Projectomschrijving

Met het ACTion-project zijn de vaardigheden verbeterd van professionals werkzaam in de geboortezorg in Noord Nederland. Hierdoor zijn de 11 ziekenhuizen met de verloskundige groepen in staat gesteld om hun zorg te verbeteren. Deze verbeterpunten zijn aangedragen door patiënten. Door specifieke kennis met elkaar te delen, het bespreken van actuele dilemma’s, motiverende coaching en advisering werkten de zorgverleners aan het verbeteren van hun vaardigheden.

Van dit project kan het volgende geleerd worden:

  • het blijkt dat een kartrekker onmisbaar is voor elk verbeterproject;
  • positieve intrinsieke motivatie verhoogt het leerresultaat van de training;
  • de implementatiekennis en –vaardigheden worden positief beïnvloed door de training;
  • inbedding van de implementatiemethodiek in de perinatale audit is essentieel;
  • monitoring en vieren van successen beïnvloeden de voortgang positief;
  • deskundige begeleiding is noodzakelijk voor de borging van de nieuw aangeleerde methodiek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website