Projectomschrijving

Vraagstuk

Verruiming van de periode waarin kraamzorg wordt gegeven is een cliëntgericht middel om de kwaliteit van kraamzorg te verbeteren en de huidige kwaliteitseisen te waarborgen. In dit project zijn de effecten van geïndividualiseerde spreiding en/of onderbreking van kraamzorguren op de gezondheid van moeder en kind tijdens en na de kraamtijd onderzocht.

Onderzoek

Ruim 1200 vrouwen die in week 30 van de zwangerschap de intentie hadden tot het geven van borstvoeding, kregen de mogelijkheid om hun toegekende kraamzorguren flexibel in te plannen  verdeeld over 14 dagen na de bevalling. Dit in plaats van de standaardplanning waar kraamzorguren over maximaal 8-10 aaneengesloten dagen ingezet kunnen worden. De helft van de deelnemers was ingedeeld in de interventiegroep (flexibele planning) en de andere helft in de controle groep (standaardplanning).

Uitkomst

De mogelijkheid tot onderbreking en/of spreiding van kraamzorguren werd positief ontvangen door moeders en kraamverzorgenden. Voor moeders  resulteert de flexibele inzet in een betere afstemming van de zorg op persoonlijke voorkeuren en situaties. Kraamverzorgenden zien voornamelijk een meerwaarde van flexibele planning als deze wordt ingezet bij moeders met borstvoedings- en/of gezondheidsproblemen, die erg onzeker zijn of geen partner/mantelzorg hebben tijdens de kraamperiode. De standaard kwaliteitsindicator gebruikt in de kraamzorg (i.e. borstvoeding aan het einde van de kraamtijd) laat geen kwaliteitsverbetering van de flexibele planning zien ten opzichte van standaardplanning.

Hoewel de flexibele planning positief werd gewaardeerd, merkten zowel moeders als kraamverzorgenden dat meer flexibiliteit ook uitdagingen met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld voor de planning en de invulling van taken. In verder dialoog met moeders, kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties zal onderzocht worden hoe deze uitdagingen kunnen worden overkomen. Hiervoor is onder andere een praatplaat ontwikkeld.

Lees ook

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website