebruikt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website