Projectomschrijving

In aanvulling op de al bestaande toolbox ‘Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda’, is in dit implementatieproject  de website www.gezondegeboortezorg.nl én een nieuw ondersteuningsprogramma voor verloskundigesamenwerkingsverbanden ontwikkeld. De VSV’s die hieraan deelnamen hebben belangrijke, zichtbare stappen gezet in hun ontwikkeling en het programma heeft hieraan een sterke impuls gegeven. De op concrete resultaten en directe toepassing gerichte aanpak droeg bij aan het ontwerpen van nieuwe plannen en aan het versnellen van het in de praktijk brengen daarvan.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het uitzetten van vacatures met functieomschrijving om leden voor werkgroepen te werven, in plaats van toewijzen, om zo de meest gemotiveerde kandidaat te kunnen selecteren.
  • Het aanpassen van de middelen en wijze van communiceren, zoals: een kortere nieuwsbrief die meer to the point is; meer differentiatie in communicatiewijze en -middelen afhankelijk van de te bereiken doelgroep, etc.
  • Een apart informatiemoment en -materiaal voor nieuwe medewerkers, met uitleg over wat het VSV doet en hoe het georganiseerd is (structuur, website en routing).
  • Het regelen van accreditatie en het nadrukkelijk agenderen van belangrijke vakinhoudelijke punten om een grotere opkomst te krijgen bij VSV bijeenkomsten.
  • Een buddyproject, ten behoeve van meer begrip en kennis en kortere lijnen tussen beroepsgroepen onderling.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website