Projectomschrijving

Het eindproduct van dit project is een landelijke multidisciplinaire richtlijn preconceptiezorg: de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL). In de PIL zijn de gemaakte multidisciplinaire samenwerkingsafspraken verankerd. Hoewel preconceptiezorg al enige jaren de aandacht heeft van betrokken beroepsgroepen is het individuele preconceptieconsult nog steeds een relatief nieuwe vorm van zorg waarvoor tot op heden geen formele ketenafspraken werden gemaakt. Afspraken over de inhoud van preconceptieconsulten met bijbehorende vervolgstappen en omschrijving van de geïndiceerde zorg zijn essentieel voor een goede samenwerking. Dergelijke afspraken zijn verankerd in de PIL. Een verwijsmatrix, die professionals voorziet van handvatten voor het tijdig signaleren en inschatten van risicofactoren en aandoeningen die voor paren van belang zijn voor gezond zwanger worden en het maken van reproductieve keuzes. De PIL voorziet in minimale organisatorische randvoorwaarden, zoals verwijsindicaties naar andere (medische) disciplines en/of organisaties voor het goed doen verlopen van het preconceptieconsult als onderdeel van de geboortezorg.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website