Projectomschrijving

In dit onderzoek is de relatie tussen kwetsbaarheid en geboorte uitkomsten, ervaren kwaliteit van zorg en de ervaren werkdruk onderzocht. Hiertoe is aan bijna 4000 zwangere vrouwen gevraagd om verschillende vragenlijsten in te vullen en zijn interviews afgenomen.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat:

  • Bij kwetsbare zwangeren vaker BIG4 uitkomsten worden gezien. Vanwege de relatief kleine studiepopulatie kan hier niet specifieker worden gekeken naar naar uitkomsten zoals vroeggeboorte en laag geboortegewicht;
  • Kwetsbare zwangeren ervaren vaker een slechte of matige algemene gezondheid t.o.v. nietkwetsbare zwangeren;
  • Kwetsbare zwangeren lijken minder goede communicatie en respectvolle benadering te ervaren;
  • In tegenstelling tot de verwachtingen, bestaat er slechts een geringe relatie tussen objectieve caseload en de geschatte werklast door de zorgverleners op praktijkniveau. Hierbij is er over het algemeen een onderschatting van de objectieve caseload.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website