Projectomschrijving

Onderzoek

In dit project is het effect van continue zorg tijdens de bevalling door de inzet van extra kraamverzorgenden onderzocht. Er is een standaard trainingsprogramma ontwikkeld voor kraamverzorgenden. Vervolgens is bij de helft van de vrouwen een getrainde kraamverzorgende ingezet welke informatie geeft tijdens de zwangerschap en continu bij de bevalling blijft, zowel bij de verloskundige als een medische bevalling.

Uitkomst

Er hebben 992 vrouwen aan het onderzoek deelgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat de vrouwen in de continue groep in vergelijking met de reguliere groep een halvering hebben van het aantal keizersneden (6% versus 12%). Ook hebben vrouwen met continue zorg bijna 40% minder ruggenprikken tijdens de bevalling (24% versus 37%) en nemen ze minder vaak andere pijnmedicatie (10% versus 16%). Door de continue zorg ontstaat er geen toename van het aantal complicaties bij de bevalling. Tevens wordt er bij de vrouwen in deze groep geen lager gevoel van controle tijdens de bevalling gevonden.

De gemiddelde extra uren kraamzorg bedragen 4 uur en 17 minuten. Uit de kostenvergelijking tussen de twee groepen blijkt echter dat onder aan de streep continue zorg kostenbesparend is en het een besparing van bijna 250 euro oplevert. Dit is voornamelijk te verklaren doordat vrouwen in de continue groep minder lang in het ziekenhuis hoefden te worden opgenomen na de bevalling.

Lees ook

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website