Projectomschrijving

Het verspreidings- en implementatieplan (VIMP) focust zich op 3 thema's:

-Betrouwbare registratie van zwangerschap en geboortegegevens

In de afgelopen periode heeft het consortium Zwangerschap en Geboorte Overijssel (ZeGO) veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van onjuistheden of onvolledigheden in de registratie van zwangerschaps- en geboortegegevens. De VIMP wordt ingezet om ons stappenplan voor verbetering van de registratie nader uit te werken en te delen met andere consortia.

-Doorontwikkeling moederraad

De VIMP wordt gebruikt om de huidige Moederraad door te ontwikkelen en een Moederraad op te zetten bij in ieder geval 1 ander VSV.

-Verwachtingenmanagement bij zwangeren en partners

Uit onderzoek van het Consortium Zego blijkt dat een beter voorbereide zwangere ten aanzien van de overdracht in de geboortezorg een tevredener cliënt oplevert. Onderzocht wordt hoe verloskundigen ondersteund kunnen worden bij het managen van verwachtingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website