Projectomschrijving

In het project MijnZw@ngerschap kreeg iedere zwangere vrouw in de regio Nijmegen de mogelijkheid om een online persoonlijk gezondheidsdossier aan te maken. De zwangere is beheerder van haar eigen zorggroep, nodigt deelnemers uit en kan persoonlijke (medische) informatie delen. Handige communicatietools stimuleren het delen van informatie en het betrekken van alle professionals wanneer feedback of ingrijpen gewenst of nodig is.

Het project vond plaats in elf verloskunde praktijken, één perifeer ziekenhuis en één academisch ziekenhuis. Onderzocht werd hoe MijnZw@ngerschap door de zwangere vrouw en de zorgverleners werd ontvangen en gewaardeerd. De tool past in de huidige vorm van zorg, met moeder in de hoofdrol. Voor een succesvolle implementatie moet aandacht zijn voor voldoende dialoog met de gebruikers, voldoende beschikbare tijd en inbedding van de tool in het dagelijks zorgsysteem.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website